Sürdürülebilir Tarım

Daha Fazla Üretmek. Daha Fazla Korumak. Yaşamları İyileştirmek.

Monsanto, dünyanın sürdürülebilir tarıma odaklanan önde gelen şirketlerinden biridir. Dünyamızı besleyen, enerjilendiren ve giydiren çiftçileri destekleyen yenilikçi ürünleri keşfeder ve kullanıma sunarız.

Neden sürdürülebilir tarıma ihtiyacımız var?

  • Çiftçiler dünya için gıda, yakıt ve elyaf sağlar.
  • Toprak, su ve enerji gibi kaynaklar sınırlıdır.
  • Küresel nüfusun gelecek birkaç on yıl içinde %40 artması beklenmektedir.
  • Nüfus artışını karşılamak için yiyecek üretiminin katlanarak artması gerekmektedir.

Sonuç

Çiftçiler toprağın her dönümünden, suyun her damlasından ve enerjinin her biriminden – gerek bugün, gerekse yarın – daha fazla yararlanmalıdır.

Sürdürülebilir tarımı desteklemek için Monsanto’da ne yapıyoruz?

Tarımı daha sürdürülebilir yapmak üzere çiftçilerle birlikte çalışmak için kendimize 2008 yılında bir dizi hedefler belirledik. Bu hedefler, 2030 yılına kadar aşağıdakileri başarmak üzere bize düşeni yapacağımızı beyan etmektedir:

Daha Fazla Üretmek

Çiftçilerin mısır, soya fasulyesi, pamuk ve ilkbaharda ekilen kanola verimlerini 2000 yılındaki düzeylere göre ikiye katlamalarına yardım edecek daha iyi tohumlar geliştirmek.

Monsanto’nun Beachell Borlaug Uluslararası Bilginler Programı aracılığıyla buğday ve pirinç verimlerini artırmak üzere 10 milyon dolarlık bir ödenek taahhüdü vermek.

Daha Fazla Korumak

Birim üretim başına üçte bir oranda daha az kilit kaynak kullanan tohumlar geliştirmek.

Yaşam ortamı kayıplarını azaltmak için çalışmak.

Su kalitesini iyileştirmek.

Yaşamları İyileştirmek

2020 yılına kadar, aralarında kaynakları kısıtlı olan çiftçi ailelerindeki 5 milyon insan da dahil olmak üzere, çiftçilerin ve onlara bağımlı olan insanların yaşamlarını iyileştirmeye yardım etmek.