Monsantos politik om beskyttelse af personoplysninger

Selskabet Monsanto anerkender at personer, som besøger Monsanto eller dets datterselskabers websteder omkring i verden har ret til at have deres personoplysninger beskyttet. Monsanto opfylder derfor de standarder om beskyttelse af personoplysninger vedtaget af de lande hvor Monsanto-selskaber driver forretning. Den nærværende erklæring anfører de vigtigste oplysninger, som disse websteders besøgende har behov for at vide mht. hvorledes Monsanto-selskaber indsamler og anvender personoplysninger fra besøgende på de pågældne websteder.

I nærværende Politik om beskyttelse af personoplysninger henviser ”Monsanto” til selskabet Monsanto og dets datterselskaber og associerede selskaber, herunder den forretningsenhed der driver webstedet hvor den nærværende Politik om beskyttelse af personoplysninger findes.

De bedes læse den nærværende politik grundigt. Ved at besøge Monsantos websteder og ved at anvende de tjenesteydelser, som tilbydes igennem de pågældende websteder tilkendegiver De at De er indforstået med Monsantos anvendelse af Deres personoplysninger som anført i nærværende Politik.

Det er hensigten med nærværende Politik at den skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger i de lande hvor Monsanto driver forretning og hvor de personlige brugerspecifikke oplysninger indsamles. I det omfang lovgivningen i et land forbyder Monsanto fra anvendelsen og udvekslingen af personoplysninger på måden beskrevet i nærværende Politik, anses Politikken og Monsantos praksis som ændret til at være forenelig med den pågældende lokale lovgivning.

Hvad omfatter nærværende Politik?  
Nærværende Politik om beskyttelse af personoplysninger gælder for Monsantos websteder og oplysninger indsamlet af og via disse websteder. Den dækker ikke andre Monsanto tjenesteydelser eller aktiviteter med brugere eller kunder, og den gælder ikke for evt. tredjepartswebsteder sammenkædet med Monsantos websted.

Indsamling af oplysninger
Monsantos websteder indsamler udelukkende personlige brugerspecifikke oplysninger fra personer, som frivilligt vælger at angive sådanne oplysninger via webstedet. (I nærværende Politik benævnes de ovennævnte oplysninger som ”personoplysninger”.) Disse personoplysninger kan indsamles på flere forskellige måder:

 • Nogle websteder kan lade brugere anmoder om et ”bruger-id” og adgangskode, som kan anvendes ved fremtidige besøg på webstedet. En besøgende på webstedet kan anmodes om at angive sit navn, geografiske beliggenhed og oplysninger om sin forretning eller erhverv eller andre årsager til vedkommendes interesse i webstedet. Visse websteder giver brugere mulighed for at angive en e-mail adresse med det formål at tilmelde sig Monsanto nyhedsbreve. Andre websteder kan inkludere feedback eller formularer til indsendelse af spørgsmål eller kommentarer til Monsanto. (I nærværende Politik benævnes ovennævnte oplysninger som ”brugeroplysninger”.)
 • Visse websteder giver brugere mulighed for at foretage transaktioner med Monsanto eller benytte tjenesteydelser præsteret af Monsanto til kunder via det pågældende websted eller Monsantos kontorer rundt omkring i verden. På sådanne websteder skal brugere angive detaljerede oplysninger som sætter Monsanto i stand til at behandle den pågældende transaktion og til at levere de varer eller tjenesteydelser som den besøgende anmoder om. Besøgende kan anmodes om at angive finansielle oplysninger, herunder kreditkort- eller bankoplysninger, i forbindelse med sådanne transaktioner. Besøgende kan også blive anmodet om at angive oplysninger om hvilke pesticider og andre licenser de er i besiddelse af for at bestemme hvorvidt Monsanto er lovligt bemyndiget til at sælge de produkter den besøgende anmoder om. (I nærværende Politik benævnes ovennævnte oplysninger som ”transaktionsoplysninger”.)
 • Visse af Monsantos websteder giver mulighed for deltagelse i chatrum eller diskussionsfora, hvor brugere kan registrere sig og sende meddelelser eller kommentarer. Medvirken i sådanne diskussionsområder er fuldt ud frivillig. Oplysninger som sendes af en bruger i sådanne områder er private for så vidt de er tilgængelige for andre brugere i samme område. Alle personoplysninger som en bruger vælger at sende i sådanne områder er således ikke underlagt nærværende Politik om beskyttelse af personoplysninger.
 • Fra tid til anden kan vores website anmode om yderligere oplysninger fra brugere via undersøgelser eller konkurrencer. Medvirken i disse undersøgelser eller konkurrencer er fuldt ud frivillig og brugeren kan derfor vælge om han eller hun ønsker at videregive oplysninger der falder uden for de oplysninger der anmodes om. Oplysninger, som der anmodes om via undersøgelser og konkurrencer kan omfatte yderligere demografiske oplysninger. (I nærværende Politik benævnes ovennævnte oplysninger som ”undersøgelsesoplysninger”.)

Foruden de ovennævnte personoplysninger registrerer hvert website automatisk oplysninger om besøgende fra den browser der anvendes til at skaffe sig adgang til webstedet (f.eks. Internet Explorer, Netscape osv.). Dette omfatter oplysninger om den besøgendes IP-adresse, siderne på websitet som besøges fra den pågældendes adresse og webstedet som brugeren besøgte umiddelbart før Monsantos websted. (I nærværende Politik benævnes ovennævnte oplysninger som ”besøgsoplysninger”.) Selvom IP-adresser i visse jurisdiktioner anses for at være personlige oplysninger, anvender Monsanto ikke sådanne besøgsoplysninger til direkte eller indirekte at identificere den enkelte bruger, som skaffer sig adgang til Monsantos websted. Besøgsoplysningeranvendes af Monsanto til at diagnosticere problemer med dets webservere, til at administrere, designe og konstruere dets websteder, til at spore besøgendes bevægelser på webstederne og til at indsamle demografiske oplysninger i brede træk udelukkende til aggregat brug.

Cookies
En cookie er en lille datafil, som websteder ofte skriver til den besøgendes harddisk, når et websted besøges. En cookiefil indeholder oplysninger, som kan identificere en tilbagevendende besøgende hver gang vedkommende besøger vores websted. Dataene krypteres for yderligere sikkerhed. Monsantos websteder kan anvende cookies som en måde hvorpå aktiviteter og trafikmønstre på webstedet kan måles med det formål konstant at forbedre den besøgendes oplevelse. Cookies kan endvidere gøre det nemmere for besøgende idet de ikke behøver registrere en adgangskode mere end en gang på Monsantos websteder, hvilket sparer tid for den besøgende på vores websted.

En browser kan konfigureres til at advare brugere før cookies accepteres. Brugere kan vælge at afvise cookies ved at slå dem fra i browseren. Brugere behøver ikke at have cookies slået til for at besøge vores websted men bliver i så fald nødt til at anvende visse redigérbare funktioner på vores websteder, så som automatisk visning af lokale vejrforhold og høstprognoser, for at få adgang til visse af områderne på vores websted, og for at udføre virksomhed på vores websted.

Mens vi tager alle rimelige skridt til at beskytte vores besøgendes personlige oplysninger, kan vi ikke love, at de nuværende begrænsninger i programmeringen af vores online-applikationer retter sig efter alle browserindstillinger eller imødekommer alle personlige browserpræferencer. I særdeleshed har vi ikke foretaget de nødvendige programændringer for at imødekomme browsersignalerne "Do Not Track" eller "DNT". Efterhånden som programmeringen af vores online-applikationer bliver forbedret vil vi tage alle rimelige skridt til at imødekomme sådanne anmodninger i fremtiden. Du bedes se denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger igen for yderligere opdateringer om dette anliggende.

Endvidere kan vores online-udbydere eller forretningspartnere implementere teknologier, der giver mulighed for at indsamle personligt identificerbare oplysninger i tidens løb og på tværs af websider. Vi anbefaler, at du læser alle politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, der er lagt ud på de websider, du besøger, for bedre at forstå vores praksis omkring beskyttelse af personlige oplysninger på disse websider.

Monsantos brug af Deres personoplysninger
Deres personoplysninger kan benyttes til at meddele Dem om Deres brug af vores websteder, til at informere Dem om ændringer i vores tjenesteydelser eller vores websted eller for at præstere tjenesteydelser til Dem eller for at forbedre vores forståelse af hvad besøgende ønsker og har behov for at se på webstederne. Navnlig:

 • Brugeroplysninger kan anvendes af Monsanto primært til at forbedre hvor brugbare og indbydende Monsantos websteder er og til at sikre at oplysningerne gives rettidig og at de er relevante og imødekommer vores besøgendes behov. Monsanto kan endvidere anvende de oplysninger, som besøgende frivilligt meddeler igennem disse websteder, til at give oplysninger og reklamemateriale til personer, som har besøgt Monsanto-websteder og til at behandle evt. særlige anmodninger om oplysninger fra besøgende. (Se "Tilmelding / framelding" nedenfor, hvis De ikke ønsker at modtage denne slags materiale fra Monsanto.)
 • Transaktionsoplysninger anvendes af Monsanto til at behandle og udføre transaktioner der involverer varer eller tjenesteydelser i forhold til den besøgende.
 • Undersøgelsesoplysninger anvendes på en måde der svarer til Brugeroplysninger. Undersøgelsesoplysninger anvendes dog primært i sammenfattende form for at give Monsanto oplysninger om kundebehov, produktudformning, efterspørgslen på markedet osv.

De bør endvidere være opmærksom på at de personoplysninger og besøgsoplysninger som indsamles på Monsanto-websteder kan benyttes af Monsanto sikringspersonale hvis det skønnes nødvendigt for at beskytte Monsanto fra en trussel eller anden anslået sikkerhedsrisiko og at sådanne oplysninger kan udveksles med de retshåndhævende myndigheder om nødvendigt.

Udveksling og videregivelse af Deres personoplysninger
Monsanto kan udveksle personoplysninger med andre i forskellige øjemed:

 • Vi kan levere kontaktoplysninger til vores handelspartnere, annoncører og andre interesserede så disse personer kan kontakte Dem direkte med oplysninger om deres varer og tjenesteydelser. (I denne Politik forstås ved ”handelspartnere” virksomheder som ikke ejes eller drives af Monsanto men som leverer kompatible varer eller tjenesteydelser som besøgende på Monsanto websteder måtte ønske eller som kunne være til gavn for besøgende.) (Se "Tilmelding / framelding" nedenfor, hvis De ikke ønsker at modtage denne slags materiale fra vores handelspartnere.)
 • Vi vil stille aggregerede data til rådighed om varer og tjenesteydelser som købes, besøgendes interesser, demografi og andre oplysninger som indsamles fra vores websted til vores handelspartnere, annoncører og andre interesserede så de kan se hvilke varer og tjenesteydelser er de mest populære blandt vores kunder. Aggregerede data samles i et anonymt grupperet statistisk format og forbindes ikke med enkeltpersoner.
 • Vi kan benytte selskaber som behandler kreditkort med det formål at fakturere besøgende for anmodede varer og tjenesteydelser.
 • Vi kan arbejde med andre parter for at præstere specifikke tjenesteydelser. Når besøgende tilmelder sig disse tjenesteydelser udveksler vi navne og andre kontaktoplysninger i den udstrækning det er nødvendigt for tredjemand at præstere disse tjenesteydelser. Det er ikke tilladt denne tredjemand at anvende kundespecifikke oplysninger med undtagelse af at præstere disse tjenesteydelser.
 • Vi kan endvidere udveksle personoplysninger om besøgende på vores websted med associerede selskaber og datterselskaber med henblik på disse associerede selskaber og datterselskabers virksomhed.

Monsanto udveksler endvidere personoplysninger om besøgende på webstedet med tredjemand under de følgende omstændigheder:

 • Når De giver Deres samtykke til videregivelse af oplysninger,
 • For at overholde loven, retskendelser, stævninger eller efterkomme retsforhold,
 • For at gennemtvinge Monsantos aftaler eller hvor sådanne aftaler lægges til grund for et retsforhold eller for at beskytte Monsanto og dets rettigheder,
 • Når sådanne personoplysninger uden videre overføres som ved salg af aktiver, herunder aktiver, der består i dette websted, eller
 • Hvis Monsanto eller den overvejende del af selskabets aktiver overtages uden for det normale handelsforløb og sådanne personoplysninger kunne være omfattet af de overførte aktiver.

Overførsler af oplysninger
Fordi Monsanto driver forretning fra hovedkontoret i St. Louis i Missouri i USA og gennem dets associerede selskaber som er beliggende i mange lande omkring i verden, og fordi de webservere som er værter for dets websteder er beliggende i mange forskellige steder i og udenfor USA, overføres personoplysninger om besøgende muligvis fra et land til et andet. Sådanne overførsler finder udelukkende sted i overensstemmelse med den gældende lokale lovgivning, som er relevant for oplysningernes kilde.

Ved udlevering af personoplysninger til Monsanto via et Monsanto-websted giver De samtidig Deres samtykke til at foretage en grænseoverskridende overførsel af disse oplysninger.

Børn og beskyttelse af personoplysninger
Monsanto indsamler ikke bevidst oplysninger fra eller om børn på 13 år eller derunder uden først at indhente en forælder eller værges samtykke.

Tilmelding / framelding
Når besøgende registrerer sig på et Monsanto-websted der indsamler personoplysninger gives der mulighed for at bestemme om de ønsker at modtage reklamematerialer fra Monsanto eller fra handelspartnere. Måden og metoden med hvilken et Monsanto websted giver mulighed for at framelde sig modtagelsen af sådanne materialer beskrives på det individuelle websted der indsamler disse personoplysninger.  Hvis brugeren ønsker at framelde sig senere kan vedkommende gøre dette ved at følge anvisningerne på webstedet hvor den oprindelige anmodning blev indsendt eller ved hjælp af de anvisninger indeholdt i de e-mail-meddelelser som leverer sådanne materialer til vedkommende.

På samme måde kan De trække Deres samtykke tilbage vedrørende indsamlingen eller brugen af Deres personoplysninger til enhver tid ved at sende en e-mail-meddelelse til email.webguru@monsanto.com, hvori De identificerer Dem og beskriver de personoplysninger De mener er blevet indsamlet igennem det pågældende websted.

Rettelse/opdatering af personoplysninger
Alle websteder, som indsamler personoplysninger forsyner brugere med anvisninger hvordan disse kan rettes eller opdateres. Visse websteder har en sektion der viser brugerkonti, hvor brugere selv kan foretage rettelser; andre websteder giver brugere en e-mail hyperlink eller kontaktoplysninger til indsendelse af ændringsanmodninger; generelt efterkommes brugeres opdateringsanmodninger om personoplysninger inden for en rimelig frist efter modtagelsen af anmodningen. Det er dog ikke muligt at foretage ændringer af personoplysninger hvis ændringerne resulterer i ukorrekte oplysninger eller at en transaktion som allerede er blevet udført ændres hos os.

Opbevaring af personoplysninger
Monsanto sletter regelmæssigt personoplysninger som indsamles fra besøgende på dets websteder, hvis der ikke længere er brug for dem med henblik på hvordan de kan bruges eller videregives ifølge nærværende Politiks vilkår.

Sikkerhed
Monsanto tager sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeroplysninger. Vores sikkerhedsforanstaltninger omfatter tekniske metoder og politikker og fremgangsmåder, som vores personale er trænet til at følge. Disse sikkerhedsforanstaltninger gælder også i alle tilfælde hvor tredjemand er vært for Monsanto websteder. Hvis De som registreret bruger modtager en adgangskode skal De opbevare den på et fortroligt sted, fordi den er adgangsnøglen til oplysningerne som Monsanto opbevarer om Dem. Hvis De lader Deres computers browser køre på Deres computer og en anden person anvender Deres computer, er pågældende i stand til at skaffe sig adgang to Deres konto. Hvis Deres computer derfor ikke er fysisk sikret, husk at lukke for browseren før de forlader computeren.

Vi forsøger at formindske sandsynligheden for at uforsætlig videregivelse af oplysninger og utilsigtet adgang og ændringer af kontooplysninger finder sted. Det er imidlertid umuligt at eliminere denne risiko fuldt ud. Når brugere indsender følsomme oplysninger via webstedet beskyttes deres oplysninger både online og offline.

Når brugere bedes om at udfylde følsomme oplysninger (så som kreditkortnumre) i en tilmeldings- eller ordreformular, krypteres og beskyttes disse oplysninger med SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

Samtidig med at Monsanto anvender SSL-kryptering for at beskytte følsomme oplysninger online træffer selskabet også foranstaltninger mht. beskyttelsen af brugeroplysninger offline. På vores kontorer er der kun begrænset adgang til alle vores brugeres oplysninger; dette gælder ikke udelukkende de følsomme oplysninger nævnt ovenfor.  Monsanto-medarbejdere holdes ajour om vores praksis vedrørende sikkerhed og personoplysninger. Hver gang der tilføjes nye politikker meddeles og/eller påmindes vores medarbejdere om vores prioritering af beskyttelsen af personoplysninger og hvad de kan foretage sig for at sikre at vores kunders oplysninger beskyttes.

Beskyttelse af Deres egne personoplysninger
De bedes være opmærksom på at, når De frivilligt videregiver personoplysninger online (f.eks. på nyhedsgrupper, via e-mail eller i chatområder), kan oplysningerne indsamles og anvendes af andre. I sidste ende er De eneansvarlig for at holde Deres adgangskode og/eller evt. kontooplysninger hemmelige.

Ændringer i Politikken
Såfremt Monsanto beslutter sig for at ændre sine politikker og praksis omkring beskyttelsen af personoplysninger, meddeler vi ændringerne i Politikken om beskyttelse af personoplysninger på vores websted før ændringerne får virkning. På denne måde holdes vores brugere altid orienteret om hvilke oplysninger vi indsamler, hvorledes vi anvender dem, og under hvilke omstændigheder vi evt. videregiver dem. Hvis vi beslutter os for at anvende personlige id-oplysninger på en måde som adskiller sig fra den, som nævnes på tidspunktet for oplysningernes indsamling, meddeler vi dette til brugerne. Brugere vil kunne vælge om de ønsker at vi anvender deres oplysninger på denne anderledes måde. Vi vil fortsat kunne anvende oplysningerne i overensstemmelse med Politikken om beskyttelsen af personoplysninger ifølge hvilken oplysningerne blev indsamlet.

Sådan kontaktes Monsanto
Alle Monsanto websteder har en Kontakt os-sektion for at lette indsendelser af tilbagemeldinger fra besøgende på webstederne. De bedes anvende denne funktion til at stille spørgsmål, indsende bekymringer eller klager vedrørende måden hvorpå Deres personoplysninger er blevet indsamlet eller behandlet af Monsanto, eller kontakte Monsantos kontorer i Deres land.

Politikken senest opdateret maj 2014