/* */

Agricultura durabilă

Producem mai mult. Conservăm mai mult. Îmbunătăţim vieţile.

Monsanto este una dintre companiile lidere cu orientare spre agricultură durabilă. Descoperim şi furnizăm produse inovatoare pentru a ajuta fermierii în aprovizionarea lumii cu hrana, combustibilul şi îmbrăcămintea necesară.

De ce avem nevoie de o agricultura durabilă?

  • Fermierii asigură hrană, combustibil şi îmbrăcaminte pentru populaţia globului
  • Resursele, cum ar fi solul, apa şi energia, sunt limitate
  • Se aşteaptă ca în câteva decenii populaţia să crească cu 40%
  • Producţia alimentară va trebui să crească exponenţial pentru a ţine pas cu creşterea populaţiei

În esenţă

Fermierii trebuie să obţină din ce în ce mai mult de pe fiecare hectar de pământ, utilizând fiecare picătură de apă şi fiecare unitate de energie – atât azi cât şi mâine.

Ce facem la Monsanto pentru a sprijini agricultura durabilă?

În anul 2008 ne-am fixat o serie de obiective pentru a colabora cu fermierii în scopul de a face agricultura mai durabilă. În cadrul acestor obiective fixate până în 2030, urmează să îndeplinim următoarele:

Producem mai mult

Dezvoltarea de seminţe performante pentru a susţine fermierii în dublarea producţiei anului 2000 la porumb, soia, bumbac şi rapiţă de primăvară

Atribuirea unei donaţii de 10 milioane de USD pentru îmbunătăţirea recoltei de grâu şi orez, prin Programul Internaţional de Burse Beachell Borlaug al companiei Monsanto.

Conservăm mai mult

A dezvolta seminţe care folosesc cu o treime mai puţin de resurse cheie pe unitate de producţie

A munci pentru reducerea pierderii de biotop

A îmbunătăţi calitatea apei

Imbunătăţim vieţile

A ajuta îmbunătăţirea vieţii fermierilor şi a oamenilor care depind de aceştia, împreună cu a încă 5 milioane de oameni din familii de fermieri, în zone cu lipsuri de resurse, până în anul 2020