Monsantova Politika privatnosti

Monsanto poštuje privatnost pojedinaca koji posjećuju internetske stranice kojima Monsanto ili njegova povezana društva upravljaju diljem svijeta i pridržava se standarda privatnosti koji su usvojeni u zemaljama u kojima Monsanto posluje. Ova izjava sadrži bitne informacije koje pojedinci koji posjećuju ove stranice moraju znati o tome kako Monsanto prikuplja i koristi osobne podatke posjetitelja internetskih stranica.

U ovoj Politici privatnosti pojam “Monsanto” odnosi se na trgovačko društvo Monsanto i njegova povezana društva i podružnice, uključujući poslovnu jedinicu grupe Monsanto koja upravlja internetskom stranicom na kojoj je objavljena ova Politika privatnosti.

Molimo, pažljivo pročitajte ovu Politiku. Posjećujući Monsantovu internetsku stranicu i koristeći usluge koje se putem nje pružaju, izražavate svoju privolu da Monsanto koristi Vaše osobne podatke u skladu s odredbama ove Politike.

Ova je Politika namijenjena da bude u skladu s primjenjivim zakonima o privatnosti i propisima svake zemlje u kojoj Monsanto posluje i u kojoj prikuplja osobne podatke. U mjeri u kojoj prema zakonima pojedine zemlje Monsantu može biti zabrajena obrada osobnih podataka na način opisan u ovoj Politici, Politika i Monsantova praksa će se smatrati izmijenjenima kako bi bili u skladu s takvim nacionalnim zakonima.

 

Što ova Politika privatnosti pokriva?

Ova se Politika privatnosti primjenjuje na Monsantove internetske stranice i osobne podatke prikupljene putem internetskih stranica (dalje u tekstu: Osobni podaci). Ne primjenjuje se ni na jednu drugu Monsantovu uslugu ili poslovanje s korisnicima ili kupcima i ne primjenjuje se na internetske stranice trećih osoba koje mogu biti povezane s Monsantovim internetskim stranicama.

 

Prikupljanje podataka

Monsantove internetske stranice prikupljaju Osobne podatke na nekoliko različitih načina:

 • Neke internetske stranice mogu omogućiti korisnicima zahtijevanje “korisničkog imena” i lozinke koji mogu biti korišteni prilikom budućih posjeta tim stranicama. Od posjetitelja tih internetskih stranica može se zahtijevati da unesu svoje ime, prezime, geografsku lokaciju i neke podatke o njihovom zaposlenju ili zanimanju ili ostalim razlozima zanimanja za te internetske stranice. Pored toga, neke internetske stranice omogućuju korisnicima unošenje njihove adrese e-pošte kako bi se prijavili za primanje Monsantovih obavijesti/novosti. Druge internetske stranice mogu sadržavati obrasce za pružanje povratnih informacija ili komentara putem kojih korisnici mogu Monsantu uputiti pitanja ili komentare. U ovoj se Politici takvi podaci dalje u tekstu nazivaju Podaci o korisnicima. Pružanje Podataka o korisnicima od strane posjetitelja internetskih stranica bit će dobrovoljno i nepružanje tkavih Podataka neće imati nikakve posljedice, osim nemogućnosti korištenja usluga u svrhu pružanja kojih se Podaci o korisnicima prikupljaju.
 • Neke we stranice mogu omogućiti korisnicima sklapanje pravnih poslova s Monsantom ili korištenje usluga koje Monsanto pružena svojim kupcima putem svojih internetskih stranica ili ureda diljem svijeta. Na takvim internetskim stranicama od korisnika će biti zatraženi detaljni podaci potrebni Monsantu u svrhu iszvršenja pravnog posla i isporuke proizvoda i usluga naručenih od strane posjetitelja. Od posjetitelja mogu biti zatraženi financijski podaci, uključujući podatke o kreditnim karticama i bankovne podatke u svezi takvih pravnih posla. Od posjetitelja također mogu biti zatraženi podaci o pesticidnim i drugim odobrenjima koje imaju u cilju da Monsanto utvrdi može li zakonito prodati naručene proizvode određenom posjetitelju. U ovoj se Politici takvi podaci dalje u tekstu nazivaju Podacima o pravnom poslu.
 • Naše internetske stranice mogu povremeno zatražiti dodatne podatke od korisnika putem anketa ili nagradnih igara. Sudjelovanje u anketama ili nagradnim igrama je potpuno dobrovoljno, stoga, korisnik slobodno odlučuje hoće li ili ne priopćiti bilo koji dodatni podatak koji može biti zatražen. Podaci zatraženi putem anketa i nagradnih igara mogu uključivati dodatne demografske podatke. U ovoj se Politici takvi podaci dalje u tekstu nazivaju Anketni podaci.

 

Kolačići i podaci prikupljeni putem preglednika

Monsantove internetske stranice mogu koristiti kolačiće i posjetiteljeve podatke o prijavi prikupljene putem preglednika korištenog za pristup internetskim stranicama, uključujući podatke o IP adresi posjetitelja.

Dodatne informacije o Monsantovom korištenju kolačića i podataka prikupljenih putem preglednika dostupne su u Monsantovoj politici o kolačićima www.monsanto.com

 

Monsantovo korištenje Vaših Osobnih podataka

Vaši Osobni podaci mogu biti korišteni za komunikaciju s Vama o Vašem korištenju naših internetskih stranica, za obavještavanje Vas o promjenama niših usluga ili internetskih stranica, za pružanje Vam usluga ili za unapređenje našeg razumijevanja što posjetitelji žele i trebaju vidjeti na našim internetskim stranicama. Osobito:

 • Podaci o korisnicima mogu biti korišteni od strane Monsanta prvenstveno kako bi se poboljšala korisnička pristupačnost Monsantovih internetskih stranica, kako bi se osiguralo da su pružene informacije pravovremene i relevantne i udovoljavaju potrebama naših posjetitelja te kako bi se omogućila obrada posebnih zahtjeva posjetitelja. Monsanto može također koristiti podatke koje posjetitelji dobrovoljno pohranjuju putem internetskih stranica za pružanje informacija i promotivnih materijala osobama koje su posjetile Monsantove internetske stranice.

Podatke o korisnicima koristit ćemo za slanje promotivnih materijala putem elektroničke pošte samo ako smo prethodno pribavili Vašu privolu. Iz tog razloga, po registraciji na bilo kojoj Monsantovoj internetskoj stranici putem koje se prikupljaju Osobni podaci, posjetiteljima će biti dana mogućnost da izraze svoju privolu s Monsantovim korištenjem Osobnih podataka posjetitelja u svrhu slanja promotivnih materijala.

Način i postupak na koji Monsantove internetske stranice omogućuju posjetiteljima izražavanje privole za primanje takvih materijala bit će opisani na odgovarajućim posebnim internetskim stranicama putem kojih će se ti Osobni podaci prkupljati. Ako se posjetitelj bude odlučio da ne želi primate takve materijale, svoj odustanak može izraziti u skladu s uputama dostupnima na internetskim stranicama na kojima je posjetitelj prvobitno izrazio svoju privolu ili u e-poruci u kojoj se posjetitelju dostavljaju takvi materijali.

Također, posjetitelji mogu bilo kada povući svoju privolu za prikupljanje ili korištenje njihovih Osobnih podataka na način da pošalju e-poruku na: data.privacy.emea@monsanto.com u kojoj će se identificirati i opisati Osobne podatke za koje žele povuću svoju privolu za korištenje.

 • Podaci o pravnom poslu će biti korišteni od strane Monsanta za obradu i izvršenje pravnog posla glede proizvoda i usluga koje je naručio posjetitelj.
 • Anketni podaci će biti korišteni na sličan način kao i Podaci o korisnicima, ali će često biti korišteni u objedinjenom obliku kako bi Monsanto dobio informacije o potrebama kupca, dizajnu proizvoda, potrebama tržišta, itd.

Dodatno, Monsanto može prikupljati i obrađivati Osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • upravljanje odnosima s kupcima: uključujući, između ostaloga, upravljanje narudžbama i dostavama, marketing, fakturiranje, pružanje usluge korisničke i tehničke podrške i profiliranje kupaca;
 • upravljanje odnosima s dobavljačima: uključujući, između ostaloga, upravljanje narudžbama, plaćanje, tehnička podrška i razvoj, održavanje i poboljšanje Monsantova odnosa s njegovim dobavljačima;
 • sukladnost i pravni sporovi: osiguranje usklađenosti s pravnim obvezama ili pokretanje, vođenje ili obrana od pravnih sporova;
 • sigurnost i zaštita: Monsanto može koristiti vaše Osobne podatke ako to bude potrebno radi zaštite Monsanta od ugroze ili drugog uočenog sigurnosnog rizika, te će takvi podaci mogu biti priopćeni nadležnim tijelima za provedbu zakona ako to bude potrebno; te
 • druge svrhe: bilo koja druga svrha opisana i priopćena korisniku prije korištenja Osobnih podataka korisnika u tu svrhu.

 

Otkrivanje i davanje na korištenje Vaših Osobnih podataka

U gore navedene svrhe Monsanto može Osobne podatke dati na korištenje:

 • povezanim društvima i podružnicama grupe Monsanto. Popis naših povezanih društava i podružnica možete pronaći na: www.monsanto.com;
 • poslovnim partnerima: pouzdanim trgovačkim društvima koja mogu koristiti Vaše Osobne podatke kako bi Vam pružila usluge i/ili proizvode koje ste naručili i/ili kako bi Vam pružila marketinške materijale (pod uvjetom da ste pristali na primanje takvih marketinških materijala).
 • pružateljima usluga: trgovačka društva koja pružaju usluge u ime i/ili za račun Monsanta.

Na primjer, Monsanto može Vaše Osobne Podatke datu na korištenje:

  • vanjskim pružateljima marketinških ili s njima povezanih usluga;
  • vanjskim pružateljima IT-u srodnih usluga (npr. Microsoft; Salesforce.com); te
 • drugim osobama kada je to propisano zakonom ili kad je to nužno radi zaštite Monsanta:

Monsanto može Vaše Osobne podatke dati na korištenje trećim osobama:

  • u skladu sa zakonom, regulatornim zahtjevima, nalozima suda, sudskim pozivima, ili u sudskom postupku;
  • u svrhu verificiranja ili usklađivanja Monsantove politike i ugovorima; te
  • radi zaštite prava, imovine ili sigurnosti Monsanta, bilo kojeg njegova povezanog društva, podružnice i/ili njegovih kupaca;
 • drugim osobama u vezi s korporativnim pravnim poslovima: Monsanto može Vaše Osobne podatke dati na korištenje ostalim trećim osobama ako su Vaši Osobni podaci preneseni u sklopu otuđenja imovine, uključujući imovinu predstavljenu na ovim internetskim stranicama, ili u slučaju ako su Monsatno ili gotovo sva njegova imovina stečeni izvan redovnog poslovanja i ti Osobni podaci čine dio prenesene imovine;
 • drugim osobama uz Vašu privolu ili prema Vašoj uputi: Monsanto može Vaše Osobne podatke dati na korištenje trećim osobama kada na to pristanete ili sami to zatražite;
 • bilo kojoj trećoj osobi o kojoj su korisnici obaviješteni prije davanja njihovih Osobnih podataka na korištenje tok trećoj osobi.

 

Prijenos podataka

Zbog toga što Monsanto djeluje iz svog sjedišta u St. Louisu, Missouri, SAD i putem povezanih društava sa sjedištem u brojnim zemljama diljem svijeta, kao i zbog toga što se njegovi web serveri koji vrše hosting internetskih stranica i gore navedeni primatelji Osobnih podataka mogu nalaziti na brojnim lokacijama unutar i izvan Sjedinjenih Država, moguće je da Osobni podaci korisnika budu izneseni iz jedne zemlje u drugu. Do iznošenjaOsobnih podataka u druge zemlje može doći samo u slučaju potrebe za usklađivanjem s važećim nacionalnim zakonima koji se primjenjuju na izvor podataka, pri čemu može doći do iznošenja Vaših Osobnih podataka u zemlju koja ne osigurava istu ili veću razinu zaštite podatataka u usporedbi sa zemljom iz koje se Osobni podaci iznose.

Popis zemalja u kojima su smješteni Monsantovi subjekti možete pronaći na www.monsanto.com

 

Djeca i privatnost

Monsanto ne prikuplja svjesno osobne podatke koji se odnose na djecu od 13 godina ili mlađe bez prethodne privole roditelja ili skrbnika.

 

Ispravak/ažuriranje Osobnih podataka

Imate pravo zahtjevati pristup i ispravak Vaših Osobnih podataka prikupljenih putem Vašeg korištenja Monsantovih internetskih stranica.

Ako želite pristupiti, ispraviti ili ažurirati svoje Osobne podatke prikupljene putem Vašeg korištenja Monsantovih internetskih stranica, molimo, kontaktirajte nas na data.privacy.emea@monsanto.com. Načelno bi Vaš zahtjev trebao biti odobren unutar razumnog roka nakon što ga zaprimimo. Međutim, izmjene Osobnih podataka neće biti odobrene ako bi to rezultiralo netočnim informacijama ili preinakom već izvršenog pravnog posla sklopljenog s nama.

 

Razdoblje čuvanja Osobnih podataka

Monsanto će izbrisati Osobne podatke prikupljene od posjetitelja njegovih internetskih stranica ako mu isti više nisu potrebni u bilo koju svrhu u koju se ti podaci mogu koristiti ili davati na korištenje u skladu s odredbama ove Politike.

 

Sigurnost

Monsanto poduzima sigurnosne mjere radi zaštite podataka o korisnicima. Naše sigurnosne mjere uključuju tehnička sredstva te politike i procedure za čiju su provedbu naši zaposlenici obučeni. Sigurnosne mjere se također primjenjuju uvijek kada hosting Monsantovih internetskih stranica vrše treće osobe. Ako kao registrirani korisnik primite lozinku, trebali biste ju čuvati u tajnosti, jer je ona ključ za pristup podacima koje Monsanto čuva o Vama. Ako ostavite otvoren svoj prreglednik na računalu i netko drugi nakon toga koristi Vaše računalo, oni će biti u mogućnosti pristupiti Vašem korisničkom računu. Stoga, ako Vaše računlo nije fizički sigurno, ne zaboravite ugasiti preglednik prije nego napustite računalo.

Nastojat ćemo umanjiti mogućnost slučajnog otkrivanja i nenamjernog pristupa i izmjene podataka o Vašem korisničkom računu, ali jednostavno je nemoguće ukloniti tu mogućnost u potpunosti. Kada korisnik pruži podatak o kreditnoj kartici putem internetskih stranica, takav je podatak šifriran i zaštićen online tehnologijom Secure Socket Layer (SSL).

Osim SSL enkripcije u svrhu zaštite Osobnih podataka online, Monsanto također poduzima mjere za zaštitu Osobnih podataka offline. Pristup Osobnim podacima naših korisnika je ograničen u našim uredima. Monsantovi zaposlenici se kontinuirano educiraju o najmodernijoj sigurnosnoj praksi i zaštiti privatnosti. Kad god se doda nova politika, naši zaposlenici dobivaju obavijest i/ili podsjetnik o značaju koji pridajemo zaštiti privatnosti i o tome što oni mogu učiniti kako bi se osigurala zaštita Osobnih podataka naših kupaca.

 

Zaštita Vaše vlastite Privatnosti

Molimo, imajte na umu da kad god dragovoljno otkrivate Osobne podatke online, na primjer, na oglasnim pločama, putem e-pošte ili na forumima, takve Osobne podatke mogu prikupljati i koristiti treće osobe. Konačno, isključivo ste sami odgovorni za čuvanje svojih lozinki u tajnosti, kao i bilo kojih drugih podataka o svom korisničkom računu ili bilo kojih drugih svojih Osobnih podatka.

 

Izmjene Politike

Ako Monsanto odluči promijeniti svoju politiku privatnosti i praksu, prije stupanja izmjena na snagu, objavit ćemo izmjene naše Politike Privatnosti na našim internetskim stranicama kako bi naši korisnici uvijek bili upoznati s time koje mi Osobne podatke prikupljamo, kako ih koristimo i u kojim ih okolnostima eventualno dajemo na korištenje trećim osobama. Ako u bilo kojem trenutku odlučimo koristiti Osobne podatke na način različit od onog kako je to određeno prilikom prikupljanja podataka, o tome ćemo obavijestiti korisnike. Korisnici će imati pravo izabrati žele li da na taj drugačiji način koristimo njihove Osobne podatke. Mi ćemo i dalje biti ovlašteni nastaviti koristiti Osobne podatke u skladu s Politikom privatnosti sukladno kojoj su ti podaci bili prikupljeni.

 

Kontaktiranje Monsanta

Monsantove internetske stranice sadrže rubriku Obratite nam se kako bi se olakšalo pružanje povratnih informacija od strane posjetitelja internetskih stranica. Molimo, koristite ovu mogućnost kako biste nas izvijestili o evetualnim pitanjima, problemima ili pritužbama na način na koji je Monsanto Vaše Osobne podatke prikupljao ili obrađivao, ili kontaktirali Monsantov ured u svojoj zemlji.