ACCELERON

Hiệu quả vượt trội ngay từ khi bắt đầu

Sản phẩm xử lý hạt giống thương hiệu Acceleron® giúp nông dân tối ưu hóa tiềm năng năng suất ngay từ đầu vụ.

Đâm chồi mạnh. Năng suất cao.

Các sản phẩm xử lý hạt giống giúp cải thiện sức khỏe cây trồng nhờ khả năng kháng lại các loại bệnh, sâu hại và cải thiện sức sống cây trồng ngay từ đầu mùa vụ.

Một vài lợi ích của sản phẩm xử lý hạt giống Acceleron:

  • Giúp phòng trừ bệnh Rhizoctonia
  • Bảo vệ hạt giống một cách toàn vẹn và đồng bộ hơn khỏi các loại bệnh cây
  • Bảo vệ hạt giống khỏi tác hại của nhiều loại sâu