Monsantos personvernerklæring

Monsanto Company respekterer personvernrettighetene til alle som besøker de globale nettsidene som betjenes av Monsanto eller Monsantos datterselskaper, og følger standardene som gjelder i de land der Monsanto sine selskaper er representert. Denne erklæringen spesifiserer viktig informasjon som besøkende til disse nettsidene må være kjent med når det gjelder hvordan Monsanto-selskapene samler inn og bruker personlige opplysninger om personer som besøker nettsidene.

I denne personvernerklæringen viser «Monsanto» til Monsanto Company og alle våre datterselskaper og søsterselskaper, inkludert den delen av Monsantos næringsvirksomhet som betjener nettsiden som denne personvernerklæringen er knyttet til.

Les grundig gjennom denne personvernerklæringen. Når du besøker et av Monsanto sine nettsteder og benytter deg av tjenestene på nettstedet, angir du at du gir Monsanto tillatelse til å bruke dine personlige opplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

Personvernerklæringen skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om personvern i hvert av de landene der Monsanto driver sin virksomhet og samler inn personlige opplysninger. I den grad lovbestemmelser i et land forbyr Monsanto å bruke og dele personlige opplysninger på den måten som er beskrevet i denne personvernerklæringen, er personvernerklæringen og Monsantos virksomhet å betrakte som modifisert i den hensikt å stemme overens med slike lokale lovbestemmelser.

Hva dekker denne personvernerklæringen?
Denne personvernerklæringen gjelder Monsantos nettsider, og opplysninger som samles inn av eller via disse nettsidene. Den gjelder ikke andre tjenester eller annen handel mellom Monsanto og brukere eller kunder, og den gjelder heller ikke nettsteder til tredjeparter som er koblet til Monsantos nettsteder.

Innsamling av opplysninger
Monsantos nettsider samler inn personidentifiserbare opplysninger kun fra besøkende som velger å dele disse opplysningene via nettstedet. (Opplysningene ovenfor omtales som «personlige opplysninger» i denne personvernerklæringen.) Personlige opplysninger kan innhentes på flere ulike måter:

 • Noen nettsteder lar brukere benytte en bruker-ID og et passord som så kan brukes neste gang brukeren besøker nettsiden. Besøkende kan bli bedt om å oppgi navn, oppholdssted og litt informasjon om sin bedrift eller sitt yrke, eller en eventuell annen grunn til at de er interessert i nettstedet. På noen nettsteder kan brukeren dessuten tilføye en e-postadresse for å motta nyhetsbrev fra Monsanto. Andre steder har tilbakemeldingsskjema som brukeren kan benytte til å sende inn spørsmål eller kommentarer til Monsanto. (Opplysningene ovenfor omtales som «brukeropplysninger» i denne personvernerklæringen.)
 • Noen nettsteder tillater at brukeren inngår transaksjonsavtaler med Monsanto eller benytter seg av tjenester som Monsanto yter sine kunder gjennom det aktuelle nettstedet eller et av sine kontorer på verdensbasis. På slike nettsteder må brukeren oppgi detaljerte opplysninger som Monsanto trenger for å kunne gjennomføre transaksjonen og levere varene eller tjenestene som brukeren har bedt om. I forbindelse med slike transaksjoner kan besøkende bli bedt om å oppgi opplysninger om bank eller kredittkort. Besøkende kan også bli bedt om å oppgi informasjon om sprøytemiddellisenser eller andre lisenser som brukeren har, slik at Monsanto kan slå fast hvorvidt de har tillatelse til å selge de forespurte produktene.  (Opplysningene ovenfor omtales som «transaksjonsopplysninger» i denne personvernerklæringen.)
 • Noen av Monsanto sine nettsider tilbyr praterom eller fora der brukere kan registrere seg og poste meldinger eller kommentarer. Deltakelse i slike praterom skjer på frivillig basis. Ingen opplysninger som brukeren poster i slike praterom, er private, siden disse opplysningene er tilgjengelige for andre brukere i praterommet. Eventuelle personlige opplysninger som brukeren velger å dele i slike praterom, er derfor ikke beskyttet av denne personvernerklæringen.
 • Det er mulig at nettstedet vårt fra tid til annen ber om ytterligere informasjon fra brukerne i form av spørreundersøkelser eller konkurranser. Deltakelse i slike spørreundersøkelser eller konkurranser foregår helt og holdent på frivillig basis, og brukeren velger da selv om han eller hun vil oppgi den informasjonen det bes om. Informasjon som innhentes i forbindelse med spørreundersøkelser og konkurranser, kan omfatte ytterligere demografiske opplysninger. (Opplysningene ovenfor omtales som «spørreundersøkelsesopplysninger» i denne personvernerklæringen.)

I tillegg til de personlige opplysningene som er nevnt ovenfor, vil alle nettsteder automatisk loggføre informasjon om nettleseren du bruker for å få tilgang til nettstedet (f.eks. Internet Explorer, Netscape osv.). Dette omfatter informasjon om IP-adressen din, hvilke sider på nettstedet du besøkte fra denne IP-adressen, og hvilket nettsted du besøkte like før du kom til Monsantos nettsted. (Opplysningene ovenfor omtales som «besøksopplysninger» i denne personvernerklæringen.) Selv om noen av jurisdiksjonene ser på IP-adresser som personlige opplysninger, brukes ingen av disse besøksopplysningene av Monsanto for å direkte eller indirekte identifisere den individuelle brukeren som besøker Monsantos nettsted. Monsanto bruker besøksopplysninger til å diagnostisere problemer med nettserverne, og til administrering, utvikling og produksjon av nettsidene sine. Opplysningene brukes dessuten til å følge med på besøkerens bevegelser på nettstedene og hente inn bred demografisk informasjon til generell bruk.

Informasjonskapsler («cookies»)
Informasjonskapsler (eller «cookies», som de heter på engelsk) er små datafiler som nettsteder ofte lagrer på brukerens harddisk når han eller hun besøker nettstedet.  Informasjonskapsler inneholder informasjon som gjør oss i stand til å kjenne igjen en bruker hver gang han eller hun besøker nettstedet vårt. Informasjonen er kryptert for å øke sikkerheten. På Monsantos nettsteder kan informasjonskapsler brukes til å måle nettstedets aktivitetsnivå og trafikkmønster i den hensikt å stadig gjøre det mer brukervennlig. Med informasjonskapsler sparer dessuten brukeren tid ved å slippe å logge seg inn med passord hver gang han eller hun besøker nettstedet til Monsanto.

I en nettleser er det imidlertid mulig å velge å bli advart før du tillater informasjonskapsler. Du kan velge ikke å tillate informasjonskapsler ved å deaktivere disse i nettleseren. Det er ikke en forutsetning at nettleseren tillater informasjonskapsler for å kunne besøke nettstedet vårt. De er imidlertid nødvendige hvis du vil bruke noen av de funksjonene som tilpasses den enkelte brukeren. Dette gjelder for eksempel lokalt varsel om vær og avling. tilgang til enkelte områder av nettstedet, samt forretningstransaksjoner på nettstedet.

Selv om vi gjør vårt ytterste for å verne om rettighetene til de som besøker nettsidene våre, kan vi ikke garantere at de nåværende restriksjonene i programmeringen av vår nettprogramvare håndterer alle nettleserinnstillinger og respekterer alle personlige innstillinger. Vi gjør spesielt oppmerksom på at vi ikke har implementert de programendringer som er nødvendige for å respektere «Do Not Track»- eller «DNT»-signaler fra nettlesere. Etter hvert som vi finjusterer programmeringen av vår nettprogramvare vil vi også gjøre vårt beste for å respektere slike forespørsler i framtiden. Kom tilbake til denne personvernerklæringen senere for å få få med deg siste nytt om dette emnet.

Det er dessuten mulig at våre nettleverandører eller forretningspartnere implementerer teknologi som tillater innsamling av personlige, identifiserbare opplysninger over tid og på tvers av webområder. Vi anbefaler derfor at du leser gjennom hver enkelt erklæring om personvern på webområdene du besøker, slik at du er godt informert om disse webområdenes praksis i forhold til personvern.

Monsantos bruk av personlige opplysninger
De personlige opplysningene kan brukes til å kommunisere med deg om hvordan du bruker nettstedene våre, slik at vi kan gjøre deg oppmerksom på endringer i tjenestene våre, tilby deg nye tjenester eller få en bedre forståelse av hva du ønsker å finne på nettstedene våre. Dette gjelder særskilt følgende:

 • Monsanto kan benytte brukeropplysningene til å øke anvendeligheten og brukervennligheten på nettstedene, og til å sikre at informasjonen på nettstedet er aktuell, relevant og dekker brukernes behov. Monsanto kan dessuten bruke opplysningene som besøkende gir sitt samtykke til å dele, til å tilby informasjon og salgsfremmende materiell til besøkende, og til å behandle eventuelle særskilte informasjonsforespørsler som besøkende måtte ha. (Se under "Ja takk/nei takk" nedenfor hvis du ikke ønsker å motta slikt materiell fra Monsanto.)
 • Monsanto bruker transaksjonsopplysninger til behandling og ekspedering av transaksjoner for varer og tjenester som brukeren har bedt om.
 • Spørreundersøkelsesopplysninger brukes på noenlunde samme måte som brukeropplysninger, men anvendes for det meste i generell form for å gi Monsanto informasjon om kundenes behov, produktutvikling, markedsbehov osv.

Du skal også være klar over at personlige opplysninger og besøksopplysninger som Monsanto innehenter på sine nettsteder, også kan tas i bruk av Monsantos sikkerhetspersonell hvis dette anses som nødvendig i den hensikt å beskytte Monsanto mot trusler eller annen merkbar sikkerhetsrisiko. Disse opplysningene kan dessuten formidles til politimyndigheter hvis det blir aktuelt.

Videreformidling av opplysninger
Det er flere grunner til at Monsanto deler personlige opplysninger med andre:

 • Vi deler kontaktinformasjon med våre handelspartnere, annonsører og andre interesserte parter, slik at de kan tilby deg sine produkter og tjenester direkte. (I denne personvernerklæringen viser «handelspartnere» til foretak som ikke eies eller drives av Monsanto, men som tilbyr kompatible varer og tjenester som besøkende på Monsantos nettsteder kan ha nytte eller interesse av.) (Se under "Ja takk/nei takk" nedenfor hvis du ikke ønsker å motta slikt materiell fra handelspartnere.)
 • Vi videreformidler generell informasjon om kjøp av produkter og tjenester, besøksinteresse, demografi og annen informasjon som innhentes på våre nettsteder, til våre handelspartnere, annonsører og andre interesserte parter, slik at disse kan gjøre seg kjent med hvilke produkter og tjenester som er mest populære blant våre kunder. Generell informasjon videreformidles i form av anonym gruppestatistikk og kan ikke tilbakeføres til enkeltpersoner.
 • Det er mulig vi bruker et eksternt selskap til kredittkortbehandling ved fakturering av varer og tjenester som besøkende på nettstedene ber om.
 • Det er mulig vi inngår samarbeidsavtaler med andre parter i den hensikt å tilby særskilte tjenester. Hvis en bruker melder sin interesse for slike tjenester, videreformidler vi navn eller annen kontaktinformasjon, slik at tredjepart kan tilby disse tjenestene. En slik tredjepart har ikke tillatelse til å bruke personidentifiserbare opplysninger til noe annet formål enn å tilby disse tjenestene.
 • Det er også mulig at vi videreformidler personlige opplysninger om personer som besøker våre nettsteder, til våre søsterselskaper og datterselskaper til formål som er knyttet til disse selskapene sin næringsvirksomhet.

Monsanto kan dessuten videreformidle personlige opplysninger om personer som besøker våre nettsteder, i følgende tilfeller:

 • Når du gir ditt samtykke
 • Når det er nødvendig i henhold til lovbestemmelser,  rettskjennelser, innstevninger eller juridiske prosedyrer
 • Når det er nødvendig for å håndheve eller overholde Monsantos avtaler, eller for å beskytte Monsanto og selskapets rettigheter
 • Når slike personlige opplysninger i henhold til lov overføres som en del av salg av aktiva, inkludert aktiva som er representert av dette nettstedet, eller
 • i tilfelle Monsanto, eller en stor del av Monsantos aktiva, kjøpes opp utenom vanlig forretningsdrift, og slike personlige opplysninger utgjør en del av de overførte aktiva

Overføring av opplysninger
Siden Monsanto driver sin virksomhet fra sitt hovedkontor i St. Louis i delstaten Missouri i USA og gjennom datterselskaper i mange land over hele verden, og siden nettserverne som er verter for våre nettsteder, befinner seg på et utall steder både innenfor og utenfor USA, er det mulig at personlige opplysninger om personer som besøker våre nettsteder, blir overført fra ett land til et annet. Slike overføringer skjer kun i overensstemmelse med aktuell lokal lovgivning som er relevant for kilden til informasjonen.

Når du gir dine personlige opplysninger til Monsanto gjennom ett av Monsantos nettsteder, gir du også ditt samtykke til overføring av disse opplysningene på tvers av landegrenser.

Barn og personvern
Monsanto innhenter ikke bevisst informasjon fra eller om barn som er 13 år eller yngre, og uten samtykke fra en forelder eller verge.

Ja takk/nei takk
Når du registrerer deg på et hvilket som helst av Monsanto sine nettsteder der det innhentes personlige opplysninger, kan du velge hvorvidt du vil motta salgsfremmende materiell fra Monsanto eller handelspartnere.  Det enkelte nettstedet som innhenter slike personlige opplysninger, inneholder nærmere informasjon om hvordan Monsanto lar deg velge bort muligheten til å motta slikt materiell. Hvis du ønsker å velge bort muligheten for å motta slikt materiell på et senere tidspunkt, gjøres dette ved å følge anvisningene på det nettstedet der du først valgte å motta slikt materiell, eller ved hjelp av anvisningene i e-post som sendes i forbindelse med slikt materiell.

Du kan likeledes når som helst trekke tilbake ditt samtykke til innhenting eller bruk av dine personlige opplysninger ved å sende en e-post til email.webguru@monsanto.com. I denne e-posten må du oppgi hvem du er og hvilke personlige opplysninger du mener nettstedet har hentet inn om deg.

Korrigering/oppdatering av personlige opplysninger
Alle nettsteder som henter inn personlige opplysninger, inneholder anvisninger for hvordan slike personlige opplysninger kan korrigeres eller oppdateres. Noen nettsteder har et eget brukerkonto-område hvor du kan korrigere opplysningene selv. Andre nettsteder tilbyr kun en e-postkobling eller annen kontaktinformasjon som du så benytter for å be oss om å gjøre de nødvendige endringene. Forespørsler om endringer i personlige opplysninger blir vanligvis håndtert innen rimelig tid etter at forespørselen ble mottatt. Det er imidlertid ikke mulig å endre personlige opplysninger hvis endringen fører til feil informasjon, eller hvis forespørselen innebærer endringer i en transaksjon med oss som allerede er utført.

Oppbevaring av personlige opplysninger
Monsanto sletter med jevne mellomrom personlige opplysninger som er innhentet fra personer som har besøkt våre nettsteder, når opplysningene ikke lenger tjener et formål som informasjonen kan benyttes eller formidles til i henhold til denne personvernerklæringen.

Sikkerhet
Monsanto tar forholdsregler for å verne om brukernes opplysninger. Våre sikkerhetsordninger omfatter tekniske tiltak, regler og prosedyrer som våre medarbeidere har fått opplæring å følge. De samme sikkerhetsordningene gjelder i tilfeller der en tredjepart er vert for et av Monsantos nettsteder. Hvis du registrerer deg som bruker og mottar et passord, bør du oppbevare dette passordet på et trygt sted siden passordet gir tilgang til all informasjon som Monsanto eventuelt har om deg. Hvis du lar nettleseren være åpen og andre bruker datamaskinen din, kan denne personen få tilgang til kontoen din. Hvis datamaskinen ikke er sikret på fysisk vis, bør du derfor huske å lukke nettleseren får du forlater maskinen.

Vi gjør vårt aller beste for å unngå utilsiktet videreformidling, adgang eller endring av kontoopplysninger, men det er umulig å sikre seg helt mot dette. Når brukere overfører følsomme opplysninger via nettstedet, er informasjonen sikret både på nettet og utenfor nettet.

Når brukeren blir bedt om å oppgi følsom informasjon (som f.eks. et kredittkortnummer) på et tilgangs- eller bestillingsskjema, blir denne informasjonen kryptert og beskyttet med SSL-teknologi («Secure Socket Layer»).

Selv om Monsanto bruker SSL-kryptering til vern av følsom informasjon på nettet, tar vi også forholdsregler for å beskytte informasjon om brukerne utenfor Internett. Det er begrenset adgang til all informasjon om brukerne, ikke bare de følsomme opplysningene som er nevnt ovenfor. Monsantos medarbeidere holdes hele tiden oppdatert om vår praksis i forhold til sikkerhet og vern av personlige opplysninger. Når vi endrer våre rutiner, blir medarbeiderne informert og gjort oppmerksom på hvor viktig vi anser vern om personlige opplysninger å være, og hva de kan gjøre for å sikre at kundeinformasjonen er beskyttet.

Vern om din egen informasjon
Husk at hver gang du velger å oppgi personlige opplysninger på nettet, enten det dreier seg om meldingstavler/fora, e-post eller rom for nettprating, kan denne informasjonen hentes inn og brukes av andre. I siste instans er det kun du som er ansvarlig for at passord og/eller annen kontoinformasjon oppbevares trygt.

Endringer i personvernerklæringen
Hvis Monsanto velger å endre erklæringen og rutiner for personvern, gjør vi deg oppmerksom på disse endringene på nettstedet vårt før disse endringene trer i kraft. På den måten er du som bruker alltid informert om hvilken type informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker denne informasjonen, og i hvilke tilfeller vi eventuelt velger å videreformidle informasjonen. Vi vil alltid gjøre deg oppmerksom på det hvis vi velger å bruke personidentifiserbare opplysninger på en annen måte enn det som ble oppgitt da opplysningene ble innhentet. Du vil da selv kunne velge om du vil la oss bruke de personlige opplysningene på denne måten. Vi vil likevel fortsatt kunne bruke opplysningene i henhold til personvernerklæringen som var gjeldende da opplysningene ble innhentet.

Ta kontakt med Monsanto
Samtlige av Monsantos nettsteder har et område med informasjon om hvordan vi kan kontaktes. Vi håper du benytter deg av denne muligheten til å kontakte oss hvis du har spørsmål, betenkeligheter eller problemer med hvordan Monsanto samler inn eller håndterer informasjonen din på. Du kan eventuelt ta direkte kontakt med Monsanto i hjemlandet ditt.

 

Policyen sist oppdatert mai 2014