Monsantos personvernerklæring

Monsanto respekterer personvernrettighetene til alle som besøker de globale nettsidene som betjenes av Monsanto eller Monsantos datterselskaper og følger standardene som gjelder i de land der Monsanto sine selskaper er representert. Denne erklæringen angir viktig informasjon som besøkende av disse nettsidene må være kjent med når det gjelder hvordan Monsanto-selskapene samler inn og bruker personlige opplysninger om personer som besøker nettsidene.

I denne personvernerklæringen viser «Monsanto» til Monsanto Company og alle våre datterselskaper og søsterselskaper, inkludert den delen av Monsanto-konsernets næringsvirksomhet som betjener nettsiden som denne personvernerklæringen er knyttet til.

Les grundig gjennom denne personvernerklæringen. Når du besøker et av Monsanto sine nettsteder og benytter deg av tjenestene på nettstedet, angir du at du gir Monsanto tillatelse til å bruke dine personlige opplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

Personvernerklæringen skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om personvern i hvert av de landene der Monsanto driver sin virksomhet og samler inn personlige opplysninger. I den grad lovbestemmelser i et land forbyr Monsanto å bruke og dele personlige opplysninger på den måten som er beskrevet i denne personvernerklæringen, skal personvernerklæringen og Monsantos virksomhet anses modifisert i den hensikt å stemme overens med slike lokale lovbestemmelser.

Hva dekker denne personvernerklæringen?
Denne personvernerklæringen gjelder Monsantos nettsider, og personlige opplysninger som samles inn av eller via disse nettsidene (personlige opplysninger). Den gjelder ikke andre tjenester eller annen handel mellom Monsanto og brukere eller kunder, og den gjelder heller ikke nettsteder til tredjeparter som er koblet til Monsantos nettsteder.

Innsamling av opplysninger
Monsantos nettsider samler inn personlige opplysninger på flere ulike måter:

 • Noen nettsteder lar brukere benytte en bruker-ID og et passord som så kan brukes neste gang brukeren besøker nettsiden. Besøkende på nettsiden kan bli bedt om å oppgi navn, oppholdssted og litt informasjon om sin bedrift eller sitt yrke, eller en eventuell annen grunn til at de er interessert i nettstedet. På noen nettsteder kan brukeren dessuten gi sin e-postadresse for å motta nyhetsbrev fra Monsanto. Andre steder har tilbakemeldingsskjema som brukeren kan benytte til å sende inn spørsmål eller kommentarer til Monsanto. (Opplysningene ovenfor omtales som «Brukeropplysninger» i denne personvernerklæringen.) Det er frivillig for besøkende på nettsiden å oppgi Brukeropplysninger. Hvis slike opplysninger ikke blir oppgitt, vil ikke det ha noen konsekvenser bortsett fra at det da ikke blir mulig å dra nytte av de tjenestene som krever at slike Brukeropplysninger oppgis.
 • Noen nettsteder tillater at brukeren inngår transaksjonsavtaler med Monsanto eller benytter seg av tjenester som Monsanto yter sine kunder gjennom det aktuelle nettstedet eller et av sine kontorer på verdensbasis. På slike nettsteder må brukeren oppgi detaljerte opplysninger som Monsanto trenger for å kunne gjennomføre transaksjonen og levere varene eller tjenestene som brukeren har bedt om. I forbindelse med slike transaksjoner kan besøkende bli bedt om å oppgi opplysninger om bank eller kredittkort. Besøkende kan også bli bedt om å oppgi informasjon om sprøytemiddellisenser eller andre lisenser som brukeren har, slik at Monsanto kan slå fast hvorvidt de har tillatelse til å selge de forespurte produktene.  (Opplysningene ovenfor omtales som «Transaksjonsopplysninger» i denne personvernerklæringen.)
 • Det er mulig at nettstedet vårt fra tid til annen ber om ytterligere informasjon fra brukerne i form av spørreundersøkelser eller konkurranser. Deltakelse i slike spørreundersøkelser eller konkurranser foregår helt og holdent på frivillig basis, og brukeren velger da selv om han eller hun vil oppgi den informasjonen det bes om. Informasjon som innhentes i forbindelse med spørreundersøkelser og konkurranser, kan omfatte ytterligere demografiske opplysninger. (Opplysningene ovenfor omtales som «Spørreundersøkelsesopplysninger» i denne personvernerklæringen.)

Informasjonskapsler ("cookies") og opplysninger innhentet via nettleser

Monsantos nettsteder kan benytte seg av informasjonskapsler og logge opplysninger om brukerne fra den nettleseren du bruker for å få tilgang til nettstedet. Sistnevnte omfatter informasjon om IP-adressene til brukerne.

For mer informasjon om Monsantos bruk av informasjonskapsler og opplysninger innhentet via nettleser, se Monsantos retningslinjer for informasjonskapsler http://www.monsanto.com/global/uk/cookie-policy/pages/offentliggjoring-kjennskap-og-samtykke-angaende-informasjonskapsler.aspx.

Monsantos bruk av personlige opplysninger
De personlige opplysningene kan brukes til å kommunisere med deg om hvordan du bruker nettstedene våre, slik at vi kan gjøre deg oppmerksom på endringer i tjenestene våre, tilby deg nye tjenester eller få en bedre forståelse av hva du ønsker å finne på nettstedene våre. Dette gjelder særskilt følgende:

 • Monsanto kan benytte Brukeropplysningene til å øke anvendeligheten og brukervennligheten på nettstedene, til å sikre at informasjonen på nettstedet er aktuell, relevant og dekker brukernes behov, og til å behandle eventuelle særskilte informasjonsforespørsler som besøkende måtte ha. Monsanto kan dessuten bruke opplysningene som besøkende gir sitt samtykke til å dele, til å tilby informasjon og salgsfremmende materiell til besøkende.

Vi vil kun bruke Brukeropplysninger med det formål å sende salgsfremmende via e-post materiell hvis vi har innhentet ditt forhåndssamtykke. Av den grunn vil besøkende, ved registrering på et hvilket som helst av Monsanto sine nettsteder der det innhentes personlige opplysninger, bli gitt muligheten til å gi sitt samtykke til Monsantos bruk av personlige opplysninger med det formål å sende salgsfremmende materiell.

Det enkelte nettstedet som innhenter slike personlige opplysninger, inneholder nærmere informasjon om hvordan Monsanto lar deg velge eller bort muligheten til å motta slikt materiell. Hvis en besøkende ønsker å si "nei takk", gjøres dette ved å følge anvisningene på det nettstedet der den besøkende opprinnelig gav sitt samtykke eller ved hjelp av anvisningene i e-post som sendes i forbindelse med slikt materiell.

Likeledes kan besøkende når som helst trekke tilbake sitt samtykke til innhenting eller bruk av personlige opplysninger ved å sende en e-post til data.privacy.emea@monsanto.com. I denne e-posten må de oppgi hvem de er og hvilke personlige opplysninger de vil at nettstedet skal slutte å benytte seg av.

 • Monsanto bruker Transaksjonsopplysninger til behandling og ekspedering av transaksjoner for varer og tjenester som brukeren har bedt om.
 • Spørreundersøkelsesopplysninger brukes på noenlunde samme måte som Brukeropplysninger, men anvendes ofte i generell form for å gi Monsanto informasjon om kundenes behov, produktutvikling, markedsbehov osv.

I tillegg kan Monsanto innhente og behandle personlige opplysninger for følgende formål:

 • Håndtering av kundeforhold, herunder, men ikke begrenset til, administrering av bestillinger og leveringer, markedsføring, fakturering, kundeservice og teknisk støtte, samt kundeprofilering;
 • Håndtering av leverandørforhold, herunder, men ikke begrenset til, administrering av bestillinger, betaling, teknisk støtte og utvikling, vedlikehold og forbedring av Monsantos forhold til sine leverandører;
 • Overholdelse og rettslige krav: Sørge for overholdelse av rettslige forpliktelser eller å etablere, utøve eller forsvare seg mot rettslige krav;
 • Sikkerhet: Dine personlige opplysninger kan brukes av Monsanto dersom dette anses for å være nødvendig for å beskytte Monsanto mot en trussel eller noe annet som omfattes som en sikkerhetsrisiko, og slike opplysninger kan formidles til politimyndighetene hvis det blir aktuelt;
 • Andre formål: Ethvert annet formål som har blitt beskrevet for og kommunisert til brukere før bruk av brukernes personlige opplysninger for slike formål.

Videreformidling av personlige opplysninger
For ovennevnte formål kan Monsanto dele personlige opplysninger med:

 • Søsterselskaper og datterselskaper i Monsanto-konsernet. En liste over søsterselskaper og datterselskaper finnes på www.monsanto.com.
 • Forretningspartnere: selskaper Monsanto har tillit til som kan bruke dine personlige opplysninger for å gi deg de tjenestene og/eller produktene du ba om og/eller som kan gi deg markedsføringsmateriell (forutsatt at du har samtykket til å motta slikt markedsføringsmateriell).
 • Tjenesteleverandører: selskaper som yter tjenester for og på vegne av Monsanto. Monsanto kan for eksempel dele dine personlige opplysninger med:
  • eksterne tilbydere av markedsføringsrelaterte tjenester
  • eksterne tilbydere av IT-relaterte tjenester (for eksempel Microsoft, Salesforce.com).
 • Andre parter når dette kreves ved lov eller dersom dette er nødvendig for å beskytte Monsanto: Monsanto kan dele dine personlige opplysninger med andre tredjeparter:
  • for å overholde loven eller for å rette seg etter regulatoriske henvendelser, rettslige beslutninger, stevninger eller rettslige prosesser
  • for å bekrefte eller sørge for overholdelse av Monsantos retningslinjer og
  • for å beskytte rettighetene, eiendelene eller sikkerheten til Monsanto, noen av dets søsterselskaper eller datterselskaper og/eller dets kunder.
 • Andre parter i forbindelse med forretningstransaksjoner: Monsanto kan dele dine personlige opplysninger med andre tredjeparter dersom dine personlige opplysninger overføres som en del av et salg av eiendeler, herunder de eiendelene som representeres av denne siden, eller i tilfelle Monsanto, eller det vesentlige av Monsantos eiendeler, erverves utenfor den ordinære driften, og slike personlige opplysninger er en av de overførte eiendelene.
 • Andre parter med ditt samtykke eller etter din instruksjon: Monsanto kan dele personlige opplysninger om deg med tredjeparter når du samtykker til eller ber om slik deling.
 • Alle andre tredjeparter kommunisert til brukerne før deling av brukernes personlige opplysninger med slik tredjepart.

Overføring av opplysninger
Siden Monsanto driver sin virksomhet fra sitt hovedkontor i St. Louis i delstaten Missouri i USA og gjennom datterselskaper i mange land over hele verden, og siden nettserverne som er våre nettsteder er lagret på og ovennevnte mottakere av personlige opplysninger befinner seg på et utall steder både innenfor og utenfor USA, er det mulig at personlige opplysninger om personer som bruker våre nettsteder, blir overført fra ett land til et annet. Slike overføringer skjer kun i overensstemmelse med aktuell lokal lovgivning som er relevant for kilden til informasjonen, men kan føre til at dine personlige opplysninger blir overført til en jurisdiksjon som ikke har samme eller større grad av personvern sammenlignet med den jurisdiksjonen dine personlige opplysninger ble overført fra.

En liste over de landene der Monsantos enheter er lokalisert finnes på www.monsanto.com

Barn og personvern
Monsanto innhenter ikke bevisst informasjon fra eller om barn som er 13 år eller yngre uten samtykke fra foreldre eller foresatte.

Retting/oppdatering av personlige opplysninger
Du har rett til å be om tilgang til og til retting av dine personlige opplysninger som ble innhentet som følge av din bruk av en Monsanto-nettside.

Dersom du ønsker tilgang til eller å rette eller oppdatere personlige opplysninger som ble innhentet som følge av din bruk av en Monsanto-nettside, vennligst kontakt oss på data.privacy.emea@monsanto.com. Din forespørsel blir vanligvis håndtert innen rimelig tid etter at vi mottok den. Det er imidlertid ikke mulig å endre personlige opplysninger hvis endringen fører til feil informasjon, eller hvis forespørselen innebærer endringer i en transaksjon med oss som allerede er utført.

Oppbevaring av personlige opplysninger
Monsanto sletter personlige opplysninger som er innhentet fra personer som har besøkt våre nettsteder, når opplysningene ikke lenger tjener et formål som informasjonen kan benyttes eller formidles til i henhold til denne personvernerklæringen.

Sikkerhet
Monsanto tar forholdsregler for å verne om brukernes opplysninger. Våre sikkerhetsordninger omfatter tekniske tiltak, regler og prosedyrer som våre medarbeidere har fått opplæring å følge. De samme sikkerhetsordningene gjelder i tilfeller der en tredjepart er vert for et av Monsantos nettsteder. Hvis du registrerer deg som bruker og mottar et passord, bør du oppbevare dette passordet på et trygt sted siden passordet gir tilgang til all informasjon som Monsanto eventuelt har om deg. Hvis du lar nettleseren være åpen og andre bruker datamaskinen din, kan denne personen få tilgang til kontoen din. Hvis datamaskinen ikke er sikret på fysisk vis, bør du derfor huske å lukke nettleseren før du forlater maskinen.

Vi gjør vårt aller beste for å unngå utilsiktet videreformidling, adgang eller endring av kontoopplysninger, men det er umulig å sikre seg helt mot dette. Når brukere overfører kredittkortopplysninger via nettstedet, blir denne informasjonen kryptert på nettsiden og beskyttet med SSL-teknologi («Secure Socket Layer»).

Selv om Monsanto bruker SSL-kryptering til vern av slike personlige opplysninger på nettet, tar vi også forholdsregler for å beskytte personlige opplysninger utenfor Internett. Det er begrenset adgang til alle våre brukeres personlige opplysninger på våre kontorer. Monsantos medarbeidere holdes hele tiden oppdatert om vår praksis hva gjelder sikkerhet og personvern. Når vi endrer våre rutiner, blir medarbeiderne informert og gjort oppmerksom på hvor viktig personvern er for oss, og hva de kan gjøre for å sikre at våre kunders personlige opplysninger er beskyttet.

Vern om din egen informasjon
Husk at hver gang du frivillig velger å oppgi personlige opplysninger på nettet, for eksempel på diskusjonsforum eller per e-post, kan disse personlige opplysningene hentes inn og brukes av andre. I siste instans er det kun du som er ansvarlig for at passord, kontoinformasjon og andre personlige opplysninger om deg holdes konfidensielt.

Endringer i personvernerklæringen
Hvis Monsanto velger å endre sine retningslinjer og rutiner for personvern, vil vi legge ut disse endringene på nettstedet vårt før de trer i kraft. På den måten er brukerne våre alltid informert om hvilke typer personlige opplysninger vi innhenter, hvordan vi bruker dem, og når vi eventuelt velger å videreformidle dem. Vi vil alltid varsle brukerne hvis vi velger å bruke personlige opplysninger på en annen måte enn det som ble oppgitt da opplysningene ble innhentet. Brukerne vil selv kunne velge om vi skal bruke de personlige opplysningene på denne måten. Vi vil fortsatt kunne bruke de personlige opplysningene i henhold til den personvernerklæringen som gjaldt da opplysningene ble innhentet.

Ta kontakt med Monsanto
Hvert enkelt av Monsantos nettsteder har en Kontakt oss-side som gjør det lettere for besøkende på nettsiden å gi oss tilbakemeldinger. Vi håper du benytter deg av denne muligheten til å kontakte oss hvis du har spørsmål, betenkeligheter eller problemer med hvordan Monsanto innhenter eller behandler opplysningene dine. Du kan eventuelt ta direkte kontakt med Monsanto i hjemlandet ditt.