Πολιτική προσωπικού απορρήτου της Monsanto

Η Monsanto Company σέβεται το προσωπικό απόρρητο των ατόμων που επισκέπτονται τους ιστότοπούς της που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο από την Monsanto ή τις θυγατρικές της και τηρεί τα πρότυπα προσωπικού απορρήτου που έχουν υιοθετηθεί από τις χώρες στις οποίες λειτουργεί η Monsanto. Η παρούσα δήλωση καθορίζει τις σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν όσοι επισκέπτονται τους εν λόγω ιστότοπους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει και χρησιμοποιεί η Monsanto τις προσωπικές πληροφορίες από επισκέπτες των ιστότοπών της.

Στην παρούσα Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου, ο όρος "Monsanto" αναφέρεται στην εταιρεία Monsanto Company και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες της εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής μονάδας της Monsanto που λειτουργεί τον ιστότοπο στον οποίο έχει δημοσιευτεί η παρούσα Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την πολιτική. Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της Monsanto και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο, καθορίζετε τη συμφωνία σας για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από τη Monsanto όπως καθορίζεται σε αυτή την Πολιτική.

Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό τη συμμόρφωσή της με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προσωπικού απορρήτου κάθε χώρας στην οποία λειτουργεί η Monsanto και από την οποία συλλέγονται πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης. Στο βαθμό στον οποίο οι νόμοι μιας χώρας ενδέχεται να απαγορεύουν στη Monsanto τη χρήση και γνωστοποίηση ("μοίρασμα") των πληροφοριών με τρόπου που περιγράφεται σε αυτή την Πολιτική, η Πολιτική και οι πρακτικές της Monsanto θα θεωρείται ότι έχουν τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνονται με τους εν λόγω τοπικούς νόμους.

Τι καλύπτει η παρούσα Πολιτική;
Η παρούσα Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου ισχύει για τους ιστότοπους της Monsanto και για τις πληροφορίες που συλλέγονται από και μέσω αυτών των ιστότοπων. Δεν ισχύει για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες ή συναλλαγές/συμφωνίες με χρήστες ή πελάτες και δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων που μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς τον ιστότοπο της Monsanto.

Συλλογή πληροφοριών
Οι ιστότοποι της Monsanto συλλέγουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μόνο από άτομα που επιλέγουν εθελοντικά να παρέχουν τις πληροφορίες μέσω του ιστότοπού της. (Στην παρούσα Πολιτική, οι προαναφερόμενες πληροφορίες αναφέρονται ως "Προσωπικές Πληροφορίες"). Αυτές οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους:

 • Ορισμένοι ιστότοποι μπορεί να επιτρέπουν στους χρήστες να ζητήσουν μια "ταυτότητα χρήστη (user i.d.)" και ένα κωδικό πρόσβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο. Μπορεί να ζητηθεί από τους επισκέπτες του ιστότοπου να παρέχουν το όνομα, τη γεωγραφική τοποθεσία και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή τους ή το επάγγελμά τους, ή για κάποιο άλλο λόγο για τον οποίο ενδιαφέρονται για τον ιστότοπο. Επιπλέον, ορισμένοι ιστότοποι επιτρέπουν στους χρήστες να παρέχουν μια διεύθυνση e-mail για την εγγραφή τους στα ενημερωτικά δελτία της Monsanto. Άλλοι ιστότοποι μπορεί να περιλαμβάνουν φόρμες απόψεων ή σχολίων στις οποίες οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις ή σχόλια στη Monsanto. (Στην παρούσα Πολιτική, οι προαναφερόμενες πληροφορίες αναφέρονται ως "Πληροφορίες Χρήστη").
 • Ορισμένοι ιστότοποι μπορεί να επιτρέπουν στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές με τη Monsanto ή να εκμεταλλεύονται τις υπηρεσίες που προσφέρει η Monsanto στους πελάτες της μέσω του ιστότοπου ή μέσω των γραφείων της σε όλο τον κόσμο. Σε τέτοιου είδους ιστότοπους, απαιτείται από τους χρήστες να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε να έχει τη δυνατότητα η Monsanto να διεκπεραιώσει την εν λόγω συναλλαγή και να παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχει ζητήσει ο επισκέπτης του ιστότοπου. Μπορεί να ζητηθεί από τους επισκέπτες να παρέχουν οικονομικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού σχετικά με τις εν λόγω συναλλαγές. Μπορεί επίσης να ζητηθεί από τους επισκέπτες να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με άδειες παρασιτοκτόνων ή άλλες άδειες που μπορεί να διαθέτουν με σκοπό να προσδιοριστεί εάν μπορεί η Monsanto να πουλήσει νόμιμα τα προϊόντα στον επισκέπτη του ιστότοπου. (Στην παρούσα Πολιτική, οι προαναφερόμενες πληροφορίες αναφέρονται ως "Συναλλακτικές Πληροφορίες").
 • Ορισμένοι ιστότοποι της Monsanto μπορεί να παρέχουν χώρους συνομιλιών ή φόρουμ συζητήσεων στα οποία μπορούν να εγγραφούν οι χρήστες και να δημοσιεύσουν μηνύματα ή σχόλια. Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους χώρους συζητήσεων είναι απολύτως εθελοντική. Καμία πληροφορία που δημοσιεύει οποιοσδήποτε χρήστης σε τέτοιους χώρους δεν θα θεωρείται ιδιωτική, στο βαθμό που είναι προσπελάσιμη από άλλους χρήστες στους ίδιους χώρους. Συνεπώς, οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες που επιλέγει να δημοσιεύσει ένας χρήστης σε ένα τέτοιο χώρο δεν θα υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου.
 • Κατά καιρούς ο ιστότοπός μας μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από χρήστες μέσω ερευνών ή διαγωνισμών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες ή τους διαγωνισμούς είναι εντελώς εθελοντική και συνεπώς ο χρήστης έχει την επιλογή να γνωστοποιήσει, ή να μην γνωστοποιήσει, οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να ζητηθούν. Οι πληροφορίες που ζητούνται μέσω ερευνών και διαγωνισμών μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετες δημογραφικές πληροφορίες. (Στην παρούσα Πολιτική, οι προαναφερόμενες πληροφορίες αναφέρονται ως "Πληροφορίες Έρευνας").

Εκτός από τις προαναφερόμενες Προσωπικές Πληροφορίες, κάθε ιστότοπος καταγράφει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με έναν επισκέπτη τις οποίες χρησιμοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης (browser) για την πρόσβαση στον ιστότοπο (πχ. InternetExplorer). Αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση Ι.Ρ. του επισκέπτη, τις σελίδες του ιστότοπου που επισκέφτηκε από τη διεύθυνση του ιστότοπου και τον ιστότοπο που επισκέφτηκε ο χρήστης αμέσως πριν επισκεφτεί τον ιστότοπο της Monsanto (Στην παρούσα Πολιτική, οι προαναφερόμενες πληροφορίες αναφέρονται ως "Πληροφορίες Επίσκεψης"). Οι Πληροφορίες Επίσκεψης θα χρησιμοποιούνται από την Monsanto για να διαγνώσουν προβλήματα στους διαδικτυακούς διακομιστές της, για τη διαχείριση, το σχεδιασμό και την κατασκευή των ιστότοπών της, για την παρακολούθηση των επιλογών των επισκεπτών στους ιστότοπούς της και για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων μόνο για συλλογική χρήση.

Cookies
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο μεταφέρουν συνήθως οι ιστότοποι στο σκληρό δίσκο του χρήστη όταν ο χρήστης επισκεφτεί έναν ιστότοπο. Ένα αρχείο cookie περιέχει πληροφορίες που μπορούν να αναγνωρίσουν έναν επισκέπτη κάθε φορά που επιστρέφει στον ιστότοπο. Τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα για πρόσθετη ασφάλεια. Οι ιστότοποι της Monsanto μπορούν να χρησιμοποιούν cookies ως ένα τρόπο μέτρησης της δραστηριότητας και των προτύπων κίνησης στους ιστότοπους, ώστε να συνεχίσουν να βελτιώνουν την εμπειρία των επισκεπτών. Τα cookies μπορούν επίσης να παρέχουν στους επισκέπτες των ιστότοπων την ευκολία να μην απαιτείται να συνδέονται με τον κωδικό πρόσβασης περισσότερες από μία φορές στον ιστότοπο της Monsanto, εξοικονομώντας χρόνο στον επισκέπτη κατά την είσοδό του στους ιστότοπούς μας.

Ένα πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να προειδοποιεί τους χρήστες πριν αποδεχτούν cookies. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την απόρριψη των cookies μέσω της επιλογής απενεργοποίησής τους από το πρόγραμμα περιήγησης (browser). Δεν απαιτείται από τους χρήστες να έχουν ενεργοποιήσει την επιλογή αποδοχής των cookies στους ιστότοπούς μας, ωστόσο θα χρειαστούν την ενεργοποίησή τους για να χρησιμοποιούν ορισμένα εξατομικεύσιμα χαρακτηριστικά στους ιστότοπους, όπως την προβολή των τοπικών προγνώσεων καιρού και συγκομιδής, την πρόσβαση σε ορισμένους χώρους του ιστότοπου και τη διεξαγωγή επιχειρηματικών συναλλαγών στους ιστότοπους.

Αν και λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των επισκεπτών του ιστότοπού μας, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι οι τρέχοντες περιορισμοί στον προγραμματισμό των online εφαρμογών μας θα λειτουργήσουν σε οποιαδήποτε ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης (browser) ή θα ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε προσωπική προτίμηση του προγράμματος περιήγησης. Συγκεκριμένα, δεν έχουμε υλοποιήσει τις αναγκαίες αλλαγές στο πρόγραμμα για να ανταποκρίνεται στα σήματα «Do Not Track» (Μην παρακολουθείς) ή «DNT» του προγράμματος περιήγησης. Καθώς εξελίσσεται ο προγραμματισμός των online εφαρμογών μας, θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να ανταποκριθούμε σε τέτοια αιτήματα στο μέλλον. Παρακαλούμε επισκεφτείτε πάλι αυτήν την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για περαιτέρω ενημερώσεις που αφορούν σε αυτό το θέμα.

Επίσης, οι πάροχοι online υπηρεσιών μας ή οι επιχειρηματικοί μας εταίροι μπορεί να υλοποιήσουν τεχνολογίες που επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών προσωπικής αναγνώρισης με το πέρασμα του χρόνου και σε άλλους ιστότοπους. Σάς συνιστούμε να διαβάσετε κάθε πολιτική ιδιωτικού απορρήτου που αναρτάται στους ιστότοπους που επισκέπτεστε, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου των εν λόγω ιστότοπων.

Χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών από τη Monsanto
Οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τη χρήση των ιστότοπών μας, για να σας ενημερώνουμε σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες μας ή στον ιστότοπό μας, ή για να παρέχουμε υπηρεσίες σε σας, ή για να βελτιώσουμε την κατανόησή σας σχετικά με το τι θέλουν οι επισκέπτες και τι χρειάζονται από τους ιστότοπους. Ειδικότερα:

 • Οι Πληροφορίες Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Monsanto κυρίως για τη βελτίωση της χρήσης και της φιλικότητας των ιστότοπων της Monsanto και για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι επίκαιρες και σχετικές και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επισκεπτών μας. Η Monsanto μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχουν εθελοντικά οι χρήστες μέσω των εν λόγω ιστότοπων για να παρέχει πληροφορίες και διαφημιστικά υλικά σε άτομα που επισκέφτηκαν τους ιστότοπους της Monsanto και για να επεξεργαστεί συγκεκριμένες αιτήσεις πληροφοριών που μπορεί να υποβάλουν οι επισκέπτες. (Δείτε "Αποδοχή (Opt In) / Εξαίρεση (Opt Out)" παρακάτω εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους υλικά από τη Monsanto.)
 • Οι Συναλλακτικές Πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται από τη Monsanto για την επεξεργασία και ολοκλήρωση των συναλλαγών για προϊόντα ή υπηρεσίες που ζητούν οι επισκέπτες.
 • Οι Πληροφορίες Έρευνας θα χρησιμοποιούνται με τρόπο παρόμοιο με τις Πληροφορίες Χρήστη, ωστόσο θα χρησιμοποιούνται κυρίως σε αθροιστική/συγκεντρωτική μορφή για την παροχή πληροφοριών στη Monsanto σχετικά με ανάγκες πελατών, σχεδιασμό προϊόντων, ζήτηση στην αγορά, κλπ.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι δικές σας Προσωπικές Πληροφορίες, όπως και οι Πληροφορίες Επισκέπτη που συλλέγονται από έναν ιστότοπο της Monsanto, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό ασφαλείας της Monsanto εάν κριθεί αναγκαίο για την προστασία της Monsanto από απειλή ή άλλο ενδεχόμενο κίνδυνο ασφαλείας και οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στις αστυνομικές αρχές εάν είναι κατάλληλο.

Γνωστοποίηση και μοίρασμα των πληροφοριών σας
Η Monsanto μπορεί να γνωστοποιήσει τις Προσωπικές Πληροφορίες σε άλλους για διάφορους λόγους:

 • Μπορούμε να παρέχουμε στοιχεία επικοινωνίας στους εμπορικούς συνεργάτες μας, σε διαφημιστές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να επικοινωνήσουν μαζί σας απευθείας για να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. (Όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, ο όρος "Εμπορικοί Συνεργάτες" σημαίνει επιχειρήσεις που δεν ανήκουν και δεν ελέγχονται/λειτουργούν από τη Monsanto αλλά που παρέχουν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να είναι επιθυμητά ή χρήσιμα στους επισκέπτες των ιστότοπων της Monsanto). (Δείτε "Αποδοχή (Opt In) / Εξαίρεση (Opt Out)" παρακάτω εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια διαφημιστικά υλικά από Εμπορικούς Συνεργάτες.)
 • Θα παρέχουμε στους Εμπορικούς Συνεργάτες, διαφημιστές και άλλους ενδιαφερόμενους, συγκεντρωτικά δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν αγοραστεί, τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών, δημογραφικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας, ώστε να πληροφορούνται για τα πλέον δημοφιλή προϊόντα και υπηρεσίες που προτιμούν οι πελάτες μας. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα θα είναι σε μορφή ανώνυμης στατιστικής ομάδας και δεν θα σχετίζονται με οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο.
 • Μπορεί να χρησιμοποιούμε μια εταιρεία επεξεργασίας πιστωτικών καρτών για να χρεώνουμε τους επισκέπτες του ιστότοπού μας για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Μπορεί να συνεργαστούμε και με άλλα μέρη για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Όταν ένας χρήστης εγγραφεί για αυτές τις υπηρεσίες, θα μοιραστούμε/γνωστοποιήσουμε ονόματα ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας που είναι αναγκαία για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Δεν θα επιτρέπεται σε αυτά τα μέρη να χρησιμοποιούν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, εκτός εάν πρόκειται για το σκοπό της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.
 • Μπορεί επίσης να μοιραστούμε/γνωστοποιήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες μας στις συνδεδεμένες εταιρείες μας και στις θυγατρικές μας εταιρείες για σκοπούς που σχετίζονται με τις επιχειρήσεων των εν λόγω συνδεδεμένων και θυγατρικών εταιρειών.

Η Monsanto μπορεί επίσης να γνωστοποιήσει/μοιραστεί Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με επισκέπτες των ιστότοπών της με τρίτα μέρη στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση.
 • Για λόγους συμμόρφωσης με το νόμο, διαταγές δικαστηρίων, δικαστικές κλητεύσεις, ή νομικές διαδικασίες.
 • Για την επιβολή ή εφαρμογή των συμφωνιών/συμβάσεων της Monsanto ή την προστασία της Monsanto και των δικαιωμάτων της.
 • Λόγω εφαρμογής νόμου, όταν οι εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες μεταβιβάζονται στα πλαίσια μιας πώλησης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύονται από τον εν λόγω ιστότοπο, ή
 • Στην περίπτωση που η Monsanto, ή σε ουσιώδη βαθμό όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, εξαγοραστούν εκτός της τυπικής πορείας των επιχειρήσεων και οι εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να αποτελούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Μεταβίβαση Πληροφοριών
Επειδή η Monsanto λειτουργεί από τα κεντρικά της γραφεία στο St. Louis της πολιτείας του Missouri των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μέσω θυγατρικών εταιρειών που βρίσκονται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και επειδή οι διαδικτυακοί της διακομιστές που φιλοξενούν τους ιστότοπούς της βρίσκονται σε πολυάριθμες τοποθεσίες εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πιθανό να μεταβιβάζονται οι Προσωπικές Πληροφορίες των επισκεπτών από μία χώρα σε κάποια άλλη χώρα. Τέτοιου είδους μεταβιβάσεις θα πραγματοποιούνται μόνο σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους που αφορούν στις πηγές των πληροφοριών.

Όταν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες στη Monsanto μέσω ενός ιστότοπου της Monsanto, παρέχετε επίσης τη συγκατάθεσή σας για μία διασυνοριακή μεταβίβαση των πληροφοριών σας.

Παιδιά και Προσωπικό Απόρρητο
Η Monsanto δεν συλλέγει εν γνώση της πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω χωρίς τη συγκατάθεση ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα.

Αποδοχή (Opt In) / Εξαίρεση (Opt Out)
Μετά την εγγραφή σε οποιονδήποτε ιστότοπο της Monsanto που συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες, θα δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες να καθορίσουν εάν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικά υλικά από τη Monsanto ή από Εμπορικούς Συνεργάτες της. Ο τρόπος και η μέθοδος με την οποία ένας ιστότοπος της Monsanto επιτρέπει στους χρήστες να εξαιρεθούν από την αποστολή τέτοιων υλικών θα περιγράφεται στον κάθε μεμονωμένο ιστότοπο που συλλέγει τις εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες. Εάν ο χρήστης θέλει να "εξαιρεθεί" (opt-out) στο μέλλον, πρέπει να το κάνει με τον τρόπο που περιγράφεται στις οδηγίες του ιστότοπου στον οποίο έχει υποβληθεί η αρχική αίτηση, ή στις οδηγίες που περιέχονται στα μηνύματα e-mail που παραδίδουν τα εν λόγω υλικά στο χρήστη.

Ομοίως, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή ή χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σε οποιαδήποτε στιγμή στέλνονας ένα μήνυμα email στη διεύθυνση email.webguru@monsanto.com στο οποίο θα παρέχετε τα στοιχεία σας και θα περιγράφετε τις Προσωπικές Πληροφορίες που πιστεύετε ότι έχουν συλλεχθεί μέσω του ιστότοπου.

Διόρθωση / Ενημέρωση Προσωπικών Πληροφοριών
Κάθε ιστότοπος που συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες θα παρέχει στους χρήστες οδηγίες σχετικά με τη διόρθωση ή την ενημέρωση των εν λόγω Προσωπικών Πληροφοριών. Ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να διατηρούν μια ενότητα λογαριασμού χρήστη στην οποία οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν οι ίδιοι αλλαγές. Άλλοι ιστότοποι μπορεί να παρέχουν ένα σύνδεσμο email ή στοιχεία επικοινωνίας μέσω των οποίων μπορεί ο χρήστης να μας ζητήσει να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Γενικά, θα ικανοποιηθεί το αίτημα του χρήστη που θα ζητήσει ενημέρωση των Προσωπικών Πληροφοριών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την παραλαβή της σχετικής αίτησης από το χρήστη. Ωστόσο, δεν θα επιτρέπονται αλλαγές σε προσωπικά στοιχεία όταν οι αλλαγές θα μπορούσαν να εισαγάγουν εσφαλμένες πληροφορίες, ή θα μπορούσαν να τροποποιήσουν μια συναλλαγή με εμάς που έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Διατήρηση Προσωπικών Πληροφοριών
Η Monsanto θα διαγράφει κατά περιόδους τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται από τους επισκέπτες των ιστότοπών της ώστε να μην απαιτούνται πλέον για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο μπορούν να συλλεχθούν ή να γνωστοποιηθούν οι πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Ασφάλεια
Η Monsanto λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία των πληροφοριών των χρηστών. Τα μέτρα προστασίας μας περιλαμβάνουν τεχνικά μέσα, πολιτικές και διαδικασίες για τις οποίες είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό μας. Αυτά τα μέτρα προστασίας θα ισχύουν επίσης και σε οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία ένας ιστότοπος της Monsanto φιλοξενείται από τρίτο μέρος. Εάν εσείς, ως εγγεγραμμένος χρήστης λάβετε έναν κωδικό πρόσβασης, πρέπει να τον διατηρήσετε εμπιστευτικό επειδή αποτελεί το κλειδί σας για την πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρεί η Monsanto για εσάς. Εάν αφήσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) του υπολογιστή σας να λειτουργεί και κάποιος άλλος χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή σας, ενδέχεται να είναι σε θέση να προσπελάσει το λογαριασμό σας. Συνεπώς, εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι σε φυσικά ασφαλές μέρος, κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) πριν φύγετε.

Προσπαθούμε να μειώσουμε την πιθανότητα αθέλητων γνωστοποιήσεων, προσβάσεων και τροποποιήσεων των στοιχείων των λογαριασμών, ωστόσο είναι αδύνατον να εξαλείψουμε πλήρως αυτή την πιθανότητα. Όταν οι χρήστες υποβάλλουν ευαίσθητες πληροφορίες μέσω του ιστότοπου, οι πληροφορίες τους είναι προστατευμένες on-line και off-line.

Όταν μια φόρμα εγγραφής ή παραγγελίας ζητά από τους χρήστες να εισαγάγουν ευαίσθητες πληροφορίες (όπως αριθμό πιστωτικής κάρτας), αυτές οι πληροφορίες είναι κρυπτογραφημένες και προστατεύονται με την τεχνολογία Secure Socket Layer (SSL).

Αν και η Monsanto χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών online, έχει προχωρήσει επίσης και σε βήματα προστασίας ων πληροφοριών των χρηστών off-line. Όλες οι πληροφορίες των χρηστών, όχι μόνο οι προαναφερθείσες ευαίσθητες πληροφορίες, περιορίζονται μόνο στα γραφεία μας. Οι υπάλληλοι της Monsanto διατηρούνται ενημερωμένοι για τις πρακτικές ασφαλείας και προσωπικού απορρήτου που εφαρμόζουμε. Εάν προστεθούν νέες πολιτικές σε οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνονται ή και υπενθυμίζονται οι υπάλληλοί μας σχετικά με τη σημασία που δίνουμε στο προσωπικό απόρρητο και σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν για να διασφαλίσουν την προστασία των πληροφοριών των πελατών μας.

Προστασία του Προσωπικού Απορρήτου από Εσάς
Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι κάθε φορά που παρέχετε εθελοντικά προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο (online) - για παράδειγμα σε πίνακες ανακοινώσεων, μέσω email, ή σε χώρους συζητήσεων - αυτές οι πληροφορίες μπορεί να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Σε τελική ανάλυση, εσείς έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης ή και οποιωνδήποτε στοιχείων στο λογαριασμό σας.

Αλλαγές στην Πολιτική
Εάν η Monsanto αποφασίσει να αλλάξει τις πολιτικές και πρακτικές προσωπικού απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές στη σελίδα Προσωπικού Απορρήτου του ιστότοπού μας πριν την ημερομηνία ισχύος των αλλαγών, έτσι ώστε οι χρήστες μας να γνωρίσουν σε κάθε στιγμή ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και κάτω από ποιες περιστάσεις/περιπτώσεις, εάν υφίστανται, τις γνωστοποιούμε. Εάν αποφασίσουμε σε οποιαδήποτε στιγμή να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που καθορίζονταν κατά τη στιγμή της συλλογής τους, θα ενημερώσουμε σχετικά τους χρήστες. Οι χρήστες θα έχουν την επιλογή να συμφωνήσουν, ή όχι, εάν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες τους με αυτό το διαφορετικό τρόπο. Θα εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου βάσει της οποίας συλλέχθηκαν οι πληροφορίες.

Επικοινωνία με τη Monsanto
Κάθε ιστότοπος της Monsanto παρέχει μια ενότητα "Επικοινωνίας" για τη διευκόλυνση της παροχής απόψεων από τους επισκέπτες του ιστότοπου. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μας ενημερώσετε εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, εάν σας απασχολούν οποιαδήποτε ζητήματα ή έχετε οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τον τρόπο συλλογής ή χειρισμού των προσωπικών σας πληροφοριών από τη Monsanto, ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της Monsanto στη χώρα σας.

 

Πολιτική τελευταία ενημέρωση Μπορεί να 2014