Monsanto Politica privind Protecția Vieții Private

Monsanto preţuieşte viața privată a persoanelor care vizitează site-urile operate la nivel global prin Monsanto sau filialele sale și respectă standardele privind protecția vieții private care au fost adoptate de ţările în care companiile Monsanto activează. Această declaraţie stabileşte informaţiile importante pe care cei ce vizitează aceste site-uri trebuie să le cunoască despre modalitatea în care companiile Monsanto colectează şi folosesc informaţiile cu caracter personal de la vizitatorii site-urilor sale.

În această Politică privind Protecția Vieții Private, „Monsanto” se referă la Compania Monsanto, precum şi filialele și părțile afiliate, inclusiv entitatea din grupul Monsanto care operează site-ul pe care se regăsește această Politică privind Protecția Vieții Private.

Vă rugăm să citiţi această politică cu atenţie. Vizitând un site Monsanto şi utilizând serviciile furnizate pe acesta, vă daţi acordul pentru ca Monsanto să folosească informaţiile dumneavoastră cu caracter personal conform acestei Politici.

Această Politică are vocația de a fi în concordanţă cu legile şi regulamentele aplicabile în legătură cu protecţia vieții private din fiecare ţară în care Monsanto activează şi din care sunt colectate informaţii cu caracter personal. În măsura în care legile unei ţări interzic Monsanto să folosească sau să transmită informaţiile cu caracter personal într-un mod descris în prezenta Politică, Politica şi practicile Monsanto vor fi considerate modificate pentru a fi în concordanţă cu respectiva legislație locală.

Ce Acoperă Această Politică?
Această Politică privind Protecția Vieții Private se aplică site-urilor Monsanto, precum şi informaţiilor cu caracter personal colectate de către şi prin intermediul acelor site-uri (Informații Personale). Nu se aplică niciunui alt serviciu Monsanto sau relaţii cu utilizatori sau clienţi şi nu se aplică site-urilor terțe care pot fi legate prin link-uri de site-ul Monsanto.

Colectarea de Informaţii
Site-urile Monsanto colectează Informaţii Personale în mai multe moduri diferite:

 • Unele site-uri permit vizitatorilor să ceară nume de utilizator şi parolă, ce pot fi folosite în vizitele ulterioare pe site. Vizitatorilor site-ului li se poate cere să furnizeze date despre numele lor, localizarea geografică şi câteva informaţii despre activităţile sau ocupaţia lor sau alt motiv pentru care sunt interesați de site. Mai mult, unele site-uri permit utilizatorilor să furnizeze o adresă de e-mail pentru a se abona la buletinele informative Monsanto. Alte site-uri pot include formulare pentru feedback sau pentru comentarii prin care utilizatorii pot trimite întrebări sau comentarii către Monsanto. (în această Politică, informaţiile de mai sus sunt denumite „Informaţii despre Utilizator.”) Furnizarea Informațiilor despre Utilizator de către un vizitator pe site va fi voluntară și nefurnizarea acestor Informații nu va avea nicio consecință cu excepţia imposibilității de a beneficia de servicii ce sunt legate de furnizarea respectivelor Informații despre Utilizator.
 • Unele site-uri permit utilizatorilor să realizeze tranzacţii cu Monsanto sau să profite de serviciile oferite de Monsanto clienţilor săi prin intermediul respectivului site sau prin intermediul birourilor sale din întreaga lume. Pe aceste site-uri, utilizatorilor li se va solicita să ofere informaţii detaliate necesare pentru a permite Monsanto să proceseze tranzacţiile şi să ofere serviciile şi bunurile solicitate de vizitator. Vizitatorii pot fi rugaţi să furnizeze şi informaţii financiare, incluzând informații aferente cardului de credit sau informaţii bancare, în legătură cu aceste tranzacţii. Vizitatorilor li se poate cere, de asemenea, informaţii despre licenţele pentru pesticide sau alte licenţe pe care le deţin, în scopul de a determina dacă Monsanto poate vinde în mod legal produsele solicitate de către vizitator (în această Politică, informaţiile de mai sus sunt denumite "Informaţii despre Tranzacţie.")
 • Din când în când, site-ul nostru poate solicita informaţii despre utilizatori prin intermediul unor sondaje sau concursuri. Participarea la aceste sondaje sau concursuri este complet voluntară şi, prin urmare, utilizatorul are posibilitatea de a alege dacă să dezvăluie informaţii suplimentare solicitate, oricare ar fi acestea. Informaţiile cerute prin intermediul sondajului sau concursului pot include informaţii demografice suplimentare. (În această Politică, informaţiile de mai sus sunt denumite „Informaţii în cadrul Sondajului”.)

Module Cookie și informații colectate de programul de navigare (în engleză „browser”)
Site-urile Monsanto pot folosi module cookie și informații de conectare în legătură cu vizitatorii de la programul de navigare folosit pentru a accesa site-ul. Aceste informații includ informații despre adresele I.P. ale vizitatorilor.

Pentru mai multe informații despre folosirea de către Monsanto a informațiilor colectate prin modulele cookie și programul de navigare, vă rugăm să consultați Politica Monsanto privind modulele cookie, http://www.monsanto.com/global/uk/cookie-policy/pages/dezvaluire-informare-si-acord-cu-privire-la-cookie-uri.aspx.

Utilizarea Informaţiilor Dumneavoastră de către Monsanto
Informaţiile Personale ale dumneavoastră pot fi utilizate pentru a comunica cu dumneavoastră despre utilizarea site-ului nostru, pentru a vă comunica schimbările aduse serviciilor noastre sau site-ului sau pentru a vă furniza servicii sau pentru a îmbunătăţi înțelegerea noastră cu privire la ceea ce vizitatorii doresc şi au nevoie să vadă pe site-ul nostru. În special:

 • Informaţiile despre Utilizator pot fi utilizate de Monsanto în primul rând pentru a spori utilizabilitatea și caracterul prietenos al site-urilor Monsanto, pentru a asigura că informaţiile furnizate sunt prompte şi relevante conform nevoilor vizitatorilor noştri și pentru a procesa solicitările specifice de informații pe care vizitatorii le-ar putea face. Monsanto poate utiliza de asemenea informaţiile pe care vizitatorii le-au furnizat voluntar pentru a oferi informaţii şi materiale promoţionale persoanelor ce au vizitat site-ul Monsanto.

Vom folosi Informațiile despre Utilizator în scopul transmiterii de materiale promoționale prin intermediul poștei electronice numai dacă am obținut acordul dumneavoastră prealabil. Din acest motiv, la înregistrarea pe oricare site Monsanto care colectează Informații Personale, vizitatorilor li se va acorda oportunitatea să își dea acordul cu privire la utilizarea de către Monsanto a Informațiilor Personale a acestora în scopul transmiterii de materiale promoționale.

Modul și metodologia prin care site-urile Monsanto permit vizitatorilor să îşi dea sau să îşi retragă acordul pentru primirea de astfel de materiale vor fi descrise pe fiecare site care colectează respectivele Informații Personale. Dacă un vizitator dorește să îşi retragă acordul de a primi astfel de materiale, poate să facă acest lucru urmând instrucțiunile de pe site-ul pe care vizitatorul și-a dat inițial acordul sau instrucțiunile cuprinse în e-mail-urile prin care i-au fost furnizate astfel de materiale.

De asemenea, vizitatorii își pot retrage acordul în privința colectării sau folosirii Informațiilor Personale în orice moment prin trimiterea unui e-mail către data.privacy.emea@monsanto.com în cadrul căruia trebuie să se identifice și să prezinte Informațiile Personale care doresc să nu mai fie folosite de către noi.

 • Informaţiile despre Tranzacţie vor fi folosite de către Monsanto pentru a procesa și finaliza tranzacţiile în legătură cu bunuri și servicii solicitate de către vizitator.
 • Informaţiile în cadrul Sondajului vor fi utilizate în mod similar cu Informaţiile despre Utilizator, dar vor fi folosite frecvent în formă agregată, pentru a furniza Monsanto informaţii cu privire la nevoile clienţilor, design-ul produselor, cererea pe piaţă, etc.

În plus, Monsanto poate colecta și procesa Informații Personale pentru următoarele scopuri:

 • Gestionarea relației cu clientul: incluzând dar fără a se limita la administrarea de comenzi și livrări, marketing, facturare, oferirea de servicii și suport tehnic pentru clienți și stabilirea profilelor clienților;
 • Gestionarea relației cu furnizorul: incluzând dar fără a se limita la administrarea comenzilor, plăților, suportului tehnic precum și dezvoltarea, păstrarea și îmbunătățirea relației dintre Monsanto și furnizorii săi;
 • Conformare și acțiuni în justiție: asigurarea respectării obligațiilor legale sau introducerea, exercitarea ori apărarea împotriva acțiunilor în justiție;
 • Siguranță și securitate: Informațiile Personale ale dumneavoastră pot fi utilizate de către Monsanto, dacă se consideră necesar pentru protecția Monsanto împotriva atacurilor sau a altor riscuri suspectate cu privire la securitate, iar aceste informații pot fi puse la dispoziția autorităților abilitate, dacă va fi cazul; și
 • Alte scopuri: orice alte scopuri descrise și comunicate utilizatorilor mai înainte de a utiliza Informațiile Personale ale utilizatorilor pentru aceste alte scopuri.

Transmiterea şi Dezvăluirea Informaţiilor Personale ale Dumneavoastră
Pentru scopurile menționate mai sus, Monsanto poate transmite Informaţii Personale :

 • Filialelor și părților afiliate grupului Monsanto. O listă a părților afiliate și a filialelor poate fi accesată pe www.monsanto.com.
 • Partenerilor de afaceri: companii de încredere care vor utiliza Informațiile Personale ale dumneavoastră pentru a vă furniza servicii și/sau produse pe care le-ați solicitat și/sau pentru a vă furniza materiale de marketing (cu condiția să vă fi dat acordul pentru a primi astfel de materiale de marketing
 • Furnizorilor de servicii: companii care furnizează servicii pentru sau în numele Monsanto. De exemplu, Monsanto poate transmite Informațiile Personale ale dumneavoastră:
  • furnizorilor externi de servicii conexe marketing-ului;
  • furnizorilor externi de servicii conexe IT-ului (de exemplu Microsoft, Salesforce.com); și    
 • Altor părți când acest lucru este cerut prin lege ori este necesar pentru apărarea Monsanto:  Monsanto poate transmite Informațiile Personale ale dumneavoastră către părți terțe:
  • pentru a se conforma cerințelor legale, cerințelor de reglementare, dispozițiilor date de instanță, citațiilor sau procesului judiciar;
  • pentru a verifica respectarea sau pentru a pune în aplicare politicile și acordurile Monsanto;
  • pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Monsanto, ale părților afiliate acesteia ori ale filialelor sale, și/sau ale clienților săi.
 • Altor părți în legătură cu tranzacții corporate: Monsanto poate transmite Informațiile Personale ale dumneavoastră către alte părți terțe, dacă Informațiile Personale ale dumneavoastră sunt transferate ca o parte a unei vânzări de active incluzând activele reprezentate de acest site sau în cazul în care Monsanto, ori cvasi totalitatea activelor sale, sunt dobândite în afara cursului normal al activității, iar aceste Informații Personale sunt o parte din activele transmise.
 • Altor părți cu acordul dumneavoastră sau în urma instrucțiunilor date de dumneavoastră: Monsanto poate transmite Informații Personale despre dumneavoastră către părți terțe când v-ați dat acordul în acest sens sau când ați solicitat o astfel de transmitere.
 • Oricărei alte părți terțe adusă la cunoştinţa utilizatorului mai înainte de transmiterea Informațiilor Personale ale acestuia respectivei părţi terţe.   

Transferul de Informaţii
Deoarece Monsanto operează din sediul central din St. Louis, Missouri, Statele Unite ale Americii şi prin intermediul filialelor sale localizate în multe state la nivel global, şi pentru că serverele Monsanto care găzduiesc site-urile sale și destinatarii datelor cu caracter personal mai sus menționați pot fi localizați în numeroase locaţii în interiorul sau în afara Statelor Unite ale Americii, este posibil ca Informaţiile Personale despre utilizatori să fie transferate dintr-o ţară în alta. Astfel de transferuri vor avea loc doar în conformitate cu legea locală relevantă aplicabilă sursei informaţilor, dar ar putea rezulta în transferul Informației Personale ale dumneavoastră într-o jurisdicție care nu deține același sau un nivel superior de protecție a datelor cu caracter personal comparativ cu jurisdicția din care Informația Personală a fost transferată.

O listă a țărilor în care entitățile Monsanto sunt localizate poate fi accesată pe www.monsanto.com

Copii şi Protecţia Vieţii Private
Monsanto nu colectează cu bună ştiinţă informaţii de la sau despre copii ce au vârsta de sau sub 13 ani fără acordul părintelui sau tutorelui.

Corectarea / Actualizarea Informaţiilor Personale
Aveți dreptul să solicitați accesul către și corectarea Informațiilor Personale care au fost colectate ca urmare a folosirii site-ului Monsanto de către dumneavoastră.

Dacă doriți accesul către, corectarea sau actualizarea Informațiilor Personale care au fost colectate ca urmare a folosirii unui site Monsanto, ne puteți contacta la data.privacy.emea@monsanto.com. În principiu, solicitarea dumneavoastră va fi onorată într-un timp rezonabil după primirea acesteia. Totuşi, nu va fi permisă nicio schimbare a Informațiilor Personale atunci când din schimbare ar rezulta informaţii incorecte sau ar afecta o tranzacţie cu noi care a fost deja finalizată.

Reţinerea Informaţiilor cu Caracter Personal
Monsanto va şterge Informațiile Personale colectate de la vizitatorii site-urilor sale dacă nu mai sunt necesare pentru vreun scop pentru care informaţia poate fi folosită sau dezvăluită conform prevederilor acestei Politici.

Securitate
Monsanto ia măsuri de precauţie pentru protecţia informaţiilor utilizatorilor. Măsurile noastre de siguranţă includ proceduri, politici și mijloace tehnice pe care personalul nostru este instruit să le urmeze. În eventualitatea în care un site Monsanto este găzduit de o terţă parte, aceste măsuri de siguranţă vor continua să se aplice. Dacă, în calitate de utilizator înregistrat, primiți o parolă, este indicat să o păstraţi confidenţială, întrucât este cheia de acces la informaţiile dumneavoastră personale pe care Monsanto le deţine. Dacă lăsaţi programul de navigare pe internet deschis şi altcineva utilizează calculatorul, vor putea să vă acceseze contul; prin urmare, dacă calculatorul dumneavoastră nu este securizat fizic, amintiţi-vă să închideţi programul de navigare înainte de a pleca.

Încercăm să reducem posibilitatea de dezvăluire accidentală sau de acces neintenţionat sau de modificare a informaţiilor din cont, dar este imposibil să eliminăm această posibilitate în totalitate. Când utilizatorii trimit informaţii privind cardul de credit către site, aceste informații sunt codate și protejate on-line prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL).

Deși Monsanto foloseşte codare SSL pentru protecţia acestor Informații Personale on-line, acţionează de asemenea și în sensul protecţiei Informaţiilor Personale off-line. Toate Informaţiile Personale ale utilizatorilor sunt restricţionate în birourile noastre. Angajaţii Monsanto sunt ținuți la curent în legătură cu practicile noastre legate de securitate și de protecţia vieții private. Ori de câte ori sunt adăugate politici noi, angajaţii noștri sunt notificaţi şi/sau li se reaminteşte despre importanţa pe care noi o acordăm protecției vieții private și ceea ce pot face pentru a asigura protecţia Informațiilor Personale ale clienților.

Protecţia Vieții Private
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că ori de câte ori dezvăluiți voluntar Informații Personale on-line - de exemplu pe forumuri, prin e-mail sau în zone de conversaţii - Informaţiile Personale pot fi colectate sau folosite de alţii. În cele din urmă, sunteţi singurii responsabili pentru menţinerea confidenţialităţii parolelor, informaţiilor legate de cont și oricăror alte Informații Personale în legătură cu dumneavoastră.

Schimbări în Politică
Dacă Monsanto decide să îşi schimbe politica și practicile în legătură cu protecţia vieţii private, vom posta aceste modificări cu privire la Politica privind Protecția Vieții Private pe site-ul nostru, înainte ca schimbările să intre în vigoare, astfel încât utilizatorii noştri să fie tot timpul la curent cu ce categorii de Informaţii Personale colectăm, cum le folosim, şi în ce condiţii, dacă este cazul, le vom dezvălui. Dacă în orice moment decidem să folosim Informaţiile Personale într-o manieră diferită de cea menţionată în momentul colectării datelor, vom notifica utilizatorii. Utilizatorii vor putea alege dacă putem să folosim Informaţiile Personale în acest mod diferit. Vom continua să fim îndreptățiți să folosim Informaţiile Personale în concordanţă cu Politica privind Protecția Vieții Private în baza căreia au fost colectate datele respective.

Contactarea Monsanto
Fiecare site Monsanto are o secţiune denumită Contactaţi-ne pentru a facilita trimiterea feedback-ului de către vizitatori. Vă rugăm să folosiţi această facilitate pentru a ne contacta dacă aveţi orice întrebări, nelămuriri sau reclamații despre maniera în care Informaţiile Personale au fost colectate sau folosite de către Monsanto, sau contactați biroul Monsanto din ţara dumneavoastră.