Quy tắc ứng xử rõ ràng và tuân theo các giá trị căn bản là trọng tâm trong mọi hoạt động của Monsanto – đây là nguyên tắc chúng tôi yêu cầu mọi nhân viên chính thức cũng như tạm thời, và ban lãnh đạo phải tuân thủ mỗi ngày. Chúng tôi hoạt động tuân theo một hệ thống những giá trị cốt lõi Cam kết của tập đoàn–tính chính trực, sự tôn trọng, hành vi hợp đạo đức, quan điểm rõ ràng và trung thực là nền tảng cho mọi hoạt động của chúng tôi.

Thực hiện những hoạt động ý nghĩa và tích cực gắn kết với cộng đồng là một phần thiết yếu trong những hoạt động thực hiện hệ thống các giá trị mà chúng tôi cam kết. Chúng tôi không chỉ làm việc hết mình để hỗ trợ nông dân mà còn:

  • cung cấp các chương trình giáo dục rộng rãi – nhất là về khoa học và nông nghiệp – cho sinh viên trên toàn thế giới
  • tài trợ vô số chương trình nghiên cứu sau đại học
  • hợp tác với các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và các chương trình nâng cao nhận thức để đảm bảo nền nông nghiệp phát triển một cách bền vững.

Con người khắp nơi trên thế giới trông cậy vào nông nghiệp và sự làm việc chăm chỉ của nông dân để đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhất của họ. Với dân số toàn cầu dự kiến tăng 40% trong vài thập niên tới, nông nghiệp sẽ phải sản xuất ra nhiều hơn và bền vững hơn để bắt kịp các nhu cầu ngày càng tăng nhanh.

Nông nghiệp bền vững là cốt lõi trong hoạt động của Monsanto. Chúng tôi cam kết phát triển các công nghệ giúp nông dânsản xuất nhiều hơn đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tốt hơn - những nhân tố thiết yếu quyết định thành công của họ.

Sản xuất nhiều hơn. Bảo tồn nhiều hơn. Cải thiện đời sống. Đó là nông nghiệp bền vững. Và đó là chính là Monsanto.

Tìm hiểu về cam kết phát triển nông nghiệp bền vững của chúng tôi.

"Là một công ty nông nghiệp công nghệ cao cam kết bảo vệ nhân quyền, chúng tôi có cơ hội có một không hai để bảo vệ và phát triển nhân quyền. Chúng tôi có trách nhiệm không chỉ cân nhắc hoạt động của chúng tôi có thể mang lại lợi ích như thế nào cho người tiêu dùng, nông dân, và các cơ sở chế biến thực phẩm, mà còn làm thế nào để có thể bảo vệ nhân quyền cho cả nhân viên của Monsanto lẫn nhân viên của các đối tác kinh doanh của chúng tôi."

– Hugh Grant, Monsanto, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành

Chính sách về nhân quyền của chúng tôi là một minh chứng quan trọng về các giá trị của công ty như được mô tả trong Cam Kết của Monsanto.

Tìm hiểu thêm về cam kết của chúng tôi đối với nhân quyền

Đóng góp phát triển cộng đồng là một phần tự nhiên trong các công việc hàng ngày tại Monsanto. Toàn thể công ty cam kết chung tay cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cung cấp hạt giống có tiềm năng năng suất tốt hơn giúp cải thiện đời sống cho nông dân, nỗ lực làm việc để sản xuất nhiều lương thực hơn đáp ứng nhu cầu của một thế giới đang ngày một đông đúc hay sử dụng các nguồn lực tài chính của công ty để hỗ trợ các cộng đồng trên toàn cầu – tất cả đều là những cách Monsanto thực hiện cam kết của tập đoàn.

Tìm hiểu thêm về các chương trình đóng góp phát triển cộng đồng của công ty chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về Quỹ Monsanto, quỹ phát triển cộng đồng của Công Ty Monsanto