Privacybeleid van Monsanto

 Monsanto

Kennisgeving gegevensbescherming op de website

Laatste revisie 14.5.2018

Monsanto Company, zie hieronder in paragraaf 7 voor contactgegevens, (‘Monsanto’ of ‘we/wij’ of ‘ons/onze’) en elk van haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk de ‘Monsanto-groep’) nemen de privacy van gegevens serieus. Deze kennisgeving inzake de gegevensbescherming op de website (‘Kennisgeving’) informeert de gebruikers van Monsanto.com (‘Website’) over hoe Monsanto, als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), de persoonsgegevens en overige gegevens van dergelijke gebruikers verzamelt en verwerkt in verband met hun gebruik van de Website.

Let op: voor andere websites van de Monsanto-groep, andere diensten of andere relaties met gebruikers, leveranciers of klanten kunnen andere privacyvoorwaarden gelden. Deze Kennisgeving is niet van toepassing op sites van derde partijen die kunnen zijn gelinkt vanaf deze Website.

Inhoudsopgave

 1. Categorieën van persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslagen
 2. Gevolgen wanneer u uw gegevens niet verstrekt
 3. Categorieën van ontvangers en internationale overdrachten
 4. Bewaartermijn
 5. Uw rechten
 6. Cookies en overige tracking technologieën
 7. Vragen en contactgegevens

 1. Categorieën van persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslagen - Welke persoonsgegevens verwerken we over u en waarom? Wat zijn de wettelijke grondslagen?

 • Gebruiksgegevens: op basis van uw bezoek aan de Website zullen wij de volgende gegevens verzamelen: bijv. details over uw browser (bijv. type, versie, taal); besturingssysteem en interface; website van waaruit u ons bezoekt (verwijzende URL); webpagina(‘s) die u bezoekt op onze Website; datum en tijd van toegang tot onze Website en verschil in tijdzone; toegangsstatus/HTTP-statuscode, volume van overgedragen gegevens, internetprotocol (IP)-adres.

Doeleinden: Gebruiksgegevens zullen worden gebruikt om u toegang te verlenen tot de website en om de veiligheid van de Website te handhaven of te herstellen, of om technische fouten en/of fouten in de overdracht van elektronische communicatie te detecteren.

Wettelijke grondslag:

 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de wettige belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep), behalve wanneer dergelijke belangen teniet worden gedaan door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dergelijke belangen zijn er om u de door u gewenste website aan te bieden en om de overige hierboven uiteengezette doeleinden te verwezenlijken. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens uiteengezet in paragraaf 7.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract (bijv. de gebruiksrelatie) waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op verzoek van u voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG).
 • Accountgegevens: als u een account op onze website maakt, wordt u gevraagd om de volgende persoonsgegevens te verstrekken: bijv., gebruikers-ID; wachtwoord; e-mailadres; naam; adres; gegevens over uw bedrijf of beroep; waarom u geïnteresseerd bent in onze Website; bepaalde communicatie die we van u ontvangen.

Doeleinden: accountgegevens zullen worden gebruikt voor accountbeheer, het beantwoorden van uw vragen of informatieverzoeken, het leveren van de gewenste producten of diensten, het aanbieden van marketingmateriaal voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, het verbeteren van de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van onze Website, ervoor zorgen dat de informatie die op de Website wordt verstrekt, actueel en relevant is en voldoet aan uw behoeften, analyseren van uw interesses voor marketingdoeleinden, voor technisch beheer en ondersteuning, bescherming van Monsanto tegen een bedreiging of ander waargenomen veiligheidsrisico, of andere doeleinden waarmee u akkoord bent gegaan.

Wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op verzoek van u voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6, lid 1, onder c van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de wettige belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep), behalve wanneer dergelijke belangen teniet worden gedaan door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dergelijke belangen zijn er om uw account aan te maken en te beheren zoals door u gevraagd en voor de verwezenlijking van andere doeleinden zoals hierboven uiteengezet. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens uiteengezet in paragraaf 7.
 • Online formuliergegevens: soms kunt u ons opmerkingen, vragen of soortgelijke feedback sturen via online formulieren. U kunt dan de volgende persoonsgegevens over uzelf verstrekken: bijv., e-mailadres; naam; adres; gegevens over uw bedrijf of beroep; inhoud van de feedback.

Doeleinden: online formuliergegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek en om u de gewenste informatie, producten of diensten te verstrekken of voor andere doeleinden die u hebt aangevraagd.

Wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op verzoek van u voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6, lid 1, onder c van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de wettige belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep), behalve wanneer dergelijke belangen teniet worden gedaan door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dergelijke belangen zijn er om uw verzoek te beantwoorden en om de andere doeleinden zoals hierboven uiteengezet te bereiken. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens uiteengezet in paragraaf 7.
 • Transactiegegevens: als u onze Website gebruikt om transacties aan te gaan met Monsanto of gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep door producten of diensten aan te vragen, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens over u: bijv. gebruikers-ID; wachtwoord; e-mailadres; naam; adres; gegevens over uw bedrijf of beroep; betalingsdetails (bijv. creditcard- en bankgegevens); factuur- en afleveradres; soort product en de hoeveelheid; aankoopprijs, besteldatum; bestelstatus; retouren van een product; klantenservice verzoeken; correspondentie; informatie over het pesticide en de vergunningen die u in uw bezit hebt.

Doeleinden: transactiegegevens zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van de contractuele relatie, de transactie en de bestelling van het product, het verlenen van klantenservice, het naleven van wettelijke verplichtingen, het verdedigen, vaststellen en uitoefenen van juridische claims, het verschaffen van marketingmateriaal voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wet, die Monsanto beschermt tegen een bedreiging of ander waargenomen veiligheidsrisico, en analyseren van uw interesses voor marketingdoeleinden.

Wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op verzoek van u voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6, lid 1, onder c van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de wettige belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep), behalve wanneer dergelijke belangen teniet worden gedaan door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dergelijke belangen zijn er om de doeleinden zoals hierboven uiteengezet te bereiken. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens uiteengezet in paragraaf 7.
 • Enquêtegegevens en gegevens van prijsvragen: als u deelneemt aan enquêtes of prijsvragen, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens over u: bijv. e-mailadres; naam; adres; gegevens over uw bedrijf of beroep; feedback op de enquête of gegevens die samen met de prijsvraag wordt verstrekt; selectie als winnaar van de wedstrijd; prijs van de wedstrijd; aanvullende demografische informatie.

Doeleinden: enquête en gegevens van prijsvragen worden gebruikt voor het uitvoeren van de enquête of prijsvraag, het informeren van de winnaar van de prijsvraag, het leveren van de prijs aan de winnaar van de prijsvraag, het analyseren van uw interesses voor marketingdoeleinden, het verbeteren van ons productontwerp, het beoordelen van de marktvraag.

Wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op verzoek van u voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6, lid 1, onder c van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de wettige belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep), behalve wanneer dergelijke belangen teniet worden gedaan door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dergelijke belangen zijn er om het onderzoek of de prijsvraag uit te voeren en om de andere doelen zoals hierboven uiteengezet te bereiken. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens uiteengezet in paragraaf 7.
 • U hebt uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, zoals uiteengezet in paragraaf 5. een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.
 • Nieuwsbriefgegevens: als u aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen, verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens over u: bijv. naam; e-mailadres en verzoek om marketing e-mails te ontvangen.

Doeleinden: nieuwsbriefgegevens zullen worden gebruikt voor het verstrekken van de nieuwsbrief en ander marketingmateriaal voor zover toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, en het analyseren van uw interesses voor marketingdoeleinden.

Wettelijke grondslagen:

 • U hebt uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, zoals uiteengezet in paragraaf 5. een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de wettige belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep), behalve wanneer dergelijke belangen teniet worden gedaan door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dergelijke belangen zijn er om de doeleinden zoals hierboven uiteengezet te bereiken. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens uiteengezet in paragraaf 7.
 1. - Wat gebeurt er als u ervoor kiest om het niet te verstrekken?

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is over het algemeen niet vereist door een wettelijke of contractuele verplichting. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is echter noodzakelijk om onze Website te bezoeken, om een contract met ons aan te gaan of om onze diensten/producten te ontvangen zoals door u verzocht. In bepaalde gevallen is het verstrekken van uw persoonsgegevens vrijwillig.

Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens kan nadelen zich meebrengen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde producten en diensten niet ontvangen. Tenzij anders aangegeven, zal het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter geen juridische gevolgen voor u hebben.

 1. Categorieën van ontvangers en Internationale Doorgiftes - aan wie dragen we uw persoonsgegevens over en waar bevinden ze zich?
 • Ontvangers

U kunt verwachten dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen zullen doorgeven voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden:

 • Binnen de Monsanto-groep: onze moedermaatschappij, Monsanto Company, in de VS en elk van haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen binnen de wereldwijde Monsanto-groep (link hier) kunnen uw persoonsgegevens ontvangen voor zover nodig voor de verwezenlijking van de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden. Afhankelijk van de categorieën persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, ontvangen verschillende interne afdelingen binnen Monsanto uw persoonsgegevens. Onze IT-afdeling heeft bijvoorbeeld toegang tot uw accountgegevens en onze verkoopafdelingen hebben toegang tot uw gegevens om te kunnen reageren op een informatieverzoek. Bovendien hebben andere afdelingen binnen Monsanto toegang tot bepaalde persoonsgegevens op basis van een ‘kennisgevingsbehoefte’, zoals de juridische afdeling, de financiële afdeling of interne auditafdeling.
 • Met gegevensverwerkers: bepaalde externe dienstverleners, zoals aanbieders van IT-ondersteuning, ongeacht of ze gelieerd of niet-gelieerd zijn, zullen uw persoonsgegevens ontvangen om dergelijke gegevens te verwerken volgen gepaste instructies (‘Verwerkers’) voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden, zoals dienstverleners voor de Website, aanbieders voor klantenservice, dienstverleners voor marketing, dienstverleners voor IT-ondersteuning of andere dienstverleners die ons ondersteunen bij het onderhouden van onze commerciële relatie met u. De Verwerkers zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren om de persoonsgegevens te beschermen en om de persoonsgegevens alleen te verwerken volgens de instructies.
 • Overige ontvangers: Wij kunnen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, persoonsgegevens overdragen aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, gerechtelijke autoriteiten, juridische adviseurs, externe consultants of zakenpartners. In geval van een bedrijfsfusie of -overname, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan derde partijen die betrokken zijn bij de fusie of overname. Zonder toestemming zullen we uw persoonsgegevens niet aan derde partijen bekendmaken voor advertentie- of marketingdoeleinden of voor andere doeleinden.

Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot degenen die daarvan gebruik moeten maken om hun officiële taken uit te oefenen (‘kennisgevingsbehoefte’). Monsanto zal ook uw persoonsgegevens bekendmaken zoals is vereist of is toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving aan professionele adviseurs, overheidsinstanties en rechtbanken.

 • Internationale overdrachten

U kunt verwachten dat de ontvangers die u uw persoonsgegevens zullen ontvangen of hier toegang toe hebben, zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) bevinden.

 • Voor ontvangers buiten de EER zijn sommige gecertificeerd onder de Privacybescherming EU-VS en anderen bevinden zich in landen met adequaatheidsbesluiten (klik hier voor de volledige lijst) op grond van artikel 45 van de AVG. Die ontvangers zijn gevestigd in de VS (indien gecertificeerd onder de Privacybescherming EU-VS, klik hier voor de volledige lijst) en in beide gevallen wordt de overdracht daardoor erkend als voldoende niveau van gegevensbescherming volgens het perspectief van een Europese wet inzake gegevensbescherming.
 • Overige ontvangers bevinden zich in landen die geen adequate bescherming bieden volgens het perspectief van een Europese wet inzake gegevensbescherming (indien niet gecertificeerd onder de Privacybescherming EU-VS). We zullen alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat doorgifte vanuit de EER adequaat wordt beschermd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Met betrekking tot doorgiften naar landen die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden, baseren wij de doorgifte op passende waarborgen, zoals bindende bedrijfsregels (artikel 46, lid 2 onder b, artikel 47 van de AVG), standaard clausules inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Europese Commissie of door een toezichthoudende autoriteit (artikel 46, lid 2 onder c of d van de AVG), goedgekeurde gedragscodes tezamen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger (artikel 46, lid 2 onder e van de AVG) of goedgekeurde certificeringsmechanismen tezamen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger (artikel 46, lid 2 onder f van de AVG). U kunt verzoeken om een kopie van dergelijke passende waarborgen door contact met ons op te nemen, zoals hieronder uiteen is gezet in paragraaf 7.

 1. Bewaartermijnen - Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om u de gevraagde diensten en producten te kunnen leveren. Zodra u de contractuele relatie met ons heeft beëindigd, uw account heeft verwijderd, de enquête of prijsvraag is voltooid of de relatie met ons anderszins is beëindigd, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze systemen en bestanden verwijderen en/of stappen ondernemen om het op de juiste manier te anonimiseren zodat u er niet meer mee kunt worden geïdentificeerd (tenzij we uw informatie moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Monsanto onderhevig is, bijv. belastingdoeleinden).

Persoonsgegevens worden in principe verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn na de laatste interactie en zakelijk contact tussen u en Monsanto. We zullen uw contactgegevens en interesse in onze producten of diensten echter voor een langere periode bewaren als Monsanto u marketingmateriaal mag toesturen. Ook wissen we over het algemeen contracten, communicatie en zakelijke brieven die persoonsgegevens bevatten, of we bewerken persoonsgegevens uit dergelijke documenten, 10 jaar na de beëindiging of oprichting, omdat dergelijke gegevens mogelijk onderhevig zijn aan wettelijke vereisten voor bewaring, waarvoor vaak een bewaring tot 10 jaar is vereist.

We kunnen uw persoonsgegevens ook alleen op basis van een kennisgevingsbehoefte na de beëindiging van de contractuele relatie bewaren als uw persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving of als uw persoonsgegevens nodig zijn om een claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Voor zover mogelijk beperken we de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke beperkte doeleinden na het beëindigen van de contractuele relatie.

 1. Uw rechten - Welke rechten heeft u en hoe kunt u uw rechten doen gelden?

Recht om uw toestemming in te trekken: als u uw toestemming hebt gegeven voor bepaalde soorten verwerkingsactiviteiten (in het bijzonder met betrekking tot de ontvangst van bepaalde direct marketing communicatie), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect. een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. U kunt uw toestemming intrekken door contact op te nemen met de Gegevensbeheerder of de functionaris voor gegevensbescherming, zoals hieronder vermeld in paragraaf 7.

Aanvullende rechten inzake gegevensbescherming: ingevolge de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht op: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) rectificatie van uw persoonsgegevens; (iii) verwijdering van uw persoonsgegevens; (iv) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; (v) portabiliteit van uw gegevens; en/of (vi) bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten voor zover de AVG van toepassing is. Houd er rekening mee dat deze rechten mogelijk beperkt zijn volgens de van toepassing zijnde (lokale) wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • Recht om te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens: zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons een bevestiging te verkrijgen over de vraag of uw persoonsgegevens worden verwerkt en, waar dat het geval is, te verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens. De toegangsinformatie omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.

U hebt ook het recht om gratis een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt te verkrijgen. Voor volgende exemplaren die door u worden aangevraagd, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten.

 • Recht om te verzoeken om rectificatie: zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, zoals door het leveren van een aanvullende verklaring.
 • Recht om te verzoeken om wissing (recht om te worden vergeten): zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons het wissen van persoonsgegevens te verkrijgen en wij kunnen worden verplicht om dergelijke persoonsgegevens te wissen.
 • Recht om te verzoeken om beperking van de verwerking: zoals bepaald door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om bij ons te verkrijgen en we kunnen worden verplicht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dit geval worden de respectievelijke persoonsgegevens gemarkeerd en mogen ze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.
 • Recht om te verzoeken om gegevensportabiliteit: zoals bepaald door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om de persoonsgegevens, die u ons heeft geleverd, van ons te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en hebt u het recht om deze persoonsgegevens door te sturen naar een andere entiteit zonder beletsel van ons, waar de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen en gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder a van de AVG of op basis van een contract op grond van artikel 6, lid 1 onder b van de AVG.
 • Recht om bezwaar te maken:

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om op grond van uw specifieke situatie op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en we zijn verplicht om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dergelijk recht om bezwaar te maken geldt in het bijzonder als we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor profileringsdoeleinden om uw interesses in onze producten en diensten of voor bepaalde vormen van direct marketing beter te begrijpen.

Als u het recht hebt om bezwaar te maken en als u dit recht uitoefent, zullen uw persoonsgegevens door ons niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals hieronder vermeld in paragraaf 7.

Een dergelijk recht om bezwaar te maken kan, in het bijzonder, niet bestaan als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract of om een reeds gesloten contract uit te voeren.

Neem contact met ons op om uw rechten uit te oefenen zoals hieronder vermeld in paragraaf 7. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de betreffende lidstaat hier (bijv. de plaats waar u woont, werkt of van een beweerde inbreuk op de AVG).

 1. Cookies en overige tracking technologieën

Deze Website maakt gebruik van cookies en andere tracking technologieën. Voor meer informatie, raadpleeg ons Cookiebeleid

 1. Vragen en contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Kennisgeving of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals hierboven vermeld in paragraaf 5, neem dan contact met ons op via: 800 North Lindbergh Blvd, St. Louis, MO 63167, emea.datasubjectsrights@monsanto.com , 1 314 694 1000

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op: dan.manolescu@monsanto.com