Đó là một câu hỏi quan trọng.

Câu trả lời bạn sẽ thường nghe nhất là nông nghiệp cần phải sản xuất ra nhiều lương thực hơn vì dân số thế giới đang không ngừng gia tăng. Điều đó chắc chắn là đúng, và Monsanto—cùng với nhiều đơn vị khác—đã và đang nỗ lực phát triển các giống cây trồng và các hệ thống khác giúp nông dân sản xuất ra nhiều lương thực hơn.


Phần khác của câu chuyện

Nhưng có một điều quan trọng cần lưu ý: thế giới không chỉ cần thêm lương thực. Thế giới đồng thời cần thực phẩm chất lượng hơn, giàu dinh dưỡng hơn. Và thế giới cần phải tìm ra những phương thức để giúp cho quy trình sản xuất lương thực được hiệu quả hơn đồng thời đáp ứng các nhu cầu về môi trường của chúng ta, để cho nông dân có thể sử dụng ít nước và đất đai hơn trong khi hiệu quả hơn những sản phẩm như phân bón, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu.


Một cuộc tranh luận ngày càng nóng bỏng

Ngay lúc này đang diễn ra một cuộc tranh luận lớn về việc nông nghiệp nên hoạt động như thế nào, và chúng tôi hiểu lý do tại sao. Nông nghiệp ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, dù trực tiếp hay gián tiếp. Nông nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta thông qua thực phẩm chúng ta ăn và gián tiếp thông qua mối quan hệ của ngành với môi trường, việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù nông dân trồng nhiều loại cây đáp ứng các nhu cầu khác nhau hơn là chỉ cây lương thực (ví dụ như bông vải để may quần áo và ngô, cỏ để làm nhiên liệu), chúng tôi cho rằng việc người tiêu dùng ngày càng quan tâm tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm họ đang sử dụng là một việc tốt. Đó là bước đầu tiên trong việc hiểu được cách hoạt động của các hệ thống nông nghiệp, và những rủi ro tiềm ẩn trong đó.Những ý kiến khác nhau

Một số người cho rằng câu trả lời chính xác cho những thách thức chúng ta đang phải đương đầu là quay ngược về quá khứ với một hệ thống nông nghiệp ít dựa vào những tiến bộ của nhân loại và dựa nhiều hơn vào sức người. Mặc dù chúng tôi tôn trọng ý kiến đó nhưng chúng tôi không đồng quan điểm. Nông nghiệp đã hưởng lợi từ công nghệ và những người sản xuất ra lương thực đã tìm ra những cách thức mới để cải thiện cuộc sống của bản thân—và của chúng tôi—bằng cách sản xuất nhiều hơn với chi phí thấp hơn.


Niềm tin của chúng tôi

Tại Monsanto, chúng tôi tin rằng nông nghiệp phải được cải tiến vì cùng những lý do căn bản mà y khoa, kỹ thuật, kiến trúc và máy tính cần được cải tiến: vì sự đổi mới của con người là trọng tâm của sự tiến bộ của con người.

Trong Phần Này

Trong toàn bộ phần này, bạn sẽ tìm hiểu về lịch sử của nông nghiệp, bao gồm vai trò của công nghệ trong hàng ngàn năm. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về những thử thách quan trọng mà nông nghiệp phải đối mặt trong vài thập niên tới, những tranh luận về cách giải quyết những thử thách đó, và nông dân phụ thuộc thế nào vào những cải thiện nông nghiệp để kiếm sống.