DKC 6101

 • FAO 600 olum grubundadır.
 • Sap ve gövde yapısı çok sağlamdır.
 • Gelişme döneminde mükemmel yapraklanma özelliğine sahiptir.
 • Uzun boylu bitki yapısına sahiptir.
 • Koçan ucu doldurma özelliği mükemmeldir.
 • Koçan çevre sıra sayısı 14 - 16 arasında değişmektedir.
 • Dane kalitesi ve hektolitre ağırlığı çok yüksektir.
 • Hasat döneminde bitkinin albenisi mükemmeldir.
 • Yaygın bir adaptasyon kabiliyetine sahip olup; serin bölgelerde
  • 1. ürün danelik, diğer mısır ekilen bölgelerde
  • 2. ürün danelik olarak önerilmektedir.
 • Toprak seçiciliği yoktur.
 • Stres koşullarına (sıcak ve kurak) toleransı son derece yüksektir.
 • Ekimde 8.500 - 9.000 tohum / dekar bitki sıklığı önerilmektedir.
 • Verim potansiyeli çok yüksektir.
 • Silajlık özelliği sayesinde erkenci silajlık olarakta kullanılabilir.