Sản xuất nhiều hơn. Bảo tồn nhiều hơn. Cải thiện đời sống

Đó là nông nghiệp bền vững. Và đó chính là Monsanto.

Monsanto không thể tồn tại nếu không có nông dân.

Hàng tỷ người trông cậy vào thành quả canh tác của nông dân. Và sẽ có thêm hàng tỷ người nữa. Chỉ trong một vài thập niên tới, nông dân sẽ phải sản xuất ra lượng lương thực tương đương với tổng 10.000 năm qua cộng lại.

Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là đồng hành cùng nông dân để đạt được mục tiêu đó. Chúng tôi thực hiện việc này thông qua hoạt động cung ứng hạt giống, gen được phát triển nhờ công nghệ sinh học, và các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật.

Thách thức: Đáp ứng nhu cầu hôm nay đồng thời bảo tồn hành tinh cho mai sau.

Giải pháp: Sản xuất nhiều hơn.

Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để đến năm 2030 tăng năng suất cây trồng trên toàn cầu lên gấp đôi đối với các giống cây trồng Monsanto cung cấp. Năng suất tăng lên sẽ đạt được nhờ sự kết hợp của quá trình chọn tạo giống tiên tiến, công nghệ sinh học và cải thiện các phương pháp biện pháp quản lý đồng ruộng.

Tìm Hiểu Thêm

Giải Pháp: Bảo tồn nhiều hơn.

Chúng tôi cam kết tăng năng suất cây trồng lên gấp đôi đồng thời giảm một phần ba các nguồn tài nguyên sử dụng trong quá trình canh tác như đất, nước và năng lượng trên mỗi đơn vị sản xuất.

Tìm Hiểu Thêm

Giải Pháp: Cải thiện đời sống

Chúng tôi đồng hành cùng nông dân nhằm giúp họ cải thiện năng suất và sản lượng canh tác một cách đáng kể. Đã có nhiều nông dân trên toàn cầu xóa đói giảm nghèo thành công và sẽ tiếp tục có nhiều hơn nữa những nông dân được hưởng lợi và trở nên sung túc hơn.

Tìm Hiểu Thêm