İnsan Hakları

Nisan 2006’da benimsenen Monsanto İnsan Hakları Politikası, Monsanto Güvencesinde tanımlanan şirket değerlerinin önemli bir göstergesidir. Bu politika, küresel ortamda faaliyetlerimizi yürütürken kendimizi sorumlu tutacağımız ve insan haklarına olan bağlılığımızı sergileyeceğimiz bir mekanizmadır. Monsanto, işlerini bu politikayla uyumlu doğru davranış standartlarına göre yürüten ortakları belirlemeye ve onlarla iş yapmaya çalışacaktır.

İnsan Hakları Politikamız, insan haklarının en yaygın şekilde kabul edilen tanımlarını sağlayan Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütünün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi doğrultusundadır. Monsanto’nun politikası, mevsimsel üretim gibi çiftçilik ve tarım sektörüne özgü koşulları göz önüne alır.

Monsanto’nun İnsan Hakları Politikası, insan hakları çalışmalarını odaklayacağı dokuz ilkeyi tanımlar. İnsan Hakları Çalışan Kılavuzu’na da dahil edilen bu dokuz ilke şöyledir:

  • Çocuk İşçiliği
  • Zorla İşçilik
  • Ücretler
  • Çalışma Saatleri
  • Taciz ve Şiddet
  • Ayrımcılık
  • Güvenlik
  • Birliğe Katılma Özgürlüğü
  • Yasal Uyum

Monsanto, 2009 yılında dünyanın en büyük kurumsal vatandaşlık ve sürdürebilirlik teşvik programı olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılmıştır. Bu stratejik politika teşvik programı, kendi faaliyet ve stratejilerini, insan hakları, işçilik, çevre ve yolsuzluk konularında evrensel olarak kabul edilen on ilke ile hizalamakta kararlı olan işletmeler içindir. Sözleşme, sürdürebilirliğe ve sorumlu iş uygulamalarına taahhütlü olan şirketler için hem bir politika platformu hem de pratik bir çalışma çerçevesidir.