Monsanto Termeni şi Condiţii de Utilizare

Bine aţi venit. Acest site este unul din numeroasele oferite de Monsanto în întreaga lume, punând la dispoziţia vizitatorilor informaţii, produse, servicii, Conținut (astfel cum este definit mai jos) și alte diferite funcționalități, unele dintre acestea fiind destinate anumitor regiuni specifice ale lumii sau anumitor tipuri specifice de produse. Deși Conţinutul acestora poate varia de la un site la altul şi de la o regiune la alta, aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare (în cele ce urmează „Termeni”), sunt aplicabili în general fiecărui Site.

Utilizarea acestui Site de către dumneavoastră este supusă acestor Termeni și licențelor și acordurilor cuprinse mai jos. Acești Termeni constituie un contract încheiat cu dumneavoastră. Un link către acești Termeni este postat în mod vizibil pe Pagina de Start a acestui Site, astfel că Termenii vor fi oricând la dispoziţia dumneavoastră pentru examinare.

UTILIZAREA ACESTUI SITE DE CĂTRE DUMNEAVOSTRĂ REPREZINTĂ ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ DE A RESPECTA ACEŞTI TERMENI ŞI INDICĂ FAPTUL CĂ ÎI ÎNŢELEGEȚI.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI, NU UTILIZAȚI ACEST SITE.  

Monsanto poate revizui aceşti Termeni în orice moment prin postarea unor Termeni noi pe acest Site. Prin continuarea utilizării acestui Site, sunteţi de acord să respectaţi orice prevederi ce rezultă ca urmare a unei astfel de revizuiri, motiv pentru care ar trebui să vizitați periodic această pagină pentru a fi la curent cu Termenii pe care trebuie să îi respectaţi.

În măsura în care oricare dintre prevederile acestor Termeni nu pot fi puse în aplicare ca urmare a legislației locale a statului de unde este vizionat Site-ul, respectivele prevederi vor fi excluse din acest contract, iar restul prevederilor vor rămâne în vigoare și vor produce efecte.  Neexercitarea sau nepunerea în aplicare de către Monsanto a oricăror drepturi sau prevederi ce rezultă din acești Termeni nu reprezintă o renunțare la aceste drepturi sau prevederi. Vizionarea acestui site din ţări în care Conținutul acestuia este ilegal, dacă este cazul, este strict interzisă şi ar reprezenta o încălcare a acestor Termeni. Dacă alegeți să accesați Site-ul din astfel de locații, acest demers este la inițiativa și pe riscul dumneavoastră. Dumneavoastră răspundeți de conformarea cu legislația locală aplicabilă.

Nu toate produsele, programele şi serviciile descrise pe un Site Monsanto sunt disponibile în fiecare țară. Când aveţi nelămuriri, contactaţi un reprezentant local Monsanto din zona în care vă aflaţi pentru a vă informa exact ce produse sunt disponibile. Persoanele care intenționează să folosească produsele Monsanto descrise pe acest Site trebuie să urmeze instrucţiunile înscrise pe eticheta produsului  şi să se supună tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile cu privire la produsul respectiv.

Câteva definiţii

În cele ce urmează, sunt enumerate o serie de definiţii pentru a explica terminologia folosită în acești Termeni.

 • Cuvintele „dumneavoastră” și „al/a/ai/ale dumneavoastră” se referă după caz la societăți sau alte entităţi comerciale, mandatarii lor şi la persoane fizice care utilizează acest Site în interes propriu, dacă este cazul;
 • „Monsanto” se referă la Compania Monsanto precum şi la toate filialele şi părți afiliate;
 • „Noi”, „al/a/ai/ale Noastre” şi alte pronume la persoana I se referă la Monsanto;
 • „Site” se referă la pagina de start, precum şi toate paginile asociate accesibile din această pagină direct sau prin link-uri adiționale, dar nu include site-uri terţe ce nu sunt întreținute sau sponsorizate de Monsanto.

Conformitate cu legile locale

Monsanto îşi desfășoară activitatea de la Sediul Central la Nivel Mondial din St. Louis, Missouri, Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, acest Site poate fi operat de la Sediul Central la Nivel Mondial, de la oricare din locaţiile numeroaselor entităţi Monsanto sau părți afiliate din lume, precum şi de la locaţiile terţilor ce găzduiesc Site-ul pe seama noastră.

Monsanto nu declară că materialele cuprinse în acest Site sunt adecvate sau disponibile în toate locaţiile din lume de unde poate fi vizionat Site-ul.

Mărci

Mărcile, numele comercial, formele produselor, logo-urile („Mărcile”) folosite și afișate pe acest Site sunt Mărci înregistrate sau neînregistrate ale Monsanto și ale altor părți. Dacă nu se prevede în mod expres contrariul pe Site, nimic de pe acest Site nu poate fi interpretat în sensul acordării implicite, prin estoppel sau în alt fel, a unor licențe sau drepturi de folosință a Mărcilor afișate pe Site, fără acordul scris al Monsanto sau al oricărei părți terțe care ar putea deține Marca. Cu excepția situației în care se prevede în mod expres contrariul pe acest Site, este interzisă folosirea denumirii Compania Monsanto sau logo-ului Monsanto în orice mod, inclusiv în scopuri de publicitate în legătură cu distribuția materialelor pe acest Site, fără acordul prealabil în scris al Monsanto.

Folosirea de către Dumneavoastră a Materialelor supuse Legilor Dreptului de Autor conținute pe acest site

Textul, Mărcile, logo-urile, imaginile, graficele, fotografiile, fișierele video, aplicațiile sau orice alte produse de media digitale și aranjamentul lor pe acest Site („Conținutul”) sunt supuse protecției conferite de legislația privind brevetele, drepturile de autor, mărcile sau alte forme de proprietate intelectuală. Drepturile de autor aferente aranjamentului sau componentelor materialelor furnizate pe acest Site de Monsanto, incluzând, dar fără a se limita la întregul Conținut al Site-ului, aparţin Monsanto sau autorului acestor materiale. Monsanto vă acordă o licență limitată, neexclusivă şi netransferabilă de a folosi şi afişa materialele de pe acest Site numai în scopuri necomerciale de bună credinţă asociate cu interacţiunea cu acest Site. Această licență include dreptul de a printa materiale, dar numai în scopurile necomerciale menţionate. În măsura în care nu se menţionează altfel, nu aveţi dreptul de a copia, afişa, reproduce, descărca, distribui, modifica, edita, de a crea opere derivate, de a supune unui proces de inginerie inversă, decompila orice cod, script sau software constitutiv al Site-ului, modifica sau mări materialele în orice fel incluzând, dar fără a se limita la fotocopiere, înregistrare sau orice alt mod, electronic sau mecanic sau altfel, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Monsanto sau din partea titularului drepturilor de autor. Această licență încetează automat şi fără notificare, dacă încălcaţi oricare dintre acești Termeni. În cazul încetării, trebuie să distrugeţi orice materiale descărcate sau printate obținute de pe acest Site. Monsanto își rezervă toate celelalte drepturi neacordate în mod expres prin această Licență.

Limitările de mai sus nu se aplică Fişelor de Date despre Securitatea Materială (MSDS) sau etichetelor de produs care pot fi furnizate pe acest Site și care sunt destinate reproducerii și utilizării.

Informații Confidenţiale sau Protejate

Monsanto se străduiește să ofere publicului accesul larg la informaţii legate de produsele şi serviciile sale. În acest sens, nu este intenţia Monsanto să renunţe la drepturi de proprietate intelectuală, oricare ar fi acestea, incluzând, dar fără a se limita la secrete comerciale, pe care Monsanto le-ar putea deține cu privire la informațiile de pe acest Site conform legilor aplicabile. Monsanto are politici şi proceduri în vigoare pentru a preveni dezvăluirea pe acest Site a unor informaţii pe care Monsanto le consideră ca fiind confidenţiale sau informații ce constituie secrete comerciale protejate. Totuşi, dacă în orice moment obţineți informaţii cu caracter confidenţial sau informații ce constituie secrete comerciale protejate prin intermediul acestui Site, care ar fi putut fi accidental dezvăluite de către Monsanto, sunteţi de acord să acţionaţi cu bună credinţă în a recunoaşte şi a respecta caracterul confidenţial al acelor informaţii şi sunteţi de acord să nu păstrați, folosiți sau să dezvăluiţi niciunei alte persoane orice informaţii confidenţiale sau secrete comerciale pe care le-aţi putea obţine de pe acest Site şi, ulterior notificării Monsanto, sunteți de acord să distrugeţi toate copiile conținând aceste informaţii sub orice formă s-ar afla în posesia dumneavoastră.

Nume de Utilizator şi Parole

Dacă acest Site vă permite să creaţi un Nume de Utilizator şi o Parolă sau să folosiți un Nume de Utilizator sau o Parolă atribuite pentru a putea accesa informaţiile de pe Site, atunci:

 • Sunteţi de acord să utilizați Site-ul numai în scopuri legitime.
 • Când vă înregistraţi pentru obținerea unui Nume de Utilizator, sunteţi de acord să furnizați numai informaţii exacte şi adevărate despre dumneavoastră şi nu veţi reproduce identitatea unei alte persoane sau veți prelua o identitate falsă.
 • Sunteţi de acord să ne notificaţi imediat orice folosire neautorizată a Parolei, Numelui de Utilizator sau a Site-ului sau o altă încălcare a normelor de securitate. (Trimiteţi notificarea dumneavoastră prin secţiunea Contactați-ne a acestui Site.)
 • Sunteţi de acord să nu dezvăluiţi Numele de Utilizator şi Parola vreunei alte persoane.
 • Sunteţi de acord să vă asumaţi întreaga răspundere pentru toate riscurile ce rezultă din utilizarea Site-ului de către dumneavoastră şi de către oricare altă persoană care folosește Numele de Utilizator sau Parola dumneavoastră.
 • Monsanto îşi rezervă dreptul ca în orice moment la discreția noastră exclusivă să modifice sau să întrerupă funcţionarea acestui Site, să modifice sau să întrerupă orice informaţie sau orice alt fel de Conţinut cuprins pe acest Site sau să înceteze Parola şi Numele de Utilizator precum şi accesul dumneavoastră la acest Site din orice motiv sau fără niciun motiv. Sunteţi răspunzător pentru orice prejudiciu direct sau indirect și pentru orice activități desfășurate pe acest Site care pot fi puse în conexiune cu Numele de Utilizator sau Parola dumneavoastră.

Tranzacţii

Pentru orice Site Monsanto care vă permite să iniţiaţi comenzi sau să efectuaţi orice altă tranzacţie cu Monsanto, termeni şi condiţii suplimentare pot fi aplicabile furnizorilor noștri de servicii, părți terțe, cu care am intrat în parteneriate în vederea facilitării acestor tranzacții. Aceste părți terțe la tranzacțiile respective ar putea afișa acei termeni suplimentari pe site-urile sau link-urile care vă permit să efectuaţi și să finalizați tranzacţiile respective. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție politicile, practicile și regulile părților terțe și să vă asigurați că le înțelegeți înainte de a vă angaja în orice tranzacții. Reclamațiile, pretențiile, îngrijorările sau întrebările cu privire la produsele părților terțe ar trebui adresate acestora.

Statele Unite ale Americii şi alte state reglementează importul şi exportul de produse şi informaţii. Sunteţi de acord, în măsura în care sunt aplicabile tranzacţiilor pe care doriţi să le efectuaţi cu Monsanto, să vă conformați acestor legi și reglementări privind importul și exportul și, să nu importați, exportați sau reexportați produse sau servicii cumpărate sau vândute prin intermediul acestui Site către ţări sau persoane pentru care există interdicții în conformitate cu legislația aplicabilă privind controlul importurilor şi exporturilor.

Prin intrarea într-o tranzacţie cu Monsanto prin acest Site, declarați că nu vă aflaţi într-o ţară în care este interzis importul/exportul de astfel de produse şi că nu sunteţi o persoană sau entitate pentru care astfel de importuri/exporturi sunt interzise. Răspundeți de respectarea legilor şi reglementărilor locale referitoare la import, export sau reexport.

Utilizarea Permisă a Site-ului

Vă este în mod expres interzis să utilizați Site-ul sau Conținutul nostru: (a) în scopuri ilicite, (b) pentru a solicita altora să comită sau să participe la fapte ilegale; (c) pentru a încălca orice regulamente, reguli, legi la nivel internațional, federal sau statal sau reglementări locale; (d) pentru a încălca drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altor părți; (e) pentru a hărțui, abuza, insulta, prejudicia, defăima, calomnia, denigra, intimida sau discrimina pe temei de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, naționalitate sau handicap;  (f) pentru a furniza informații false sau care induc în eroare; (g) pentru a încărca sau transmite virusuri sau orice alte tipuri de coduri ostile care vor fi folosite sau pot fi folosite în orice mod care va afecta funcționalitatea sau operarea Site-urilor noastre, altor site-uri sau Internetului; (h) pentru a colecta sau urmări informația cu caracter personal a altora; (i) pentru a transmite comunicări nesolicitate (spam), phish (fraudă privind e-mail), pharm (fraudă ce implică redirecționarea traficului pe internet), pretext, spider, crawl sau scrape; (j) în orice scopuri obscene sau imorale; sau (k) în vederea interferării sau eludării elementelor de securitate ale Site-urilor noastre, altor site-uri sau Internetului. Ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea Site-urilor noastre de către dumneavoastră în cazul încălcării interdicțiilor de utilizare.

Protecţia vieţii dumneavoastră private

În măsura în care acest Site colectează Informaţii Personale despre dumneavoastră, folosirea acelor informaţii este supusă Politicii privind Protecţia Vieţii Private Monsanto care poate fi citită pe: http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/monsanto-politica-privind-protectia-vietii-private.aspx.

Link-uri de pe şi către acest Site

Oricine oferă link-uri către Site trebuie să se supună tuturor legilor aplicabile. Un site care oferă link-uri către Site-ul Monsanto:

(a)    poate oferi link-uri către Site, dar nu poate copia Conținutul de pe acest Site;

(b)   nu poate crea un program de navigare sau un mediu de dezvoltare (în engleză, „border environment”) care încadrează Conţinutul acestui Site;

(c)    nu poate sugera că Monsanto aprobă sau susține site-ul sau produsele acestuia;

(d)   nu poate induce în eroare cu privire la relaţia sa cu Monsanto;

(e)    nu poate prezenta informaţii false despre produsele sau serviciile Monsanto;

(f)    nu poate folosi Mărcile Monsanto fără acordul expres și în scris; şi

(g)    nu poate avea un conţinut ce poate fi considerat dezagreabil, ofensiv sau controversat, trebuind să cuprindă un conținut adecvat tuturor categoriilor de vârstă.

Monsanto nu controlează şi nu răspunde pentru conţinutul unui site terţ (non-Monsanto), legat prin link-uri de acest Site şi nu răspunde pentru nicio schimbare sau actualizare adusă acestor site-uri terțe. Monsanto furnizează aceste link-uri către dumneavoastră numai pentru confortul dumneavoastră și includerea oricărui link nu implică aprobarea sau susținerea site-ului respectiv de către Monsanto.

Limitarea Răspunderii privind Garanțiile

CONȚINUTUL FURNIZAT PE ACEST SITE ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ȘI „CU TOATE  DEFECTELE” (ÎN ENGLEZĂ „AS IS AND WITH ALL FAULTS”). MONSANTO NU GARANTEAZĂ ȘI NU FACE NICIO DECLARAȚIE, FIE EXPRES SAU IMPLICIT, CU PRIVIRE LA UTILIZAREA, DISPONIBILITATEA, CONȚINUTUL, EXACTITATEA, ADECVAREA SAU PERFORMANȚA ACESTUI SITE. ÎN CALITATE DE UTILIZATOR, VĂ ASUMAȚI TOATE RISCURILE ȘI RĂSPUNDEREA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UTILIZAREA SAU NEUTILIZAREA ACESTUI SITE ȘI MONSANTO NU FACE NICIO DECLARAȚIE ÎN SENSUL COMPATIBILITĂȚII CU CALCULATORUL DUMNEAVOASTRĂ A CONȚINUTULUI CE APARE SAU ESTE DESCĂRCAT DE PE ACEST SITE SAU CĂ ACEST CONȚINUT NU CUPRINDE ERORI SAU VIRUSURI. NICIUN ANGAJAT MONSANTO, MANDATAR SAU REPREZENTANT NU ESTE AUTORIZAT SĂ MODIFICE SAU SĂ AMENDEZE ACEASTĂ GARANȚIE. ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMIS DE LEGISLAȚIA EXISTENTĂ: MONSANTO EXCLUDE ORICE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA ORICE ALTE GARANȚII, FIE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE CONFORMITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE (ÎN ENGLEZĂ, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT”) CU PRIVIRE LA SITE ȘI CONȚINUTUL ACESTUIA. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU PREJUDICIILE DIRECTE (ÎN ENGLEZĂ, „INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES”) SAU LIMITĂRI CU PRIVIRE LA PERIOADA DE TIMP CÂT DUREAZĂ GARANȚIA IMPLICITĂ, ASTFEL ÎNCÂT LIMITĂRILE ANTERIOARE SAU EXCLUDERI AR PUTEA SĂ NU FIE APLICABILE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

MONSANTO ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A SCHIMBA SAU A ELIMINA CONȚINUTUL SITE-ULUI SAU SĂ SUSPENDE SAU SĂ ÎNCETEZE UTILIZAREA SITE-ULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ ÎN ORICE MOD, ÎN ORICE MOMENT, PENTRU ORICE MOTIV, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ, IAR MONSANTO NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIUN MOD PENTRU CONSECINȚELE POSIBILE ALE ACELEI ACȚIUNI.

VĂ RUGĂM ŢINEŢI CONT DE FAPTUL CĂ ACEST SITE POATE CONŢINE INFORMAŢII LEGATE DE ACTIVITATEA NOASTRĂ ŞI AȘTEPTĂRILE NOASTRE PENTRU VIITOR. ACELE INFORMAŢII ERAU ACTUALE CÂND AU FOST PUBLICATE; CU TOATE ACESTEA, MONSANTO NU SE ANGAJEAZĂ SĂ ACTUALIZEZE SAU SĂ REVIZUIASCĂ ACESTE INFORMAŢII, PE BAZA UNOR INFORMAȚII NOI SAU UNOR EVOLUȚII. MAI MULT, DEŞI INFORMAŢIA DE PE ACEST SITE ESTE PREZENTATĂ CU BUNĂ CREDINŢĂ ŞI CREDEM CĂ ESTE CORECTĂ, MONSANTO NU DECLARĂ ȘI NU GARANTEAZĂ CARACTERUL COMPLET SAU CORECT AL INFORMAŢIILOR SAU SITE-URILOR LEGATE DE ACEST SITE.

ANUMITE INFORMAŢII DE PE ACEST SITE SUNT PROPRIETATEA UNOR TERŢE PĂRŢI, FOLOSITE CU PERMISIUNEA LOR. OPINIILE EXPRIMATE DE TERŢE PĂRŢI NU REFLECTĂ NEAPĂRAT OPINIILE COMPANIEI MONSANTO.

FOLOSIREA MODULELOR „COOKIE” ȘI A TEHNOLOGIEI DE  URMĂRIRE. MONSANTO ȘI FURNIZORII SĂI DE SERVICII FOLOSESC PRACTICILE ȘI METODOLOGIILE SPECIFICE INDUSTRIEI, INCLUSIV MODULELE COOKIE ȘI ALTE TEHNOLOGII DE URMĂRIRE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, CLEAR GIFS, WEB BEACONS, ADRESE IP ȘI FIȘIERE DE CONECTARE, ETC („TEHNOLOGII DE URMĂRIRE PE INTERNET”) PENTRU A PERMITE MONSANTO SĂ EXAMINEZE VIZITATORII ȘI PAGINILE VIZITATE DE UTILIZATORI PE PARCURSUL FIECĂREI SESIUNI DE VIZITARE. MONSANTO POATE SĂ STABILEASCĂ LEGĂTURA  ÎNTRE INFORMAȚIILE COLECTATE PRIN TEHNOLOGIA DE URMĂRIRE PE INTERNET ȘI INFORMAȚIILE PERSONALE.  PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI VĂ DAŢI ACORDUL PENTRU UTILIZAREA  ACESTOR TEHNOLOGII DE URMĂRIRE PE INTERNET ȘI PENTRU ORICE FOLOSIRE LEGALĂ A INFORMAȚIILOR PERSONALE ȘI NEPERSONALE COLECTATE PRIN TEHNOLOGIA DE URMĂRIRE FOLOSITĂ PE SITE SAU DE CĂTRE UN FURNIZOR DE SERVICII MONSANTO, PARTE TERȚĂ, PRIN CONTINUAREA UTILIZĂRII SITE-ULUI.

Limitarea răspunderii de mai sus nu se aplică garanţiilor de produse menţionate pe etichetele produselor ce pot fi afişate pe acest Site. Pentru astfel de produse, garanţia menţionată pe etichetă, dacă există, stabileşte răspunderea Monsanto pentru aceste produse.

Limitarea răspunderii Monsanto

RECUNOAȘTEȚI, PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE: (1) CĂ UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC, (2) CĂ VĂ ASUMAȚI ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PENTRU TOATE COSTURILE ASOCIATE CU SERVICE-UL SAU REPARAȚILE ECHIPAMENTULUI PE CARE ÎL FOLOSIȚI ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE; ȘI (3) CĂ MONSANTO NU VA RĂSPUNDE PENTRU PREJUDICIILE DE ORICE NATURĂ ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA ACEST SITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, NEFUNCȚIONARE, ERORI, OMISIUNI, ÎNTRERUPERI, VIRUS INFORMATIC SAU NEFUNCȚIONAREA REȚELEI SAU ACCESULUI LA INTERNET, SAU INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PREJUDICII DE ORICE NATURĂ (ÎN ENGLEZĂ, „DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, COMPENSATORY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES”, PROFITURI PIERDUTE ȘI/SAU PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR SAU BUNURILOR, INDIFERENT DACĂ RĂSPUNDEREA PRETINSĂ SE ÎNTEMEIAZĂ PE CONTRACT, DELICT, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE OBIECTIVĂ SAU PE ORICE  ALT TEMEI, CHIAR DACĂ MONSANTO A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE PREJUDICII.

DACĂ URMARE A UTILIZĂRII DE CĂTER DUMNEAVOASTRĂ A ACESTUI SITE REZULTĂ ORICE NEVOIE DE SERVICE, REPARAŢIE SAU CORECTARE A ECHIPAMENTULUI SAU DATELOR, VĂ ASUMAŢI ORICE COST CE POATE REZULTA.

UNELE STATE SAU ŢĂRI NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA  RĂSPUNDERII PENTRU  PREJUDICIILE DIRECTE (ÎN ENGLEZĂ, „INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES”), PRIN URMARE LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE DE MAI SUS AR PUTEA SĂ NU FIE APLICABILE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

Obligaţia dumneavoastră de despăgubire

Sunteţi de acord să apăraţi, să compensați și să înlăturaţi toate prejudiciile, pretențiile și costurile, incluzând onorarii către avocați, suferite de Monsanto, părțile afiliate, precum şi administratorii, directorii, angajații, mandatarii acestora ce ar putea să reiasă din utilizarea de către dumneavoastră a acestui Site sau din folosirea abuzivă a informaţiilor luate de pe Site sau transmiterea de către dumneavoastră a informaţiilor, datelor, materialelor sau Conţinutului acestui Site.

Limitarea răspunderii în privința declaraţiilor prospective

Unele declaraţii conţinute pe acest Site sunt „declaraţii prospective”, cum sunt declaraţiile legate de rezultatele financiare pe care compania le anticipează, performanțe de producţie prezente şi viitoare, autorizații administrative, planuri de afaceri şi financiare precum şi alte date neistorice. Aceste declaraţii sunt bazate pe aşteptările din prezent şi pe informaţiile disponibile în acest moment. Totuşi, având în vedere faptul că aceste declaraţii sunt bazate pe factori ce implică risc și nesiguranță, performanţele reale ale companiei şi rezultatele pot să difere substanțial de cele descrise sau sugerate de astfel de declarații prospective. Factorii care pot cauza sau contribui la apariţia acestor diferenţe includ printre altele: concurenţa; situații neprevăzute legate de drepturile de proprietate intelectuală, aspecte ce ţin de administrația publică şi acceptarea de către public a produselor biotehnologice; reuşitele din domeniul cercetare-dezvoltare; litigii; evoluții în legătură cu operaţii externe; achiziţii; preţurile bunurilor; reglementări ce pot afecta producţia; nivelurile stocurilor; capacitatea companiei de a obţine finanţarea şi plata produselor pe care le vinde; aspecte meteorologice, dezastre naturale şi accidente; precum şi alte riscuri și factori indicați în cele mai recente declaraţii periodice depuse de companie la Securities and Exchange Commission (SEC). Nimeni nu trebuie să se bazeze în mod necorespunzător pe aceste declaraţii prospective, care sunt actuale numai la data publicării lor pe Site. Monsanto exclude orice intenție actuală sau obligaţie de a actualiza orice declaraţie prospectivă sau orice alţi factori ce pot afecta rezultate reale.

Anunţuri Publicitare ce Pot să Apară pe Site

Dacă pe acest Site apar anunţuri publicitare pentru un produs sau servicii furnizate de orice altă parte decât Monsanto, Monsanto nu aprobă, susţine sau garantează astfel de produse şi nu va fi parte şi nici nu va monitoriza în vreun fel tranzacţiile între dumneavoastră şi terţe părţi furnizoare de astfel de produse sau servicii. În ceea ce privește achiziția unui produs sau a unor servicii, indiferent de mediul în care are loc achiziția, trebuie să analizaţi cu maximă atenţie şi să fiţi precauţi acolo unde este cazul.

Când Vizitatorii Pot Să Posteze pe un Site Monsanto

Dacă acest Site vă permite să postaţi sau să încărcaţi comentarii sau orice alt conținut pe acest Site, atunci următoarele prevederi suplimentare se vor aplica în privința utilizării de către dumneavoastră a Site-ului şi sunt prin prezenta acceptate de către dumneavoastră.

Înţelegeţi că toate informaţiile, Conţinutul, textul, datele, mesajele sau alte materiale, fie că sunt postate pe Site sau trimise individual („Material(e)”), sunt responsabilitatea persoanei de la care provin Materialele. Răspundeți pentru toate Materialele pe care le postaţi, transmiteţi sau pe care le puneţi la dispoziţie prin orice mijloace pe Site sau către alţii. Recunoașteți și sunteţi de acord că trebuie să evaluaţi şi să vă asumaţi toate riscurile asociate cu folosinţa oricărui Material, incluzând cele ce reies din faptul că cineva se bazează pe acurateţea sau caracterul complet al Materialului.

Monsanto nu controlează acest Material şi prin urmare nu garantează acurateţea, integritatea sau calitatea respectivului Material. Monsanto nu răspunde în niciun fel pentru orice Material, incluzând, dar fără a se limita la orice erori sau omisiuni din Material sau pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice natură, suferit ca urmare al folosirii oricărui Material postat, transmis sau pus la dispoziţie în orice alt fel pe acest Site.

Deşi Monsanto nu revizuieşte şi nu poate revizui toate comunicările sau informaţiile postate sau transmise de dumneavoastră sau de către alte persoane către Site sau către alţii şi nu răspunde pentru conţinutul acestor mesaje, Monsanto îşi rezervă dreptul de a şterge, muta sau edita Materialul considerat, la discreția sa exclusivă,  a fi în afara domeniului Conținutului ce poate fi admis pentru afișare pe site, abuziv, defăimător, obscen, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau este inacceptabil din orice alt motiv.

Sunteţi de acord să nu folosiți Materialele pentru a:

 • încărca, distribui sau publica în orice alt mod materiale calomnioase, defăimătoare, obscene, care instigă la ură, pornografice, abuzive, ilegale, ameninţătoare sau inacceptabile din orice alt motiv;
 • încărca sau distribui orice fişiere ce conţin virusuri, viermi informatici, fişiere corupte sau orice alt software sau program similar care poate avaria un alt calculator sau proprietatea altcuiva;
 • hărţui, ameninţa sau încălca în orice fel drepturile altor părți (incluzând dreptul la protecţia vieţii private şi dreptul la imagine (în engleză, „right of publicity”));
 • transmite sau pune la dispoziţie în orice alt fel orice Material pentru care nu aveţi dreptul legal, contractual sau fiduciar de a îl face disponibil;
 • posta materiale ce încalcă dreptul de proprietate intelectuală al altor părți (incluzând, dar fără a se limita la dreptul de autor, secrete comerciale, mărci sau orice alte drepturi de proprietate);
 • încălca intenţionat sau neintenţionat orice lege locală, regională, naţională sau internaţională, incluzând, dar fără a se limita la, reglementările promulgate de către Securities and Exchange Commission din Statele Unite ale Americii;
 • transmite sau pune la dispoziţie în orice alt fel orice Material publicitar sau promoţional sau orice altă formă de ofertare ce nu a fost solicitată sau autorizată; şi
 • distribui sau publica în orice alt fel materiale ce conţin solicitări de fonduri, anunţuri publicitare sau solicitări de bunuri şi servicii.

Recunoașteți și sunteţi de acord că Monsanto poate dezvălui orice Material, precum şi sursa sau proprietarul respectivului Material, dacă i se cere acest lucru prin lege sau în contextul unei proceduri legale, pentru a aplica prevederile acestor Termeni sau pentru a proteja drepturile Monsanto, ale clienţilor săi şi/sau ale Vizitatorilor Site-ului.

Drepturile Monsanto privind Materialele Trimise pe Site

Dacă nu specificaţi Dumneavoastră în alt fel, orice Material transmis sau pus la dispoziţie în orice alt fel pe acest Site se va conforma acestor Termeni şi nu este confidențial sau protejat. Prin transmiterea Materialelor pe acest Site, declarați că dețineți sau că aveți drepturile și permisiunile  negrevate, transferabile, incluzând, fără a se limita la, dreptul la imagine şi dreptul de a dezvălui informații cu caracter personal identificabile și că acordați în mod automat către Monsanto şi afiliaţilor săi dreptul și licența globale, cu titlu gratuit, perpetue, irevocabile, neexclusive, de a face, vinde, folosi, reproduce, publica, crea opere derivate, executa, afişa, distribui, importa și transmite respectivul Material, precum şi produse ce conţin respectivul Material (integral sau parțial), prin orice formă, mediu sau tehnologie, cunoscută la acest moment sau dezvoltată ulterior pe toată durata de valabilitate al oricărui drept de proprietate intelectuală care poate exista în legătură cu un astfel de Material pentru orice scop şi de a face public numele proprietarului în legătură cu aceste aspecte, sau de a folosi Materialele pentru orice scop licit, incluzând, fără a se limita la, dreptul de a acorda o sublicență a Materialelor către părți terțe în vederea utilizării acestora pentru scopurile licite. Dacă Materialele dumneavoastră conțin imagini fotografice sau imagini digitale sau secvențe video care prezintă un copil ce nu este major, conform legislației statului său de reședință, declarați că aveți permisiunea în scris a părinților sau a tutorelui copilului să furnizați imaginea fotografică, digitală sau secvența video. Garantaţi că aveţi drepturile necesare să acordaţi licenţele prevăzute în aceşti Termeni. Sub rezerva legislației existente, renunțați la orice drepturi morale pe care dumneavoastră sau licențiatorii dumneavoastră le-ar putea avea asupra acestor Materiale.

Procedura De Raportare A Încălcării Drepturilor De Autor

Notificările privind încălcarea drepturilor de autor trebuie trimise agentului desemnat pentru Site. TOATE SOLICITĂRILE NERELEVANTE SAU NECONFORME CU URMĂTOAREA PROCEDURĂ NU VOR PRIMI RĂSPUNS. Monsanto respectă dreptul de proprietate intelectuală al altor părți şi cerem vizitatorilor noştri să facă acelaşi lucru. Monsanto va procesa şi investiga notificările legate de pretinse încălcări şi va lua măsurile necesare în concordanţă cu legi privind drepturile de proprietate intelectuală  aplicabile. În momentul primirii notificărilor, Monsanto va acţiona pentru înlăturarea sau restricţionarea accesului către orice material pentru care s-a reținut că încalcă drepturile de autor sau că poate face obiectul unei astfel de acţiuni de încălcare, precum şi restricţionarea sau înlăturarea accesului către orice referinţă sau link către materialul sau activitatea cu privire la care s-a reținut că sunt încălcate drepturi de proprietate intelectuală.

Dacă credeţi că munca dumneavoastră a fost copiată în orice fel ce poate constitui o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să transmiteţi către Monsanto următoarele informaţii. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul, că pentru a fi efectivă, notificarea trebuie să includă TOATE informaţiile menţionate în cele ce urmează:

1.      Semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să acţioneze pe seama deținătorului dreptului de autor pretins încălcate;

2.      O descriere a lucrării cu privire la care pretindeţi că au fost încălcate drepturile de autor;

3.      O descriere, şi, dacă este posibil, adresa IP de unde provin materialele în privința cărora pretindeți că au fost încălcate drepturile de autor;

4.      Adresa dumneavoastră, numărul de telefon şi adresa de e-mail şi toate celelalte informaţii în mod rezonabil necesare pentru a permite Monsanto să vă contacteze;

5.      O declaraţie din partea dumneavoastră conform căreia credeți cu bună credință că folosința, ce face obiectul disputei, nu este autorizată de către deținătorul drepturilor de autor, mandatarul său sau prin lege;

6.      O declaraţie din partea dumneavoastră, dată sub sancțiunea aplicabilă falsului în declarații, că informaţiile menţionate mai sus din notificare sunt corecte şi că sunteţi deținătorul drepturilor de autor sau autorizat să acţionaţi pe seama deținătorului unui drept exclusiv pretins încălcat.

Notificările legate de pretinsele încălcări ale drepturilor de autor trebuie direcţionate către:

Prin Poștă:

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

Prin E-Mail:

webguru@monsanto.com

Limitare

TOȚI UTILIZATORII SITE-URILOR NOASTRE RECUNOSC ȘI SUNT DE ACORD CĂ MONSANTO CA PARTE DESPĂGUBITĂ NU ARE NICIUN FEL DE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA PRETENȚII RIDICATE DE PĂRȚI TERȚE ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-URILE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, RĂSPUNDEREA PENTRU PREJUDICII CORPORALE SAU CARE AU REZULTAT ÎN DECES, PREJUDICII MATERIALE, CHELTUIELI JUDICIARE ȘI EXTRAJUDICIARE, ONORARIILE CĂTRE AVOCAȚI, DETERIORĂRI ADUSE BUNURILOR CORPORALE SAU REPUTAȚIEI, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA CALOMNIE, DEFĂIMARE, ATINGERI ADUSE DREPTULUI LA IMAGINE ȘI ATINGERI ADUSE DREPTULUI LA PROTECŢIA VIEȚII PRIVATE. MONSANTO ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A FOLOSI TOATE FORMELE DE DESPĂGUBIRE LEGALĂ SAU PE BAZĂ DE EQUITY REZULTATE DIN FRAUDĂ SAU ACTIVITATE ILEGALĂ ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-URILOR NOASTRE.

Încetare

Monsanto poate rezilia acești Termeni la orice moment, reziliere ce se poate produce cu efect imediat fără a fi necesară notificarea și, în mod corespunzător, să refuze sau să înceteze accesul către Site-uri, dacă, la discreția exclusivă a Monsanto, nu vă conformaţi termenilor și condițiilor acestor Termeni.

Alegerea legii aplicabile și instanțelor competente

Acești Termeni sunt supuși și interpretați în conformitate cu legislația Statului Missouri, Statele Unite ale Americii, cu excluderea normelor de trimitere din dreptul internațional privat al acestui stat. În cazul oricăror dispute ce reies sau sunt în legătură cu Site-urile noastre sau Termenii noștri, vă supuneți competenței exclusive personale și teritoriale a instanțelor statale și federale localizate în St. Louis County, Missouri.

Notificări și  Acorduri privind Comunicările Electronice

Sunteți de acord să primiți comunicări de la noi prin mijloace electronice. Vom comunica cu dumneavoastră prin e-mail sau prin postarea unor notificări pe Site-ul nostru. Sunteți de acord că toate înțelegerile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care le furnizăm electronic către dumneavoastră sunt în conformitate cu orice cerințe legale în legătură cu semnarea acestor comunicări în scris.

Inexistența unei alte Înțelegeri

Prin acordul dat cu privire la acești Termeni, declarați că ați atins vârsta majoratului conform legislației statului dumneavoastră de reședință sau jurisdicției geopolitice. Prevederile și condițiile acestor Termeni constituie întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și Monsanto în legătură cu utilizarea acestui Site și înlocuiesc orice înțelegeri sau acorduri anterioare neincorporate în acești Termeni. Acești Termeni produc efecte de la Data Efectivă. Continuarea utilizării  acestui Site de către dumneavoastră după Data Efectivă constituie acceptarea acestor Termeni.

Data Efectivă

Acești Termeni au fost revizuiți ultima dată pe 15 octombrie 2013 și stabilesc regulile privind accesul dumneavoastră la acest Site de la această dată până la momentul la care o altă revizuire este postată.