Поліпшувати життя

Фокус на проблемах фермерів

В рамках нашого зобов‛язання підтримувати сталий розвиток сільського господарства, у 2008 році ми поставили за мету допомогти фермерам поліпшити їхній рівень життя, в тому числі 5 мільйонів людей з фермерських сімей з недостатніми ресурсами, до 2020 року.

Невеликі фермерські господарства, великі проблеми

Залежно від географічного регіону чи сільськогосподарської культури, фермери стикаються з проблемами, які можуть істотно відрізнятися. Фермери з невеликихгосподарств виробляють більшу частину продовольства в країнах, що розвиваються – проте вони, як правило, є біднішими ніж решта населення своєї країни і, як правило, користуються меншою продовольчою безпекою ніж міська біднота.

Великі фермерські господарства, індивідуальні рішення

У розвинених країнах великі фермерські господарства стикаються з своїми проблемами. Фермер у США, який вирощує продукцію на продаж, для збереження якості землі та забезпечення власної родини може потребувати кращих рішень для контролю бур‛янів та захисту від шкідників.

Користь для всіх фермерів

Загалом, аграрні біотехнології мають значний позитивний вплив на доходи фермерів. Тільки у 2008 році біотехнології збільшили доходи фермерів на 9 мільярдів доларів США. Половина цього зростання доходів припадає на країни, що розвиваються. З поліпшенням рівня життя, фермери спроможні краще допомагати задовольняти зростаючі потреби зростаючого населення.