Lời Hứa Của Chúng Tôi

Cam Kết Monsanto là cam kết đối với cách hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Đó là bản tuyên thệ rằng chúng ta sẽ lắng nghe nhiều hơn, cân nhắc các hành động của mình và tác động của chúng một cách toàn diện, và hoạt động có trách nhiệm. Điều này giúp chúng ta biến các giá trị thành hành động, và nêu rõ chúng ta là ai và dẫn đầu trong lĩnh vực gì.

Liêm chính
Liêm chính là nền tảng cho tất cả hoạt động của mình. Liêm chính bao gồm tính trung thực, sự đứng đắn, tính nhất quán, và sự can đảm. Xây dựng trên những giá trị nền tảng đó, chúng ta cam kết:

Đối thoại
Chúng tôi sẽ lắng nghe các quan điểm đa dạng và tham gia vào các cuộc đối thoại đa chiều. Chúng tôi sẽ mở rộng kiến thức của mình về các vấn đề để giải quyết tốt hơn các nhu cầu và quan ngại của xã hội và của các bên liên quan.

Minh bạch
Chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp thông tin dễ tiếp cận, và dễ hiểu.

Chia sẻ
Chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức và công nghệ để nâng cao hiểu biết về khoa học, để cải thiện nông nghiệp, môi trường, mùa màng, và giúp nông dân ở các quốc gia đang phát triển.

Lợi ích
Chúng tôi áp dụng khoa học tinh nhuệ và sáng tạo cũng như các chương trình quản lý sử dụng an toàn sản phẩm hiệu quả và được tính toán kỹ lưỡng nhằm cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đem lại nhiều lợi ích đối với khách hàng và môi trường.

Tôn trọng
Chúng tôi tôn trọng những vấn đề tôn giáo, văn hóa, và sắc tộc của mọi người trên toàn thế giới. An toàn của nhân viên công ty, các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động, khách hàng, người tiêu dùng, và môi trường sẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Hành Động Như Chủ Sở Hữu Để Đạt Được Kết Quả
Chúng tôi sẽ đảm bảo sự minh bạch trong phương hướng, vai trò, và trách nhiệm; xây dựng quan hệ khăng khít với khách hàng và các đối tác bên ngoài; đưa ra những quyết định đúng đắn; sử dụng một cách an toàn và hiệu quả các nguồn lực của công ty; và có trách nhiệm trong việc đạt được kết quả đã thỏa thuận.

Tạo Ra Một Môi Trường Làm Việc Lý Tưởng
Tạo Ra Một Môi Trường Làm Việc Lý Tưởng