Monsanton käyttöehdot ja edellytykset

Tervetuloa. Tämä verkkosivusto on yksi useista Monsanton ympäri maailmaa tarjoamista sivustoista ja se sisältää tietoja, tuotteita, palveluita, sisältöä (määritetty alla) ja useita muita toimintoja vierailijoille. Jotkin niistä voivat olla tarkoitettu tietyille maantieteellisille alueille tai koskea tiettyjä tuotteita. Vaikka näiden sivustojen sisältö voikin vaihdella sivuston ja alueen mukaan, näitä käyttöehtoja (myöhemmin “ehdot”) sovelletaan yleisesti jokaiselle sivustolle.

Nämä ehdot ja edellytykset samoin kuin tässä annetut lisenssit ja luvat ohjaavat tämän sivuston käyttöä. Nämä ehdot muodostavat sopimuksen kanssasi. Tämän verkkosivuston kotisivulla on selvästi näkyvillä oleva linkki näihin ehtoihin ja ne ovat aina saatavillasi.

KÄYTTÄESSÄSI TÄTÄ SIVUSTOA SITOUDUT NOUDATTAMAAN KAIKKIA SEURAAVIA EHTOJA JA ILMOITAT YMMÄRTÄVÄSI NE.

JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ SIVUSTOA.

Monsanto voi päivittää näitä ehtoja milloin tahansa lisäämällä uusia ehtoja tälle sivustolle. Kun jatkat tämän sivuston käyttöä, sitoudut noudattamaan kyseisiä päivityksiä ja tämän vuoksi sinun tulee vierailla tällä sivustolla säännöllisesti nähdäksesi kulloinkin voimassa olevat sinua koskevat ehdot.

Jos jokin näistä ehdoista ei ole sovellettavissa paikallisten lakien puitteissa valtiossa, jossa sivustoa katsellaan, ehto poistetaan tästä sopimuksesta ja loput sopimuksesta pysyy voimassa. Jos Monsanto ei käytä tai pane täytäntöön jotakin näissä ehdoissa annettua oikeutta tai määräystä, se ei tarkoita luopumista kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä. Verkkosivustojen katseleminen on ehdottomasti kielletty niissä maissa, joissa sen sisältö voi olla kielletty, ja kyseessä on tällöin näiden ehtojen rikkominen. Jos menet sivustolle tällaisesta sijainnista, toimit oma-aloitteisesti ja omalla vastuullasi. Vastuullasi on noudattaa sovellettavia paikallisia lakeja.

Kaikki Monsanton sivustolla kuvatut tuotteet, ohjelmat ja palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Ota epäselvyyksien tapauksessa yhteyttä alueesi paikalliseen Monsanton edustajaan selvittääksesi tarkasti, mitä palveluita ja tuotteita saatavanasi on. Henkilön, joka aikoo käyttää jotakin tällä verkkosivustolla esiteltyä Monsanton tuotetta, on seurattava tuote-etiketin ohjeita ja noudatettava kaikkia tuotteeseen liittyviä sovellettavia lakeja ja säädöksiä.

Joitakin määrityksiä

Seuraavat määritykset selittävät joitakin näissä ehdoissa käytetyistä termeistä.

  • Termeillä "sinä" ja "sinun" viitataan yrityksiin tai liiketoimintayksiköihin samoin kuin niiden edustajiin sekä henkilöihin, jotka käyttävät tätä sivustoa omaan liiketoimintaansa, vastaavasti ja sovellettavassa laajuudessa.
  • "Monsanto" viittaa Monsanto yritykseen ja kaikkiin sen osakkuus- ja tytäryhtiöihin.
  • "Me," "meidän" ja muut ensimmäisen persoonamuodon pronominit viittaavat Monsantoon.
  • "Sivusto" tarkoittaa kotisivua ja kaikkia siihen liittyviä sivuja, joille pääsee suoraan kotisivulta tai lisälinkkien kautta, mutta se ei pidä sisällään kolmansien osapuolten verkkosivuja, jotka eivät ole Monsanton ylläpitämiä tai sponsoroimia.

 

 

Paikallisten lakien noudattaminen

Monsanto harjoittaa toimintaansa päätoimipaikastaan St. Louisista, Missouri, USA, käsin. Tätä sivustoa voidaan käyttää päätoimipaikasta, mistä tahansa Monsanton monista liiketoimintayksiköistä tai tytäryhtiöistä ympäri maailmaa tai se voi olla kolmannen osapuolen ylläpitämä.

Monsanto ei takaa, että tällä sivustolla olevat materiaalit ovat soveltuvia tai saatavana kaikkialla maailmassa, missä sivustoa voidaan katsella.

Tuotemerkit

Tuotemerkit, kauppanimet, palvelumerkit ja logot ("tuotemerkit"), joita käytetään ja näytetään tällä sivustolla, ovat Monsanton ja muiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tuotemerkkejä. Jollei sivustolla ole toisin mainittu, mitään tällä sivustolla ei tule tulkita lisenssiksi tai oikeudeksi käyttää mitään sivustolla olevaa tuotemerkkiä implisiittisesti, estoppel-periaatteen pohjalta tai muutoin ilman Monsanton tai tuotemerkit mahdollisesti omistavan kolmannen osapuolen kirjallista lupaa. Jollei tällä sivustolla ole nimenomaisesti ilmoitettu, Monsanto yrityksen nimeä tai Monsanton logoa ei saa käyttää missään toiminnoissa, mukaan lukien mainonta tai markkinointi, jotka liittyvät tällä sivustolla olevien materiaalien jakeluun, ilman Monsanton kirjallista lupaa.

Tekijänoikeussuojan alaisten materiaalien käyttö

Kaikki teksti, tuotemerkit, logot, kuvat, grafiikat, valokuvat, videotiedostot, sovelluksen toiminnallisuus tai mikä tahansa digitaalinen media ja niiden järjestely tällä sivustolla (“sisältö”) on suojattu patentilla, teollis- ja tekijänoikeuden sekä tuotemerkin suojalla. Tekijänoikeudet tällä Monsanton verkkosivulla annetun materiaalin järjestelyyn ja/tai komponentteihin, mukaan lukien rajoituksetta kaikki verkkosivun sisältö, kuuluu Monsantolle tai materiaalin alkuperäiselle laatijalle. Monsanto antaa sinulle rajoitetun ei-yksinomaisen ja luovuttamattomissa olevan luvan käyttää ja näyttää materiaaleja tällä sivustolla ainoastaan vilpittömässä mielessä ei kaupallisiin tarkoituksiin, jotka liittyvät tämän sivuston käyttöön. Lupa pitää sisällään oikeuden tulostaa tällaisia materiaaleja, mutta ainoastaan ilmoitettuihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Jollei toisin ole ilmoitettu, sinulla ei ole lupaa kopioida, näyttää, jäljentää, ladata, jakaa, muuttaa, muokata, luoda johdannaistöitä, vastakkaissuunnitella, purkaa mitään koodia, komentosarjaa tai sivustoon kuuluvaa ohjelmistoa, muuttaa tai kehittää materiaaleja millään tavalla, mukaan lukien rajoituksetta elektroninen, mekaaninen, valokopiointi, nauhoitus tai muu, ilman Monsanton tai tekijänoikeuksien omistajan kirjallista lupaa. Tämä lupa päättyy automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta, jos rikot jotakin näistä ehdoista. Päättymisen yhteydessä sinun on tuhottava kaikki tältä sivustolta ladatut tai tulostetut materiaalit. Monsanto pidättää kaikki muut oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tämän luvan puitteissa.

Tämä rajoitus ei koske sivustolla mahdollisesti annettuja käyttöturvallisuustiedotteita tai tuote-etikettejä, jotka on tarkoitettu jäljennettäviksi ja käytettäviksi.

Luottamukselliset tai omistusoikeuden suojaamat tiedot

Monsanto pyrkii tarjoamaan laajan yleisen pääsyn sen tuotteita ja palveluita koskeviin tietoihin. Monsanton tarkoituksena ei kuitenkaan ole luopua mistään immateriaalioikeuksista, mukaan lukien rajoituksetta liikesalaisuudet, joita Monsanton sivuston tiedot voivat sisältää, sovellettavien lakien puitteissa. Monsantolla on periaatteita ja menettelyitä, jotka on suunniteltu estämään Monsanton luottamuksellisiksi katsomien sekä omistusoikeuden suojaamien salaisten liiketietojen paljastuminen tällä sivustolla. Jos kuitenkin joskus saat tietoosi luottamuksellisia tai omistusoikeuden suojaamia liikesalaisuuksia, jotka Monsanto on saattanut paljastaa tahattomasti tällä sivustolla, sitoudut toimimaan vilpittömässä mielessä tällaisten tietojen luottamuksellisuuden tunnustamiseksi ja kunnioittamiseksi ja sitoudut olemaan säilyttämättä, käyttämättä tai paljastamatta kenellekään muulle mitään luottamuksellisia tietoja tai liikesalaisuuksia, joita olet voinut saada haltuusi tältä sivustolta, ja tehtyäsi ilmoituksen Monsantolle, sitoudut tuhoamaan kaikki hallussasi olevat kopiot tiedoista kaikissa muodoissa.

 

Käyttäjätunnukset ja salasanat

Jos tämä sivusto sallii käyttäjätunnuksen ja salasanan luomisen tai valmiiksi annettujen käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön sivuston ominaisuuksiin pääsemiseksi:

  • Sitoudut käyttämään tätä sivustoa ainoastaan laillisiin tarkoituksiin.
  • Kun rekisteröidyt käyttäjätunnuksella, sitoudut antamaan ainoastaan tarkkoja ja totuudenmukaisia tietoja itsestäsi, etkä käytä kenenkään muun tietoja tai väärää henkilöllisyyttä.
  • Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi käyttäjätunnuksesi, salasanasi tai sivuston luvattomasta käytöstä tai muusta turvallisuusrikkomuksesta. (Lähetä ilmoitus meille tämän sivuston Ota meihin yhteyttä -osion kautta.)
  • Sitoudut olemaan jakamatta käyttäjätunnustasi ja salasanaasi kenenkään muun henkilön kanssa.
  • Sitoudut ottamaan ja kantamaan kaiken vastuun kaikista riskeistä, jotka liittyvät sivuston käyttöön käyttäjätunnuksellasi tai salasanallasi omasta tai jonkun muu henkilön toimesta.
  • Monsanto pidättää kaikkina aikoina oikeuden oman harkintavaltansa pohjalta muuttaa sivustoa tai lopettaa sen käytön, muuttaa tai poistaa mitä tahansa sivuston tietoja tai sisältöä tai päättää salasanasi ja käyttäjätunnuksesi ja sivuston käytön osaltasi mistä tahansa syystä tai ilman syytä. Olet vastuussa kaikista suorista ja epäsuorista vahingoista ja vastuuvelvollinen kaikesta sellaisesta toiminnasta tällä sivustolla, jotka voidaan yhdistää tai jäljittää käyttäjänimeesi tai salasanaasi.

Maksutapahtumat

Mille tahansa Monsanton sivustolle, joka sallii tilausten tekemisen tai muiden maksutoimitusten suorittamisen Monsanton kanssa, ylimääräisiä ehtoja ja edellytyksiä voidaan soveltaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden kanssa teemme yhteistyötä tällaisten maksutapahtumien mahdollistamiseksi. Maksutapahtumiin osallisina olevat kolmannet osapuolet voivat antaa nämä lisäehdot omilla verkkosivuillaan tai linkeissä, joiden avulla tällaiset liiketoimet voidaan suorittaa JA maksusuoritukset voidaan toteuttaa. Tutustu huolellisesti kolmannen osapuolen toimintaperiaatteisiin, käytäntöihin ja sääntöihin ja varmista, että ymmärrät ne ennen maksutapahtumien suorittamista. Kolmannen osapuolen tuotteita koskevat valitukset, vaatimukset, epäilykset ja kysymykset tulee osoittaa kolmannelle osapuolelle. 

Yhdysvallat ja muut hallitukset säätelevät tuotteiden ja tietojen tuontia ja vientiä. Sitoudut sinua tai Monsanton kanssa suorittamiasi maksutapahtumia koskevien lakien puitteissa noudattamaan kaikkia näitä tuontiin ja vientiin liittyviä lakeja ja säädöksiä ja sitoudut olemaan tuomatta, viemättä tai jälleenviemättä sivuston kautta ostettuja tai myytyjä tuotteita tai palveluita sellaisiin maihin tai sellaisille henkilöille, joihin tai joille se on kielletty sovellettavien tuonnin ja viennin valvontalakien nojalla.

Suorittaessasi maksutapahtuman Monsanton kanssa tämän sivuston kautta vakuutat meille, ettet ole sellaisessa maassa, jossa kyseessä oleva tuonti/vienti on kielletty, ja ettet ole sellainen henkilö tai yksikkö, jolle kyseessä oleva tuonti/vienti on kielletty. Sinun vastuullasi on noudattaa alueesi paikallisia tuontia, vientiä ja jälleenvientiä koskevia lakeja.

 

Sivuston hyväksytyt käyttötavat

Sivustojemme tai sisällän käyttö seuraaviin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty: (a) lainvastaiset tarkoitukset; (b) kehottaminen lainvastaisiin toimenpiteisiin tai pyytäminen niihin osalliseksi; (c) kansainvälisten, valtiollisten tai kunnallisten säädösten, määräysten tai lakien tai paikallisten määräysten rikkominen; (d) teollis- ja tekijänoikeuksiemme rikkominen tai muiden teollis- ja tekijänoikeuksien rikkominen; (e) häiritseminen, väärinkäyttö, loukkaaminen, vahingoittaminen, halventaminen, solvaaminen, vähättely, pelottelu tai syrjintä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, kansallisuuden, rodun, iän, kansallisen alkuperän tai vammaisuuden perusteella; (f) virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen; (g) virusten tai muiden sellaisten haittaohjelmien lataaminen tai jakaminen, joita käytetään tai voidaan käyttää niin, että ne vaikuttavat sivustojen, muiden verkkosivujen tai internetin toimintoihin; (h) muiden henkilötietojen kerääminen tai jäljittäminen; (i) roskaposti, kalastelu (sähköpostihuijaus), verkkoliikenteen uudelleenohjaushuijaus, "pretext", "spider", "crawl" tai "scrape"; (j) säädyttömät tai moraalittomat tarkoitukset; tai (k) sivustojemme, muiden verkkosivujen tai Internetin turvallisuustoimintojen käsittely tai kiertäminen. Pidätämme oikeuden päättää verkkosivuston käytön osaltasi mihin tahansa kiellettyyn käyttöön liittyvän rikkomuksen tapauksessa.

Yksityisyys

Tällä sivustolla kerättyjen henkilökohtaisten tietojen käyttö kuuluu Monsanton tietosuojan alaisuuteen ja se on katsottavissa osoitteessa http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/monsanton-tietosuojakaytanto.aspx.

Linkitys sivustolle ja pois sivustolta

Linkityksen tapauksessa on noudatettava sovellettavia lakeja. Jos sivustolla on linkki Monsanton sivustolle:

(a) sivusto voi antaa linkin sivustolle, mutta se ei saa jäljentää sivuston sisältöä;

(b) se ei saa luoda selain- tai rajaympäristöä tämän sivuston sisällön ympärille;

(c) se ei saa antaa ymmärtää, että Monsanto tukee sen tuotteita;

(d) se ei saa antaa vääränlaista kuvaa suhteestaan Monsantoon;

(e) se ei saa antaa virheellisiä tietoja Monsanton tuotteista tai palveluista;

(f) se ei saa käyttää Monsanton tuotemerkkejä ilman erillistä kirjallista lupaa ja

(g) sillä ei saa olla sisältöä, jonka voidaan katsoa olevan mautonta, loukkaavaa tai kyseenalaista ja sisällön tulee olla soveliasta kaikille ikäryhmille.

Monsanto ei valvo tälle sivustolle linkitettyjen kolmansien osapuolten (ei-Monsanto) sivustojen sisältöjä eikä ole vastuussa niistä, eikä se ole vastuussa mistään näiden kolmansien osapuolten sivustoille tehtävistä muutoksista tai päivityksistä. Monsanto tarjoaa nämä linkit ainoastaan mukavuussyistä, eikä linkin sisällyttäminen tarkoita sitä, että Monsanto tukisi sivustoa.

Takuiden vastuuvapauslauseke

TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÖ ANNETAAN "SELLAISENAAN" JA “KAIKKINE VIKOINEEN”. MONSANTO EI ANNA TAKUITA EIKÄ LUPAUKSIA, SUORASTI EIKÄ EPÄSUORASTI, SIVUSTON KÄYTTÖÖN, SAATAVUUTEEN, SISÄLTÖÖN, TARKKUUTEEN, ASIANMUKAISUUTEEN TAI TOIMINTAAN LIITTYEN. KÄYTTÄJÄNÄ VASTAAT KAIKISTA RISKEISTÄ JA VELVOLLISUUKSISTA SIVUSTON KÄYTTÖÖN TAI KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISEEN LIITTYEN, JA MONSANTO EI TAKAA SIVUSTOLLA OLEVAN TAI SIVUSTOLTA LADATTAVAN SISÄLLÖN YHTEENSOPIVUUTTA TIETOKONEESI KANSSA, EIKÄ SEN VIRHEETTÖMYYTTÄ TAI VIRUKSETTOMUUTTA. KUKAAN MONSANTON TYÖNTEKIJÄ, AGENTTI TAI EDUSTAJA EI SAA MUUTTAA TÄTÄ TAKUUTA. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA: MONSANTO KIELTÄYTYY KAIKISTA MUISTA TAKUISTA, OLIVAT NE SITTEN SUORIA TAI EPÄSUORIA, MUKAAN LUKIEN JA TÄHÄN RAJOITTUMATTA, EPÄSUORAT TAKUUT KAUPALLISESTA SOPIVUUDESTA JA TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA SEKÄ SIVUSTON JA SEN SISÄLLÖN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKIEN. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT HYVÄKSY VÄLILLISTEN TAI EPÄSUORIEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA TAI EPÄSUORAN TAKUUN KESTON RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

MONSANTO PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA TAI POISTAA SIVUSTON SISÄLTÖÄ TAI KESKEYTTÄÄ TAI PÄÄTTÄÄ SIVUSTON KÄYTÖN OSALTASI MITEN TAHANSA, MILLOIN TAHANSA, MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ, ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA EIKÄ MONSANTO OLE MILLÄÄN TAVOIN VASTUUSSA TÄMÄN TOIMENPITEEN MAHDOLLISISTA SEURAAMUKSISTA.

OTA HUOMIOON, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO VOI SISÄLTÄÄ LIIKETOIMINTAAMME JA TULEVAISUUDEN ODOTUKSIAMME KOSKEVIA TIETOJA. KYSEISET TIEDOT OVAT AJANKOHTAISIA JULKAISUHETKELLÄ, MUTTA MONSANTO EI SITOUDU PÄIVITTÄMÄÄN TAI KORJAAMAAN TIETOJA UUSIEN TIETOJEN TAI MUIDEN KEHITTELYIDEN PERUSTEELLA. TÄMÄN LISÄKSI, VAIKKA TÄLLÄ SIVUSTOLLA ANNETUT TIEDOT ON ANNETTU VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ JA NIIDEN USKOTAAN OLEVAN OIKEIN, MONSANTO EI LUPAA EIKÄ TAKAA TIETOJEN TAI TÄLLE SIVUSTOLLE LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN TÄYDELLISYYTTÄ TAI TARKKUUTTA.

OSA TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVASTA SISÄLLÖSTÄ ON KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OMAISUUTTA JA SITÄ KÄYTETÄÄN HEIDÄN LUVALLAAN. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN ESITTÄMÄT MIELIPITEET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA MONSANTO YRITYKSEN MIELIPITEITÄ.

"EVÄSTEIDEN" JA JÄLJITYSTEKNOLOGIAN KÄYTTÖ. MONSANTO JA SEN PALVELUNTARJOAJAT KÄYTTÄVÄT TEOLLISIA KÄYTÄNTÖJÄ JA MENETTELYITÄ, MUKAAN LUKIEN EVÄSTEET JA MUUT JÄLJITYSTEKNOLOGIAT, MUKAAN LUKIEN TÄHÄN RAJOITTUMATTA INTERNETJÄLJITTEET "CLEAR GIFS" JA "WEB BEACONS", IP-OSOITTEET JA LOKITIEDOSTOT, JNE.(“VERKKOSEURANTATEKNOLOGIA”), JOTTA MONSANTO VOI SEURATA VIERAILIJOITA JA SIVUJA, JOILLA KÄYTTÄJÄ VIERAILEE KUNKIN ISTUNNON YHTEYDESSÄ. MONSANTO VOI YHDISTÄÄ VERKKOSEURANTATEKNOLOGIAA KÄYTTÄMÄLLÄ KERÄTTYJÄ TIETOJA HENKILÖKOHTAISIIN TIETOIHIN. KÄYTTÄESSÄSI TÄTÄ SIVUSTOA HYVÄKSYT TÄLLAISEN VERKKOSEURANTATEKNOLOGIAN KÄYTÖN JA HYVÄKSYT KAIKKI SIVUSTOLLA KÄYTETTÄVÄN TAI MONSANTON ULKOPUOLISTEN PALVELUNTARJOAJIEN SEURANTATEKNOLOGIAN AVULLA KERÄTTYJEN HENKILÖKOHTAISTEN JA EI-HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN LAINMUKAISET KÄYTTÖTAVAT JATKAMALLA TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÄ.

Tämä vastuuvapauslauseke ei koske mitään tuotetakuita, jotka on annettu tuote-etiketeissä tällä sivustolla. Tällaisten tuotteiden tapauksessa takuu, joka on mahdollisesti annettu etiketissä, ohjaa Monsanton vastuuvelvollisuutta kyseiselle tuotteelle.

Monsanton vastuuvelvollisuuden rajoittaminen

KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ SIVUSTOA HYVÄKSYT, ETTÄ: (1) KÄYTÄT SIVUSTOA OMALLA VASTUULLASI; (2) OTAT TÄYDEN VASTUUN KAIKISTA KUSTANNUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT KAIKKIIN TARVITTAVIIN HUOLTOIHIN TAI KORJAUKSIIN LAITTEILLE, JOITA KÄYTÄT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖN YHTEYDESSÄ; JA (3) ETTÄ MONSANTO EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÖN TAI KYVYTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ SITÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA, TOIMINTAVIKA, VIRHE, PUUTOS, KESKEYTYS, TIETOKONEVIRUS, TAI VERKON TAI INTERNETIN TOIMINTAVIKA, TAI MUKAAN RAJOITUKSETTA, SUORA, EPÄSUORA, RANKAISEVA, VÄLILLINEN, ERITYINEN, KORVAAVA TAI EPÄSUORA VAHINKO, MENETETYT TUOTOT JA/TAI TIETOJEN TAI OMAISUUDEN MENETYS RIIPPUMATTA SIITÄ PERUSTUUKO VÄITETTY VELVOLLISUUS SOPIMUKSEEN, VAHINKOON, HUOLIMATTOMUUTEEN, SUORAAN VELVOLLISUUTEEN TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN PERUSTEESEEN, MYÖS SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ MONSANTOLLE ON ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

JOS TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ JOHTUEN LAITTEITA TAI TIETOJA ON HUOLLETTAVA, KORJATTAVA TAI OIKAISTAVA, VASTAAT NIISTÄ ITSE.

JOTKIN OSAVALTIOT TAI VALTIOT EIVÄT HYVÄKSY VÄLILLISTEN TAI EPÄSUORIEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Korvausvelvollisuutesi

Sitoudut suojaamaan Monsantoa, sen tytäryhtiöitä, niiden johtajia, esimiehiä, työntekijöitä ja edustajia ja korvaamaan niille ja säilyttämään ne vahingoittumattomina kaikilta vahingonkorvauksilta, vaatimuksilta ja kustannuksilta, mukaan lukien asianajajan palkkiot, jotka johtuvat tämän sivuston käytöstä tai sivustolla olevien tietojen väärinkäytöstä tai tietojen, datan, materiaalin tai sivuston sisällön siirrosta.

Vastuuvapauslauseke ennakkoilmoituksille

Jotkin tällä sivustolla olevat ilmoitukset ovat "ennakoivia ilmoituksia," kuten esimerkiksi ilmoitukset koskien yrityksen odotettuja taloudellisia tuloksia, nykyinen tai tuleva tuotemenestys, säädöstenmukaiset hyväksynnät, liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmat ja muut ei-historialliset tiedot. Nämä ilmoitukset perustuvat senhetkisiin odotuksiin ja sillä hetkellä saatavissa oleviin tietoihin. Kuitenkin, koska nämä ilmoitukset perustuvat tekijöihin, joihin liittyy riskejä ja epävarmuuksia, yrityksen todellinen menestys ja tulokset voivat poiketa tällaisten ennakkoilmoitusten kuvailemista tai sisältämistä tiedoista. Näihin eroihin vaikuttavia tai johtavia tekijöitä voivat olla muun muassa: kilpailu; ennakolta aavistamattomat menot, jotka liittyvät teollis- ja tekijänoikeussuojaan, lainsäädännöllisiin kohtiin, bioteknologiatuotteiden yleiseen hyväksyntään; tutkimus- ja kehittelymenestykseen; oikeudenkäynteihin; ulkomaisiin toimintoihin liittyvät kehittelyihin; hankintoihin; raaka-aineiden hintoihin; valmistusta koskeviin säädöksiin; varastotasoihin; yrityksen kykyyn saada rahoitusta ja rahasuorituksia myymilleen tuotteille; sääolosuhteisiin, luonnonkatastrofeihin ja onnettomuuksiin; samoin kuin muut riskit ja tekijät, jotka on määritetty yrityksen viimeisimmässä määräaikaisilmoituksessa SEC:n kanssa. Näihin ennakkoilmoituksiin ei tule luottaa kohtuuttomasti, koska ne ovat ajankohtaisia ainoastaan sillä hetkellä, kun ne julkaistaan sivustolla. Monsanto kieltäytyy kaikista pyrkimyksistä tai velvollisuuksista päivittää mitään ennakkoilmoituksia tai mitään tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa todellisiin tuloksiin.

Sivustolla mahdollisesti olevat mainokset

Jos jonkun muun kuin Monsanton tuotteen tai palvelun mainos näkyy sivustolla, Monsanto ei kannata kyseistä tuotetta tai palvelua tai anna sille mitään vakuuksia tai takuita eikä se osallistu siihen millään tavoin tai valvo millään tavoin sinun ja ulkopuolisen tuotteiden tai palveluiden tarjoajien välisiä maksutapahtumia. Samalla tavoin kuin missä tahansa toteutettavan minkä tahansa muun tuotteen tai palvelun oston tapauksessa, sinun on harjoitettava riittävää varovaisuutta ja harkintakykyä.

 

Vierailijoiden mahdolliset julkaisut Monsanton sivustolla

Jos tämä sivusto sallii sinun julkaista tai ladata kommentteja tai mitä tahansa muuta sisältöä tällä sivustolla, seuraavat lisäehdot koskevat käyttöä, ja näin ollen hyväksyt ne.

Ymmärrät, että kaikki tiedot, sisältö, teksti, tiedot, viestit tai muut materiaalit, joko sivustolla julkaistuina tai yksityisesti lähetettyinä (“Materiaali(t)”) ovat sen henkilön vastuulla, joka lähettää ne. Olet vastuussa kaikesta materiaalista, jonka julkaiset, lähetät tai tuot muutoin saatavaksi sivustolle tai muille. Tunnustat ja hyväksyt sen, että sinun on arvioitava ja kannettava kaikki vastuu, joka liittyy materiaalien käyttöön, mukaan lukien materiaalien täydellisyyden ja tarkkuuden luotettavuus.

Monsanto ei valvo tätä materiaalia, minkä vuoksi se ei takaa materiaalin tarkkuutta, kattavuutta tai laatua. Monsanto ei ole millään tavoin vastuussa mistään materiaalista, mukaan lukien tähän rajoittumatta, virheet tai puutteet materiaalissa, mitkä tahansa tällä sivustolla julkaistun, lähetetyn tai muutoin saataville annetun materiaalin käytöstä johtuvat menetykset tai vahingot.

Monsanto ei voi tarkastaa kaikkea yhteydenpitoa tai sivustolla julkaistuja tai lähetettyjä tietoja sinun tai muiden osalta, eikä se ole vastuussa viestien sisällöstä, mutta Monsantolla on oikeus poistaa, siirtää tai muokata materiaalia, jonka se oman harkintavaltansa pohjalta ei katso olevan hyväksyttävää näytettäväksi tällä sivustolla, tai jonka se katsoo olevan loukkaavaa, herjaavaa, siveetöntä, tekijänoikeuksia tai tuotemerkkilakeja loukkaavaa tai muutoin ei hyväksyttävää.

Sitoudut olemaan käyttämättä materiaalia seuraaviin tarkoituksiin:

o   loukkaavan, herjaavan, siveettömän, vihamielisen, pornografisen, solvaavan, laittoman, uhkaavan tai muutoin paheksuttavan materiaalin lataaminen, jakaminen tai muu julkaiseminen;

o   sellaisten tiedostojen lataaminen tai jakaminen, jotka sisältävät viruksia, matoja, korruptoituneita tiedostoja tai mitä tahansa muita vastaavanlaisia ohjelmistoja tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa toisen tietokoneen toimintaa tai omaisuutta;

o   muiden lainmukaisten oikeuksien uhkaaminen, vaaniminen tai muu loukkaaminen (mukaan lukien oikeus yksityisyyteen ja oikeus julkisuuteen);

o   sellaisten materiaalin lähettäminen tai saataville tuominen, jonka julkaisemiseen sinulla ei ole oikeutta lain tai sopimus- tai luottamussuhteen puitteissa;

o   sellaisen materiaalin julkaiseminen, joka loukkaa muiden teollis- ja tekijänoikeuksia (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeus, liikesalaisuus- tai muut omistusoikeudet);

o   tahallinen tai tahaton sovellettavien paikallisten, osavaltion, valtion tai kansainvälisten lakien rikkominen, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean asettamat säädökset;

o   ei-toivottujen tai luvattomien mainosten, markkinointimateriaalien tai muun tyyppisten ilmoitusten lähettäminen tai saataville tuominen; ja

o   sellaisen materiaalin jakaminen tai julkaiseminen, joka sisältää rahoitushakemusia, mainoksia tai tuotteiden tai palveluiden hankintailmoituksia.

Tunnustat ja hyväksyt, että Monsanto voi paljastaa mitä tahansa materiaaleja ja materiaalien lähteen tai omistajan, jos laki tai lakimenettely niin vaatii näiden ehtojen määräysten vahvistamiseksi, tai Monsanton, sen asiakkaiden ja/tai sivuston vierailijoiden oikeuksien suojaamiseksi.

Monsanton oikeudet sivustolla julkaistuihin materiaaleihin

Jollet sinä ole toisin määrittänyt, sivustolla lähettämäsi tai muutoin saataville tuomasi materiaalit kuuluvat näiden ehtojen alaisuuteen, eivätkä ne ole luottamuksellisia tai yksityisiä. Kun tuot materiaaleja tälle sivustolle, vakuutat, että sinulla on oikeus tai olet saanut siirrettävät oikeudet ja luvat mukaan lukien rajoituksetta oikeus julkisuuteen ja oikeus paljastaa henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, ja myönnät automaattisesti Monsantolle ja sen tytäryhtiöille maailmanlaajuisen, tekijänpalkkioista vapautetun, pysyvän, peruuttamattoman ei-yksinomaisen luvan ja lisenssin laatia, myydä, käyttää, jäljentää, julkaista, laatia johdannaisia töitä, esittää, näyttää, jakaa, tuoda ja lähettää tällaista materiaalia ja tuotteita, jotka sisältävät tällaista materiaalia (kokonaisuudessaan tai osittain) missä tahansa muodossa, tiedotusvälineessä tai teknologiassa, joka on tunnettu tai kehitetään myöhemmin immateriaalioikeuksien voimassaolon osalta mihin tahansa tarkoitukseen, ja julkaista omistajan nimen sen yhteydessä, tai käyttää materiaaleja mihin tahansa lainmukaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien rajoituksetta, oikeus alilisensioida materiaalit kolmansille osapuolille niiden lainmukaisiin käyttötarkoituksiin. Jos materiaalisi sisältävät valokuvia tai digitaalisia tai videokuvia, joissa on oleskeluvaltiossa alaikäiseksi määritetty lapsi, vakuutat, että sinulla on kirjallinen lupa lapsen vanhemmalta tai huoltajalta julkaista valokuva tai digitaalinen tai videokuva. Takaat, että sinulla on tarvittavat oikeudet näissä ehdoissa kuvattujen lupien myöntämiseen. Olemassa olevien lakien puitteissa luovut kaikista moraalisista oikeuksista, joita sinulla tai lupiesi myöntäjillä voi olla mihinkään materiaaleihin.  

Valituksen tekeminen tekijänoikeusrikkomuksen tapauksessa

Ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeusrikkomuksista tulee lähettää tämän sivuston määritetylle edustajalle. PYYNNÖT, JOTKA EIVÄT OLE ASIAANKUULUVIA, JA JOTKA EIVÄT NOUDATA SEURAAVAA MENETTELYÄ, JÄÄVÄT ILMAN VASTAUSTA. Monsanto kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyydämme vierailijoitamme tekemään samoin. Monsanto prosessoi ja tutkii ilmoitukset väitetyistä rikkeistä ja ryhtyy vaadittaviin toimenpiteisiin noudattaen sovellettavia immateriaalioikeuksia koskevia lakeja. Saadessaan ilmoituksen, Monsanto ryhtyy toimenpiteisiin poistaakseen tai estääkseen pääsyn loukkaavaksi katsotulle materiaalille tai jonka katsotaan olevan osa loukkaavaa toimintaa, ja se poistaa tai estää pääsyn viitteisiin tai linkkeihin, jotka liittyvät loukkaaviksi katsottuihin materiaaleihin tai toimintoihin.

Jos uskot, että työsi on kopioitu niin, että kyseessä on tekijänoikeusrikkomus, anna Monsantolle seuraavat tiedot. Ota huomioon, että ilmoituksen on sisällettävä KAIKKI seuraavat tiedot, jotta se voidaan huomioida:

1.         Fyysinen tai elektroninen allekirjoitus henkilöltä, joka on valtuutettu edustamaan henkilöä, jonka tekijänoikeutta on oletetusti loukattu;

2.         Kuvaus tekijänoikeuksien alaisesta työstä, jota oletetusti on loukattu;

3.         Kuvaus ja mahdollisuuksien mukaan IP-osoite sijainnista, jossa ilmoitustasi koskevaan materiaalin kohdistuva rikkomus tapahtuu tällä sivustolla;

4.         Osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi samoin kuin kaikki muut tarvittavat tiedot, joiden avulla Monsanto voi olla sinuun yhteydessä;

5.         Antamasi ilmoitus, jonka mukaan uskot vilpittömästi, että kyseessä oleva käyttö ei ole sallittu tekijänoikeuksien omistajan tai edustajan toimesta tai lain nojalla;

6.         Vannomasi vala, jonka mukaan yllä olevat ilmoituksen tiedot ovat asianmukaisia ja että olet itse tekijänoikeuksien omistaja tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta, jonka oikeuksia on oletetusti loukattu.

Ilmoitukset oletetuista tekijänoikeusrikkomuksista tulee lähettää:

Postitse osoitteeseen:

 

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

Sähköpostitse osoitteeseen:

webguru@monsanto.com

Julkaisu

KAIKKI SIVUSTOMME KÄYTTÄJÄT MYÖNTÄVÄT JA HYVÄKSYVÄT, ETTÄ MONSANTO KORVATTAVANA OSAPUOLENA ON VAPAUTETTU JA SUOJATTU KAIKISTA VELVOITTEISTA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OSALTA, JOTKA ON TEHTY LIITTYEN TÄHÄN SIVUSTOON, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA, KUOLEMANTUOTTAMUS JA HENKILÖKOHTAINEN TAPATURMA, RAHALLISET VAHINGOT, SUORAAN TAI OIKEUDENKÄYNTIKUSTANNUSTEN MUODOSSA, ASIANAJAJAMAKSUT, KIINTEÄN OMAISUUDEN TAI MAINEEN VAHINGOITTUMINEN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA, HERJAUS, LOUKKAAMINEN, JULKISUUSOIKEUS JA YKSITYISYYDEN LOUKKAAMINEN. MONSANTO PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN KAIKEN TYYPPISIIN RAHALLISIIN JA OIKEUDELLISIIN KORVAUKSIIN LIITTYEN PETOKSIIN TAI LAITTOMAAN TOIMINTAAN, JOTKA LIITTYVÄT VERKKOSIVUJEMME KÄYTTÖÖN.

Päättäminen

Monsanto voi päättää nämä ehdot milloin tahansa ja voi tehdä niin välittömästi ilman erillistä ilmoitusta ja kieltää tai päättää pääsysi sivustoille, jos Monsanton oman harkintavallan pohjalta et noudata mitä tahansa ehtoa tai edellytystä.

Lainvalinta ja foorumi

Näitä ehtoja hallitaan ja tulkitaan yhdenmukaisesti Missourin osavaltion, USA, lakien mukaisesti riippumatta lakiristiriidoista. Riitatapauksissa, jotka johtuvat sivustoistamme tai ehdoistamme tai liittyvät niihin, alistut yksinomaisesti St. Louis County, Missouri osavaltion ja liittovaltion tuomioistuinten lainkäyttöpiiriin.

Ilmoitus ja hyväksyntä sähköiselle viestinnälle

Lupaudut vastaanottamaan sähköistä viestintää osaltamme. Pidämme sinuun yhteyttä sähköpostitse tai lähettämällä ilmoituksia sivustoillamme. Hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, tiedonannot ja muu viestintä, jota tarjoamme sinulle sähköisesti, täyttää kaikki lainmukaiset vaatimukset niin, että tällaiset ilmoitukset voidaan allekirjoittaa.

Ei muita sopimuksia

Hyväksymällä nämä ehdot vakuutat olevasi täysi-ikäinen oleskeluvaltiossasi tai lainkäyttöalueellasi. Nämä määräykset ja ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Monsanton välillä sivuston käyttöön liittyen ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset tai tulkinnat, joita ei ole sisällytetty näihin ehtoihin. Nämä ehdot ovat voimassa voimaantulopäivästä lähtien. Käyttäessäsi tätä sivustoa voimaantulopäivästä lähtien, hyväksyt nämä ehdot

Voimaantulopäivä

Näitä ehtoja on viimeksi muutettu lokakuussa 15, 2013 ja ne ohjaavat pääsyäsi tälle sivustolle tästä päivästä lähtien myöhemmän version julkaisemiseen asti