/* */

Perfecţionare şi dezvoltare

Fiind una dintre principalele companii de tehnologie agricolă din lume, dezvoltăm în continuu noi produse inovatoare pentru clienţii noştri, fermieri. Apreciem că inovaţia este creată de oameni şi ne tratăm angajaţii ca cea mai importantă resursă a noastră. Îi ajutăm pe oamenii noştri să descopere şi să dezvolte talentele cu care sunt înzestraţi.

Programele noastre de perfecţionare a persoanelor fac parte dintr-o abordare strategică de dezvoltare acelor oameni minunaţi care au transformat Monsanto într-un lider global în afaceri.

Credem că o fişă a postului reprezintă doar punctul de pornire pentru ceea ce poate realiza un angajat. Oferim multe oportunităţi, atât formale cât şi informale pentru a ajuta angajaţii să se dezvolte. Credem că cel mai bine se poate învăţa la locul de muncă.

Practica noastră de promovare din interior oferă angajaţilor oportunitatea de a-şi dezvolta cariera. Suplimentar, toţi angajaţii sunt încurajaţi să se implice într-o conversaţie formală de dezvoltare cu managerii lor, cel puţin o dată în fiecare an; scopul acestei conversaţii este să se asigure că managerii şi angajaţii au o înţelegere comună a obiectivelor angajatului în privinţa carierei şi a oportunităţilor imediate de dezvoltare.

În conjuncţie cu aceste discuţii formale, dialogul şi feedback-ul regulat, zilnic dintre angajaţi şi manageri, la toate nivelurile organizaţiei noastre, ajută la crearea unui mediu de transparenţă, sinceritate şi colaborare care sprijină creşterea şi dezvoltarea.

De asemenea, oferim mai multe programe formale:

  • Dezvoltare, Performanţă şi Recompense (procesul nostru de management al performanţei)
  • Regional Leadership Exchange
  • Global Leadership Exchange
  • Leadership 180 feedback process
  • People Leader Learning Series
  • Seria de perfecţionare pentru membrii echipei
  • Atribuiri internaţionale
  • Rambursarea cheltuielilor de şcolarizare
  • Programul de asociat MBA

Căutăm angajaţi care doresc să ajungă mai sus şi să crească din punct de vedere personal. Oferim oportunităţi interesante din punct de vedere al carierei celor care ni se alătură.