Kurumsal Paylaşım

Paylaşmak, Monsanto’da yaptıklarımızın doğal bir parçasıdır. Şirket olarak yaşamları iyileştirmekte kararlıyız.

İster müşterilerimizin geçim yolunu iyileştirmek üzere daha iyi tohum sağlamaya yardım etmek olsun, ister artan nüfusa daha fazla yiyecek maddesi sağlamak üzere çok çalışmak ya da mali kaynaklarımızı dünya genelindeki toplumları desteklemek için kullanmak olsun – bunların tümü de Monsanto’yu tanımlar.

Bu hedefe katkıda bulunduğumuz başlıca iki yol vardır: Tarımın geleceğine yatırım yapmak ve hayırseverlik. 

Geleceğe Yatırım

Monsanto, tarım sektörünün sürdürülebilirlik ve büyümesini desteklemekte kararlıdır. Bu destek, araştırma ve geliştirmeye harcanan günde 2 milyon dolardan fazla paradan, bilim ve tarımda liderler geliştirmeye yardım etmek üzere tarım ve bilim tabanlı burslara ve gençlik organizasyonları ve eğitim kurumlarıyla ortaklıklara kadar çeşitli alanları kapsar.

Hayırseverlik ve Monsanto Fonu

Monsanto Fonunun misyonu yardımseverlik ve yaşamları dönüştürmektir. Fon, Monsanto Company’nin hayırseverlik kolu olarak, dünya genelinde Monsanto’nun faaliyette bulunduğu çeşitli yerlerde organizasyon ve programları destekler. Fonun hedefi, insanların ihtiyaçları ve kaynakları arasındaki açığı doldurarak yaşamlarını iyileştirmektir. 

Fon ve bir ödenek isteğinde bulunma prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için Monsanto Fonu web sitesini ziyaret ediniz.