Để cung cấp đủ lương thực cho thế giới với dân số đang không ngừng tăng lên, nông dân phải sản xuất ra nhiều lương thực hơn, sản lượng cần trong năm mươi năm tới bằng tổng tổng 10.000 năm vừa qua cộng lại.

Chúng tôi đang nỗ lực để đến năm 2030 tăng gấp đôi sản lượng các cây trồng cốt lõi. Sản lượng này sẽ đến từ sự kết hợp của công nghệ chọn tạo chọn tạo giốngcây trồng tiên tiến, công nghệ sinh học, và các phương pháp quản lý nông nghiệp được cải thiện.


Mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi nỗ lực tăng gấp đôi sản lượng ngô, đậu nành, cotton và cải dầu vụ xuân trong khoảng từ năm 2000 đến 2030. Dân số thế giới tiếp tục tăng và đồng thời có lượng đất hạn chế thích hợp cho sản xuất nông nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu của dân số bùng nổ chúng ta phải đạt nhăng suất cao hơn với cây trồng.

Chúng ta sẽ tăng gấp đôi sản lượng bằng cách nào?

Chúng tôi nói chúng tôi đang nỗ lực tăng gấp đôi sản lượng ở các cây trồng cốt lõi của mình đến năm 2030 dùng các phương pháp chọn tạo giống, công nghệ sinh học và các phương pháp quản lý nông trại cải tiến nhưng điều đó thực sự có nghĩa là gì? Khi chúng tôi nói đến chọn tạo giống và công nghệ sinh học, chúng tôi thực sự đang nói đến việc cải tiến hạt giống. Chúng tôi đang nỗ lực đưa những hạt giống tốt hơn ra thị trường, những hạt giống có khả năng sinh ra cây trồng chắc, khỏe, có khả năng kháng bệnh và có thể chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Cải tiến hạt going

Chúng tôi sử dụng cả chọn tạo giốngcông nghệ sinh học – kết hợp hoặc riêng lẻ – để sản xuất ra những hạt giống tốt nhất có thể. Chương trình chọn tạo giống của chúng tôi cho phép chúng tôi sử dụng những dòng hạt giống tốt nhất để sản xuất ra thế hệ mới. Chúng tôi sử dụng công nghệ sinh học để mang lại cho cây trồng những đặc điểm có lợi mà không thể thực hiện với kỹ thuật chọn tạo giống truyền thống.

Các phương pháp quản lý nông trại cải thiện

Để sản xuất được nhiều hơn, nông dân cần có những công cụ để giúp họ sử dụng đất đai hiệu quả hơn. Chúng tôi đang nỗ lực mang lại cho nông dân công nghệ và cách thức họ cần để họ có thể giúp cho cây trồng có khả năng phát huy hết tiềm năng của chúng. Các phương pháp quản lý nông trại bao gồm mọi thứ từ canh tác đúng cách (thời điểm và cách thức cày bừa), đến chiều sâu gieo hạt (hạt được gieo ở độ sâu nào), và mật độ trồng (bao nhiêu cây trong một hàng và chúng cách nhau bao nhiêu). Tất cả những yếu tố này đều góp phần sản xuất ra nhiều lương thực hơn.