DKC 7211

  • FAO 700 olum grubundadır.
  • Silaj hasat süresi 105 gündür.
  • Mükemmel yapraklanma özelliğine sahiptir.
  • Çok uzun boylu, gösterişli bitki yapısına sahiptir.
  • Sağlam kök ve gövde yapısına sahiptir
  • Koçan çevre sıra sayısı 14 - 16 arasında değişmektedir.
  • Silaj verimi ve kalite analiz değerleri çok yüksektir.
  • Hasat olgunluğuna geldiğinde bitki alt yaprakları yeşil kalmakta bu da hasat ve sıkıştırma kolaylığı sağlamaktadır.
  • Toprak seçiciliği yoktur.
  • Yaygın adaptasyon kabiliyetine sahip olup; silajlık olarak tüm mısır ekilen bölgelere önerilmektedir.