/* */

Drepturile omului

Politica drepturilor omului a companiei Monsanto, adoptată în aprilie 2006, este o manifestare importantă a valorilor companiei, după cum scrie în Angajamentul Monsanto. Politica este un mecanism pe care îl vom respecta în mod responsabil şi prin care vom demonstra angajamentul nostru faţă de drepturile omului în timp ce ne desfăşurăm afacerile în întreaga lume.Monsanto va căuta să identifice şi să facă afaceri cu parteneri care, prin conduita lor de afaceri, aspiră la standarde etice consecvente cu politica noastră.

Politica noastră a drepturilor omului se bazează pe Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care oferă definiţia recunoscută asupra drepturilor omului şi pe Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind Principiile şi Drepturile Fundamentale la Muncă.Politica Monsanto abordează circumstanţe unice pentru industria de administrare a fermelor şi cea agricolă, inclusiv producţia culturilor sezoniere.

Politica drepturilor omului a companiei Monsanto identifică nouă elemente asupra cărora Monsanto îşi va concentra eforturile din domeniul drepturilor omului.Aceste nouă elemente, incluse în Ghidul angajaţilor pentru drepturile omului, sunt:

  • Exploatarea copiilor
  • Munca forţată
  • Compensaţiile
  • Orele de muncă
  • Hărţuirea şi violenţa
  • Discriminarea
  • Siguranţa
  • Libertatea de asociere
  • Respectarea legislaţiei

În 2009, Monsanto a semnat Pactul Global al Naţiunilor Unite, cea mai mare iniţiativă din lume privind responsabilitatea socială şi durabilitatea.Această iniţiativă de politică strategică este pentru companiile care se angajează să-şi alinieze operaţiunile şi strategiile cu zece principii universal acceptate din domeniile drepturilor omului, muncii, protecţiei mediului înconjurător şi combaterii corupţiei.Pactul reprezintă o platformă de politici şi un cadru practic pentru companiile care sunt dedicate durabilităţii şi practicilor de afaceri responsabile.