Ứng Xử Kinh Doanh

Tại Monsanto, chúng tôi cam kết xây dựng các mối quan hệ dựa trên nguyên tắc liêm chính. Liêm chính cùng với Cam Kết của tập đoàn giúp chúng tôi có được và duy trì sự tín nhiệm của các đối tác đối với công ty.

Monsanto đặt ra một bộ Quy Tắc Ứng Xử Kinh Doanh để giúp nhân viên nhận biết và xử lý các vấn đề khác nhau liên quan đến vấn đề liêm chính. Quy Tắc này cung cấp hướng dẫn cụ thể về các vấn đề chính như: tôn trọng lẫn nhau, môi trường, sức khỏe và an toàn, quản lý sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả, phương pháp nghiên cứu, sử dụng các nguồn lực của công ty, và thông tin chính xác về tài chính và các sản phẩm của công ty. Quy tắc này cũng giải đáp nhiều vấn đề về pháp lý và đạo đức liên quan đến thực hành nguyên tắc liêm chínhtrong các giao dịch kinh doanh với khách hàng, nhà cung ứng, nhà đầu tư, công chúng, chính quyền, và các cộng đồng trong đó chúng tôi có hoạt động kinh doanh. Quy Tắc của chúng tôi cung cấp cho nhân viên nhiều cách để nêu thắc mắc hoặc quan ngại về vấn đề chính trực.

Nhấp vào đây để xem Quy Tắc Ứng Xử Kinh Doanh bằng (PDF):

Nhấp vào đây để xem toàn bộ các chi tiết về Quản trị Doanh nghiệpcủa chúng tôi bao gồm các hướng dẫn, các thành viên, điều lệ, quy tắc đạo đức và các thông tin khác trên trang web toàn cầu của chúng tôi.