Cam Kết Của Chúng Tôi Đối Với Nền Nông Nghiệp Bền Vững

Sản Xuất Nhiều Hơn. Bảo Tồn Nhiều Hơn. Cải Thiện Đời Sống.

Tầm nhìn của chúng tôi vì một nền nông nghiệp bền vững là nhằm đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng, bảo vệ và bảo tồn hành tinh mà chúng ta gọi là nhà, và cải thiện đời sống trên khắp toàn cầu. Vào năm 2008, Monsanto đã cam kết phát triển nền nông nghiệp bền vững – cam kết sản xuất nhiều hơn, bảo tồn nhiều hơn, và cải thiện đời sống nông dân đến năm 2030.

Sản Xuất Nhiều Hơn

Monsanto đồng hành cùng nông dân toàn cầu để sản xuất nhiều hơn và bền vững hơn. Các công nghệ của chúng tôi cho phép nông dân đạt được năng suất cao hơn trên cùng một diện tích đất canh tác.

Cụ thể, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để đến năm 2030 tăng năng suất cây trồng trên toàn cầu lên gấp đôi đối với các giống cây trồng Monsanto cung cấp. Năng suất tăng lên sẽ đạt được nhờ sự kết hợp của quá trình chọn tạo giống tiên tiến, công nghệ sinh học và cải thiện các phương pháp biện pháp quản lý đồng ruộng.

Bảo Tồn Nhiều Hơn

Chúng tôi củng cố mục tiêu tăng gấp đôi năng suất cây trồng bằng cách cam kết đạt được mục tiêu đó cùng với giảm một phần ba lượng tài nguyên đầu vào được sử dụng trong canh tác, chẳng hạn như các tài nguyên đất, nước và năng lượng mỗi đơn vị được sản xuất.

Chúng tôi không ngừng phát triển các loại hạt giống chất lượng tốt hơn và cải thiện các giải pháp quản lý đồng ruộng giúp nông dân kiểm soát cỏ dại, côn trùng và tác động tiêu cực từ môi trường một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi đang tích cực hợp tác với nhiều đơn vị đối tác để phát triển các hệ thống bảo tồn có lợi hơn cho thực vật.

Và chúng tôi đang nỗ lực cung cấp các giải pháp sáng tạo này cho những người có quan hệ trực tiếp nhất với đất đai - hàng triệu nông dân trên khắp thế giới.

Cải Thiện Đời Sống

Công nghệ chúng tôi sử dụng để phát triển các hạt giống tốt hơn và các chương trình hợp tác chúng tôi đang thực hiện nhằm phát triển các giải pháp quản lý đồng ruộng tiên tiến có thể tạo nên bước tiến ngoạn mục về năng suất và sản lượng.

Khi nông dân trên toàn cầu thoát nghèo, có cuộc sống sung túc hơn thì nhiều người cũng sẽ được hưởng lợi nhờ chế độ dinh dưỡng lành mạnh hơn, nhiều cơ hội tiếp cận giáo dục hơn, và một tương lai tươi sáng hơn sẽ rộng mở khi kinh tế phát triển mạnh mẽ và vững chắc.

Là một phần trong cam kết của chúng tôi vì nền nông nghiệp bền vững, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020 giúp nông dân trên toàn cầu cải thiện chất lượng sống, trong số đó bao gồm 5 triệu thành viên của các nông hộ nghèo thiếu tư liệu sản xuất.

Tìm hiểu thêm về hoạt động của Monsanto góp phần vào phát triển nông nghiệp bền vững»