Nông nghiệp chiếm dụng lượng đất đai và nước lớn nhất của con người. Do đó, ngành này có khả năng tác động đến hành tinh của chúng ta lớn hơn bất kỳ hoạt động nào khác.

Đồng thời, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực đầu tiên bị ảnh hưởng bởi những biến đổi trong môi trường của chúng ta. Nhiệt độ ngày càng tăng, thời tiết khắc nghiệt, hạn hán—đây chỉ là ba trong nhiều vấn đề mà nông nghiệp phải đương đầu để nuôi nhân loại. Rất đơn giản, nếu bạn quan tâm đến môi trường, bạn phải quan tâm đến nông nghiệp. Và ngược lại.


Ảnh hưởng lớn nhất của chúng ta đối với môi trường

Theo một số ước tính, nông nghiệp hiện nay sử dụng 60% diện tích đất trồng trọt trên Trái Đất. Ngành này cũng sử dụng 70% tổng lượng nước ngọt.

Có những ý kiến khác nhau về việc làm thế nào nông nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu của một thế giới ngày một đông đúc. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng: nếu chúng ta phải tăng gấp đôi sản lượng lương thực trong vài thập niên tới, chúng ta phải hoạt động hiệu quả hơn—vì đơn giản là không thể tăng gấp đôi diện tích đất và lượng nước chúng ta đã sử dụng.

Nông nghiệp và biến đổi khí hậu

Trong xã hội, chúng ta chỉ mới bắt đầu nhận thấy những tác động của biến đổi khí hậu. Một số tác động của nông nghiệp—chẳng hạn như khí nhà kính sinh ra bởi máy móc nông nghiệp và hoạt động sản xuất phân bón—là các yếu tố góp phần. Và dĩ nhiên, bản thân nông nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi những tác động của biến đổi khí hậu. Nông nghiệp cần phải thích nghi với những điều kiện đang thay đổi và sử dụng các kỹ thuật canh tác có khả năng giảm tác động biến đổi khí hậu.

Các vấn đề về nước

Ngoài vấn đề nhiệt độ toàn cầu đang tăng, lượng mưa thất thường—quá nhiều ở một số nơi, không đủ ở một số nơi khác—đang gây ra những thử thách mới cho nông dân. Do băng tan, một số vùng đất bị nhấn chìm hoặc đứng trước nguy cơ mất nguồn cung cấp nước ngọt để tưới tiêu.

Phá rừng và sự đa dạng sinh học

Một điểm phức tạp khác trong chu kỳ nông nghiệp và môi trường là vai trò của nạn phá rừng.

Lý do chủ yếu dẫn đếnphá rừng là nhu cầu phát quang đất để chăn thả gia súc và sản xuất cây trồng. Ở nhiều nơi trên thế giới, nạn phá rừng xảy ra ở những khu vực có đa dạng sinh học cao, chẳng hạn như rừng nhiệt đới.

Điều này không chỉ gây thêm áp lực cho các loài động thực vật vật, việc đốn hạ hàng ngàn mẫu cây cũng làm giảm khả năng chặn khí cacbon của Trái Đất. Lượng cacbon trong khí quyển nhiều hơn có thể làm tăng các tác động của biến đổi khí hậu, làm tăng các tác động tiêu cực có thể có đối với hoạt động sản xuất cây trồng.

Một chu kỳ phức tạp

Mối quan hệ giữa nông nghiệp và biến đổi khí hậu là phức tạp. Khi nông nghiệp đang tìm cách tăng cao sản lượng lương thực, tác động của biến đổi khí hậu làm cho việc tăng sản lượng trở nên khó khăn hơn.