Giống ngô lai Dekalb

DEKALB là thương hiệu các giống ngô lai hàng đầu Việt Nam. Mỗi giống ngô DEKALB trước khi được giới thiệu tới nông dân Việt Nam phải trải qua quá trình chọn tạo giống và khảo nghiệm khắt khe trong gần một thập kỷ.

Cam kết phát triển nông nghiệp bền vững

Để đảm bảo hoạt động nông nghiệp được bền vững hơn, Monsanto đã đặt ra những mục tiêu đầy thử thách để cải tiến nông nghiệp với ba giải pháp —sản xuất nhiều hơn, bảo tồn tốt hơn và cải thiện cuộc sống.

Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:f55a8ab7-ef4d-4bff-a64a-5746b0d0e671

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN WEB