Monsanto Politica privind Protecția Vieții Private

 Monsanto

Aviz privind protecția datelor de pe site-ul web

Ultima revizuire 14.5.2018

 

Monsanto Company – a se vedea mai jos informațiile de contact din Secțiunea 7 – („Monsanto” sau „noi” sau „al nostru”) și fiecare din societățile afiliate și filialele sale (în mod colectiv, „Monsanto Group”) tratăm cu seriozitate confidențialitatea datelor. Acest aviz privind protecția datelor de pe site-ul web („Aviz”) informează utilizatorii Monsanto.ro („Site web”) cu privire la modul în care Monsanto, în calitate de operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor („RGPD”), colectează și prelucrează datele cu caracter personal și alte informații ale utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului web.

 

Rețineți că în legătură cu alte site-uri web ale Monsanto Group, alte servicii sau alte relații cu utilizatori, furnizori sau clienți se pot aplica alte clauze privind confidențialitatea. Acest aviz nu se aplică site-urilor terțe cu link-uri către sau de pe acest site web.

 

Prezentare conținut

 

 1. Categorii de date cu caracter personal, scopurile prelucrării și bazele legale
 2. Consecințele nefurnizării datelor
 3. Categorii de destinatari și transferurile internaționale
 4. Perioadele de retenție
 5. Drepturile dvs.
 6. Cookie-uri și alte tehnologii de monitorizare
 7. Întrebări și Informații de contact

 

 1. Categorii de date cu caracter personal, scopurile prelucrării și bazele legale Ce date cu caracter personal prelucrăm și de ce? Care sunt bazele legale?

 

 • Datele privind utilizarea: În legătură cu accesarea site-ului web, noi colectăm următoarele informații: ex. detalii despre browserul dvs. (ex. tip, versiune, limbă); sistemul de operare și interfața; site-ul web de pe care ne vizitați (URL de proveniență); pagina (paginile) web pe care o(le) vizitați pe site-ul nostru web; data și ora accesării site-ului nostru web și diferența de fus orar; statusul accesului/codul statusului HTTP, volumul de date transferate, adresa protocolului de internet (IP).

 

Scopuri: Datele privind utilizarea vor fi folosite pentru a vă asigura acces la site-ul web și pentru a menține sau restaura securitatea site-ului web sau pentru a detecta defecțiunile tehnice și/sau erorile de transmisie a comunicațiilor electronice.

 

Baza legală:

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță (ex., societăți afiliate sau filiale ale Monsanto Group), cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal (Art. 6(1)(f) RGPD). Interesele sunt furnizarea site-ului web conform solicitării dvs. și realizarea celorlalte scopuri prevăzute mai sus. Informații suplimentare privind această bază legală și respectiva echilibrare a interesului se pot solicita contactându-ne pe baza detaliilor menționate la Secțiunea 7.
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract (ex. relația privind utilizarea) la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6(1)(a) RGPD).

 

 • Datele privind contul: În cazul în care v-ați creat un cont pe site-ul nostru web, vi se va solicita să furnizați următoarele date cu caracter personal despre dvs: ex., ID-ul de utilizator, parola, adresa de e-mail, numele, adresa, informații despre firma dvs. sau ocupația; de ce sunteți interesat de site-ul nostru web; anumite comunicări pe care le primim de la dvs.

 

Scopuri: Datele privind contul vor fi folosite pentru administrarea contului, pentru a vă răspunde la întrebări sau la solicitările de informații, pentru furnizarea produselor sau serviciilor dorite, pentru furnizarea de materiale de marketing în măsura permisă de legea aplicabilă, pentru creșterea uzabilității și a ușurinței de utilizare a site-ului nostru web, pentru a ne asigura că informațiile furnizate pe site-ul web sunt prompte și relevate și că vă satisfac nevoile, pentru analizarea intereselor dvs. în scopuri de marketing, pentru administrare și suport tehnic, pentru protejarea companiei Monsanto împotriva amenințărilor sau a altui risc de securitate perceput sau pentru alte scopuri convenite.

 

Bazele legale:

 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6(1)(a) RGPD).
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine (Art. 6(1)(c) RGPD).
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță (ex., societăți afiliate sau filiale ale Monsanto Group), cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal (Art. 6(1)(f) RGPD). Interesele sunt crearea și administrarea contului conform solicitării dvs. și realizarea celorlalte scopuri prevăzute mai sus. Informații suplimentare privind această bază legală și respectiva echilibrare a interesului se pot solicita contactându-ne pe baza detaliilor menționate la Secțiunea 7.

 

 • Datele din formularele online: Uneori ne puteți trimite comentarii, întrebări sau feedback similar prin intermediul formularelor online. Apoi ne puteți furniza următoarele date cu caracter personal despre dvs: ex. adresa de e-mail, numele, adresa, informații despre firma dvs. sau ocupația, conținutul feedback-ului.

 

Scopuri: Datele din formularele online vor fi folosite pentru a vă răspunde solicitărilor și pentru a vă furniza informațiile dorite, produsele sau serviciile sau pentru alte scopuri pe care le-ați solicitat.

 

Bazele legale:

 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6(1)(a) RGPD).
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine (Art. 6(1)(c) RGPD).
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță (ex., societăți afiliate sau filiale ale Monsanto Group), cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal (Art. 6(1)(f) RGPD). Interesele sunt formularea răspunsului la solicitarea dvs. și realizarea celorlalte scopuri prevăzute mai sus. Informații suplimentare privind această bază legală și respectiva echilibrare a interesului se pot solicita contactându-ne pe baza detaliilor menționate la Secțiunea 7.

 

 • Datele privind tranzacțiile: În cazul în care folosiți site-ul nostru web pentru a încheia tranzacții cu Monsanto sau cu societăți afiliate sau filiale ale Monsanto Group prin solicitarea de produse sau servicii, noi colectăm și prelucrăm următoarele date cu caracter personal despre dvs: ex., ID-ul de utilizator, parola, adresa de e-mail, numele, adresa, informații despre firma dvs. sau ocupația, detalii de plată (ex. informații bancare sau cele legate de cardul de credit), adresa de facturare și de livrare, tipul și cantitatea de produs, prețul de achiziție, data comenzii, starea comenzii, returnări de produse, solicitări de asistență pentru clienți, corespondență, informații despre pesticide și despre licențele deținute.

 

Scopuri: Datele privind tranzacțiile vor fi folosite pentru derularea relației contractuale, pentru efectuarea tranzacției și a comenzii de produse, pentru furnizarea de servicii de asistență pentru clienți, pentru realizarea conformității cu obligațiile legale, în scopul realizării apărării, stabilirii și exercitării acțiunilor în justiție, pentru furnizarea de materiale de marketing în măsura permisă de legea aplicabilă, pentru protejarea companiei Monsanto împotriva amenințărilor sau a altui risc de securitate perceput și pentru analizarea intereselor dvs. în scopuri de marketing.

 

Bazele legale:

 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6(1)(a) RGPD).
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine (Art. 6(1)(c) RGPD).
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță (ex., societăți afiliate sau filiale ale Monsanto Group), cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal (Art. 6(1)(f) RGPD). Interesele sunt realizarea scopurilor prevăzute mai sus. Informații suplimentare privind această bază legală și respectiva echilibrare a interesului se pot solicita contactându-ne pe baza detaliilor menționate la Secțiunea 7.

 

 • Datele din cadrul sondajelor și concursurilor: În cazul în care participați la sondaje și concursuri, noi colectăm și prelucrăm următoarele date cu caracter personal despre dvs: ex. adresa de e-mail, numele, adresa, informații despre firma dvs. sau ocupația, feedback-ul în legătură cu sondajul sau informații furnizate în cadrul concursului; selectarea câștigătorului concursului, premiul concursului, informații demografice suplimentare.

 

Scopuri: Datele din cadrul sondajelor și concursurilor vor fi folosite pentru desfășurarea sondajului sau a concursului, pentru anunțarea câștigătorului concursului, pentru livrarea premiului către câștigătorul concursului, pentru analizarea intereselor dvs. în scopuri de marketing, pentru îmbunătățirea designului produselor noastre, pentru evaluarea cererii de piață.

 

Bazele legale:

 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6(1)(a) RGPD).
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine (Art. 6(1)(c) RGPD).
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță (ex., societăți afiliate sau filiale ale Monsanto Group), cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal (Art. 6(1)(f) RGPD). Interesele sunt desfășurarea sondajului sau a concursului și realizarea celorlalte scopuri prevăzute mai sus. Informații suplimentare privind această bază legală și respectiva echilibrare a interesului se pot solicita contactându-ne pe baza detaliilor menționate la Secțiunea 7.
 • V-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (Art. 6(1)(a) RGPD). În cazul în care v-ați exprimat consimțământul, acesta poate fi retras în orice moment așa cum se prevede în Secțiunea 5. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului.

 

 • Datele cu privire la buletine informative: În cazul în care solicitați să primiți buletinul nostru informativ, noi colectăm și prelucrăm următoarele informații cu caracter personal despre dvs: ex. numele, adresa de e-mail și solicitarea de primi e-mailuri de marketing.

 

Scopuri: Datele cu privire la buletinele informative vor fi folosite pentru a furniza buletinul informativ și alte materiale de marketing în măsura permisă de legea aplicabilă și pentru analizarea intereselor dvs. în scopuri de marketing.

 

Bazele legale:

 • V-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (Art. 6(1)(a) RGPD). În cazul în care v-ați exprimat consimțământul, acesta poate fi retras în orice moment așa cum se prevede în Secțiunea 5. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului.
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță (ex., societăți afiliate sau filiale ale Monsanto Group), cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal (Art. 6(1)(f) RGPD). Interesele sunt realizarea scopurilor prevăzute mai sus. Informații suplimentare privind această bază legală și respectiva echilibrare a interesului se pot solicita contactându-ne pe baza detaliilor menționate la Secțiunea 7.

 

 

 1. Ce se întâmplă dacă alegeți să nu le furnizați?

 

În general, furnizarea datelor cu caracter personal nu este impusă de o obligație legală sau contractuală. Însă, furnizarea anumitor date cu caracter personal este necesară pentru a ne putea vizita site-ul web, pentru a încheia cu noi un contract sau pentru a primi serviciile/produsele noastre așa cum au fost solicitate de dvs. În anumite cazuri, furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară.

 

Nefurnizarea datelor dvs. cu caracter personal se poate solda cu dezavantaje pentru dvs. – de exemplu, s-ar putea să nu puteți primi anumite produse și servicii. Însă, în cazul în care nu se specifică altfel, nefurnizarea datelor cu caracter personal nu se va solda cu consecințe de natură juridică pentru dvs.

 

 1. Categorii de destinatari și transferurile internaționale Cui transferăm datele dvs. cu caracter personal și unde sunt situați?

 

 • Destinatari

Trebuie să vă așteptați la transferul datelor dvs. cu caracter personal către părți terțe pentru scopurile de prelucrare, descrise mai sus, după cum urmează:

 • În cadrul Monsanto Group: Entitatea noastră mamă, compania Monsanto, din SUA și fiecare din societățile afiliate și filialele sale din cadrul Monsanto Group (link aici) pot primi datele dvs. cu caracter personal după cum este necesar pentru scopurile de prelucrare descrise mai sus. În funcție de categoriile de date cu caracter personal și de scopurile pentru care aceste date au fost colectate, datele dvs. cu caracter personal pot să ajungă la diverse departamente interne din cadrul Monsanto. De exemplu, departamentul nostru IT are acces la datele contului dvs. iar departamentele de vânzări au acces la datele dvs. legate de o cerere la care trebuie să răspundă. Pe lângă acestea, alte departamente din cadrul Monsanto au acces la anumite date cu caracter personal, care vă vizează, pe baza nevoii de a cunoaște, ca de exemplu departamentul juridic, departamentul financiar și cel de audit intern.
 • Cu persoane împuternicite de operator: Anumiți furnizori terți de servicii, ca de exemplu furnizori de suport IT, afiliați sau neafiliați, vor primi datele dvs. cu caracter personal în vederea prelucrării acestora conform instrucțiunilor corespunzătoare („Persoane împuternicite de operator”) după cum este necesar pentru scopurile de prelucrare descrise mai sus, ca de exemplu furnizori de servicii pentru site-ul web, furnizori de servicii de asistență pentru clienți, furnizori de servicii de marketing, furnizori de servicii de suport IT sau alți furnizori de servicii care ne oferă suport pentru menținerea relației noastre comerciale cu dvs. Persoanele împuternicite de operator vor face obiectul unor obligații contractuale de a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja și a prelucra datele cu caracter personal doar în conformitate cu instrucțiunile primite.
 • Alți destinatari: Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate – în conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor – către agenții de aplicare a legii, autorități guvernamentale, autorități judiciare, avocați, consultanți externi sau parteneri comerciali. În cazul unei fuziuni corporatiste sau al unei achiziții, datele cu caracter personal pot fi transferate către părțile terțe implicate în fuziune sau achiziție. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi divulgate pentru scopuri de publicitate sau marketing sau pentru alte scopuri fără permisiune.

 

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este restricționat la acele persoane care au o nevoie de a cunoaște în scopul îndeplinirii responsabilităților de serviciu. De asemenea, Monsanto va divulga datele dvs. cu caracter personal, așa cum impune sau permite legea aplicabilă, consilierilor profesioniști, autorităților guvernamentale și instanțelor judecătorești.

 

 • Transferurile internaționale

Trebuie să vă așteptați ca destinatarii de mai sus, care vor primi sau care vor avea acces la datele dvs. cu caracter personal, să fie situați în interiorul sau în exteriorul Spațiului Economic European („SEE”).

 

 • Pentru destinatarii situați în afara SEE, unii sunt certificați în baza Scutului de confidențialitate UE-SUA, iar alții sunt situați în țări cu decizii de adecvare (apăsați aici pentru lista completă) în temeiul art. 45 din RGPD. Acei destinatari sunt situați în SUA (dacă sunt certificați în baza Scutului de confidențialitate UE-SUA, apăsați aici pentru lista completă) și, în fiecare caz, transferul este astfel recunoscut ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legii europene privind protecția datelor.

 

 • Alți destinatari sunt situați în țări care nu asigură un nivel adecvat de protecție din perspectiva legii europene privind protecția datelor (în special, SUA, dacă nu sunt certificați în baza Scutului de confidențialitate UE-SUA). Vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că transferurile în afara SEE sunt protejate în mod adecvat așa cum impune legea aplicabilă privind protecția datelor.

 

În ceea ce privește transferurile către țări care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, ne vom baza transferul pe garanții adecvate, ca de exemplu reguli corporatiste obligatorii (Art. 46(2)(b), 47 RGPD), clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană sau de o autoritate de supraveghere (Art. 46(2)(c) sau (d) RGPD), coduri de conduită aprobate însoțite de angajamente obligatorii și executorii din partea destinatarului (Art. 46(2)(e) RGPD), sau mecanisme de certificare aprobate însoțite de angajamente obligatorii și executorii din partea destinatarului (Art. 46(2)(f) RGPD). Puteți solicita un exemplar al garanțiilor corespunzătoare contactându-ne conform Secțiunii 7 de mai jos.

 

 1. Perioadele de retenție Cât timp vă păstrăm datele cu caracter personal?

 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a vă furniza serviciile și produsele solicitate. După ce v-ați încheiat relația contractuală cu noi, v-ați șters contul, după ce s-a încheiat sondajul sau concursul, sau relația cu noi s-a încheiat altfel, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse din cadrul sistemelor și evidențelor noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza corespunzător pentru a se exclude orice posibilitate de identificare a dvs. pe baza acestora (cu excepția cazului în care trebuie să vă păstrăm informațiile pentru a respecta obligațiile legale și de reglementare la care este supusă compania Monsanto – ex. scopuri fiscale).

 

În principiu, datele cu caracter personal vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare după ultima interacțiune sau ultimul contact comercial dintre dvs. și Monsanto. Însă, datele de contact și interesele dvs. cu privire la produsele sau serviciile noastre vor fi păstrate o perioadă mai lungă dacă Monsanto are permisiunea să vă trimită materiale de marketing. De asemenea, în general, ștergem contractele, comunicările și scrisorile comerciale care conțin date cu caracter personal, sau redactăm date cu caracter personal din astfel de documente, 10 ani după încetare sau creare, deoarece astfel de date pot face obiectul unor cerințe legale privind păstrarea, care de multe ori impun păstrarea până la 10 ani.

 

De asemenea, putem păstra datele dvs. cu caracter personal pe baza nevoii de a cunoaște doar după terminarea relației contractuale dacă datele dvs. cu caracter personal sunt necesare în vederea respectării altor legi aplicabile sau în cazul în care avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în vederea inițierii, exercitării sau apărării unei acțiuni în justiție. În măsura posibilă, vom restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru astfel de scopuri limitate după încetarea relației contractuale.

 

 1. Drepturile dvs. Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

 

Dreptul de a vă retrage consimțământul: În cazul în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la anumite tipuri de activități de prelucrare (în special cu privire la primirea anumitor comunicări de marketing direct), vă puteți retrage consimțământul, în orice moment, cu efect pentru viitor. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului. Vă puteți retrage consimțământul contactând operatorul datelor sau responsabilul cu protecția datelor enumerați la Secțiunea 7 de mai jos.

 

Drepturi suplimentare privind confidențialitatea datelor: În temeiul legii aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul: (i) de a solicita acces la datele dvs. cu caracter personal; (ii) de a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal; (iii) de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal; (iv) de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal; (v) de a solicita portabilitatea datelor; și/sau (vi) de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În continuare, găsiți informații suplimentare cu privire la drepturile dvs. în măsura în care se aplică RGPD. Rețineți că aceste drepturi pot fi limitate în baza legii aplicabile (locale) privind protecția datelor.

 

 • Dreptul de a solicita acces la datele dvs. cu caracter personal: Așa cum prevede legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, de a solicita acces la datele respective. Informațiile privind accesul includ – printre altele – scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate. Însă acesta nu este un drept absolut, iar interesele altor persoane vă pot restricționa dreptul dvs. de acces.

De asemenea, aveți dreptul de a obține un exemplar gratuit al datelor cu caracter personal supuse prelucrării. Pentru exemplare suplimentare solicitate de dvs. se poate aplica o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative.

 • Dreptul de a solicita rectificarea: Așa cum prevede legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. În funcție de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor (dreptul de fi uitat): Așa cum prevede legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, iar noi putem fi obligați să ștergem astfel de date cu caracter personal.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: Așa cum prevede legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, iar noi putem fi obligați să restricționăm prelucrarea respectivelor date. În acest caz, respectivele date cu caracter personal vor fi marcate și vor putea fi prelucrate doar pentru anumite scopuri.
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor: Așa cum prevede legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate și se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6(1)(a) RGPD sau pe un contract în temeiul art. 6(1)(b) RGPD.
 • Dreptul la opoziție:

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării de către noi a datelor cu caracter personal care vă privesc, iar noi avem obligația de a înceta prelucrarea acestor date cu caracter personal. Dreptul de a vă opune se aplică, în special, în cazul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal în scopul creării de profiluri pentru a vă înțelege mai bine interesele cu privire la produsele și serviciile noastre sau pentru anumite tipuri de marketing direct.

 

În cazul în care dispuneți de un drept de a vă opune și vă exercitați acest drept, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate de către noi pentru astfel de scopuri. Vă puteți exercita acest drept contactându-ne conform Secțiunii 7 de mai jos.

 

Dreptul de a vă opune poate să nu existe, în special, dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a efectua demersuri înainte de încheierea unui contract sau pentru a executa un contract deja încheiat.

 

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați conform Secțiunii 7 de mai jos. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente de supraveghere a protecției datelor din statul membru relevant aici (ex. locul unde domiciliați, munciți, sau o presupusă încălcare a RGPD).

 

 1. Cookie-uri și alte tehnologii de monitorizare

 

Acest site web folosește cookie-uri și alte tehnologii de monitorizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

 

 1. Întrebări și Informații de contact

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest aviz sau dacă doriți să vă exercitați drepturile conform Secțiunii 5 de mai sus, vă rugăm să ne contactați la: 800 North Lindbergh Blvd, St. Louis, MO 63167 emea.datasubjectsrights@monsanto.com , 1 314 694 1000

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Monsanto poate fi contactat la: dan.manolescu@monsanto.com