Monsanto’nun özünde, bütün çalışanların, yüklenicilerin ve yönetimin her gün uymalarını beklediğimiz çok net ve ilkelere dayanan davranış kuralları vardır. Yaptığımız her şeyin temeli olarak doğruluk, saygı, etik davranış, perspektif ve dürüstlüğü sergileyen gerçek bir değer sistemi—güvencemiz—altında faaliyet gösteririz. 

Değer sistemimizin verdiği sözü yerine getirmenin kilit niteliğindeki bir parçası da, içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlarla önemli ve olumlu ilişkilere girmektir. Çiftçi ailelerini desteklemek için çok çalışmanın yanı sıra, aynı zamanda:

  • Dünyanın her yöresindeki çocuklar için – özellikle bilim ve tarım konularında – geniş kapsamlı eğitim programları sağlarız.
  • Lisansüstü öğrencileri için çok sayıda araştırma ödenekleri sağlarız.
  • Tarımı daha sürdürülebilir yapmak üzere devlet kurumları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve destek gruplarıyla birlikte çalışırız.