Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp

Đóng góp phát triển cộng đồng là một phần tự nhiên trong các công việc hàng ngày tại Monsanto. Toàn thể công ty cam kết chung tay cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cung cấp hạt giống có tiềm năng năng suất tốt hơn giúp cải thiện đời sống cho nông dân, nỗ lực làm việc để sản xuất nhiều lương thực hơn đáp ứng nhu cầu của một thế giới đang ngày một đông đúc hay sử dụng các nguồn lực tài chính của công ty để hỗ trợ các cộng đồng trên toàn cầu – tất cả đều là những cách Monsanto thực hiện cam kết của tập đoàn.

Chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu này bằng hai cách chính: đầu tư vào tương lai nông nghiệp và thông qua các hoạt động bác ái.

Đầu Tư Cho Tương Lai

Monsanto cam kết hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng bền vững của ngành nông nghiệp. Hỗ trợ này bao gồm từ khoản đầu tư hơn 2 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho nghiên cứu và phát triển, đến các chương trình học bổng và hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và nghiên cứu khoa học với hội thanh niên và các tổ chức giáo dục để giúp phát triển kỹ năng lãnh đạo trong lĩnh vực khoa học và nông nghiệp.

Hoạt Động Bác Ái và Quỹ Monsanto

Quỹ Monsanto được thành lập với sứ mệnh đem lại những điều tốt đẹp và cải thiện đời sống. Là biểu trưng cho tinh thần bác ái của Công Ty Monsanto, Quỹ thực hiện các hoạt động hỗ trợ đa dạng các tổ chức và chương trình trên toàn thế giới nơi có hoạt động kinh doanh của Monsanto. Mục tiêu của Quỹ là cải thiện cuộc sống bằng cách rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu của con người và các nguồn lực thực tế họ có được.

Truy cập trang web của Quỹ Monsanto để biết thêm thông tin về Quỹ này và quy trình nộp hồ sơ xin tài trợ.