Polityka prywatności Monsanto

Monsanto
Informacja o ochronie danych witryny
Ostatnia zmiana May 14, 2018

Monsanto.com – patrz poniżej w punkcie 7, aby uzyskać informacje kontaktowe – („Monsanto” lub „my” lub „nasz”) oraz każdy z jego podmiotów powiązanych i zależnych (łącznie „Grupa Monsanto”) poważnie traktują kwestie prywatności danych. Niniejsza Informacja o ochronie danych witryny („Informacja”) ma na celu powiadomienie użytkowników monsanto.com („Witryna”), w jaki sposób Monsanto, jako administrator danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), gromadzi i przetwarza dane osobowe oraz inne informacje o użytkownikach w związku z ich korzystaniem z Witryny.

Należy pamiętać, że w przypadku innych witryn Grupy Monsanto, innych usług lub innych relacji z użytkownikami, dostawcami lub klientami mogą obowiązywać inne warunki prywatności. Niniejsza Informacja nie dotyczy witryn stron trzecich, z którymi można się połączyć za pośrednictwem odnośników umieszczonych w tej Witrynie.

Przegląd treści

 1. Kategorie danych osobowych, cele przetwarzania i podstawy prawne
 2. Konsekwencje nieudostępnienia swoich danych
 3. Kategorie odbiorców i transfery międzynarodowe
 4. Okresy retencji
 5. Prawa użytkownika
 6. Pliki cookie i inne technologie śledzenia
 7. Pytania i informacje kontaktowe

 

1. Kategorie danych osobowych, cele przetwarzania i podstawy prawne – Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego? Jakie są podstawy prawne?

i. Dane dotyczące użytkowania: W związku z Państwa wizytą w Witrynie gromadzimy następujące informacje: dane przeglądarki (np. rodzaj, wersja, język); dane systemu operacyjnego oraz interfejsu; dane witryny, z której nastąpiło przekierowanie (URL strony odsyłającej); dane stron internetowych odwiedzanych w naszej Witrynie; datę i godzinę uzyskania dostępu do naszej Witryny oraz różnicę czasową; status dostępu / kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, adres protokołu internetowego (IP).

Cele: Dane dotyczące użytkowania będą wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do witryny oraz utrzymania lub przywrócenia bezpieczeństwa Witryny, lub w celu wykrycia błędów technicznych i/lub błędów w transmisji komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna:

 • Przetwarzanie jest konieczne do celów legalnych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (np. podmioty powiązane lub zależne Grupy Monsanto), z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są podrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą i której dane osobowe wymagają ochrony (Art. 6(1)(f) RODO). Interesy te mają na celu zapewnienie Państwu dostępu do Witryny zgodnie z Państwa żądaniem oraz osiągnięcie innych celów określonych powyżej. Dodatkowe informacje na temat niniejszej podstawy prawnej i odpowiedniego wyważenia interesów można uzyskać, kontaktując się z nami przy użyciu danych podanych w punkcie 7.
 • Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (np. stosunku użytkowania), której Państwo jesteście stroną lub w celu podjęcia kroków na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6(1)(a) RODO).

 

ii. Dane konta: W przypadku utworzenia konta w naszej Witrynie zostaną Państwo poproszeni o podanie następujących danych osobowych: identyfikator użytkownika; hasło; adres e-mail; imię; adres; informacje o Państwa firmie lub zawodzie; dlaczego interesują się Państwo naszą Witryną; niektóre dane do komunikacji, którą otrzymujemy od Państwa.

Cele: Dane konta będą wykorzystywane do zarządzania kontem, odpowiadania na zapytania lub żądania informacji, dostarczania żądanych produktów lub usług, dostarczania materiałów marketingowych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, poprawy użyteczności i przyjazności naszej Witryny, jak również zapewnienia, że informacje podane w Witrynie są aktualne i adekwatne oraz spełniają Państwa potrzeby. Ponadto dane te będą wykorzystywane do analizy Państwa zainteresowań w celach marketingowych, w celu technicznego administrowania i wsparcia, ochrony Monsanto przed zagrożeniami lub ryzykiem zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, lub w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę.

Podstawy prawne:

 • Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, której Państwo jesteście stroną lub w celu podjęcia kroków na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6(1)(a) RODO).
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniem prawnym, któremu podlegamy (art. 6(1)(c) RODO).
 • Przetwarzanie jest konieczne do celów legalnych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (np. podmioty powiązane lub zależne Grupy Monsanto), z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są podrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą i której dane osobowe wymagają ochrony (Art. 6(1)(f) RODO). Interesy te mają na celu utworzenie konta i zarządzanie nim zgodnie z Państwa żądaniem oraz osiągnięcie innych celów, jak określono powyżej. Dodatkowe informacje na temat niniejszej podstawy prawnej i odpowiedniego wyważenia interesów można uzyskać, kontaktując się z nami przy użyciu danych podanych w punkcie 7.

 

iii. Dane z formularzy internetowych: Czasami użytkownicy przesyłają nam komentarze, pytania lub podobne uwagi za pośrednictwem formularzy online. Podawane są wtedy następujące dane osobowe: adres e-mail; imię; adres; informacje o Państwa firmie lub zawodzie; treść opinii.

Cele: Dane z formularzy internetowych będą wykorzystywane do odpowiadania na Państwa żądania oraz do dostarczania żądanych informacji, produktów i usług lub do innych żądanych przez Państwa celów.

Podstawy prawne:

 • Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, której Państwo jesteście stroną lub w celu podjęcia kroków na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6(1)(a) RODO).
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniem prawnym, któremu podlegamy (art. 6(1)(c) RODO).
 • Przetwarzanie jest konieczne do celów legalnych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (np. podmioty powiązane lub zależne Grupy Monsanto), z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są podrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą i której dane osobowe wymagają ochrony (Art. 6(1)(f) RODO). Interesy te mają na celu udzielenie odpowiedzi na Państwa żądanie oraz osiągnięcie innych celów, jak określono powyżej. Dodatkowe informacje na temat niniejszej podstawy prawnej i odpowiedniego wyważenia interesów można uzyskać, kontaktując się z nami przy użyciu danych podanych w punkcie 7.

 

iv. Dane transakcyjne: W przypadku korzystania z naszej Witryny do zawierania transakcji z Monsanto lub podmiotami powiązanymi lub zależnymi Grupy Monsanto, zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe: identyfikator użytkownika; hasło; adres e-mail; imię; adres; informacje o Państwa firmie lub zawodzie; dane dotyczące płatności (np. dane karty kredytowej i banku); adres do faktury i dostawy; rodzaj i ilość produktu; cena zakupu, data zamówienia; status zamówienia; zwroty produktów; prośby związane z obsługą klienta; korespondencja; informacje o pestycydach i posiadanych licencjach.

Cele: Dane transakcyjne będą wykorzystywane do realizacji stosunku umownego, transakcji i zamówienia produktu, świadczenia usług obsługi klienta, przestrzegania zobowiązań prawnych, obrony, ustanawiania i korzystania z roszczeń prawnych, dostarczania materiałów marketingowych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ochrony Monsanto przed zagrożeniami lub ryzykiem zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, a także do analizy Państwa zainteresowań w celach marketingowych.

Podstawy prawne:

 • Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, której Państwo jesteście stroną lub w celu podjęcia kroków na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6(1)(a) RODO).
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniem prawnym, któremu podlegamy (art. 6(1)(c) RODO).
 • Przetwarzanie jest konieczne do celów legalnych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (np. podmioty powiązane lub zależne Grupy Monsanto), z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są podrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą i której dane osobowe wymagają ochrony (Art. 6(1)(f) RODO). Interesy te mają na celu osiągnięcie celów, jak określono powyżej. Dodatkowe informacje na temat niniejszej podstawy prawnej i odpowiedniego wyważenia interesów można uzyskać, kontaktując się z nami przy użyciu danych podanych w punkcie 7.

 

v.Dane z ankiet i konkursów: W przypadku uczestniczenia w ankietach lub konkursach, zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe uczestników: adres e-mail; imię; adres; informacje o Państwa firmie lub zawodzie; informacje zwrotne do ankiety lub informacje dostarczone podczas udziału w konkursie; informacja o wyborze jako zwycięzcy konkursu; informacja o nagrodzie w konkursie; dodatkowe informacje demograficzne.

Cele: Dane z ankiet i konkursów będą wykorzystywane do przeprowadzania ankiet lub konkursów, informowania zwycięzców konkursów, dostarczania nagrody zwycięzcom konkursów, analizowania Państwa zainteresowań w celach marketingowych, ulepszania naszych produktów oraz oceny zapotrzebowania rynku.

Podstawy prawne:

 • Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, której Państwo jesteście stroną lub w celu podjęcia kroków na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6(1)(a) RODO).
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniem prawnym, któremu podlegamy (art. 6(1)(c) RODO).
 • Przetwarzanie jest konieczne do celów legalnych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (np. podmioty powiązane lub zależne Grupy Monsanto), z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są podrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą i której dane osobowe wymagają ochrony (Art. 6(1)(f) RODO). Interesy te mają na celu przeprowadzanie ankiet lub konkursów oraz osiągnięcie innych celów, jak określono powyżej. Dodatkowe informacje na temat niniejszej podstawy prawnej i odpowiedniego wyważenia interesów można uzyskać, kontaktując się z nami przy użyciu danych podanych w punkcie 7.
 • Udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego lub więcej określonych celów (art. 6(1)(a) RODO). Jeśli wyrazili Państwo zgodę, można ją wycofać w dowolnym momencie, jak określono w punkcie 5. Takie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność prawną przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

vi. Dane związane z biuletynem: W przypadku zgłoszenia chęci otrzymywania naszego biuletynu, zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe: imię; adres e-mail oraz zgłoszenie chęci otrzymywania e-maili marketingowych.

Cele: Dane związane z biuletynem będą wykorzystywane do dostarczania biuletynu i innych materiałów marketingowych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz do analizowania Państwa zainteresowań w celach marketingowych.

Podstawy prawne:

 • Udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego lub więcej określonych celów (art. 6(1)(a) RODO). Jeśli wyrazili Państwo zgodę, można ją wycofać w dowolnym momencie, jak określono w punkcie 5. Takie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność prawną przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Przetwarzanie jest konieczne do celów legalnych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (np. podmioty powiązane lub zależne Grupy Monsanto), z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są podrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą i której dane osobowe wymagają ochrony (Art. 6(1)(f) RODO). Interesy te mają na celu osiągnięcie celów, jak określono powyżej. Dodatkowe informacje na temat niniejszej podstawy prawnej i odpowiedniego wyważenia interesów można uzyskać, kontaktując się z nami przy użyciu danych podanych w punkcie 7.

 

2. Konsekwencje nieudostępnienia danych – Co się stanie, jeśli zdecydujecie się Państwo nie podawać swoich danych?

Podanie danych osobowych na ogół nie jest wymagane przez żadne zobowiązanie ustawowe ani kontraktowe. Jednak podanie pewnych danych osobowych jest niezbędne do odwiedzenia naszej Witryny, zawarcia z nami umowy lub do korzystania z naszych usług / produktów zgodnie z Państwa żądaniem. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Niepodanie swoich danych osobowych może być niekorzystne – na przykład możecie Państwo nie być w stanie otrzymywać pewnych produktów i usług. Jednakże, o ile nie określono inaczej, niepodanie danych osobowych użytkownika nie spowoduje konsekwencji prawnych.

3. Kategorie odbiorców i transfery międzynarodowe – Do kogo przesyłamy Państwa dane osobowe i gdzie się one znajdują?

i. Odbiorcy
Należy liczyć się z możliwością, że przekażemy Państwa dane osobowe stronom trzecim w celach opisanych powyżej w następujący sposób:

 • W ramach grupy Monsanto: Nasz podmiot dominujący, Monsanto Company, w USA oraz każdy z jego podmiotów powiązanych i zależnych w globalnej Grupie Monsanto (link tutaj) mogą otrzymywać Państwa dane osobowe w razie potrzeby do celów przetwarzania opisanych powyżej. W zależności od kategorii danych osobowych i celów, dla których zostały one zebrane, Państwa dane osobowe otrzymają różne wewnętrzne działy Monsanto. Na przykład nasz dział IT ma dostęp do danych Państwa konta, a nasze działy sprzedaży mają dostęp do danych związanych z Państwa zapytaniami. Ponadto inne działy Monsanto mają dostęp do niektórych danych osobowych w zależności do potrzeb, np. dział prawny, dział finansowy lub dział audytu wewnętrznego.
 • Podmioty przetwarzające dane: Niektórzy usługodawcy zewnętrzni, tacy jak dostawcy usług IT, powiązani lub niepowiązani z koncernem, otrzymają Państwa dane osobowe w celu ich przetworzenia zgodnie z odpowiednimi instrukcjami („Podmioty przetwarzające”) w razie potrzeby i do celów opisanych powyżej. Do tego typu podmiotów należą dostawcy usług związanych z Witryną internetową, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, dostawcy usług marketingowych, dostawcy usług wsparcia IT lub inni dostawcy usług wspierający nas w utrzymywaniu relacji handlowych z Państwem. Podmioty przetwarzające podlegają w ramach umowy zobowiązaniom do wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z poleceniami.
 • Inni odbiorcy: Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych możemy przekazywać dane osobowe organom ścigania, organom rządowym, organom sądowym, radcom prawnym, zewnętrznym konsultantom lub partnerom biznesowym. W przypadku fuzji lub przejęcia przedsiębiorstw dane osobowe mogą zostać przekazane stronom trzecim uczestniczącym w fuzji lub przejęciu. Nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim w celach reklamowych czy marketingowych lub w jakichkolwiek innych celach bez zezwolenia.

 

Każdy przypadek przyznania dostępu do Państwa danych osobowych jest ograniczony do tych osób, które muszą uzyskać dostęp do Państwa danych, aby móc wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Monsanto udostępni również Państwa dane osobowe zgodnie z wymogami lub zezwoleniami obowiązującego prawa profesjonalnym doradcom, organom rządowym i sądom.

ii. Transfery międzynarodowe

Przewiduje się, iż wyżej określeni odbiorcy, którzy otrzymają lub będą mieli dostęp do Państwa danych osobowych, znajdują się na terytorium lub poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 • W przypadku odbiorców spoza EOG niektórzy z nich są certyfikowani w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, a inni znajdują się w krajach, w przypadku których wydano decyzje stwierdzające odpowiedni poziom ochrony (kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę) zgodnie z art. 45 RODO. Odbiorcy ci znajdują się w USA (jeśli są certyfikowani zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA, kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę) i w każdym przypadku uznaje się, że transfer danych ma zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych z perspektywy europejskiego prawa ochrony danych.
 • Inni odbiorcy znajdujący się w państwach, które nie powołują się na odpowiedni stopień ochrony z perspektywy przepisów prawa unijnego o ochronie danych (w szczególności, USA (jeśli odbiorca nie jest certyfikowany na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA)). Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowych z EOG jest odpowiednio chronione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

  W odniesieniu do przekazywania danych osobowych do państw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, będziemy opierać nasz proces przekazywania danych na odpowiednich zabezpieczeniach, takich jak obowiązujące zasady korporacyjne (art. 46(2)(b), 47 RODO), standardowe klauzule dotyczące ochrony danych osobowych przyjęte przez Komisję Europejską lub organy nadzorcze (art. 46(2)(c) lub (d) RODO), zatwierdzonych kodeksach postępowania wraz z obowiązującymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy (art. 46(2)(f) RODO) lub zatwierdzonych mechanizmach certyfikacji wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy (art. 46(2)(f) RODO). Mogą Państwo zażądać kopii takich odpowiednich zabezpieczeń, kontaktując się z nami w sposób wskazany poniżej w punkcie 7.

 

4. Okresy retencji – Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne, w celu zapewnienia żądanych usług i produktów. Po rozwiązaniu stosunku umownego z nami, usunięciu swojego konta, ukończeniu ankiety lub konkursu lub zakończeniu relacji z nami w inny sposób, usuniemy Państwa dane osobowe z naszych systemów i rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu odpowiedniego ich zanonimizowania, aby nie można było na ich podstawie Państwa zidentyfikować (chyba że zachowamy Państwa dane w celu przestrzegania zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Monsanto – np. w celach podatkowych).

Dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne po ostatniej interakcji i kontaktach biznesowych między Państwem a koncernem Monsanto. Zachowamy jednak Państwa dane kontaktowe i informacje o zainteresowaniu naszymi produktami lub usługami przez dłuższy czas, jeśli firma Monsanto będzie mieć pozwolenie na wysyłanie materiałów marketingowych. Ponadto zwykle usuwamy umowy, wiadomości i listy biznesowe zawierające dane osobowe lub usuwamy dane osobowe z takich dokumentów, 10 lat po ich wygaśnięciu lub utworzeniu, ponieważ tego typu dane mogą podlegać ustawowym wymogom dotyczącym przechowywania, często przez okres do 10 lat.

Możemy również zachować dane osobowe w zależności od potrzeb po zakończeniu stosunku umownego, jeśli dane osobowe są niezbędne do przestrzegania innych obowiązujących przepisów lub jeśli potrzebujemy ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego. W miarę możliwości ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych w tego typu ograniczonych celach po zakończeniu stosunku umownego.

5. Prawa użytkownika – Jakie mają Państwo prawa i jak można dochodzić swoich praw?

Prawo do wycofania zgody: Jeśli udzielili Państwo zgody na niektóre rodzaje przetwarzania (w szczególności w odniesieniu do otrzymywania niektórych bezpośrednich wiadomości marketingowych), mogą Państwo zawsze w dowolnym momencie ją wycofać. Takie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność prawną przetwarzania przed wycofaniem zgody. Można wycofać swoją zgodę, kontaktując się z kontrolerem lub inspektorem ochrony danych wymienionym w punkcie 7 poniżej.

Dodatkowe prawa dotyczące ochrony prywatności: Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, mają Państwo prawo do: (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych; (ii) żądania sprostowania swoich danych osobowych; (iii) żądania usunięcia swoich danych osobowych; (iv) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; (v) żądania przeniesienia danych; i/lub (vi) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Poniżej znajdują się dalsze informacje dotyczące Państwa praw w zakresie, w jakim ma zastosowanie RODO. Należy zauważyć, że te prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z obowiązującymi (miejscowymi) przepisami o ochronie danych osobowych.

i. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych: Jak przewidują obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy dane dotyczące Państwa są przetwarzane bądź nie, oraz, jeśli tak jest, zażądać dostępu do danych osobowych. Informacje związane z dostępem dotyczą m.in. celów przetwarzania, kategorii rzeczonych danych osobowych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Powyższe nie stanowi jednak prawa absolutnego i interesy innych osób mogą ograniczyć Państwa prawo do dostępu do informacji.

Mają Państwo również prawo otrzymać bezpłatnie egzemplarz danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania. Jeśli zażądają Państwo dodatkowych egzemplarzy, możemy naliczyć zasadną opłatę w oparciu o koszty administracyjne.

ii. Prawo do żądania sprostowania: Jak przewidują obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo uzyskać od nas sprostowanie nierzetelnych danych osobowych dotyczących Państwa. W zależności od celów przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

iii. Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Jak przewidują obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, a my możemy zostać zobowiązani do dokonania takiego usunięcia.

iv. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania: Jak przewidują obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, a my możemy zostać zobowiązani do wprowadzenia takiego ograniczenia. W tym przypadku odpowiednie dane osobowe zostaną oznaczone i mogą być przez nas przetwarzane jedynie do pewnych celów.

v. Prawo do żądania możliwości przenoszenia danych: Jak zostało określone w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych, mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących Państwa, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz mają Państwo prawo do przesyłania tych danych osobowych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony, gdy przetwarzanie jest prowadzone w sposób zautomatyzowany i ma za podstawę zgodę określoną w art. 6(1)(a) RODO lub umowę zgodnie z art. 6(1)(b) RODO.

vi. Prawo do sprzeciwu:

W niektórych okolicznościach mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawach odnoszących się do Państwa określonej sytuacji, w każdej chwili podczas przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a my zostajemy w ten sposób zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Takie prawo do sprzeciwu ma zastosowanie, szczególnie jeśli zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celach profilowania, aby lepiej zrozumieć Państwa zainteresowania naszymi produktami i usługami, lub do celów związanych z niektórymi rodzajami marketingu bezpośredniego.

Jeśli przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz jeśli skorzystają Państwo z tego prawa, wówczas Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane przez nas do takich celów. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami, jak opisano w punkcie 7 poniżej.

Takie prawo do sprzeciwu może w szczególności nie mieć zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia kroków przed zawarciem umowy lub do wykonania zawartej już umowy.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się z nami, jak określono w punkcie 7 poniżej. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w odpowiednim Państwie Członkowskim tutaj (np. według miejsca zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia RODO).

6. Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Ta Witryna korzysta z plików cookie i innych technologii śledzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce wykorzystania plików cookie.

7. Pytania i informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji lub aby skorzystać z praw, o których mowa w punkcie 5 powyżej, należy skontaktować się z nami: 800 N Lindbergh Blvd. St. Louis, MO  63167, emea.datasubjectsrights@monsanto.com, 314-6941000.

Z inspektorem ochrony danych Monsanto można skontaktować się pod adresem: dan.manolescu@monsanto.com