Địa Chỉ Chi Nhánh

CÔNG TY TNHH DEKALB VIỆT NAM
Phòng 1602, Lầu 16, Toà nhà Centec
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường 6, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: (84-8) 3823 3470
Fax: (84-8) 3823 3473 - 3823 3469