Felhasználási feltételek

Üdvözöljük. Ez a webhely egyike a Monsanto által világszerte működtetett webhelyeknek, amelyek a látogatók számára információt, termékeket, szolgáltatásokat, Tartalmat (meghatározása alább) és sok más funkciót kínálnak, és amelyek közül néhányat a világ bizonyos régióinak vagy konkrét termékcsoportoknak szántak. Míg ezeknek a webhelyeknek a Tartalma webhelyenként, illetve régiónként változhat, ezek a használati feltételek (a továbbiakban egyszerűen "Feltételek") általánosan alkalmazandók minden webhelyre.

Ön ezt a Webhelyet ezen Feltételek és az itt felsorolt engedélyek szerint használhatja. Ezek a Feltételek szerződést alkotnak Önnel. Egy szembetűnő link található ezekhez a Feltételekhez ennek a Webhelynek a kezdőlapján, és folyamatosan elérhető lesz újra megtekintés céljára.

AMENNYIBEN ÖN HASZNÁLJA EZT A WEBHELYET, ÚGY TEKINTJÜK, HOGY ELFOGADTA ÉS MEGÉRTETTE A KÖVETKEZO FELTÉTELEKET. HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, NE HASZNÁLJA A WEBHELYET.

A Monsanto bármikor megváltoztathatja a Webhelyen megtalálható Feltételeket új Feltételek közzétételével. Ha Ön tovább használja ezt a Webhelyet, azzal magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosításokat, ezért időnként látogassa meg az oldalt, hogy megismerhesse az éppen aktuális Feltételeket, amelyek kötelezik.

Abban az esetben, ha ezen Feltételek valamelyike nem érvényesíthető annak az országnak a törvényei szerint, amelyből a Webhelyet megtekintik, az adott feltétel különválasztandó ettől a szerződéstől, és a szerződés többi része hatályos és érvényes marad. Amennyiben a Monsanto nem képes gyakorolni vagy kikényszeríteni ezen feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, az nem minősül az adott jog vagy rendelkezés feladásának. Ezen Webhely megtekintése olyan országokból - ha van ilyen -, amelyekben a Tartalma jogellenes, szigorúan tilos és ezen Feltételek megsértésének minősül. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy ilyen helyről lép be a Webhelyre, úgy azt saját kezdeményezésére és felelősségére teszi. Ön felelős az alkalmazandó helyi jogszabályok betartásáért.

Egy-egy Monsanto Webhelyen leírt termék, program és szolgáltatás nem érhető el minden egyes országban. Ha kétségei vannak, lépjen kapcsolatba a Monsanto helyi képviselőjével az Ön térségében, hogy meghatározzák, mi érhető el az Ön számára. Ha valaki egy, a Webhelyen leírt Monsanto terméket szándékozik használni, akkor követnie kell a termék címkéjének utasításait, és be kell tartania minden, a termékhez kapcsolódó alkalmazandó törvényt és előírást.

Fogalom meghatározások

A következő fogalom-meghatározások elmagyarázzák a Feltételekben használatos szóhasználat egy részét.

 • Az "Ön" és "Öné" megszólítás vállalatokra és egyéb jogi személyiségű gazdasági társaságokra és azok képviselőire vonatkozik, valamint természetes személyekre, akik a webhelyet személyes üzleti célból használják, esettől függően.
 • A "Monsanto" a Monsanto Vállalatra utal és annak minden kapcsolt és leányvállalatára.
 • A "Mi", a "Miénk" és egyéb első személyű névmások a Monsanto-ra utalnak.
 • A "Webhely" a kezdőlapot jelenti és minden kapcsolódó oldalt, amely közvetlenül vagy kiegészítő linkeken keresztül elérhető a kezdőlapról, és amely nem tartalmaz kívülálló, nem a Monsanto által fenntartott vagy szponzorált webhelyeket.

A helyi jognak való megfelelés

A Monsanto az Egyesült Államokból, a világközpontjából működik, amely Missouri államban, St. Louisban található. Azonban ezt a Webhelyet működtethetik a világközpontból, a Monsanto számos részlegének és leányvállalatának bármelyikéből a világon, vagy bármely harmadik fél is működtetheti a nevünkben.

A Monsanto nem állítja, hogy a Webhelyen található anyagok megfelelőek vagy használatra elérhetőek mindenhol a világon, ahol megtekinthető a Webhely.

Védjegyek

Az ezen a Webhelyen használt és bemutatott védjegyek, kereskedelmi nevek, szolgáltatási márkajelek és logók (a "Védjegyek") a Monsanto és mások bejegyzett és bejegyzetlen Védjegyei. Ha másképp nincs meghatározva a Webhelyen, a Monsanto vagy a Védjegy bármely harmadik személy tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül a Webhelyen semmi nem értelmezhető a bemutatott Védjegy használati engedélyének vagy jogának átruházásaként közvetve, az álláspont megváltoztatásának kizárásával vagy másként. Kivéve, ahogy a webhelyen kifejezetten fel van tüntetve, a Monsanto előzetes írásbeli engedélye nélkül a Monsanto vállalat neve vagy a Monsanto logó semmilyen formában nem használható, beleértve a Webhelyen szereplő anyagok terjesztésével járó reklámot vagy hirdetést.

A Webhelyen található szerzői jogvédett anyagok használata

A Webhelyen található valamennyi szöveg, Védjegyek, logók, képek, grafikák, fotók, videó fájlok, alkalmazás funkció vagy bármely más digitális média, valamint ezek elrendezése (”Tartalom”) szabadalmi, szerzői jogi, védjegy- vagy más szellemi alkotásra vonatkozó oltalom által védett. A Webhelyen a Monsanto által biztosított összes anyag elrendezéséhez vagy komponenséhez (korlátozás nélkül beleértve valamennyi Webhely Tartalmat) kapcsolódó szerzői jog tulajdonosa a Monsanto vagy az anyag eredeti alkotója. A Monsanto korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad Önnek a Webhelyen található anyagok használatára és bemutatására, de csak jóhiszemű, nem üzleti célokra, amelyek kapcsolódnak a Webhellyel való tevékenységéhez. Az engedély magában foglalja az adott anyagok kinyomtatásához való jogot, de csak az említett, nem üzleti célú használatokra. Hacsak másként nincs megállapítva, a Monsanto vagy a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül Önnek nem áll jogában másolni, kiállítani, sokszorosítani, letölteni, terjeszteni, módosítani, szerkeszteni, származékos művet készíteni, visszamodellezni, dekompilálni (visszafordítani) bármely kódot, szkriptet vagy szoftvert, amely a Webhelyet alkotja, megváltoztatni vagy továbbfejleszteni az anyagokat bármilyen formában, beleértve, de nem kizárólag, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolva, felvételi vagy bármilyen más formában. Ez az engedély automatikusan és értesítés nélkül megszűnik, ha Ön ezen Feltételek bármelyikét megsérti. A megszűnéskor Önnek meg kell semmisítenie minden letöltött vagy nyomtatott anyagot, melyekhez a Webhelyről jutott hozzá. A Monsanto fenntart valamennyi, jelen Licensz által nem kifejezetten biztosított jogot.

Az említett korlátozás nem vonatkozik az Biztonsági Adatlapokra (MSDS) vagy a termékcímkékre, amelyeket a Webhelyen szolgáltatnak és amelyeket sokszorosításra és használatra szánnak.

Bizalmas és védett információ

A Monsanto törekszik arra, hogy a termékeiről és a szolgáltatásairól szóló információkhoz széles hozzáférést biztosítson a nyilvánosság számára. Mindeközben, a Monsantonak nem áll szándékában bármely, a Webhelyen található információhoz kapcsolódó szellemi alkotáshoz fűződő jogról lemondani, ideértve különösen, de nem kizárólag az üzleti titkot is, amely a Monsantót az alkalmazandó jogszabályok alapján megilletheti. A Monsanto olyan szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezik, amelyek célja az, hogy a Monsanto által bizalmasnak vagy üzleti titoknak minősített információk jelen Webhelyen történő közzétételét meggátolják. Azonban, ha Ön bármikor, a Monsanto által nem szándékoltan közzétett bizalmas vagy üzleti titoknak számító információhoz jut ezen Webhelyről, vállalja, hogy jóhiszeműen jár el ezen információ bizalmas jellegének felismerése és tiszteletben tartása által és vállalja, hogy nem őriz meg, nem használ fel, vagy nem fed fel senki másnak semmiféle bizalmas információt vagy üzleti titkot, amelyhez jelen Webhelyen esetlegesen hozzájut és, a Monsanto értesítését követően, vállalja, hogy az Ön birtokában lévő információ bármely formátumú példányát megsemmisíti.

Felhasználói nevek és Jelszavak

Ha ez a Webhely megengedi Önnek egy Felhasználói név és egy Jelszó kiválasztását, vagy hogy egy kijelölt Felhasználói nevet és Jelszót használjon, hogy hozzáférhessen a Webhelyen található lehetőségekhez, akkor:

 • Ön beleegyezik, hogy a Webhelyet kizárólag törvényes célokra használja.
 • Amikor egy Felhasználói néven regisztrál, ezzel kötelezi magát, hogy csak pontos és hiteles információt ad magáról, és nem imitál más személyt vagy nem vesz fel hamis személyazonosságot.
 • Beleegyezik, hogy azonnal értesít minket a Jelszavának, Felhasználói nevének vagy a Webhelynek bármilyen illetéktelen használatáról vagy a biztonság egyéb megszegéséről. (Értesítsen minket a Webhely Kapcsolatfelvétel linkjén keresztül.)
 • Kötelezi magát, hogy Felhasználói nevét és Jelszavát nem osztja meg senkivel.
 • Kötelezi magát, hogy teljes felelősséget vállal minden kockázatra, amelyet Ön vagy az Ön felhasználói nevével és jelszavával egy másik személy okoz a Webhely használata közben.
 • A Monsanto fenntartja a jogot arra, hogy bármikor - saját tetszésünk szerint - módosítsuk vagy megszüntessük a Webhelyet, módosítsunk vagy megszüntessünk bármilyen információt vagy Tartalmat a Webhelyen, vagy érvénytelenítsük az Ön Jelszavát és Felhasználói Nevét és a Webhely használatának jogát bármilyen okból vagy ok nélkül. Ön felelős valamennyi közvetlen és közvetett kárért és felelős az Ön Felhasználói nevéhez vagy Jelszavához köthető vagy ahhoz visszavezethető valamennyi tevékenységért a Webhelyen.

Tranzakciók

Bármely Monsanto Webhely tekintetében, amely rendelési vagy másfajta lehetőséget biztosít, hogy Ön tranzakciót bonyolítson le a Monsantóval, kiegészítő feltételek kerülhetnek alkalmazásra független szolgáltatási partnereink által, akikkel a tranzakció biztosítása érdekében működünk együtt. A tranzakcióban résztvevő harmadik felek ezen kiegészítő feltételeit kitesszük azokra a Webhelyekre vagy megjelenítjük azokon a hivatkozásokon keresztül, amelyek ilyen üzleti tranzakciók lebonyolítását lehetővé teszik. Kérjük, figyelmesen olvassa végig a harmadik felek szabályzatait, eljárásait és feltételeit és bizonyosodjon meg róla, hogy megértette azokat, mielőtt bármely tranzakciót kezdeményezne. Bármely, a harmadik fél által biztosított termékkel kapcsolatos panasz, igény, probléma és kérdés esetén, forduljon a harmadik félhez.

Az Egyesült Államok és más kormányok szabályozzák a termékek és az információ kivitelét és behozatalát. Ön kötelezi magát arra, hogy olyan mértékben, amennyire az ilyen törvények Önre, illetve az Ön által a Monsantóval lebonyolítani kívánt tranzakcióra vonatkoznak, be fog tartani minden ilyenfajta behozatali és kiviteli törvényt és előírást, és hogy a Webhelyen keresztül vásárolt vagy eladott termékeket vagy szolgáltatásokat nem fogja behozni, kivinni vagy reexportálni olyan országokba vagy olyan személyeknek, akik számára az alkalmazandó behozatalt és kivitelt szabályozó törvények szerint tilos.

Azzal, hogy ezen a Webhelyen keresztül tranzakcióba lép a Monsantóval, Ön azt közvetíti számunkra, hogy nem olyan országban tartózkodik, ahol az ilyen behozatal/kivitel tilos, vagy hogy Ön olyan (jogi) személy, akinek az ilyen behozatal/kivitel nem tilos. Ön felelős azért, hogy betartsa a saját helyi joghatóságának a törvényeit a behozatallal, kivitellel vagy a reexportálással kapcsolatban.

A Webhely megengedett használata

Kifejezetten tiltott, hogy a Webhelyet vagy a Tartalmat Ön a következőkre használja: (a) bármely jogellenes célra; (b) mások ösztönzése bármely jogellenes cselekmény végzésére vagy abban való részvételre; (c) bármely nemzetközi, szövetségi, szövetségi állami előírás, szabály, jogszabály vagy helyi rendelet megsértése; (d) szellemi alkotáshoz fűződő jogunk vagy mások szellemi alkotáshoz fűződő jogának bitorlása vagy megsértése; (e) bárki zaklatása, becstelenítése, megsértése, rágalmazása, becsületének megsértése, lealacsonyítása, megfélemlítése vagy diszkriminációja, nem, szexuális beállítottság, vallás, etnikai hovatartozás, faj, életkor, származás vagy fogyatékosság alapján; (f) hamis vagy megtévesztő információ adása; (g) vírusok vagy bármely más, kártékony program feltöltése vagy továbbítása, amelyet úgy használnak vagy használhatnak, hogy a Webhelyeink, más weboldalak vagy az internet funkcionalitását vagy működését befolyásolja; (h) mások személyes adatainak gyűjtése vagy követése; (i) levélszemetelés (spam), adathalászat (phish) (e-mailes csalás), webforgalom elterelési csalás (pharm), megtévesztés (pretext), automatikus indexálás (spider, crawl) vagy automatikus adatkinyerés (scrape); (j) bármely obszcén vagy erkölcstelen célra; vagy (k) a Webhelyeink, más weboldalak vagy az internet biztonsági funkcióinak zavarása vagy megkerülése. Fenntartjuk a jogot, hogy megszüntessük a Webhelyeink használatát, amennyiben Ön megsért bármely fenti tilalmat.

Az Önnel kapcsolatos adatkezelés

Noha ez a Webhely személyes adatokat gyűjt Önről, ezeket az adatokat a Monsanto Adatkezelési Nyilatkozata szerint használjuk fel, amely az alábbi címen elolvasható: http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/a-monsanto-adatkezelesi-nyilatkozata.aspx

Linkek a Webhelyhez és az Webhelyről

Bárkinek, aki belép a Webhelyre, be kell tartania minden alkalmazandó törvényt. Az olyan Webhely, amely elvezet a Monsanto Webhelyre:

(a) link által elérhetővé teheti, de nem ismételheti meg a Webhely Tartalmát;

(b) nem hozhat létre a Webhely Tartalma körül böngésző vagy keret-környezetet;

(c) nem sugallhatja, hogy a Monsanto támogatja őt vagy a termékeit;

(d) nem tüntetheti fel hamis színben a Monsantóval való kapcsolatát;

(e) nem mutathat be hamis információt a Monsanto termékeiről vagy szolgáltatásairól;

(f) nem használhatja a Monsanto Védjegyeit egyértelmű írásbeli engedély nélkül; és

(g) nem tartalmazhat olyan anyagot, amely ízléstelennek, sértőnek vagy vitatottnak értelmezhető, és csak olyan Tartalmat foglalhat magában, amely minden korosztály számára elfogadható.

A Monsanto nem ellenőrzi a Webhelyhez linkekkel kapcsolódó kívülálló (nem Monsanto) Webhelyek tartalmát, és azokért nem felelős. Csakúgy nem felelős az ilyen kívülálló Webhelyek változtatásaiért vagy frissítésiért. A Monsanto kizárólag kényelmi célból biztosítja Önnek ezeket a linkeket, és semmilyen link felvétele nem jelenti azt, hogy a Monsanto jóváhagyólag támogatja a Webhelyet.

Jótállás korlátozása

A WEBHELYEN TALÁLHATÓ TARTALOM ÚGY JELENIK MEG, "AHOGY VAN" ("AS IS") ÉS "MINDEN HIBÁJÁVAL EGYÜTT" ("WITH ALL FAULTS"). A MONSANTO NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE JÓTÁLLÁST, ILLETVE NEM SZAVATOL, SEM KIFEJEZETTEN, SEM HALLGATÓLAGOSAN, A JELEN WEBHELY HASZNÁLATÁVAL, ELÉRHETŐSÉGÉVEL, TARTALMÁVAL, PONTOSSÁGÁVAL, MEGFELELŐSÉGÉVEL VAGY TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATBAN. ÖN MINT FELHASZNÁLÓ, VÁLLAL MINDEN KOCKÁZATOT ÉS FELELŐSSÉGET AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLATÁNAK MELLŐZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN; A MONSANTO NEM SZAVATOL AZÁRT, HOGY A JELEN WEBHELYEN MEGEJELNŐ VAGY ARRÓL LETÖLTÖTT TARTALOM KOMPATIBILIS AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPÉVEL VAGY MENTES A HIBÁKTÓL VAGY VÍRUSOKTÓL. A MONSANTO EGYIK MUNKAVÁLLALÓJA, MEGBÍZOTTJA VAGY KÉPVISELŐJE SEM RENDELKEZIK FELHATALMAZÁSSAL ARRA, HOGY MÓDOSÍTSA A JELEN NYILATKOZATOT. AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKBEN, A MONSANTO ELHÁRÍT MINDEN, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR VÉLELMEZETT GARANCIÁT, KORLÁTLANUL IDEÉRTVE A NAGYKERESKEDELMI, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS NEM-MEGSZEGÉS VÉLELMEZETT GARANCIÁIT, A WEBHELYRE ÉS TARTALMÁRA VONATKOZÓAN. NÉHÁNY ORSZÁG JOGA NEM TESZI LEHETŐVÉ A KÖZVETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, VAGY EGY ADOTT GARANCIA IDŐBELI HATÁLYÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

A MONSANTO FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A WEBHELY TARTALMÁT MEGVÁLTOZTASSA VAGY TÖRÖLJE, VAGY FELFÜGGESSZE VAGY MEGSZÜNTESSE AZ ÖN HOZZÁFÉRÉSÉT BÁRMELY MÓDON, BÁRMIKOR, BÁRMELY OKBÓL, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL. A MONSANTO SEMMILYEN MÓDON NEM FELELŐS EZEN LÉPÉSEK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEIÉRT.

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY EZEN WEBHELY AZ ÜZLETVITELÜNKRE VAGY JÖVŐBELI VÁRAKOZÁSAINKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓT TARTALMAZHAT. EZEN INFORMÁCIÓ AKTUÁLIS VOLT MEGJELENÉSÉNEK IDEJÉN, AZONBAN A MONSANTO NEM VÁLLALJA, HOGY AZ INFORMÁCIÓT FRISSÍTI VAGY FELÜLVIZSGÁLJA ÚJ INFORMÁCIÓ VAGY MÁS FEJLEMÉNY ALAPJÁN. UGYAN A JELEN WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ MEGJELENÍTÉSE JÓHISZEMŰEN TÖRTÉNIK ÉS A MONSANTÓ SZERINT PONTOS, A MONSANTO NEM SZAVATOL ÉS NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZ INFORMÁCIÓ VAGY BÁRMILYEN, A WEBHELYHEZ KAPCSOLÓDÓ MÁSIK WEBHELY TELJESSÉGÉRE ÉS PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓAN.

A WEBHELY TARTALMÁNAK BIZONYOS RÉSZE KÍVÜLÁLLÓ FELEK TULAJDONA, AZ Ő ENGEDÉLYÜKKEL HASZNÁLJUK. KÍVÜLÁLLÓ FELEK VÉLEMÉNYE NEM SZÜKSÉGSZERUEN TÜKRÖZI A MONSANTO VÁLLALAT VÉLEMÉNYÉT.

"SÜTIK" ("COOKIES") ÉS TRACKING-TECHNOLÓGIA. A MONSANTO ÉS SZOLGÁLTATÓI IPARÁGI ELJÁRÁSOKAT ÉS MÓDZSREKET HASZNÁLNAK, BELEÉRTVE A SÜTIKET (COOKIES) ÉS EGYÉB TRACKING-TECHNOLÓGIÁT, IDEÉRTVE A CLEAR GIF-EKET, WEB BEACON-OKAT, IP-CÍMEKET ÉS NAPLÓFÁJLOKAT, STB. (“WEB TRACKING-TECHNOLÓGIA”), ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A MONSANTO ÁTTEKINTHESSE A LÁTOGATÓKAT ÉS AZOKAT AZ OLDALAKAT, AMELYEKET A FELHASZNÁLÓ MEGLÁTOGAT MINDEN EGYES MUNKAMENET (SITE SESSION) ALKALMÁVAL. A MONSANTO ÖSSZEKAPCSOLHATJA A WEB TRACKING-TECHNOLÓGIÁVAL GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓKAT SZEMÉLYES ADATOKKAL. A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL ÖN HOZZÁJÁRUL EZEN WEB TRACKING-TECHNOLÓGIÁK HASZNÁLATÁHOZ, VALAMINT A JELEN WEBHELY FOLYAMATOS HASZNÁLATA SORÁN, A JELEN WEBHELYEN HASZNÁLT TRACKING-TECHNOLÓGIÁVAL VAGY A MONSANTO SZOLGÁLTATÓ PARTNEREI ÁLTAL ÖSSZEGYŰJTÖTT SZEMÉLYES ÉS NEM SZEMÉLYES ADATOK VALAMENNYI JOGSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ.

Az említett jótállás korlátozási nyilatkozat nem vonatkozik a termékcímkéken feltüntetett termékgaranciákra, amelyek a Webhelyen szerepelhetnek. Az ilyen termékek számára az ilyen címkéken feltüntetett garancia, ha van, a Monsanto felelősségét szabja meg az adott termékért.

A Monsanto felelősségének korlátozása

JELEN WEBHRLY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELISMERI ÉS VÁLLALJA: (1) HOGY A JELEN WEBHELYET SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA; (2) HOGY VALAMENNYI KÖLTSÉG, AMELY A JELEN WEBHELY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ HASZNÁLT BÁRMELY KÉSZÜLÉKÉNEK SZÜKSÉGES KARBANTARTÁSÁVAL VAGY JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL, ÖNT TERHELI; ÉS (3) A MONSANTO NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÁRÉRT, AMELY A JELEN WEBHELY HASZNÁLATÁVAL, VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL, IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A SZOLGÁLTATÁSI HIBÁKAT, EGYÉB HIBÁKAT, HIÁNYOSSÁGOKAT, FENNAKADÁSOKAT, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKAT VAGY HÁLÓZATI VAGY INTERNET HIBÁKAT, VAGY, IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN, A KÖZVELEN, KÖZVETETT KÁROKAT, BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET, TÉNYLEGES KÁROKAT, KÜLÖNLEGES KÁROKAT, KOMPENZÁCIÓS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁROKAT, ELMARADT HASZNOT ÉS/VAGY ADAT- VAGY TULAJDONVESZTÉST VAGY SÉRÜLÉST, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY AZ ÁLLÍTÓLAGOS KÁR VAGY FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSES ALAPÚ, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁR, GONDATLANSÁGBÓL EREDŐ, TERMÉKFELELŐSSÉGEN ALAPULÓ VAGY BÁRMELY MÁS JOGVISZONYON ALAPUL, ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A MONSANTÓT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN JELLEGU KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETOSÉGÉROL.

HA A WEBHELY HASZNÁLATA KÖVETKEZTÉBEN ÖNNEK SZÜKSÉGE LESZ A KÉSZÜLÉKÉNEK VAGY AZ ADATAINAK A KARBANTARTÁSÁRA, JAVÍTÁSÁRA VAGY KORRIGÁLÁSÁRA, ANNAK KÖLTSÉGEIT ÖN VÁLLALJA.

Az Ön kártalanítási kötelezettsége

Ön köteles megvédeni, kártalanítani és kármentesen tartani a Monsantót, annak leányvállalatait és azok igazgatóit, hivatalnokait, alkalmazottait és ügynökeit minden kártól, kárigénytől és költségtől, beleértve az ügyvédek tiszteletdíját, amely a Webhely Ön általi használatából ered, illetve a Webhelyről vett információval való visszaélésből vagy a Webhelyen található információ, adat, anyag vagy tartalom Ön általi továbbításából.

Előretekintő megállapításokra vonatkozó cáfoló nyilatkozat

Bizonyos állításokat a Webhelyen, pl. a Monsanto felbecsült pénzügyi eredményeivel, jelenlegi és jövőbeli teljesítményével, szabályozó jóváhagyásaival, pénzforgalmi befolyásával, üzleti és pénzügyi terveivel és az egyéb, nem történelmi tényekkel kapcsolatos állításokat "előretekintő megállapításoknak" nevezzük. Ezek a megállapítások jelenlegi elvárásokon és jelenleg hozzáférhető információkon alapulnak. Azonban mivel ezek a megállapítások olyan tényezőkön alapulnak, amelyek kockázattal és bizonytalansággal járnak, a tényleges eredmények nagymértékben különbözhetnek az ilyen előretekintő megállapítások által kifejezett vagy sugallt eredményektől. Azon tényezők, amelyek a kiválthatják vagy hozzájárulhatnak ezen eltérésekhez, többek között a következők: piaci verseny; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatban előállt különleges helyzetek, szabályozói (regulatory) ügyek és a biotechnológiai termékek nyilvánosság általi elfogadása; kutatási és fejlesztési sikerek; peres eljárások; a külföldi működéssel összefüggő fejlődés; akvizíciók; nyersanyag árak; a gyártást befolyásoló szabályozás; raktárkészlet mennyisége; a társaság azon képessége, hogy finanszírozáshoz jusson, illetve megkapja a termékértékesítéseiért járó ellenértéket; időjárás, természeti katasztrófák és balesetek; és más kockázati tényezők, melyek a társaság legfrissebb, az Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsde Felügyeletének (SEC) eljuttatott periodikus jelentésében szerepelnek. Nem szabad helytelenül támaszkodni ezen előretekintő megállapításokra, melyek csak a jelen Webhelyen történő közzétételük idején aktuálisak. A Monsanto cáfol minden jelenlegi szándékot az előretekintő megállapítások vagy az aktuális eredményeket befolyásolható bármely tényezők felülvizsgálatára vagy frissítésére, új információ, jövőbeli események eredményeképpen, vagy más okból.

A Webhelyen esetlegesen megjelenő reklámok

Ha bármilyen, nem a Monsanto által gyártott termék vagy nyújtott szolgáltatás reklámja megjelenik a Webhelyen, a Monsanto nem támogatja, nem kezeskedik és nem vállal garanciát ilyen termékért vagy szolgáltatásért, és semmiképpen nem fogja a harmadik, termékeket és szolgáltatásokat biztosító fél és az Ön közötti tranzakciót felügyelni. Mint ahogy bármilyen médiumon keresztül vagy bármilyen környezetben történő termék- vagy szolgáltatás vásárlása esetén, döntsön legjobb belátása szerint, és járjon el elővigyázatosan, ahol szükséges.

Mikor küldhetnek a látogatók anyagot egy Monsanto Webhelyre

Ha ez a Webhely lehetővé teszi az Ön számára, hogy a Webhelyre/Webhelyről fel- és letöltsön megjegyzéseket vagy bármilyen más Tartalmat, akkor a következő kiegészítő feltételek alkalmazandók az Ön használatára és ezeket Ön kötelezőnek ismeri el a maga számára.

Ön elismeri, hogy minden információ, Tartalom, szöveg, adat, üzenetek vagy más anyagok, akár postán küldték a Webhelynek, akár személyesen közvetítették ("Anyag"), azokért az a személy felelős, akitől az Anyag származik. Ön felelős minden Anyagért, amelyet postán felad, közvetít vagy máshogyan elérhetővé tesz mások számára a Webhelyen. Ön elismeri és kötelezi magát arra, hogy felbecsül és magára vállal minden kockázatot, amely bármilyen Anyag használatával jár, beleértve az Anyag pontosságára vagy teljességére való támaszkodást.

A Monsanto nem ellenőrzi ezt az Anyagot, és ezért nem garantálja annak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Monsanto semmilyen módon nem felelős semmilyen Anyagért, beleértve, de nem kizárólag bármilyen hibákat vagy kihagyásokat az Anyagból, vagy bármilyen veszteségért vagy kárért, amely bármilyen postán feladott, közvetített vagy másként a Webhelyre juttatott Anyag használatából ered.

Ugyan a Monsanto nem képes minden Önök vagy mások által a Webhelyre vagy másoknak postán feladott vagy közvetített kommunikációt vagy információt felülvizsgálni, és nem felelős ezeknek az üzeneteknek a tartalmáért, de a Monsanto fenntartja magának a jogot arra, hogy kitörölje, elmozdítsa vagy szerkessze az olyan Anyagot, amelyet saját megítélése szerint kívül esik azon a Tartalmi körön, amely a Webhelyen való megjelenítés céljából elfogadható, illetve sértőnek, rágalmazónak, obszcénnek, a szerzői jogok vagy a védjegy-törvények megsértésének, vagy másképpen elfogadhatatlannak tart.

Ön kötelezi magát arra, hogy az Anyag használata során nem fog:

 • feltölteni, terjeszteni vagy másként publikálni becsületsértő, rágalmazó, obszcén, gyűlöletes, pornográf, sértő, jogellenes, fenyegető vagy másképp kifogásolható anyagot;
 • feltölteni vagy terjeszteni vírusokat, férgeket tartalmazó és meghibásodott fájlokat vagy hasonló szoftvereket vagy programokat, amelyek károsíthatják egy másik személy számítógépének működését vagy egy másik személy tulajdonát;
 • zaklatni, titokban követni, fenyegetni vagy másként megsérteni mások törvényes jogait (beleértve a magánélethez és a közléshez való jogokat);
 • olyan Anyagot közvetíteni vagy másként elérhetővé tenni, amelyet Önnek nincs joga elérhetővé tenni a törvény szerint vagy szerződéses illetve bizalmi kapcsolatok szerint;
 • olyan anyagot postázni, amely megsérti mások szellemi tulajdonjogát (beleértve, de nem kizárólag a szerzői jogot, az üzleti titkot, a védjegyeket vagy egyéb tulajdonjogokat);
 • szándékosan vagy akaratlanul megsérteni az alkalmazandó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogot, beleértve, de nem kizárólag, az Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsde Felügyelete által életbe léptetett rendeleteket
 • közvetíteni vagy másként elérhetővé tenni kéretlen vagy jogosulatlan reklámot, promóciós anyagokat vagy bármilyen más formájú kérelmezést; és
 • terjeszteni vagy másként publikálni olyan anyagot, amely pénzösszegek kérelmezését, hirdetést vagy áruk vagy szolgáltatások kérelmezését tartalmazza.

Ön elismeri azt és kötelezi magát arra, hogy a Monsanto nyilvánosságra hozhat bármilyen anyagot és az Anyag forrását vagy tulajdonosát, ha a törvény vagy a jogi eljárás megköveteli, hogy ezen Feltételek előírásait kikényszerítsék, vagy hogy a Monsanto, annak vevői és/vagy ezen Webhely jogait megvédjék.

A Monsanto jogai a Webhelyhez benyújtott anyagokkal kapcsolatban

Hacsak más kikötés nincs az Ön részéről, bármely Anyagnak, amelyet Ön közvetít vagy másképp elérhetővé tesz a Webhelyen, összhangban kell lennie ezekkel a Feltételekkel, és az nem minősül bizalmasnak vagy szabadalmazottnak. Azzal, hogy Ön Anyagokat küld ezen Webhelyre, kijelenti, hogy Ön azok tulajdonosa vagy tehermentes, átruházható jogokkal és felhatalmazással rendelkezik azok felett, ideértve különösen a nyilvánosságra hozatal jogát és személyek azonosítására alkalmas információk közlésének jogát, valamint Ön automatikusan engedélyezi vagy garantálja, hogy az Anyag tulajdonosa engedélyezte a Monsantónak és leányvállalatainak a világot átfogó, szerzői jogmentes, folytonos, visszavonhatatlan és nem kizárólagos jogát és engedélyét ezen anyag és az ezt az anyagot tartalmazó termékek (egészben vagy részben) készítésére, eladására, használatára, sokszorosítására, publikálására, belőle másodlagos művek alkotására, előadására, kiállítására, forgalmazására, importálására és közvetítésére bármilyen formában, médiában vagy technológiában, akár olyanban, amely még nem ismert vagy nem teljes mértékben kifejlesztett, az Anyagban bármely célból esetlegesen elforduló bármilyen szellemi tulajdon jogait és hogy a tulajdonos nevét feltüntessék ezzel kapcsolatban, vagy, hogy az Anyagot bármely jogszerű célra használják, ideértve különösen az Anyag harmadik személy részére történő al-licenciába adását jogszerű használatra és célra. Amennyiben az Ön Anyaga olyan fényképeket vagy digitális képeket vagy videót tartalmaz, amely a lakóhelye szerinti államban felnőttkor alattinak számító gyermeket ábrázol, Ön kijelenti, hogy írásos engedéllyel rendelkezik a gyermek szülőjétől vagy gyámjától a fénykép, digitális kép vagy videó átadására. Ön garantálja, hogy megvannak a szükséges jogai ahhoz, hogy a Feltételekben leírt engedélyeket megadja. Az alkalmazandó jogszabályok függvényében, Ön lemond valamennyi személyhez fűződő jogról, amely Önt vagy valamely licencia-partnerét megilleti bármely Anyaggal kapcsolatban.

Eljárás a szerzői jog megsértésével kapcsolatos panasztevésre

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos panasz bejelentését ennek a Webhelynek a kijelölt képviselőjéhez kell elküldeni. MINDEN ÉRDEKLODÉS, AMELY NEM VONATKOZIK AZ ALÁBBI ELJÁRÁSRA, ILLETVE NEM TESZ ELEGET NEKI, VÁLASZ NÉLKÜL MARAD. A Monsanto tiszteli mások szellemi tulajdonát, és kérjük a látogatóinkat, hogy ugyanígy tegyenek. A Monsanto foglalkozni fog a kérdéssel, és megvizsgálja az állítólagos sérelmeket, és megfelelő lépéseket tesz alkalmazandó szellemi tulajdonjogi törvények szerint. Amint lévő értesítéseket kapunk, a Monsanto cselekedni fog, hogy eltávolítsa vagy lehetetlenné tegye a hozzáférést azokhoz az anyagokhoz, amelyek jogsértőek vagy jogsértő tevékenység alanyainak bizonyulnak, és intézkedni fog, hogy eltávolítsák, vagy lehetetlenné tegyék a hozzáférést bármilyen utaláshoz vagy linkhez, amely jogsértő anyaghoz vagy tevékenységhez vezet.

Ha Ön úgy gondolja, hogy a művét olyan módon másolták le, amely a szerzői jog megsértésének minősül, kérem, adja meg a következő információkat a Monsantónak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hatékonyság érdekében az értesítésnek az ÖSSZES információt tartalmaznia kell a következők közül:

 1. Azon személy fizikai vagy elektronikus aláírását, aki az állítólagosan megsértett kizárólagos szerzői jog tulajdonosának nevében jogosult fellépni;
 2. A szerzői joggal védett mű leírását, amelyet megsértettek;
 3. Annak a helynek a leírását, és lehetőség szerint az IP-címét, ahol az anyag, amely Ön szerint jogsértő, a Webhelyen van;
 4. Az Ön címét, telefonszámát és e-mail címét, valamint minden szükséges információt, amely ésszerűen elegendő a Monsantónak ahhoz, hogy kapcsolatba léphessen Önnel;
 5. Az ön nyilatkozatát, mely szerint Önnek jóhiszemű meggyőződése szerint a vitatott használat a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény szerint hivatalosan nem engedélyezett;
 6. Az ön nyilatkozatát, melyet a hamis tanúvallomás büntetésének terhe alatt tett, miszerint az értesítésében szereplő fenti információ pontos, és hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy fel van hatalmazva az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni.

A feltételezett szerzői jog sértésről szóló értesítéseket az alábbi elérhetőségekre kell küldeni:

Postai úton:

 

Monsanto Company Law Team

Trademark Counsel figyelmébe

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

USA

E-mailen keresztül:

webguru@monsanto.com

Joglemondás

 

VALAMENNYI WEBHELYÜNK FELHASZNÁLÓJA ELFOGADJA ÉS HOZZÁJÁRUL, HOGY A MONSANTO MINT MEGTÉRÍTÉSRE JOGOSULT FÉL MENTES MINDEN FELELŐSSÉGTŐL VALAMENNY, A WEBHELYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ, HARMADIK FÉL ÁLTALI KÖVETELÉSSEL KAPCSOLATBAN, IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN, A HALÁLLAL ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ IGÉNYEKET, PÉNZBELI KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEKET, KÉSZKIADÁSOK ÉS PERES ELJÁRÁSOK KÖLTSÉGE IRÁNTI IGÉNYEKET, ÜGYVÉDI MUNKADÍJ IGÉNYEKET, A VAGYONTRÁGYAKBAN ÉS A JÓHÍRNÉVBEN BEKÖVETKEZETT KÁROK ÉS SÉRELMEK IRÁNTI IGÉNYEKET, IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A RÁGALMAZÁST, JÓ HÍRNÉV MEGSÉRTÉSÉT, A NYILVÁNOSSÁGHOZ ÉS A MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG MEGSÉRTÉSÉT. A MONSANTO FENNTARTJA A JOGÁT BÁRMELY JOGI VAGY HATÓSÁGI ELJÁRÁSBÓL EREDŐ JOGVÉDELEMRE, MELY A WEBHELYEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS CSALÁSOK ÉS JOGELLENES CSELEKMÉNYEK ESETÉN MEGILLETI.

Megszűnés

A Monsanto bármikor, azonnali hatállyal és értesítés nélkül megszüntetheti a jelen Feltételeket, és ennek megfelelően, megtagadhatja vagy megszüntetheti az Ön hozzáférését a Webhelyekhez, ha, a Monsanto kizárólagos döntése szerint Ön nem tartotta be a jelen Feltételek bármely rendelkezését.

Irányadó jog és illetékesség

Jelen Feltételekre, és azok értelmezésére Missouri Állam (USA) joga alkalmazandó, a kollíziós szabályokra való hivatkozás nélkül. A Webhelyekkel vagy a Feltételekkel kapcsolatos vagy azokból eredő bármely jogvita elbírálására, Ön aláveti magát St. Louis County, Missouri állami és szövetségi bíróságai kizárólagos illetékességének.

Értesítések és hozzájárulás elektronikus kommunikációhoz

Ön hozzájárul, hogy elektronikus úton kommunikáljunk Önnel. E-mailben vagy a Webhelyeken elhelyezett értesítések útján fogunk Önnel kommunikálni. Ön elfogadja, hogy valamennyi megállapodás, értesítés, közzététel és más kommunikáció, melyet elektronikusan juttatunk el Önhöz kielégít minden jogi követelményt, mely alapján ezen közlések írásbelinek minősülnek.

Teljes szerződés

A jelen Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy Ön legalább eléri az Ön állama vagy geopolitikai joghatósága szerinti felnőttségi korhatárt. A jelen Feltételek rendelkezései és feltételei az Ön és a Monsanto között, a Webhelyek használatának tárgyában létrejövő teljes szerződést tartalmazzák és felülírnak minden korábbi megállapodást vagy egyezséget, amelyet a jelen Feltételek nem tartalmaznak. A jelen Feltételek a Hatálybalépés Időpontjától hatályosak. A Webhely Hatálybalépés Időpontját követő használata a jelen Feltételek Ön általi elfogadásának tekintendő.

A Hatálybalépés Időpontja

Ezeket a Feltételeket utoljára 2013. október 15-én módosították, és az Ön hozzáférését a Webhelyhez ettől a naptól kezdve szabályozzák, amíg egy újabb módosítást nem tesznek közzé.