A Monsanto Adatkezelési Nyilatkozata

A Monsanto tiszteletben tartja azokat az egyéneket, akik meglátogatják a Monsanto vagy leányvállalatai által világszerte működtetett webhelyeket, és tartja magát az adatvédelmi szabványokhoz, amelyeket azok az országok fogadtak el, amelyekben Monsanto vállalatok működnek. Ez a nyilatkozat az oldalakra látogató egyének számára közzéteszi a szükséges információkat arról, hogy a Monsanto vállalatok hogyan gyűjtik és használják fel a webhelyet látogatók személyes adatait.

Ebben az Adatkezelési Nyilatkozatban a "Monsanto" a Monsanto Vállalatra és annak leányvállalataira vonatkozik, beleértve a Monsanto-csoport üzleti egységét, amely azt a webhelyet működteti, amelyen ez az Adatkezelési Nyilatkozat megtalálható.

Kérem, olvassa el figyelmesen ezt a nyilatkozatot. Azzal, hogy meglátogat egy Monsanto webhelyet és az azon nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, ezzel engedélyt ad a Monsantónak arra, hogy az Ön személyes adatait ezen nyilatkozat szerint felhasználja.

Ez a nyilatkozat igyekszik megfelelni azon országok alkalmazandó adatvédelmi törvényeinek és rendeleteinek, amelyekben a Monsanto működik, és amelyekből személyes információt gyűjtenek. Amennyiben egy ország törvényei megtilthatják a Monsantónak a személyes adatok ezen nyilatkozat szerinti használatát és megosztását, annyiban a nyilatkozatnak és a Monsanto gyakorlatának módosíthatónak kell lennie, hogy alkalmazkodjon az ilyen helyi törvényekhez.

Mit fed ez a nyilatkozat?     
Ez az Adatkezelési Nyilatkozat a Monsanto webhelyekre és az általuk és rajtuk keresztül gyűjtött személyes információkra (Személyes Információk) vonatkozik. Nem vonatkozik azonban egyéb Monsanto szolgáltatásra vagy felhasználókkal vagy vevőkkel közös üzleti kapcsolatokra, és nem vonatkozik kívülálló webhelyekre, amelyek a Monsanto webhelyhez kapcsolódnak.

Információgyűjtés
A Monsanto webhelyek különböző módokon gyűjtenek Személyes Információkat:

 • Bizonyos webhelyek lehetővé teszik a felhasználóknak a "felhasználói azonosító" és egy jelszó igénylését, amelyeket a további odalátogatások során használhatnak. A látogatókat megkérhetik, hogy adják meg a nevüket, a földrajzi helyzetüket és bizonyos információkat a foglalkozásukról vagy a vállalkozásukról, illetve más okról, amely miatt érdeklődnek az oldal iránt. Ezenfelül, néhány oldal lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egy e-mail cím megadásával feliratkozzanak a Monsanto hírlevelekre. Más oldalak visszajelzési vagy megjegyzési űrlapokat biztosítanak, amelyek segítségével a felhasználók kérdéseket tehetnek fel vagy megjegyzéseket küldhetnek a Monsantónak. (Ebben a Nyilatkozatban az előbb említett információt "Felhasználói Információ"-nak nevezzük"). A webhely látogatója a Felhasználói Információkat önkéntes alapon szolgáltatja, és ezen Információ szolgáltatásának elmaradása nem von maga után semmiféle következményt, kivéve, az ezen Felhasználói Információk szolgáltatása által elérhető előnyökből való kizárást.
 • Bizonyos weboldalak biztosíthatják a felhasználóknak, hogy tranzakcióba léphessenek a Monsantóval vagy, hogy éljenek azokkal a szolgáltatásokkal, amelyeket a Monsanto kínál a vevőinek az oldalon vagy az irodáin keresztül szerte a világban. Az ilyen oldalakon a felhasználóktól részletes információt kérnek, ami ahhoz szükséges, hogy a Monsanto lefolytathassa a tranzakciót, és hogy a látogató által kért árukat és szolgáltatásokat biztosíthassa. Az ilyen tranzakciókkal kapcsolatban a látogatóknak talán pénzügyi adatokat is meg kell adniuk, beleértve hitelkártya- vagy banki adatokat. Lehet, hogy az oldal látogatóitól információt kérnek az általuk használt rovarirtó szer engedélyéről és egyéb engedélyekről, amelyek a birtokukban vannak, hogy a Monsanto megállapíthassa, törvényesen eladhatja-e nekik az általuk kért termékeket. (Ebben a Nyilatkozatban az előbb említett információt "Tranzakciós információ"-nak nevezzük).
 • Időről időre a weboldalunk kiegészítő információkat kérhet a felhasználóktól kérdőívek vagy versenyek formájában. A részvétel ilyenfajta kikérdezésekben vagy versenyekben teljesen önkéntes, és a felhasználónak ezért megvan a joga, hogy eldöntse, felfedi-e a kért kiegészítő információkat. Ezek az információk tartalmazhatnak kiegészítő demográfiai adatokat. (Ebben a Nyilatkozatban az előbb említett információt "Kérdőíves Információ"-nak nevezzük)

Cookie-k és böngésző útján gyűjtött információk 
A Monsanto webhelyei cookie-kat ("sütik") és a webhely eléréséhez használt böngészőkből nyert látogatói naplóadatokat használhatnak. Az utóbbi magában foglalja a látogatók IP-címére vonatkozó adatokat.

A Monsanto cookie ("süti") használatáról és a böngészőkből gyűjtött információkról további tájékoztatást talál a Monsanto cookie-szabályzatában: http://www.monsanto.com/global/uk/cookie-policy/pages/cookie-kozzetetel-ertesites-es-hozzajarulas.aspx.

Az Ön Személyes Információjának a felhasználása a Monsanto által     
Az Ön Személyes Információját felhasználhatjuk arra, hogy kommunikáljunk Önnel a webhelyeink Ön általi használatáról, hogy tudassuk Önnel a szolgáltatásainkkal vagy a webhelyünkkel történt változtatásokat, és hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek vagy javítsuk a megítélésünket arról, hogy a látogatók mit akarnak, illetve mit kell látniuk ezeken a webhelyeken. Részletesebben:

 • A Felhasználói Információt a Monsanto elsősorban arra használhatja, hogy erősítse a Monsanto webhelyek használhatóságát és felhasználóbarát jellegét, biztosítsa, hogy a nyújtott információ naprakész, helytálló és kielégíti a látogatóink igényeit, valamint, hogy kielégítse a látogatók által esetlegesen kért specifikus információkra vonatkozó igényeket. Azokat az információkat, amelyeket a látogatók önkéntesen juttatnak ezeken az webhelyeken keresztül, a Monsanto arra is használhatja, hogy információt és promóciós anyagot biztosítsanak azoknak a személyeknek, akik meglátogatták a Monsanto webhelyeket.

A Felhasználói Információt elektronikus üzenet útján történő promóció céljára csak abban az esetben használjuk fel, ha Öntől előzetes engedélyt kaptunk erre. Ez okból, egy Személyes Információt gyűjtő Monsanto webhelyen történő regisztráció esetén, a látogatók lehetőséget kapnak, hogy hozzájáruljanak a Monsanto által a látogatóról gyűjtött Személyes Információ promóciós célú felhasználásához.

A módot és a módszert, ahogy a Monsanto webhely lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy részt vegyenek vagy kilépjenek az ilyen lehetőségből, azon az önálló webhelyen írjuk le, amely a Személyes információt gyűjti. Ha a felhasználó szeretne "kilépni", ezt megteheti úgy, hogy követi azon az oldalon található utasításokat, amelyen az eredeti hozzájárulást adta, vagy azokat az utasításokat, amelyek azokban az e-mailekben szerepeltek, amelyekben ilyen anyagokat küldtek neki.

Hasonlóképpen, a látogató bármikor visszavonhatja a Személyes Információinak gyűjtésére vagy használatára vonatkozó hozzájárulását egy e-mail küldésével az alábbi címre: data.privacy.emea@monsanto.com, a személyazonossága megadásával és azon Személyes Információ leírásával, amely használatát meg szeretné tiltani.

 • A Tranzakciós információt a Monsanto arra fogja használni, hogy kezelje és lebonyolítsa a látogató által kért tranzakciót az árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 • A Kérdőíves Információt hasonló módon használják fel, mint a Felhasználói Információt, de gyakran összesített formában, hogy a Monsantót ellássák információval a vevői igényekről, a terméktervezésről, a piaci igényekről, stb.

A fentieken túl, a Monsanto Személyes Információt gyűjthet és kezelhet az alábbi célokból:

 • Ügyfélkapcsolat-kezelés: ideértve különösen, de nem kizárólag a megrendelések és kiszállítás adminisztrációját, a marketinget, számlázást, ügyfélszolgálati és technikai támogatási szolgáltatás nyújtását és az ügyfelek profilozását;
 • Beszállítói kapcsolat-kezelés: ideértve különösen, de nem kizárólag a megrendelések adminisztrációját, a kifizetéseket, technikai támogatást, és a Monsanto beszállítói kapcsolatainak fejlesztését, fenntartását és javítását;
 • Compliance (jogi megfelelés) és követelések kezelése: a jogi előírásoknak való megfelelés biztosítása (compliance) vagy követelések megállapítása, érvényesítése vagy azok elhárítása;
 • Biztonság és védelem: az Ön Személyes Információját a Monsanto felhasználhatja, hogyha szükségesnek tartja, hogy megvédje a Monsantót valamely fenyegetéstől vagy egyéb észlelt biztonsági kockázattól, és ha helyénvaló, akkor az ilyen információt meg lehet osztani a hatósági szervekkel is; és
 • Egyéb célok: bármely más célból, melyről a felhasználókat a Személyes Információk adott célra történő felhasználását megelőzően tájékoztatták, és melyet velük közöltek.

 

Az Ön Személyes Információinak megosztása és felfedése           
A fenti célokból a Monsanto megoszthatja a Személyes Információt az alábbiakkal:

 • A Monsanto-csoport kapcsolt vállalkozásai és leányvállalatai. A kapcsolt vállalkozásaink és leányvállalataink listája megtalálható a következő helyen: www.monsanto.com
 • Üzletfelek: megbízható vállalkozások, amelyek használhatják az Ön Személyes Információit abból a célból, hogy ellássák Önt az Ön által kért szolgáltatásokkal és/vagy termékekkel és/vagy marketing anyagokat juttassanak el Önhöz (amennyiben hozzájárult, hogy az Ön részére marketing anyagokat küldjenek).
 • Szolgáltatásnyújtók: olyan vállalkozások, amelyek a Monsanto részére vagy annak nevében szolgáltatást nyújtanak. A Monsanto megoszthatja az Ön Személyes Információit például:
  • marketinghez kötődő szolgáltatást nyújtó külső szolgáltatókkal;
  • információtechnológiához (IT) kötődő szolgáltatást nyújtó külső szolgáltatókkal (pl. Microsoft; Salesforce.com); és
 • Más felek, jogszabály által előírt esetben vagy ha a Monsanto védelmének érdekében szükséges: a Monsanto megoszthatja az Ön Személyes Információit harmadik felekkel:
  • jogszabályoknak, hatósági kéréseknek, bírósági határozatoknak, idézésnek vagy jogi eljárásnak való megfelelés céljából;
  • a Monsanto szabályzatainak és megállapodásainak való megfelelés ellenőrzése vagy biztosítása céljából; és
  • a Monsanto, bármely kapcsolt vállalkozása vagy leányvállalata és/vagy ügyfele jogainak, tulajdonának védelme vagy biztonságának biztosítása céljából.
 • Más felek, üzleti tranzakciókkal összefüggésben: a Monsanto megoszthatja az Ön Személyes Információit harmadik felekkel, amennyiben az Ön Személyes Információit eszközök eladásának részeként ruházzák át, beleértve ezen webhely által képviselt eszközöket vagy abban az esetben, ha a Monsantót vagy alapjában véve minden eszközét a hagyományos üzleti folyamattól eltérő módon megvásárolják, és az ilyen Személyes Információ egyike az átruházott eszközöknek.
 • Más felek, az Ön hozzájárulása vagy utasítása alapján: a Monsanto megoszthat Önnel kapcsolatos Személyes Információkat harmadik felekkel, amennyiben Ön hozzájárul vagy kéri ezen információ-megosztást.
 • Bármely harmadik fél, akinek a személyéről a felhasználókat a Személyes Információk adott harmadik féllel való megosztását megelőzően tájékoztatták.

Az Információ átadása        
Mivel a Monsanto az Amerikai Egyesült Államokból, a Missouri állambeli St. Louisban lévő székhelyéről valamint a leányvállalatain keresztül működik, amelyek szerte a Föld különböző országaiban helyezkednek el, és mivel a webhelyeit működtető webkiszolgálói és a személyes adatokat fogadó, fent felsorolt személyek vagy szervezetek az Egyesült Államokban és azon kívül számos helyen találhatóak, előfordulhat, hogy a felhasználókhoz kapcsolódó Személyes Információk átkerülhetnek egyik országból a másikba. Az ilyen átvitelek kizárólag az információ forrására vonatkozó alkalmazandó helyi joggal összhangban történnek, ám lehetséges, hogy az Ön Személyes Információi olyan országba (joghatóságba) kerülnek átadásra, amely ország (joghatóság) nem rendelkezik a Személyes Információk forrás országáéhoz hasonló vagy magasabb szintű adatvédelemmel.

Azon országok listája, ahol Monsanto egységek találhatók, a következő címen elérhető: www.monsanto.com

Gyermekek és az Adatvédelem       
A Monsanto nem gyújt tudatosan információt 13 éves és annál fiatalabb gyerekektől és gyerekekről a szülő vagy gyám hozzájárulása nélkül.

A Személyes Információ javítása/frissítése 
Önnek jogában áll, hogy hozzáférést vagy javítást kérjen azon Személyes Információ tekintetében, amelyet a Monsanto webhelyének használata során gyűjtöttünk. Amennyiben szeretne a Monsanto webhely használata során gyűjtött Személyes Információhoz hozzáférni, annak javítását vagy frissítését kérni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen:  
data.privacy.emea@monsanto.com Kérését általában a kézhezvétele után belátható időn belül teljesítjük. Azonban nem engedélyezett a Személyes Információ megváltoztatása akkor, ha a változtatás téves információkat eredményez vagy megváltoztatja a tranzakciót, amelyet velünk már befejezett.

A Személyes Információ megtartása          
A Monsanto törölni fogja a webhelyei látogatóiról gyűjtött információkat, ha nincs már rájuk szükség semmiféle olyan célból, amelyre ezen Nyilatkozat feltételei szerint az információ használható vagy feltárható.

Biztonság
A Monsanto óvintézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megvédje a felhasználók adatait. A biztonsági védekezésünk magában foglalja a technikai eszközöket és az irányelveket és eljárásokat, amelyek követésére a személyzetünk ki van képezve. Abban az esetben, amikor egy Monsanto webhelyet egy harmadik fél üzemeltet, ezek a biztonsági védekezések akkor is alkalmazandóak. Ha regisztrált felhasználóként Ön kap egy jelszót, azt titokban kell tartania, mert ez az Ön kulcsa az információhoz, amelyet a Monsanto tárol Önről. Ha Ön nyitva hagyja a számítógépének az Internet-böngészőjét, és valaki más használja az Ön gépét, akkor képesek lesznek elérni az Ön felhasználói fiókját; ezért ha a számítógépe fizikailag nem biztonságos, akkor ne felejtse el bezárni a böngészőjét, mielőtt ott hagyja.

Mi megpróbáljuk lecsökkenteni a véletlen nyilvánosságra kerülés, a nem szándékos hozzáférés és a számlainformáció módosításának valószínűségét, de lehetetlen teljesen kiküszöbölni ezt a lehetőséget. Amikor a felhasználók hitel- vagy betéti kártya információt szolgáltatnak a webhelyen keresztül, az információt kódolják és Biztonsági Alréteg (SSL) technológiával on-line védik.

Ugyan a Monsanto az SSL kódolást használja a Személyes Információ on-line védelméhez, lépéseket tesz a Személyes Információ hálózaton kívüli (off-line) védelme érdekében is. Felhasználóink minden Személyes Információjához való hozzáférés az irodáink területén belül korlátozva van. A Monsanto alkalmazottak naprakész tudással rendelkeznek a biztonsági és adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban. Ha új irányelvek jelennek meg, értesítjük az alkalmazottakat és/vagy emlékeztetjük őket az adatvédelem fontosságára, és hogy mit tehetnek azért, hogy biztosítsák a vevőink Személyes Információinak védelmét.

Az Ön saját adatkezelésének védelme        
Kérjük, ne felejtse el, hogy amikor Ön önkéntesen felfedi a Személyes Információit a hálózaton - például a hirdetőtáblákon, e-mailen keresztül vagy a chat-felületeken - azt a Személyes Információt mások is összegyűjthetik és használhatják. Végül pedig kizárólag Ön felelős a jelszavai, bármilyen felhasználói fiók-információi és bármely más Személyes Információja titkosságának a fenntartásáért.

Változtatások a Nyilatkozatban      
Ha a Monsanto úgy dönt, hogy megváltoztatja az adatkezelési irányelveit és gyakorlatait, akkor ezeket a változtatásokat fel fogjuk tüntetni a webhelyünkön az Adatkezelési Nyilatkozatunkban, még mielőtt a változtatások életbe lépnének, tehát a felhasználóink mindig tisztában vannak az általunk gyűjtött Személyes Információkkal, hogy mi hogyan használjuk fel azokat, és milyen körülmények között fedjük fel, ha vannak ilyenek. Ha bármely ponton úgy döntünk, hogy olyan módon használjuk fel a Személyesen Információt, amely különbözik attól a módszertől, amelyet a gyűjtés időpontjában kijelentettünk, akkor értesíteni fogjuk a felhasználókat. A felhasználóknak lesz választási lehetőségük, hogy ezen az új módon felhasználjuk-e a Személyes Információjukat vagy sem. Mi továbbra is képesek leszünk az Adatkezelési Nyilatkozattal összhangban felhasználni a Személyes Információt, amely szerint az információt gyűjtöttük.

Kapcsolatfelvétel a Monsantóval    
Minden Monsanto webhely biztosít egy Kapcsolatfelvétel szekciót, hogy lehetővé tegye a visszajelzést a látogatók részéről. Kérjük, használja ezt a lehetőséget, hogy értesítsen minket, ha kérdései, aggályai vagy panaszai vannak azzal kapcsolatban, hogy a Monsanto milyen módon gyűjtötte vagy kezelte az Ön Személyes Információit, vagy lépjen kapcsolatba az Ön országában lévő Monsanto irodákkal.