Khi chúng tôi xem xét những thử thách trong việc sản xuất đủ lương thực, nhiên liệu và quần áo cho một hành tinh đang phát triển không ngừng, chúng tôi không chỉ thấy một câu trả lời. Chúng tôi thấy hàng trăm khả năng.

Mọi người biết nhiều nhất về chúng tôi qua những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Từ năm 1996, nông dân đã sử dụng hạt giống công nghệ sinh học của chúng tôi để tăng năng suất ở các cây trồng chủ yếu chẳng hạn như ngô, đậu nành và bông vải. Nhưng công nghệ sinh học chỉ là một phần của các hoạt động của chúng tôi.


Năm lĩnh vực hoạt động của chúng tôi

Ngoài công nghệ sinh học, chúng tôi còn sử dụng những đổi mới khác để cải tiến nông nghiệp. Một trong những đổi mới này là phát triển ra các phương thức mới để cải thiện kỹ thuật chọn tạo giống cây trồng truyền thống. Những cải tiến khác đã đạt được thông qua các giải pháp canh tác chẳng hạn như công nghệ hóa học, sinh học và máy móc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những nỗ lực này trong phần Xây Dựng Một Hệ Thống Tốt Hơn.

 

Điều gì thúc đẩy việc tạo ra các phương án của chúng tôi?

Chúng tôi tin rằng công việc của mình là phân tích các vấn đề và thử thách của nông nghiệp và ứng dụng các sáng kiến của con người để tìm ra giải pháp. Đôi khi sự đổi mới này có hình thức của những tiến bộ khoa học chẳng hạn như hạt giống ngô, đậu tương và bông vải kháng sâu. Hoặc hạt giống rau củ đã được chọn tạo giống để mang lại giá trị dinh dưỡng cao hơn. Hoặc một hệ thống canh tác chính xác, dựa trên dữ liệu vệ tinh cho phép nông dân điều chỉnh kỹ thuật trồng cây và bón phân chính xác đến đơn vị mét vuông. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: thể hiện tiến bộ của con người trong việc tìm cách tự nuôi sống bản thân bằng cách sử dụng những tài nguyên hạn chế mà trái đất cung cấp—và những tài nguyên không hạn chế của trí tưởng tượng của con người.

Trong Phần Này

Bạn có thể tìm hiểu thêm về những lĩnh vực chính về đổi mới nông nghiệp, những điểm cơ bản về công nghệ sinh họcchọn tạo giống, kỹ thuật canh tác, sự an toàn, và những sáng kiến chúng tôi đang thực hiện.