• Producing More

  Tại sao cần phải cải tiến nông nghiệp?

  Câu trả lời bạn sẽ thường nghe nhất là nông nghiệp cần phải sản xuất ra nhiều lương thực hơn vì dân số thế giới đang không ngừng gia tăng. Điều đó chắc chắn là đúng, và Monsanto—cùng với nhiều đơn vị khác—đã và đang nỗ lực phát triển các hạt giống và các hệ thống khác giúp nông dân sản xuất ra nhiều lương thực hơn.

  Cải tiến nông nghiệp »

 • Conserving More

  Monsanto đang làm gì để giúp ích?

  Chúng tôi là một công ty cam kết đảm bảo nông nghiệp được bền vững hơn. Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với nông dân, giới học thuật và xã hội và tìm ra các giải pháp để đảm bảo hoạt động nông nghiệp được bền vững hơn.

  Vai trò của Monsanto »

 • Improving Lives

  Chúng tôi thực hiện việc đó như thế nào?

  Khi chúng tôi xem xét những thử thách trong việc cung cấp lương thực, nhiên liệu và quần áo cho một hành tinh đang phát triển, chúng tôi không chỉ thấy một câu trả lời. Chúng tôi thấy hàng trăm khả năng.

  Chúng tôi được biết đến với những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Nhưng công nghệ sinh học chỉ là một phần của các hoạt động của chúng tôi.

  Cách thực hiện của chúng tôi »