/* */

Emberi jogok

A 2006 áprilisában elfogadott Monsanto Emberi Jogi Szabályzat jelentős megnyilvánulása a cég Monsanto Fogadalomban leírt értékeinek. Ez a politika egy folyamatrendszer, amelyért felelősséget vállalunk, és amely segítségével kinyilvánítjuk az emberi jogok iránti elkötelezettségünket világszerte végzett üzleti tevékenységeinkre vonatkozóan. A Monsanto olyan partnerekkel kíván együtt dolgozni, amelyek saját üzletvitelük etikai színvonalát olyan szintre kívánják emelni, amely megfelel ennek a szabályzatnak.

Emberi Jogi Szabályzatunk alapja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amely az emberi jogok legszélesebb körben elismert meghatározását nyújtja, valamint az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkajogokról és alapelvekről szóló nyilatkozata. A Monsanto szabályzata kitér a gazdálkodásra és a mezőgazdasági iparág sajátos körülményeire, ideértve a szezonális termelést is.

A Monsanto Emberi Jogi Szabályzata kilenc pontban fogalmazza meg az emberi jogokkal kapcsolatos erőfeszítéseinket. Ez a kilenc pont, amely szervezeti és működési szabályzatunknak is része, az alábbi:

  • Gyermekmunka
  • Kényszermunka
  • Juttatás
  • Munkaidő
  • Zaklatás és erőszak
  • Hátrányos megkülönböztetés
  • Biztonság
  • Egyesülési szabadság
  • Jogi megfelelés

A Monsanto 2009-ben csatlakozott a világ legjelentősebb, társadalmi azonosságtudattal és fenntarthatósággal foglalkozó kezdeményezéséhez, az ENSZ Globális Egyezményéhez (United Nations Global Compact). Ez a stratégiai szakpolitikai kezdeményezés azoknak az üzleti vállalkozásoknak szól, amelyek elkötelezettek amellett, hogy tevékenységeiket és stratégiáikat összehangolják tíz egyetemesen elfogadott alapelvvel az emberi jogok, a munkavégzés, a környezetvédelem és a korrupcióellenesség területén. Az Egyezmény egyrészt egy politikai platform, másrészt egy gyakorlati keretrendszer olyan vállalatok számára, amelyek elkötelezettek a fenntarthatóság és a felelős üzleti gyakorlatok iránt.