Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Monsanto

Καλωσορίσατε. Αυτός ο Ιστότοπος είναι ένας από τους πολλούς που προσφέρει η Monsanto σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, Περιεχόμενο (ορίζεται παρακάτω) και διάφορες άλλες λειτουργίες στους Επισκέπτες, μερικές από τις οποίες μπορεί να προορίζονται για συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου ή συγκεκριμένες σειρές προϊόντων. Ενώ το Περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία και περιοχή, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (στο εξής απλά «Όροι») εφαρμόζονται γενικά σε κάθε Ιστότοπο.

Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες Όρους και στις άδειες και συγκαταθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Οι παρόντες Όροι αποτελούν μία σύμβαση μαζί σας. Ένας σύνδεσμος με αυτούς τους Όρους δημοσιεύεται εμφανώς στην Αρχική Σελίδα αυτού του Ιστότοπου και θα είναι συνεχώς διαθέσιμος για εξέταση από εσάς.

Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Η Monsanto μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους σε οποιαδήποτε στιγμή δημοσιεύοντας νέους Όρους σε αυτόν τον Ιστότοπο. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις εν λόγω αναθεωρήσεις και συνεπώς πρέπει να επισκέπτεστε κατά περιόδους την παρούσα σελίδα για να προσδιορίζετε τους τότε ισχύοντες Όρους με τους οποίους δεσμεύεστε.

Στο βαθμό που οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους δεν θα είναι εκτελεστός σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους της χώρας από την οποία προβάλλεται ο Ιστότοπος, ο εν λόγω όρος μπορεί να διαχωριστεί από αυτή τη σύμβαση και το υπόλοιπο της παρούσας σύμβασης θα παραμένει σε ισχύ. Η παράλειψη από την Monsanto της άσκησης ή επιβολής οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Όρων δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή της διάταξης. Η προβολή αυτού του Ιστότοπου από χώρες, εάν υπάρχουν, στις οποίες το Περιεχόμενό του είναι παράνομο, απαγορεύεται αυστηρά και θα αποτελούσε παράβαση των παρόντων Όρων. Εάν επιλέξετε να προσπελάσετε αυτόν τον Ιστότοπο από τις εν λόγω τοποθεσίες, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και κίνδυνο. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Δεν είναι διαθέσιμα σε κάθε χώρα όλα τα προϊόντα, τα προγράμματα και οι υπηρεσίες που μπορεί να περιγράφονται σε έναν Ιστότοπο της Monsanto. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Monsanto στην περιοχή σας για να προσδιορίσετε με ακρίβεια τι είναι διαθέσιμο για εσάς. Άτομα που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ένα προϊόν της Monsanto που περιγράφεται σε αυτόν τον Ιστότοπο πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της επισήμανσης του προϊόντος και να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με το προϊόν.

Μερικοί ορισμοί

Ακολουθούν μερικοί ορισμοί που εξηγούν κάποια από την ορολογία που χρησιμοποιείται στους παρόντες Όρους.

 • Οι λέξεις «Εσείς» και «Εσάς» αναφέρονται σε εταιρείες ή άλλες επιχειρηματικές οντότητες και στους αντιπροσώπους τους και σε άτομα που χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο για προσωπική εργασία, αντίστοιχα και κατά περίπτωση.
 • Η λέξη «Monsanto» αναφέρεται στην εταιρεία Monsanto Company και σε κάθε μία από τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της.
 • Οι αντωνυμίες «Εμείς», «Μας» και άλλες αντωνυμίες πρώτου προσώπου αναφέρονται στην Monsanto.
 • Η λέξη «Ιστότοπος» σημαίνει την αρχική σελίδα και όλες τις σχετικές σελίδες που είναι προσπελάσιμες μέσω της αρχικής σελίδας, απευθείας ή μέσω πρόσθετων συνδέσμων, αλλά δεν περιλαμβάνουν ιστότοπους τρίτων μερών που δεν διατηρούνται ή υποστηρίζονται από την Monsanto.

Συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους

Η Monsanto λειτουργεί από τα Παγκόσμια Κεντρικά Γραφεία της στο St. Louis, Missouri, ΗΠΑ. Ωστόσο, ο παρών Ιστότοπος μπορεί να λειτουργήσει από τα Παγκόσμια Κεντρικά Γραφεία, από οποιοδήποτε από τα πολλά τμήματα και συνδεδεμένες εταιρείες της Monsanto που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο ή να φιλοξενείται για λογαριασμό μας από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Η Monsanto δεν δηλώνει ότι τα υλικά σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε όλες τις περιοχές του κόσμου από τις οποίες μπορεί να προβληθούν.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά ονόματα, τα εμπορικά σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα (τα «Εμπορικά Σήματα») που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι καταχωρισμένα και μη καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Monsanto και άλλων. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στον Ιστότοπο, τίποτα σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση, μέσω υπαινιγμού, ανάκλησης ή άλλως οποιασδήποτε άδειας χρήσης ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος εμφανίζεται στον Ιστότοπο χωρίς τη γραπτή άδεια της Monsanto ή οποιουδήποτε τρίτου που μπορεί κατέχει τα Εμπορικά Σήματα. Εκτός των όσων αναφέρονται ρητά στον Ιστότοπο, το όνομα της εταιρείας Monsanto Company ή το λογότυπο της Monsanto δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή της δημοσιότητας σχετικά με τη διανομή υλικού σε αυτόν τον Ιστότοπο, χωρίς εκ των προτέρων γραπτή άδεια της Monsanto.

Η χρήση του Υλικού Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε αυτόν τον Ιστότοπο από εσάς

Το κείμενο, τα Εμπορικά Σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα αρχεία βίντεο, η λειτουργικότητα εφαρμογών ή οποιαδήποτε άλλα ψηφιακά μέσα και η διευθέτησή τους σε αυτόν τον Ιστότοπο («Περιεχόμενο») υπόκεινται σε προστασία ευρεσιτεχνιών, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη διαρρύθμιση των στοιχείων ή όλων των υλικών που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο από την Monsanto, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, όλου του Περιεχομένου του Ιστότοπου, διατηρούνται από την Monsanto ή από τον αρχικό δημιουργό του υλικού. Η Monsanto σας παραχωρεί περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης και προβολής των υλικών του παρόντος Ιστότοπου μόνο για καλή τη πίστει μη εμπορικούς σκοπούς που σχετίζονται με την αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο. Η άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα εκτύπωσης των εν λόγω υλικών, αλλά μόνο για τις δηλωμένες μη εμπορικές χρήσεις. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, δεν έχετε δικαίωμα να αντιγράψετε, να προβάλετε, να αναπαραγάγετε, να λάβετε, να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να επεξεργαστείτε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να αναστρέψετε τη μηχανική, να αναδιαμορφώσετε οποιονδήποτε κώδικα, σενάριο ή λογισμικό που σχηματίζει τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, την ηλεκτρονική, μηχανική, φωτοαντιγραφική αντιγραφή ή άλλη εγγραφή, χωρίς εκ των προτέρων γραπτή άδεια της Monsanto ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η άδεια τερματίζεται αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση, εάν παραβείτε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους. Μετά τον τερματισμό, πρέπει να καταστρέψετε οποιαδήποτε υλικά λάβατε ή εκτυπώσατε από τον Ιστότοπο. Η Monsanto διατηρεί όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά από την παρούσα Άδεια.

Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει για τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) ή για τις επισημάνσεις προϊόντων που μπορούν να παρασχεθούν στον Ιστότοπο και προορίζονται για αναπαραγωγή και χρήση.

Εμπιστευτικές ή Ιδιοκτησιακές Πληροφορίες

Η Monsanto προσπαθεί να προσφέρει στο κοινό ευρεία πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Ωστόσο, δεν αποτελεί πρόθεση της Monsanto να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εμπορικών μυστικών που μπορεί να κατέχει η Monsanto σε πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα Ιστότοπο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η Monsanto διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες που αποσκοπούν στην αποτροπή της γνωστοποίησης πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο που η Monsanto θεωρεί εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες εμπορικές μυστικές πληροφορίες. Ωστόσο, εάν σε οποιαδήποτε στιγμή αποκτήσετε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές εμπορικές μυστικές πληροφορίες από αυτόν τον Ιστότοπο, οι οποίες ενδέχεται να έχουν γνωστοποιηθεί κατά λάθος από την Monsanto, συμφωνείτε να ενεργήσετε καλή τη πίστει για να αναγνωρίσετε και να σεβαστείτε την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών και συμφωνείτε να μην κρατήσετε, χρησιμοποιήσετε ή γνωστοποιήσετε οποιεσδήποτε εμπιστευτικές ή εμπορικές μυστικές πληροφορίες που μπορείτε να αποκτήσετε από αυτόν τον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε άλλο και, παρέχοντας κοινοποίηση στην Monsanto, συμφωνείτε να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα των πληροφοριών, υπό οποιαδήποτε μορφή, που βρίσκονται στην κατοχή σας.

Ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης

Εάν αυτός ο Ιστότοπος σας επιτρέπει να υιοθετήσετε ένα Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης ή να χρησιμοποιήσετε ένα εκχωρημένο Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης για να προσπελάσετε λειτουργίες αυτού του Ιστότοπου, τότε:

 • Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αποκλειστικά για νομότυπους σκοπούς.
 • Κατά την εγγραφή σας για ένα Όνομα Χρήστη, συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε μόνο ακριβείς και ειλικρινείς πληροφορίες για τον εαυτό σας και δεν θα μιμηθείτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ούτε θα αναλάβετε μια ψευδή ταυτότητα.
 • Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Κωδικού πρόσβασής σας, του ονόματος χρήστη ή του Ιστότοπου ή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση ασφαλείας. (Στείλτε την κοινοποίησή σας μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας» αυτού του Ιστότοπου).
 • Συμφωνείτε να μην μοιράζεστε το Όνομα Χρήστη ή τον Κωδικό σας με οποιοδήποτε άλλο άτομο.
 • Συμφωνείτε να δεσμευτείτε και να αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το Όνομα Χρήστη ή τον Κωδικό Πρόσβασης.
 • Η Monsanto διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να διακόψει τον Ιστότοπο, να τροποποιήσει ή να διακόψει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή άλλο Περιεχόμενο που περιέχεται στον Ιστότοπο ή να τερματίσει τον Κωδικό Πρόσβασης και το Όνομα Χρήστη σας και τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις άμεσες ή έμμεσες βλάβες και είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν ή να συσχετιστούν με το Όνομα χρήστη ή τον Κωδικό πρόσβασής σας.

Συναλλαγές

Για οποιονδήποτε Ιστότοπο της Monsanto που σας επιτρέπει να εκτελείτε παραγγελίες ή συναλλαγές με την Monsanto με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μπορεί να ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τη διευκόλυνση των εν λόγω συναλλαγών. Τα εν λόγω τρίτα μέρη σε αυτές τις συναλλαγές μπορεί να έχουν αυτούς τους πρόσθετους όρους να εμφανίζονται στους ιστότοπους ή συνδέσμους που σας δίνουν τη δυνατότητα να διεξάγετε τις εν λόγω συναλλαγές και να ολοκληρώνετε τις συναλλαγές. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές, τις πρακτικές και τους κανόνες του τρίτου μέρους και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, απαιτήσεις, ισχυρισμοί, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται στο εν λόγω τρίτο μέρος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες κυβερνήσεις ελέγχουν την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων και πληροφοριών. Συμφωνείτε ότι, στο βαθμό που οι νόμοι αυτοί ισχύουν για εσάς ή για τη συναλλαγή που επιθυμείτε να εκτελέσετε με την Monsanto, θα συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και κανονισμούς περί εισαγωγών και εξαγωγών και ότι δεν θα εισάγετε, εξάγετε ή επανεξάγετε προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή πωλούνται μέσω του Ιστότοπου σε χώρες ή πρόσωπα που απαγορεύονται βάσει των ισχυόντων νόμων ελέγχου εξαγωγών και εισαγωγών.

Με την εκτέλεση μιας συναλλαγής με την Monsanto μέσω αυτού του Ιστότοπου, μας δηλώνετε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα όπου απαγορεύεται αυτή η εισαγωγή/εξαγωγή και δεν είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο απαγορεύεται αυτή η εισαγωγή/εξαγωγή. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της τοπικής σας δικαιοδοσίας σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξαγωγή.

Αποδεκτές Χρήσεις του Ιστότοπου

Απαγορεύεται ρητά η χρήση των Ιστότοπων ή του Περιεχομένου μας: α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό· (β) για να ζητήσετε από άλλους να εκτελούν ή να συμμετέχουν σε παράνομες πράξεις· (γ) για παράβαση οποιουδήποτε διεθνή, ομοσπονδιακού ή κρατικού κανονισμού, κανόνων, νόμων ή τοπικών διαταγμάτων· (δ) για παράβαση ή καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· ε) για να παρενοχλείτε, κακοποιείτε, προσβάλλετε, βλάπτετε ή δυσφημείτε, συκοφαντείτε, εκφοβίζετε ή κάνετε διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας· στ) για να υποβάλλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) για την αποστολή ή μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία του Ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου· η) για να συλλέγετε ή παρακολουθείτε προσωπικές πληροφορίες άλλων· (θ) για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), την υποκλοπή στοιχείων (phish) (απάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την υποκλοπή τύπου «pharm» (διαδικτυακή απάτη ανακατεύθυνσης), την αποστολή διαδικτυακών προγραμμάτων προσχημάτων (pretext), «αραχνών» (spider), crawl ή scrape· (ι) για οποιονδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό ή (ια) για να παρέμβετε σε ή να παρακάμψετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των Ιστότοπών μας, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση των Ιστότοπών μας λόγω παράβασης οποιασδήποτε απαγορευμένης χρήσης.

Το Ιδιωτικό σας Απόρρητο

Στο βαθμό που αυτός ο Ιστότοπος συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για σας, η χρήση των εν λόγω πληροφοριών υπόκειται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Monsanto, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/default.aspx.

Σύνδεση σε και από αυτόν τον Ιστότοπο

Οποιοσδήποτε συνδέεται στον Ιστότοπο πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους. Ένας ιστότοπος που συνδέεται με τον Ιστότοπο της Monsanto:

(α) μπορεί να συνδέεται με, αλλά όχι να αναπαράγει, Περιεχόμενο στον παρόντα Ιστότοπο·

(β) δεν επιτρέπεται να δημιουργεί πρόγραμμα περιήγησης ή περιβάλλον περιήγησης γύρω από Περιεχόμενο στον παρόντα Ιστότοπο·

(γ) δεν επιτρέπεται να υπονοεί ότι η Monsanto εγκρίνει τον ιστότοπο ή τα προϊόντα του·

δ) δεν επιτρέπεται να παραπλανεί σχετικά με τη σχέση του με την Monsanto·

(ε) δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει ψευδή στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Monsanto·

(στ) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα της Monsanto χωρίς ρητή γραπτή άδεια και

(ζ) δεν επιτρέπεται να περιέχει Περιεχόμενο που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως δυσάρεστο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο και πρέπει να περιέχει μόνο Περιεχόμενο κατάλληλο για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η Monsanto δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τρίτων (εκτός της Monsanto) ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις των εν λόγω ιστότοπων τρίτων. Η Monsanto παρέχει αυτούς τους συνδέσμους σε σας μόνο για λόγους ευκολίας και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση του Ιστότοπου από την Monsanto.

Αποποίηση Εγγυήσεων

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ». Η MONSANTO ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΩΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ Η MONSANTO ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ή ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Η ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΙΟΥΣ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ MONSANTO ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ Ή ΜΕΤΑΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ: Η MONSANTO ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ.

Η MONSANTO ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΕΙ Ή ΑΦΑΙΡΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ Ή ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η MONSANTO ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΤΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ. ΩΣΤΟΣΟ, Η MONSANTO ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Ή ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ, Η MONSANTO ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ MONSANTO COMPANY.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ «COOKIES» ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. Η MONSANTO ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΊΑ (CLEAR GIFs), WEB BEACONS, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΠ. («ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ») ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ MONSANTO ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Η MONSANTO ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ MONSANTO ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Η προαναφερόμενη αποποίηση εγγυήσεων δεν ισχύει για οποιεσδήποτε εγγυήσεις προϊόντων που αναγράφονται στις επισημάνσεις προϊόντων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Για τέτοιου είδους προϊόντα, η εγγύηση, εάν υπάρχει, που αναγράφεται στην εν λόγω επισήμανση, ελέγχει τη νομική ευθύνη της Monsanto για το εν λόγω προϊόν.

Περιορισμός της νομικής ευθύνης της Monsanto

ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ: (1) ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ· (2) ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ (3) ΟΤΙ Η MONSANTO ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ, ΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η ΚΑΤ' ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η MONSANTO ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΕΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥΣ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ.

Η υποχρέωσή σας για αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Monsanto, τις θυγατρικές της και τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους και εκπροσώπους από και έναντι όλων των ζημιών, αξιώσεων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του Ιστότοπου ή από ακατάλληλη χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών που λαμβάνονται από τον Ιστότοπο ή από τη διαβίβαση πληροφοριών, δεδομένων, υλικού ή περιεχομένου στον Ιστότοπο.

Αποποίηση ευθυνών για δηλώσεις που αφορούν στο μέλλον

Ορισμένες δηλώσεις που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι «δηλώσεις που αφορούν στο μέλλον», όπως δηλώσεις σχετικά με τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τις τρέχουσες και μελλοντικές επιδόσεις ενός προϊόντος, τις εγκρίσεις των κανονιστικών αρχών, τα επιχειρηματικά και οικονομικά σχέδια και άλλα μη ιστορικά γεγονότα. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και τις επί του παρόντος διαθέσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, επειδή αυτές οι δηλώσεις βασίζονται σε παράγοντες που συνεπάγονται κινδύνους και αβεβαιότητες, η πραγματική απόδοση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που περιγράφονται ή υπονοούνται από τις εν λόγω δηλώσεις που αφορούν στο μέλλον. Οι παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή να συμβάλουν σε τέτοιες διαφορές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: τον ανταγωνισμό, περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, κανονιστικά θέματα και δημόσια αποδοχή προϊόντων βιοτεχνολογίας· επιτυχία έρευνας και ανάπτυξης· δικαστικές υποθέσεις· εξελίξεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στο εξωτερικό· εξαγορές· τιμές των βασικών εμπορευμάτων· κανονισμούς που επηρεάζουν την παραγωγή· επίπεδα αποθεμάτων· την ικανότητα της εταιρείας να λάβει χρηματοδότηση και πληρωμή για τα προϊόντα που πωλεί· τις καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές και ατυχήματα· και άλλους κινδύνους και παράγοντες που αναλύονται στην πιο πρόσφατη περιοδική κατάθεση της εταιρείας στην SEC. Δεν πρέπει να επιδεικνύεται αδικαιολόγητη εμπιστοσύνη σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν στο μέλλον, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στον παρόντα Ιστότοπο. Η Monsanto αποποιείται οποιαδήποτε τρέχουσα πρόθεση ή υποχρέωση να ενημερώσει οποιεσδήποτε δηλώσεις που αφορούν στο μέλλον ή οποιουσδήποτε από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα.

Διαφημίσεις που μπορεί να εμφανιστούν στον Ιστότοπο

Εάν οποιαδήποτε διαφήμιση για προϊόν ή μια υπηρεσία που παρέχεται από οποιονδήποτε άλλον εκτός της Monsanto εμφανιστεί σε αυτόν τον Ιστότοπο, η Monsanto δεν επικυρώνει, ούτε εγγυάται οποιοδήποτε τέτοιο προϊόν ή υπηρεσία και δεν θα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή δεν θα παρακολουθεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ εσάς και τρίτων προμηθευτών προϊόντων ή υπηρεσιών. Όπως και με την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μέσω οποιουδήποτε μέσου ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κρίση σας με τον καλύτερο τρόπο και να είστε προσεκτικοί κατά περίπτωση.

Πότε οι επισκέπτες επιτρέπεται να δημοσιεύουν σε έναν Ιστότοπο της Monsanto

Εάν ο παρών Ιστότοπος σας επιτρέπει να δημοσιεύετε ή να φορτώνετε σχόλια ή οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο στον Ιστότοπο, τότε οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι ισχύουν για τη χρήση σας και γίνονται αποδεκτοί από εσάς δια της παρούσας.

Κατανοείτε ότι όλες οι πληροφορίες, το Περιεχόμενο, το κείμενο, τα δεδομένα, τα μηνύματα ή άλλα υλικά, είτε έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο είτε έχουν μεταβιβαστεί ιδιωτικά («Υλικό»), αποτελούν ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχεται το Υλικό. Είστε υπεύθυνοι για κάθε Υλικό που δημοσιεύετε, διαβιβάζετε ή άλλως διαθέτετε στον Ιστότοπο ή σε άλλους ιστότοπους. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι πρέπει να αξιολογήσετε και θα αναλάβετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση οποιουδήποτε Υλικού, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εμπιστοσύνης στην ακρίβεια ή πληρότητα του Υλικού.

Η Monsanto δεν ελέγχει αυτό το Υλικό και επομένως δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του Υλικού. Η Monsanto δεν θα ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Υλικό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πιθανών σφαλμάτων ή παραλείψεων στο Υλικό ή για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε Υλικού που αναρτάται, μεταδίδεται ή κατά τα άλλα διατίθεται στον Ιστότοπο.

Αν και η Monsanto δεν ελέγχει και δεν μπορεί να ελέγχει κάθε επικοινωνία ή πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί ή μεταδοθεί από εσάς ή άλλους στον Ιστότοπο ή σε άλλους ιστότοπους και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων, η Monsanto διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, να μετακινήσει ή να επεξεργαστεί Υλικό το οποίο, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρεί ότι είναι εκτός του εύρους του Περιεχομένου που είναι αποδεκτό για εμφάνιση στον Ιστότοπο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, κατά παράβαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή άλλως απαράδεκτο.

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Υλικό για να:

 • φορτώσετε, να διανείμετε ή να δημοσιεύσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε δυσφημιστικό, άσεμνο, προκλητικό, πορνογραφικό, καταχρηστικό, παράνομο, απειλητικό ή άλλο ανάρμοστο υλικό·
 • φορτώσετε ή διανείμετε οποιαδήποτε αρχεία που περιέχουν ιούς, σκουλήκια (worms), προβληματικά αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που μπορεί να βλάψουν τη λειτουργία του υπολογιστή ενός άλλου ή τα περιουσιακά στοιχεία κάποιου άλλου·
 • παρενοχλείτε, μολύνετε, απειλήσετε ή κατά τα άλλα παραβείτε τα νόμιμα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώματος δημοσιότητας) άλλων·
 • μεταβιβάζετε ή διαθέτετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε Υλικό που δεν έχετε δικαίωμα να διαθέτετε σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο ή βάσει συμβατικών ή εμπιστευτικών σχέσεων·
 • αναρτάτε Υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού απορρήτου, του εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας)·
 • παραβαίνετε σκόπιμα ή ακούσια οποιοδήποτε ισχύον τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κανονισμών που δημοσιεύονται από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Χρηματιστηρίων των ΗΠΑ.
 • διαβιβάζετε ή καθιστάτε διαθέσιμη οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προσέλκυσης και
 • διανέμετε ή δημοσιεύετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό που περιέχει οποιαδήποτε άντληση κεφαλαίων, διαφήμιση ή πρόσκληση για αγαθά ή υπηρεσίες.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Monsanto μπορεί να γνωστοποιήσει οποιοδήποτε Υλικό και την πηγή ή τον κάτοχο οποιουδήποτε Υλικού, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή από μια δικαστική διαδικασία, να επιβάλει τις διατάξεις αυτών των Όρων ή να προστατεύσει τα δικαιώματα της Monsanto, των πελατών της ή/και των Επισκεπτών του Ιστότοπου.

Δικαιώματα της Monsanto επί των Υλικών που υποβάλλονται στον Ιστότοπο

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από εσάς, οποιοδήποτε Υλικό που μεταβιβάζετε ή άλλως καθιστάτε διαθέσιμο σε αυτόν τον Ιστότοπο, πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και να μην είναι εμπιστευτικό ή ιδιόκτητο. Με την υποβολή Υλικών σε αυτόν τον Ιστότοπο, δηλώνετε ότι έχετε στην κατοχή σας ή έχετε μη δεσμευμένα, μεταβιβάσιμα δικαιώματα και άδειες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του δικαιώματος δημοσιότητας και των δικαιωμάτων γνωστοποίησης πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης και χορηγείτε αυτόματα στην Monsanto και στις συνδεδεμένες εταιρείες της, ένα ελεύθερο, διαρκές, ανέκκλητο, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης για την παραγωγή, πώληση, χρήση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, δημιουργία παράγωγων έργων, την εκτέλεση, παρουσίαση, διανομή, εισαγωγή και μετάδοση αυτού του Υλικού και των προϊόντων που ενσωματώνουν το εν λόγω Υλικό (εν μέρει ή συνολικά) υπό οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία, που είναι γνωστά ή που θα αναπτυχθούν αργότερα, για το πλήρες χρονικό διάστημα οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να υπάρχουν στο εν λόγω Υλικό για οποιονδήποτε σκοπό και να δημοσιεύσει το όνομα του ιδιοκτήτη σε σχέση με αυτό ή να χρησιμοποιήσει τα Υλικά για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του δικαιώματος υποαδειοδότησης των Υλικών σε τρίτους για τις νόμιμες χρήσεις και τους σκοπούς τους. Εάν τα Υλικά σας περιέχουν φωτογραφίες ή ψηφιακές εικόνες ή εικόνες βίντεο που απεικονίζουν ένα παιδί ηλικίας μικρότερης από την ηλικία ενηλικίωσης της χώρας διαμονής σας, δηλώνετε ότι έχετε γραπτή άδεια από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού για να παράσχετε τη φωτογραφία, την ψηφιακή εικόνα ή την εικόνα βίντεο. Εγγυάστε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χορήγηση των αδειών που περιγράφονται στους παρόντες Όρους. Με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων, αποποιείστε οποιαδήποτε ηθικά δικαιώματα που μπορεί εσείς ή οι δικαιοπάροχοί σας να έχετε σε οποιοδήποτε Υλικό.

Διαδικασία για την υποβολή απαιτήσεων λόγω παράβασης πνευματικών δικαιωμάτων

Οι κοινοποιήσεις απαιτήσεων λόγω παράβασης πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποστέλλονται στον διορισμένο εκπρόσωπο του παρόντος Ιστότοπου. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ Ή ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Η Monsanto σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάμε από τους επισκέπτες μας να κάνουν το ίδιο. Η Monsanto θα επεξεργάζεται και θα διερευνά κοινοποιήσεις εικαζόμενων παραβάσεων και θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα βάσει των ισχυόντων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μετά την παραλαβή οποιασδήποτε κοινοποίησης, η Monsanto θα φροντίσει να καταργήσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό που έχει διαπιστωθεί ότι παραβιάζει ή βρέθηκε να είναι το αντικείμενο παράνομων δραστηριοτήτων και θα προβεί σε ενέργειες για να καταργήσει ή απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε αναφορά ή σύνδεσμο στο υλικό ή δραστηριότητα που κρίθηκε ότι αποτελεί παράβαση.

Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί με κάποιον τρόπο που αποτελεί παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να δώσετε στην Monsanto τις παρακάτω πληροφορίες. Έχετε υπόψη σας ότι για να είναι αποτελεσματική η αίτησή σας, πρέπει να περιλαμβάνει ΟΛΑ τα ακόλουθα:

1. Μία χειρόγραφη ή ηλεκτρονική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που έχει, κατ' ισχυρισμό, παραβιαστεί·

2. Μία περιγραφή του προστατευόμενου έργου το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί·

3. Μία περιγραφή και, εάν είναι δυνατόν, τη διεύθυνση IP της θέσης του υλικού στον Ιστότοπο, το οποίο ισχυρίζεστε ότι προκαλεί την παραβίαση·

4. Τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση email και όλες τις άλλες πληροφορίες που είναι εύλογα αρκετές για να μπορεί η Monsanto να επικοινωνήσει μαζί σας·

5. Μία δήλωσή σας ότι πιστεύετε, καλή τη πίστει, ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εγκριθεί/εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπό του ή το νόμο·

6. Μία δήλωσή σας, επί ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην Κοινοποίηση είναι ακριβείς και ότι εσείς είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο έχει κατ' ισχυρισμό παραβιαστεί.

Οι κοινοποιήσεις των κατ' ισχυρισμό παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να απευθύνονται:

Ταχυδρομικά:

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

Μέσω e-mail:

webguru@monsanto.com

Απαλλαγή

ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η MONSANTO, ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΝ ΜΕΡΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΖΗΜΙΩΤΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΣΤΗ ΦΗΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Η MONSANTO ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΣΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΑΤΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΜΑΣ.

Τερματισμός/Καταγγελία

Η Monsanto μπορεί να τερματίσει τους παρόντες Όρους σε οποιαδήποτε στιγμή και μπορεί να το πράξει αμέσως χωρίς κοινοποίηση και συνεπώς να αρνηθεί ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στους Ιστότοπους εάν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Monsanto, δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση των παρόντων Όρων.

Επιλογή Νομικού πλαισίου και Τόπου εκδίκασης

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Missouri των ΗΠΑ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σε περιπτώσεις αντίφασης νόμων. Για όλες τις αντιδικίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους Ιστότοπους ή τους Όρους μας, υπόκεισθε στην αποκλειστική προσωπική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην Κομητεία του St. Louis, Πολιτεία του Missouri.

Κοινοποίηση και συγκατάθεση για Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή μέσω της ανάρτησης ανακοινώσεων στους ιστότοπούς μας. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις ή άλλες επικοινωνίες που παρέχουμε σε σας ηλεκτρονικά, ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι οι εν λόγω επικοινωνίες πρέπει να υπογράφονται χειρόγραφα.

Καμία άλλη Συμφωνία

Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον ενήλικης ηλικίας στη χώρα διαμονής ή γεωπολιτικής δικαιοδοσίας σας. Οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις αυτών των Όρων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Monsanto σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ή κατανοήσεις που δεν ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν από την Ημερομηνία Ισχύος. Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου από εσάς μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος συνιστά την αποδοχή αυτών των Όρων εκ μέρους σας

Ημερομηνία ισχύος

Αυτοί οι όροι τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις 15 Οκτωβρίου 2013 και διέπουν την πρόσβασή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο από την ημερομηνία αυτή, έως ότου δημοσιευτεί μεταγενέστερη αναθεώρηση