Kurumsal Sürdürebilirlik Raporu

 

Nüfus artışıyla birlikte değerli kaynaklara olan talepler de devam etmektedir. Çalışanlarımız bugün çiftçilere doğru aletleri kazandırarak daha iyi bir yarın için çalışmaktadır.

Çiftçiler, Afrika’da yarım hektar kadar küçük bir alanı işleten insanlardan, Amerika Birleşik Devletleri’nin mısır kuşağında 5000 hektarlık bir alanı işleten ailelere, hatta Ukrayna, Brezilya veya Arjantin’de yüz binlerce hektarlık tarlaları işleten şirketlere kadar değişik nitelikte olabilirler. Bu yetiştiricilere daha iyi alet ve bilgiler sunarak onların kaynaklarını koruyan, açlıkla mücadele eden, beslenmeyi iyileştiren ve daha iyi bir tarım sisteminde çalışan herkese ekonomik yararlar sağlayan ortakları oluruz.

Monsanto 2012 Kurumsal Sürdürebilirlik Raporunu görmek ve indirmek için http://sustainability.monsanto.com sitesini ziyaret edin.