DKC 6315

 • FAO 600 olum grubundadır.
 • Çok güçlü sap ve gövde yapısına sahiptir.
 • Uzun boylu bitki yapısındadır.
 • Elastik koçan yapısına sahiptir.
 • Koçan çevre sıra sayısı 16 - 20 arasında değişmektedir.
 • Dane / koçan oranı yüksektir.
 • Yaygın adaptasyon kabiliyetine sahip olup; serin bölgelerde
  • 1. ürün danelik, diğer mısır ekilen bölgelerde
  • 2. ürün danelik olarak önerilmektedir.
 • Toprak seçiçiliği yoktur.
 • Stres koşullarına (sıcak ve kurak) toleransı son derece yüksektir.
 • Ekimde 8.500 - 9.000 tohum / dekar bitki sıklığı önerilmektedir.
 • Verim potansiyeli çok yüksektir.