DEKALB

THƯƠNG HIỆU GIỐNG NGÔ LAI HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

DEKALB là thương hiệu các giống ngô lai do tập đoàn Monsanto nghiên cứu, lai tạo và sản xuất. Mỗi giống ngô DEKALB trước khi được giới thiệu tới nông dân Việt Nam phải trải qua quá trình chọn tạo giống và khảo nghiệm vô cùng khắt khe trong gần một thập kỷ.

Mỗi năm, Dekalb Việt Nam lựa chọn một bộ gồm hơn 200 giống ngô lai từ ngân hàng giống của Monsanto toàn cầu và tiến hành khảo nghiệm tại các vùng, miền khác tại Việt Nam. Sau 3 năm, 3 giống tốt nhất trong tổng số 200 giống khảo nghiệm sẽ được lựa chọn và tiếp tục được trồng thử nghiệm tại hàng trăm điểm ở các vùng trồng ngô trọng điểm trên toàn quốc. Từ đó, giống ngô lai tốt nhất sẽ được lựa chọn, đăng ký và chính thức đưa ra thị trường.

 Đặc điểm nông học chính của các giống ngô lai DEKALB:

 • Phổ thích nghi rộng: trồng trên các chân đất và cả ba vụ trong năm
 • Canh tác: thích hợp trồng dầy, cây sinh trưởng và phát triển khỏe, sạch bệnh
 • Năng suất: cao và ổn định qua các mùa vụ
 • Chất lượng ngô thương phẩm:hạt đá, tỷ lệ tách hạt cao, màu hạt đẹp

 

DK9901

 • Được Bộ NN&PTNT công nhận là giống quốc gia năm 2009
 • Thời gian sinh trưởng: 110-115 ngày

DK9955

 • Được Bộ NN&PTNT công nhận là giống quốc gia vào cuối năm 2010
 • Thời gian sinh trưởng: 110-115 ngày
 • Là giống sạch bệnh nhất hiện nay, kháng bệnh tốt, bộ lá bền

DK8868

 • Được Bộ NN&PTNT công nhận là giống quốc gia vào năm 2011
 • Thời gian sinh trưởng: 110-120 ngày

DK6919

 • Được Bộ NN&PTNT công nhận là giống quốc gia năm 2012
 • Thời gian sinh trưởng: 90-110 ngày
 • Đặc biệt chống nảy mầm trên bắp 

DK6818

 • Được Bộ NN&PTNT công nhận giống Quốc gia năm 2013
 • Thời gian sinh trưởng: 90-110 ngày