BỘ GIỐNG NGÔ LAI DEKALB GENUITY

Tích hợp công nghệ GENUITY® vào các giống ngô lai DEKALB® giúp bảo vệ năng suất, tăng hiệu quả đầu tư.

  • Bảo vệ cây ngô khỏi sự gây hại của Sâu Đục Thân, Sâu Đục Bắp, và Sâu Khoang trong suốt mùa vụ
  • Quản lý cỏ dại dễ dàng và hiệu quả: phun trùm thuốc trừ cỏ Maxer 660SC

Hướng Dẫn Canh Tác Giống Ngô Lai DEKALB® GENUITY® nhãn hiệu DK6818S, DK6919S.

1.   Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày (Miền Đông Nam Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long), 98-102 ngày (Miền Trung, Tây Nguyên), <110 ngày (Miền Bắc tùy theo vụ).
Giống đặc biệt thể hiện tốt trong vụ Hè Thu (Vụ 1), Thu Đông và Đông Xuân ở các tỉnh phía Nam; vụ Đông, Xuân và Hè Thu ở các tỉnh phía Bắc

2. Mật độ trồng: 18cm x 70cm (> 79.000 cây/ha). Trồng dày hơn trong mùa khô với mật độ 18cm x 60cm (> 92.000 cây/ha) - khoảng cách giữa các cây ngô 1 gang tay và khoảng cách giữa các hàng 1 bước chân.

3. Bón phân: (lượng phân trên 1 ha)

    • Phân chuồng: 8 - 10 tấn (hoặc phân hữu cơ khác với lượng qui đổi tương đương)
    • Phân vô cơ: 160 - 180kg N, 90-100kg P2O5, 90-120kg K20 (thay đổi tùy thuộc vào điều kiện đất đai).