Güvencemiz

Monsanto Güvencesi, işimizi yapma şeklimize olan bağlılığımızdır. Bizi daha fazla dinlemek, hareketlerimizi ve etkilerini geçiş çapta düşünmek ve sorumlu bir şekilde liderlik yapmak zorunda bırakan bir beyanattır. Öz değerlerimizi harekete dönüştürmemize, kim olduğumuzu ve neleri savunduğumuzu netleştirmemize yardım eder.

Doğruluk
Doğruluk, yaptığımız her şeyin temelidir. Doğruluk aynı zamanda dürüstlük, nezaket, tutarlılık ve cesareti de içerir. Bu değerlerin üzerine aşağıdakileri yapılandırmaya kararlıyız:

Karşılıklı İletişim
Farklı görüş açılarını dikkatle dinleyecek ve düşünceli ikili iletişimlere gireceğiz. Toplumun ve birbirimizin gereksinim ve kaygılarını daha iyi ele almak için, sorunları anlama kapasitemizi genişleteceğiz.

Netlik
Bilgilerin bulunabilir, erişilebilir ve anlaşılır olmasını sağlayacağız.

Paylaşma
Gelişmekte olan ülkelerde bilimsel anlayışı ilerletmek, tarımı ve çevreyi iyileştirmek, ürünlerin kalitesini arttırmak ve çiftçilere yardım etmek için bilgi ve teknolojiyi paylaşacağız.

Yararlar
Güvenilir ve yenilikçi bilimin yanı sıra düşünceli ve etkili gözetim kullanarak müşterilerimize ve çevreye yararlı yüksek kaliteli ürünler vereceğiz.

Saygı
Dünya genelinde insanların dinsel, kültürel ve etik kaygılarına saygı göstereceğiz. Çalışanlarımızın, faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki toplumların, müşterilerimizin, tüketicilerin ve çevrenin güvenliği en yüksek önceliğimiz olacaktır.

Sonuçları Elde Etmek İçin Şirketi Sahiplenmek
Yön, rol ve sorumluluk netliği oluşturacak; müşterilerimiz ve dış ortaklarımızla güçlü ilişkiler kuracak; akıllı kararlar verecek; şirketimizin kaynaklarını koruyacak; ve hemfikir olduğumuz sonuçları elde etmek için sorumluluk yükleneceğiz.

Çalışmak İçin Mükemmel Bir Yer Yaratmak
Kişi ve düşünce farklılıkları sağlayacağız; yenilik, yaratıcılık ve öğrenmeyi teşvik edeceğiz; dışlayıcı olmayan bir takım çalışması uygulayacağız; ve çalışanlarımızı ödüllendirip takdir edeceğiz.