Các Vấn Đề & Giải Đáp

Monsanto cam kết cung cấp thông tin về công ty một cách hoàn toàn minh bạch . Các giá trị vững chắc của chúng tôi là nền tảng thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của công ty. Và chúng tôi đóng vai trò tích cực trong thị trường và các cộng đồng chúng tôi sinh sống và làm việc.

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của danh tiếng tập đoàn Monsanto. Mặc dù chúng tôi không phê phán quá mức, có nhiều thông tin thiếu chính xác và tiêu cực về chúng tôi mà phần lớn đến từ những cá nhân không hiểu hoặc không biết đến những hoạt động thực sự của công ty, các quan điểm của chúng tôi cũng như những đóng góp của công ty đến trái đất này.

Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về cam kết nghiêm túc của chúng tôi đối với–và sự phụ thuộc vào:

  • các mối quan hệ tích cực và hỗ trợ với nông dân
  • các hoạt động nông nghiệp bền vững và có ý thức về môi trường
  • các chính sách thúc đẩy phát triển nguồn lương thực an toàn, lành mạnh và ổn định cho một thế giới đang ngày càng đông đúc
  • ứng xử kinh doanh hợp đạo đức, minh bạch và cạnh tranh