Monsanto Kullanım Koşulları

Hoş geldiniz. Bu internet sitesi, tüm dünyada Monsanto tarafından önerilen, Ziyaretçilere bilgi, ürün, hizmet, İçerik (aşağıda tanımlanmıştır) ve birçok başka fonksiyon sunan, bazıları dünyanın belli bazı bölgelerine veya belli ürünlere mahsus olan birkaç siteden biridir. Bu sitelerin içeriği birbirlerine ve bölgelere göre farklılık göstermekte birlikte, bu Kullanım Koşulları (bundan sonra kısaca "Koşullar" denecektir) genel olarak her Site için geçerlidir.

Bu Siteyi kullanmak bu Koşullara ve burada yer alan lisans ve izinlere tabidir. Bu Koşullar sizinle yapılan bir kontrat anlamına gelecektir. Bu İnternet Sitesinin Açılış Sayfasına bu Koşullara bağlanan bir link konmuş olup her zaman izlemeniz mümkündür.

BU SİTEYİ KULLANDIĞINIZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ KOŞULLARIN HER BİRİNE RİAYET EDECEĞİNİZİ KABUL ETMİŞ VE BUNLARI ANLADIĞINIZI BELİRTMİŞ SAYILACAKSINIZ.

BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, BU SİTEYİ KULLANMAYINIZ.  

Monsanto herhangi bir anda bu Siteye yeni Koşullar koymak suretiyle bu Koşulları değiştirebilir. Bu Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, yapılan bu değişikliklere tabi olacaksınız, dolayısıyla bu sayfayı periyodik olarak ziyaret ederek o anda tabi olacağınız Koşulları öğreniniz.

Bu koşulların herhangi biri, Sitenin izlendiği ülkenin yerel yasaları uyarınca uygulanamazsa, bu koşul bu anlaşmadan çıkarılabilecektir ve bu anlaşmanın geri kalan kısmı yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir. Monsanto'nun bu Koşullarda yer alan herhangi bir hakkı kullanmaması veya herhangi bir hükmü uygulatmaması, bu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.  Bu İnternet sitesinin içeriğinin yasadışı olduğu bir ülkede (varsa) izlenmesi kesinlikle yasaktır ve bu Koşulların ihlal edilmesi anlamına gelecektir.  Bu tür yerlerde bu Siteye erişmeye kalkışan kişiler bunu kendi inisiyatifleri ile yapmış olacaklar ve olası bir riski üstlenmiş olacaklardır. Yürürlükteki yerel yasalara karşı şahsınız sorumlu olacaktır.

Monsanto Sitesinde tanımlanan ürünlerin, programların ve servislerin hepsi bütün ülkelerde mevcut değildir. Kuşkuya düştüğünüzde, bölgenizde yer alan bir yerel Monsanto temsilcisine başvurarak hangilerinin var olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu İnternet Sitesinde yer alan Monsanto ürünlerinden birini kullanmak isteyen kişiler ürün etiketi talimatlarını izlemek ve ürünle ilgili yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere riayet etmek zorundadır.

 

Bazı Tanımlar
Aşağıda, bu Koşullarda kullanılan terimlerden bazılarının tanımları yer almaktadır.

 • "Siz" ve "Sizin" kelimeleri bu Siteyi kendi işleri için kullanan şirketleri veya diğer ticari tüzel kişileri ve bunların temsilcilerini ve gerçek kişileri ifade eder.
 • "Monsanto", Monsanto Şirketini, alt şirketlerinin ve bağlı şirketlerinin her birini ifade eder.  
 • "Biz," "Bizim"  ve diğer birinci kişi zamirleri Monsanto'yu ifade eder.
 • "Site", ana sayfa ve direkt olarak ana sayfadan veya ek link'lerle erişilebilen ilgili bütün sayfalar anlamına gelir, ancak Monsanto tarafından sunulmayan veya sponsorluk yapılmayan üçüncü taraflara ait internet sitelerini içermez.   

Yerel Yasalara Riayet
Monsanto faaliyetlerini St. Louis Missouri, ABD'deki Dünya Genel Merkezinden yürütmektedir. Ancak bu site Dünya Genel Merkezinden, Monsanto'nun dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan diğer birçok bölümlerinden birinden işletilebilir veya üçüncü bir tarafça bizim adımıza işletilebilir.

Monsanto bu Sitede yer alan materyallerin, tüm dünyada Sitenin izlenebileceği her yer için uygun veya temin edilebilir olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu Sitenin içeriğinin yasadışı olduğu yerlerde bu Siteye erişim yasaktır. Ticari Markalar

Bu sitede kullanan ve sergilenen ticari markalar, ticari unvanlar, ticari takdim şekline ilişkin hizmet işaretleri ve logolar ("Ticari Markalar"), Monsanto veya başkalarına ait tescilli veya tescilli olmayan Ticari Markalardır. Sitede aksi belirtilmediği takdirde, bu Sitede yer alan hiçbir şey, Monsanto’nun veya Ticari Marka’nın sahibi olan herhangi bir üçüncü kişinin yazılı izni olmaksızın, bu Sitede sergilenen herhangi bir Ticari markanın, zımni olarak, feragat ederek veya başka bir şekilde, lisansını veya kullanım hakkını verdiği anlamına gelmeyecektir.  Sitede açıkça belirtilmiş olması hariç, Monsanto Company'nin adı veya Monsanto logosu herhangi bir şekilde kullanılamaz, buna Monsanto'dan yazılı izin alınmaksızın bu Sitedeki materyallerin dağıtımına ilişkin reklam ve tanıtım dahildir, ancak bununla sınırlı değildir.

Bu Sitede Telif Hakkı Olan Materyallerin kullanılması
Bu Sitede yer alanmetinler, logolar, görüntüler, grafikler, fotoğraflar, video dosyaları, aplikasyon işlevi, veya herhangi bir dijital medya öğesi, ve bunların düzenlemeleri (“İçerik”) patent, telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet korumasına tabidir.  Site’de bulunan ve Monsanto tarafından sunulan tüm materyallerin düzenlemeleri ve/veya birleşenleri dahil fakat bununla sınırlı olmaksızın tüm Site İçeriğine ilişkin tüm telif hakları Monsanto’ya veya materyalin ilk yaratıcısına aittir.  . Monsanto size, bu Sitedeki materyalleri, sadece bu Site ile ilişkilerinizle bağlantılı iyi niyetli ticari olmayan amaçlar için kullanmak ve sergilemek üzere, sınırlı, münhasır olmayan ve transfer edilemeyen lisans vermektedir. Bu lisansa, bu materyalleri sadece belirtilen ticari olmayan amaçlar için basma hakkı dahildir. Aksi belirtilmediği sürece, Monsanto veya telif hakkı sahibinden önceden yazılı onay almaksızın materyalleri herhangi bir şekilde (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt vs. dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) kopya etmek, sergilemek, çoğaltmak, indirmek, dağıtmak, değişiklik yapmak, geliştirmek, yan ürünler yaratmak, ters mühendislik yapmak, herhangi bir kodu, yazılımı veya Site oluşturan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürmek hakkına sahip olmayacaksınız.  Bu Koşulların herhangi birini ihlal ederseniz bu lisans otomatik olarak ve bildirim verilmesine gerek kalmaksızın feshedilecektir. Feshedilmesi üzerine, bu Siteden alınarak indirilen veya basılan materyalleri imha etmeniz gerekecektir.  Monsanto bu Lisans’ta belirtilmeyen diğer tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Yukarıda belirtilen sınırlama, bu Sitede yer alan ve çoğaltılmak ve kullanılmak amacıyla sunulan Materyal Güvenlik Veri Listeleri (MSDS) veya ürün etiketleri için geçerli değildir.

Gizli veya Tescilli Bilgiler
Monsanto, ürünleri ve hizmetlerine ilişkin bilgilere herkesin erişebilmesini sağlamak için çaba göstermektedir. Monsanto bunu yaparken, yürürlükteki yasalar uyarınca bu Sitede yer alan bilgiler üzerinde sahip olduğu fikri mülkiyet haklarının, ticari sırlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbirinden feragat etmek niyetinde değildir. Monsanto'nun, gizli veya tescilli ticari sır kabul edilen bilgilerin bu internet sitesinde yayınlanmasını önlemek üzere düzenlenmiş ve yürürlükte olan politika ve prosedürler vardır. Ancak, bu Siteden, Monsanto'nun yanlışlıkla yayınlamış olabileceği herhangi bir gizli veya tescilli ticari sır niteliğinde bilgi edinirseniz, iyi niyetle bu bilgilerin gizliliği kabul edeceğinizi ve saygı göstereceğinizi, bu Siteden edindiğiniz gizli bilgileri veya ticari sırları saklamayacağınızı, kullanmayacağınızı, bu bilgilerin elinizde bulunan herhangi bir formdaki bütün kopyalarını Monsanto’ya bildirimde bulunduktan sonra imha edeceğinizi onaylıyorsunuz. 

Kullanıcı İsimleri ve Şifreler
Bu Sitede, bu Sitenin özelliklerine erişmek için bir Kullanıcı Adı ve Şifre edinmenize veya belirlenmiş bir Kullanıcı Adı ve Şifreyi kullanmanıza izin veriliyorsa:

 • Siteyi sadece meşru amaçlar için kullanmayı kabul ediyorsunuz.
 • Kullanıcı Adı kaydı yaptırırken, kendiniz hakkında sadece doğru ve gerçek bilgiler vereceğinizi, başka biri gibi davranmayacağınızı veya sahte bir kimlik edinmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.
 • Şifrenizin izinsiz kullanılması durumunda derhal bize haber vereceğinizi kabul ediyorsunuz (bu durumda bize bu Sitenin 'Contact Us' bölümünü kullanarak haber veriniz).
 • Kullanıcı Adınızı veya Şifrenizi başka biriyle paylaşmayacağınızı kabul ediyorsunuz.
 • Bu sitenin sizin tarafınızdan veya sizin Kullanıcı Adınızı veya Şifrenizi kullanan başka kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan bütün risklerin sorumluluğunu tam olarak üstleneceğinizi kabul ediyorsunuz.
 • Monsanto tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak, herhangi bir anda bu Sitede değişiklik yapma veya kapatma, bu Sitede yer alan herhangi bir bilgiyi veya diğer İçerikleri değiştirme veya kaldırma veya Şifrenizi ve Kullanıcı adınızı iptal etme, Siteyi kullanmanıza son verme hakkını saklı tutar. Kullanıcı Adınız ve Şifrenizle  bağlantılı olabilecek veya bunlara dayanan ve bu Sitede gerçekleştirdiğiniz hareketler neticesinde ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan sorumlu olacak ve yükümlülük altına gireceksiniz.

İşlemler
Monsanto'ya sipariş verebildiğiniz veya başka türlü işlemler yapabildiğiniz herhangi bir Monsanto Sitesinde,  söz konusu işlemleri gerçekleştirmek için birlikte çalıştığımız üçüncü kişi hizmet sağlayıcılara ilişkin başka koşullar uygulanabilir.  Söz konusu işlemlere taraf olan bahsi geçen üçüncü kişiler, ilgili koşulları işlemi gerçekleştirmeniz ve tamamlamanız için internet sitelerinde yayınlayabilirler veya gerekli bağlantıları verebilirler.    Lütfen bahsi geçen üçüncü kişilerin politikalarını, uygulamalarını ve kurallarını herhangi bir işleme taraf olmadan önce dikkatlice inceleyiniz.  Üçüncü kişinin ürünlerine ilişkin olan şikayetler, talepler, düşünceler veya sorular üçüncü kişilere yöneltilmelidir.

ABD ve diğer hükümetler, ürün ve bilgi ihracı ve ithali için kurallar belirlemektedir. Bu yasaların sizin için veya Monsanto ile yapmak istediğiniz işlemler için geçerli olması durumunda, bütün bu ihracat ve ithalat yasalarına ve mevzuatına riayet edeceğinizi, Site üzerinden satın alınan veya satılan ürün veya hizmetleri, yürürlükteki ithalat veya ihracat kontrol yasaları uyarınca yasaklanmış olan kişilere veya ülkelere ithal veya ihraç etmeyeceğinizi veya reeksport yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

Bu Site üzerinden Monsanto ile bir işlem yaptığınızda, bu tür bir ithalat/ihracat işleminin yasak olmadığını bir ülkede bulunduğunuzu veya bu tür bir ihracat/ithalatı yapması yasaklanmış bir kişi veya kurum olmadığınızı beyan etmiş sayılacaksınız. İthalat, ihracat veya reeksport ile ilgili bulunduğunuz yerin yasalarına riayet etmekten siz sorumlu olacaksınız.

Sitenin İzin Verilen Kullanım Şekli

Belirtilen şekilde Siteyi veya İçeriği kullanmak kesinlikle yasaktır: (a) hukuka aykırı amaçlar; (b) diğer kişileri hukuka aykırı işlemler yapmak veya hukuka aykırı işlemlere taraf olmaları için yönlendirmek; (c) uluslararası, federal, yurtiçi hukuki düzenlemeleri, kuralları, kanunlara veya yeler düzenlemelere aykırı davranmak; (d) bizim veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek; (e) cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya engellilik üzerinden taciz, cinsel istismar, hakaret etme, zarar verme, lekeleme, iftira, kötüleme, korkutma veya ayrımcılık gibi hareketlerde bulunma; (f) yanıltıcı veya yanlış bilgi verme; (g) Internetin, diğer internet sitelerinin veya bizim Sitemizin kullanılabilirliğini ve işleyişini etkileyecek veya etkilebileyecek nitelikte virüs veya zararlı yazılım kodlarını yüklemek veya iletmek; (h) başkalarının şahsi bilgileirni izlemek veya toplamak; (i) istenmeyen posta göndermek, e-posta yoluyla tuzağa düşürme, internet trafiğini yeniden yönlendirme, pretex, örümcek, yatay seyir veya scrape yapmak; (j) ahlaki olmayan veya müstehcen amaçlar; veya (k) Internet Sitemizin, Internetin veya diğer sitelerin güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmak veya bunlara müdahele etmek.  Yasaklanan işlemlerinizden dolayı Internet Sitemizi kullanma hakkınızı feshetme hakkımızı saklı tutuyoruz. 

Mahremiyetiniz
Bu sitede size ilişkin Kişisel Bilgiler alınması durumunda, bu bilgiler bizim tarafımızdan Monsanto'nun Mahremiyet Politikasına tabi olarak kullanılacaktır, bu politikayı şu adresten okuyabilirsiniz:
http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/monsanto-gizlilik-politikasi.aspx.

Bu Siteye Bağlanma ve Çıkma  
Bu Siteye bağlanan herhangi bir kişi, yürürlükteki bütün yasalara riayet etmek zorundadır. Monsanto Sitesine bağlantı yapan herhangi bir site:
(a) Bu sitenin içeriğine bağlanabilir, ama kopyalayamaz;
(b) Browser veya bu Sitenin içeriği etrafında sınır ortamı yaratamaz;
(c)  Monsanto'nun kendisini veya ürünlerini onayladığını ima edemez;
(d)  Monsanto ile ilişkisini yanlış biçimde sunamaz;
(e) Monsanto'nun ürün veya hizmetleri hakkında yanlış bilgi sunamaz;
(f) Açıkça belirtilmiş yazılı izin olmaksızın Monsanto'nun Ticari Markalarını kullanamaz; ve;
(g) İçeriği düzeysiz, aşağılayıcı veya tartışma yaratabilecek nitelikte olamaz, içeriğinin bütün yaş grupları için uygun olması gereklidir.
Monsanto bu Siteye bağlanan, üçüncü taraflara (Monsanto olmayan) ait sitelerin içeriğini kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir ve üçüncü taraflara ait bu sitelerde yapılan değişikliklerden ve güncelleştirmelerden sorumlu değildir. Monsanto bu bağlantıları size sadece kolaylık sağlamak amacıyla sunmaktadır ve bağlantıların konmuş olması Monsanto'nun Siteyi onayladığı anlamına gelmemektedir.

Garanti Yükümlülüğü Olmaması

BU SİTEDEKİ İÇERİK “OLDUĞU ŞEKİLDE” VE “TÜM KUSURLARIYLA” SAĞLANMAKTADIR.  MONSANTO, ZIMNİ VE AÇIK OLARAK, İÇERİĞİN KULLANIMINA, ELVERİŞLİLİĞİNE, KAPSAMINA, DOĞRULUĞUNA, UYGUNLUĞUNA VEYA BU SİTENİN PERFORMANSINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.  KULLANICI OLARAK SITEYI KULLANMANIZA VEYA KULLANMAMANIZA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENMEKTESİNİZ, VE MONSANTO BU SİTEDE GÖSTERİLEN VEYA BU SİTEDEN İNDİRİLEN İÇERİĞİN BİLGİSAYARINIZA UYGUN OLDUĞUNA VEYA HATA VE VİRÜS İÇERMEDİĞİNE DAİR HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIR.  HİÇBİR MONSANTO ÇALIŞANI, ACENTASI VEYA TEMSİLCİSİ BU BEYAN ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK VEYA BU BEYANI DÜZENLEMEK YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR.  YÜRÜLÜKTEKİ MEVZUATA UYGUN OLDUĞU ÖLÇÜDE: MONSANTO, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE AMACA UYGUNLUK VE SİTEYE VE İÇERİĞİNİ İHLAL ETMEME HUSUSLARINA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN ZIMNEN VEYA AÇIKÇA HİÇ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.  BAZI HUKUK KURALLARI ARIZİ ZARARLARA VE DOLAYLI ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUN KISITLANMASINA VEYA KAPSAM DIŞI BIRAKILMASINA VEYA ZIMNİ GARANTİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİNE İLİŞKİN SINIRLAMALARA İZİN VERMEMEKTEDİR DOLAYISIYLA YUKARIDA BAHSİ GEÇEN SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN UYGULAMA ALANI BULMAYABİLİR.

MONSANTO HER ZAMAN HERHANGİ BİR SEBEP GÖSTERMEKSİZİN VEYA BU HUSUSTA BİR BİLGİLENDİRME YAPMAKSIZIN SİTE İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRME VEYA KALDIRMA VEYA SİZİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANIMA HAKKINIZI ASKIYA ALMA VEYA FESHETME HAKKINA SAHİPTİR VE SÖZ KONUSU İŞLEMDEN ÖTÜRÜ MONSANTO HİÇ BİR ZAMAN SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. 

BU SİTEDE FAALİYETLERİMİZ VE İLERİYE YÖNELİK BEKLENTİLERİMİZLE İLGİLİ BİLGİLERİN BULUNABİLECEĞİNİ BELİRTİRİZ. BU BİLGİLER YAYINLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE GÜNCELDİR, ANCAK MONSANTO YENİ BİLGİLERE VE DİĞER GELİŞMELERE GÖRE BU BİLGİLERİ GÜNCELLEŞTİRECEĞİNİ VEYA DEĞİŞTİRECEĞİNİ TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR. AYRICA, BU SİTEDE SUNULAN BİLGİLERİN İYİ NİYETE DAYANMASINA VE DOĞRU OLDUKLARINA İNANILMASINA RAĞMEN, MONSANTO BU BİLGİLERİN VEYA BU SİTEYE BAĞLANAN DİĞER SİTELERİN BİLGİLERİNİN TAM VE DOĞRU OLDUĞUNA DAİR HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

Yukarıda yer alan garanti yükümlülüğü üstlenmeme bildirimi, sitede sergilenen ürün etiketlerinde yer alan ürün garantileri için geçerli değildir. Bu ürünler için verilen ve etiketlerde yer alan garanti, Monsanto'nun bu ürüne ilişkin yükümlülüğünü ifade eder.

Monsanto'nun Sorumluluğunun Sınırları

BU SİTEYİ KULLANARAK ŞU HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ: (1) BU SİTEYİ KULLANMANIZA İLİŞKİN TÜM RİSKLER TARAFINIZA AİTTİR; (2) BU SİTEYİ KULLANIRKEN KULLANMAKTA OLDUĞUNUZ EKİPMANA AİT TÜM HİZMET VE TAMİRAT BEDELLERİ TARAFINIZDAN ÜSTLENİLECEKTİR; VE (3) İDDİA EDİLEN SORUMLULUK BİR SÖZLEŞMEDEN, CEZADAN, İHMALDEN, SIKI SORUMLULUKTAN VEYA BAŞKA NEDENLEREDEN DOĞSA DA, MONSANTO  BU SİTEYİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANMAMANIZ NEDENİYLE OLUŞABİLECEK HİÇ BİR ZARARDAN, MONSANTO SÖZ KONUSU ZARARIN DOĞABİLECEĞİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU DEĞİLDİR, BUNA PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ, HATA, İHMAL, KESİNTİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ VEYA AĞ VEYA İNTERNET ÇÖKMELERİ, VEYA DOĞRUDAN ZARAR, DOLAYLI ZARAR, CEZAİ TAZMİNAT, ARIZİ, ÖZEL, ZARARI KARŞILAMAK AMACIYLA ÖDENEN TAZMİNAT VEYA DOLAYLI TAZMİNAT, MAHRUM KALINAN KAR VE/VEYA VERİ VEYA EŞYA KAYBI VEYA ZARARI DA DAHİLDİR.

BU SİTEYİ KULLANMANIZ SONUCUNDA CİHAZLARINIZIN VEYA VERİLERİNİZ DÜZELTİLMESİ, ONARILMASI VEYA SERVİS YAPILMASI GEREKİRSE, BUNLARIN MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

BAZI EYALETLERDE VE ÜLKELERDE, TESADÜFÎ VEYA SONUÇSAL ZARARLARA İSTİSNA VEYA SINIRLAMA KONMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR VEYA İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Muafiyet Yükümlülüğünüz
Bu Siteyi kullanmanızdan veya bu Siteden alınan herhangi bir bilgiyi kötüye kullanmanızdan, veya bu Sitede bulunan bilgileri, verileri, materyalleri veya İçeriği aktarmanızdan kaynaklanan her tür zarar, talep ve harcamadan (avukat masrafları dahil),
Monsanto'yu, bağlı şirketlerini, yöneticilerini, memurlarını, elemanlarını ve temsilcilerini muaf tutmayı ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul ediyorsunuz.

İleriye Yönelik Beyanlardan Feragat
Bu Sitede yer alan belli bazı ifadeler "ileriye yönelik beyanlar"'dır, örneğin şirketin tahmini finansal sonuçları, şu andaki veya ileriye yönelik ürün performansı, yasal onaylar, iş ve finansman planları ve tarihsel olmayan diğer olgular gibi. Bu ifadeler şu andaki beklentilerimize ve şu anda elimizde olan bilgilere dayanmaktadır. Ancak, bu ifadeler risk ve belirsizlik içeren faktörlere dayandığı için, şirketin fiili performansı ve sonuçları, bu ileriye yönelik ifadeler belirtilen veya ima edilenlerden önemli farklılıklar gösterebilir. Bu farklara neden olan veya katkıda bulunan faktörler arasında şunlar sayılabilir: rekabet, fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili olaylar, mevzuat konuları, biyoteknik ürünlerin kamuoyunda kabul görmesi, araştırma ve geliştirme çalışmalarının başarısı, davalar, yabancı işletmecilere ilişkin gelişmeler, temellükler, emtia fiyatları, imalatı etkileyen düzenlemeler; stok seviyeleri, şirketin sattıkları ürünler için finansman bulma imkanları, hava, doğal hastalıklar ve kazalar ve Şirketin SEC'e sunduğu en son periyodik başvuruda detaylarıyla açıklanan diğer riskler ve faktörler. İleriye yönelik bu ifadelere gereğinden fazla güvenilmemesi gereklidir, bunlar sadece Sitede yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. Monsanto, ileriye yönelik ifadeleri veya fiili sonuçları etkileyebilecek faktörleri güncelleştirmeyi amaçlamadığını veya böyle bir yükümlülüğü olmadığını belirtir.

Sitede Yer Alabilecek Reklâmlar
Sitede Monsanto dışında başka birine ait bir ürün veya hizmetin reklamı yer alıyorsa, Monsanto bu ürünü veya hizmeti onaylıyor veya garanti ediyor anlamına gelmeyecektir ve sizinle bu ürün veya hizmetlerin tedarikçisi olan üçüncü taraflar arasındaki işlemin tarafı veya herhangi bir şekilde gözlemcisi olmayacaktır. Herhangi bir yöntemle veya herhangi bir ortamda satın alacağınız bir ürün veya hizmette olduğu gibi,  iyi düşünmeniz ve dikkatli olmanız gerekecektir.

Ziyaretçiler Monsanto Sitesine ekleme yaparsa
Sitede ekleme yapmanıza, yorum yapmanıza veya başka İçerik yüklemenize izin veriliyorsa, aşağıda yer alan ek şartlara riayet edeceksiniz ve bu vesile ile bunları kabul etmiş oluyorsunuz. Siteye eklenen veya özel olarak iletilen tüm bilgi, İçerik, metin, veri, mesaj veya diğer materyallerin ('Materyaller'), Materyalin kaynağı olan kişinin sorumluluğunda olduğunu kabul ediyorsunuz. Siteye eklediğiniz, aktardığınız veya başka şekilde koyduğunuz bütün Materyallerden sorumlu olacaksınız.  Herhangi bir Materyalin doğru ve tam olmasına güvenmek dahil olmak üzere,  bu Materyalle ilgili bütün riskleri değerlendireceğini ve üstleneceğinizi kabul ve teyit ediyorsunuz. Monsanto bu Materyali kontrol etmemektedir ve dolayısıyla doğruluğunu, güvenilirliğini ve kalitesini garanti etmemektedir. Monsanto, Siteye eklenen, aktarılan veya başka bir şekilde konan herhangi bir Materyalin kullanılmasının sonucunda gerçekleşen herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu olmayacaktır, buna bu Materyalde bulunan hata ve ihmaller  dahildir ancak bununla sınırlı değildir.

Monsanto bu Siteye sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından eklenen veya aktarılan her bilgiyi veya mesajı incelemediği ve inceleyemeyeceği ve bu mesajların içeriğinden sorumlu olmadığı için, Monsanto tamamen kendi takdirine dayanarak, Sitenin içeriğinin dışında kalan,  istismar edici, aşağılayıcı veya müstehcen bulduğu, telif hakkı veya ticari marka yasalarını ihlal eden veya başka bir şekilde kabul edilemez olan Materyalleri, silmek, kaldırmak veya değiştirmek hakkını saklı tutar.

Siteyi Materyallere ilişkin olarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeksizin kullanacağınızı kabul etmektesiniz:

 • Küfür veya hakaret niteliğinde, müstehcen, nefret uyandıran, pornografik, istismar edici, yasadışı, tehdit edici veya başka türlü kabul edilemez materyaller yüklemeyecek, dağıtmayacak veya başka türlü yayınlamayacaksınız.
 • Virüs, solucan içeren, bozulmuş dosyaları veya başka birinin bilgisayarının çalışmasına veya malına zarar verebilecek diğer benzer yazılım veya programları yüklemeyecek veya dağıtmayacaksınız.
 • Başkalarının haklarına tecavüz etmeyecek, tehdit etmeyecek veya başka bir şekilde ihlal etmeyeceksiniz (mahremiyet hakkı ve açıklama hakkı dahil);
 • Yasalar uyarınca veya herhangi bir sözleşme veya emanet ilişkisi koşullarına göre sunma hakkına sahip olmadığınız herhangi bir Materyali iletmeyecek veya başka türlü sunmayacaksınız;
 • Başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal eden Materyalleri eklemeyeceksiniz (telif hakları, ticari sırlar, ticari markalar veya diğer tescilli haklar dahil);
 • Yürürlükteki yerel, ulusal veya uluslararası herhangi bir yasayı kasıtlı veya kasıtsız olarak ihlal etmeyeceksiniz, buna ABD Menkul Değerler ve Borsa Komisyonu tarafından belirlenmiş mevzuat dahildir, ancak bununla sınırlı değildir.
 • İzin veya onay alınmamış reklamlar, promosyon materyalleri veya başka tür talep mesajları iletmeyecek veya başka şekilde sunmayacaksınız ve
 • Fon talebi, mal veya hizmet reklâmı ve talep mesajları içeren materyaller dağıtmayacak veya yayınlamayacaksınız.
 • Yasalar veya bir yasal işlem dolayısıyla zorunlu olması durumunda, bu Koşulların hükümlerini uygulatmak amacıyla veya Monsanto'nun ve müşterilerinin ve/veya Sitenin Ziyaretçilerinin haklarını korumak amacıyla, Monsanto'nun herhangi bir Materyali ve Materyalin kaynağını veya sahibini açıklayabileceğini kabul ve tasdik ediyorsunuz.

Siteye Sunulan Materyaller Üzerinde Monsanto'nun Hakları
Sizin tarafınızdan aksi belirtilmediği sürece, bu Siteye aktardığınız veya başka bir şekilde koyduğunuz her Materyal bu Koşullara uygun olacaktır, gizli veya tescilli olmayacaktır.  Siteye Materyal ekleyerek, reklam hakları ve  kişisel kimlik bilgilerini açıklama hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın devredilebilir hak ve izinlere sahip olduğunuzu veya devredilebilir hak ve izinlerinizin takyidatsız olduğunu beyan etmektesiniz ve otomatik olarak, bu Materyalin ve bu Materyali oluşturan ürünlerin (kısmen veya tamamen) Monsanto veya bağlı şirketleri tarafından herhangi bir biçimde, ortamda veya şu anda bilinen veya daha sonra bu Materyallerin fikri mülkiyet haklarının süresi boyunca geliştirilecek herhangi bir teknoloji ile her tür amaçla yapılması, satılması, kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması, türevlerinin yaratılması, uygulanması, gösterilmesi, dağıtılması, ithal edilmesi ve aktarılması için ve sahibinin adının bununla bağlantılı olarak yayınlanması için, dünya çapında, royaltisiz, sürekli, gayri kabil-i rücu, münhasır olmayan bir hak ve lisans veriyor veya Materyalin sahibinin verildiğini onaylıyorsunuz veya Materyallerin üçüncü kişilerce kanuna uygun olarak kullanılması amacıyla alt-lisans verilmesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Materyallerin hukuka uygun nedenlerle kullanılmasını onaylıyorsunuz.  Şayet Materyalleriniz ikamet ettikleri ülkede reşit sayılmayan çocukların fotoğrafını veya dijital görüntüsünü veya video görüntüsünü içeriyorsa, bahsi geçen çocuğun ailesinin veya kanuni temsilcisinin  yazılı iznini aldığınızı beyan ediyorsunuz.  Bu Şartlar tahtında lisans verebilmek için gerekli haklara sahip olduğunuzu onaylıyorsunuz.  Mevcut yasalara tabi olmak şartıyla, Materyallere ilişkin sizin veya lisans verenin herhangi bir manevi hakkından feragat ediyorsunuz.

Telif Hakkı İhlalleri için Talepte Bulunma Prosedürü
Telif hakkı ihlallerine ilişkin bildirimlerin Sitenin tayin edilmiş temsilcisine gönderilmesi gereklidir. İLGİSİ OLMAYAN VEYA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROSEDÜRE UYGUN OLMAYAN TALEPLERE CEVAP VERİLMEYECEKTİR. Monsanto başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir ve ziyaretçilerimizden de aynı şeyi bekler. Monsanto ihlal iddialarını araştıracak ve işleme koyacaktır ve ilgili fikri mülkiyet yasaları kapsamında gerekli girişimlerde bulunacaktır.
Uygun bildirimleri aldıktan, hak ihlali yaptığı veya hak ihlali faaliyetine konu olduğu tespit edilen materyalleri kaldırmak veya erişimi engellemek üzere harekete geçecektir ve ihlal ettiği tespit edilen materyal veya faaliyete yapılan referansları veya bağlantıları kaldırmak veya erişimi engellemek üzere harekete geçecektir.

Çalışmalarınızın telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığı kanısında iseniz, lütfen Monsanto'ya aşağıda belirtilen bilgileri veriniz. Etkili olmasını için, bildirimde aşağıda belirtilenlerin HEPSİNİN bulunmasını tavsiye ederiz:
1. İhlal edildiği ileri sürülen münhasır telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
2. İhlal edildiği iddia edilen telif hakkına sahip çalışmanın tanımı
3. İhlal ettiğini iddia ettiğiniz materyalin tanımı ve mümkünse IP adresinin sitede nerede olduğu;
4. Adresiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz ve Monsanto'nun sizinle bağlantı kurabilmesi için makul olarak yeterli olacak diğer bilgiler.
5. İtiraz edilen kullanıma telif hakkı sahibi veya temsilcisi tarafından veya yasalarca izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir ifade;
6. Yalan yemin cezasını bildiğinizi belirterek, bildiriminizde belirtilen, yukarıda tanımlanan bilgilerin doğru olduğuna, ihlal edildiği iddia edilen münhasır telif hakkını sahibi olduğunuza veya sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerinin gönderileceği adres:

Postayla:

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

E-Mail ile: 

webguru@monsanto.com

İbra

İNTERNET SİTEMİZİN TÜM KULLANICILARI, MONSANTO’NUN, TAZMİN EDİLEN TARAF OLARAK, HATALI ÖLÜM VE KİŞİSEL YARALANMALAR, FİNANSAL ZARARLAR, MAHKEME GİDERLERİ VE DİĞER SARFEDİLEN MASRAFLAR, AVUKAT MASRAFLARI, MADDİ VARLIKLARA VERİLEN ZARARLAR VE, HAKARET, İFTİRA, YAYIN HAKKI VE MAHREMİYET İHLALİ DE DAHİL VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE İTİBARA KARŞI VERİLEN TÜM ZARARLAR, DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İNTERNET SİTELERİNE İLİŞKİN OLARAK İLERİ SÜRÜLEBİLECEK İDDİA VE DAVALARDAN DOĞACAK TÜM SORUMLULUKLARDAN ARİ TUTULACAĞINI, SERBEST BIRAKILACAĞINI VE BUNLARA İLİŞKİN OLARAK İBRA EDİLDİĞİNİ ONAYLAR VE KABUL EDERLER.  MONSANTO, İNTERNET SİTEMİZİN KULLANIMI İLE İLİNTİLİ OLARAK DOLANDIRICILIK VE HUKUKA AYKIRI HAREKETLERE KARŞI TÜM HAKKANİYETE DAYALI YOLLAR VE YASAL YOLLARINI KULLANMA HAKLARINI SAKLI TUTAR.

Fesih

İşbu Şartlar’ın herhangi bir hüküm veya şartına, Monsanto’nun kendi takdirince, uygun hareket etmediğinizde, Monsanto, işbu Şartlar’ı herhangi bir zamanda ve ihtar göndermeksizin derhal feshedebilir ve bu durumda, İnternet Sitesi’ne erişiminizi reddedebilir veya sonlandırabilir.

Geçerli Hukuk ve Yargılama Yeri Seçimi

İşbu Şartlar, kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın USA, Missouri Eyaleti kanunlarına tabidir ve bu kanunlar uyarınca yorumlanacaktır.  İnternet Sitemiz veya Şartlar’dan doğacak veya bunlara ilişkin tüm uyuşmazlıklar için, St. Louis County, Missouri’de yerleşik eyalet ve federal mahkemelerinin münhasır şahsa bağlı görev ve yetksine başvuracağınızı kabul ediyorsunuz.

İhbar ve Elektronik İletişime İlişkin Onay

Tarafımızca sizinle elektronik ortamda iletişime geçilmesine onay vermektesiniz.  Sizinle e-mail veya İnternet Sitemize yükleyeceğimiz ihbarlar aracılığı ile iletişime geçeceğiz.  Sizlere elektronik ortamda gönderdiğimiz tüm sözleşme, ihbar, açıklama ve diğer yazışmaların, bunların yazılı olarak imzalanmasını öngören tüm hukuki gereklilikleri karşıladığını kabul etmektesiniz.  

Sözleşmenin Bütünü

İşbu Şartlar’ı kabul ederek, kendi ikametgahınız ve jeopolitik yetki bölgenizde en az reşit olacak yaşta bulunduğunuzu kabul etmektesiniz.  İşbu Şartlar’ın hüküm ve şartları, İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkin siz ve Monsanto arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturmakta ve işbu Şartlar altına eklenmemiş tüm önceki sözleşme ve anlaşmaların yerine geçmektedir.  İşbu Şartlar, Yürürlük Tarihi itibariyle yürürlüğe girer.  Yürürlük Tarihi’nden sonra İnternet Sitesi’nin devamlı kullanımı, işbu Şartlar’ın tarafınızca kabul edildiği anlamına gelmektedir. 

Yürürlük Tarihi

İşbu Şartlar, en son 15 Ekim 2013’te değiştirilmiş olup, yeni bir değişiklik ilan edilinceye kadar İnternet Sitesi’ne erişiminiz işbu Şartlar’a tabi olacaktır.