MONSANTO BIOAG

Cung cấp các giải pháp mới cho nông nghiệp hiện đại

Nông nghiệp sinh học đang là một trong những xu hướng của nông nghiệp hiện đại. Các công nghệ và giải pháp trong danh mục sản phẩm này là kết quả của liên minh chiến lược giữa Monsanto và Novozymes – liên minh Monsanto BioAg.

Liên minh BioAg tập trung phát triển ra các sản phẩm vi sinh mới trong nông nghiệp nhằm tăng năng suất cũng như hỗ trợ quản lý hiệu quả các nguồn lực trong canh tác.

Đồng thời với việc cung cấp các giải pháp hiện tạivề vi sinh, chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực để khám phá và phát triển ra các giải pháp mới giúp đưa nông nghiệp sinh học dựa trên công nghệ vi sinh lên một tầm cao mới.

Liên minh BioAg là hội tụ của các thế mạnh từ Novozymes trong khám phá, phát triển và sản xuất ra các giải pháp vi sinh và Monsanto trong nghiên cứu và phát triển vi sinh vật, tiến bộ sinh học, khảo nghiệm đồng ruộng, thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. Kết quả là một danh mục các sản phẩm vi sinh mới – dựa trên các giải pháp sinh học – sẽ được thương mại bởi Monsanto BioAg – giúp quá trình canh tác có thể tạo ra nhiều sản lượng hơn với ít yếu tố đầu vào hơn và thực hiện điều đó một cách bền vững, có lợi cho ngành nông nghiệp, người tiêu dùng, môi trường và xã hội.

Monsanto BioAg cung cấp các sản phẩm giúp hiện thực hóa thành công các kế hoạch canh tác – như cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng, cải thiện sự phát triển và năng suất đồng thời giúp quản lý sâu và bệnh hại. Chúng tôi cam kết tiếp tục phát triển và thương mại hóa các giải pháp sáng tạo về sinh học nhằm giúp đem lại các kết quả tích cực trong canh tác.