Việc quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm của chúng ta là việc tự nhiên.

Sự thật là cây trồng ứng dụng công nghệ sinh học đã được xem xét và kiểm nghiệm nhiều hơn bất kỳ cây trồng nào trong lịch sử nông nghiệp và, mỗi lần kết quả là giống nhau: chúng là an toàn.


Ai giám sát việc phê duyệt cây trồng ứng dụng công nghệ sinh học?

Tại Hoa Kỳ, các sản phẩm công nghệ sinh học trong nông nghiệp được quản lý bởi FDA (Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm), USDA (Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ), và đối với các cây trồng có khả năng chống sâu, EPA (Cục Bảo Vệ Môi Trường). Ngoài ra, mỗi sản phẩm của chúng tôi đã trải qua nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm trên thực địa và các quy trình phê duyệt nội bộ trước khi được nộp cho cơ quan quản lý phê duyệt.

Gần hai thập niên sử dung

Cây trồng ứng dụng công nghệ sinh học được giới thiệu lần đầu vào năm 1996. Từ đó, chúng đã trở thành một trong những đổi mới nông nghiệp nhanh nhất, được sử dụng rộng rãi nhất trong lịch sử. Trong thời gian đó, chưa từng có một trường hợp nào được ghi nhận về việc cây trồng ứng dụng công nghệ sinh học là không an toàn đối với con người hoặc môi trường.