DEKALB Kanola

DEKALB Hibrit Kanola çeşitlerine ait avantajlar:

 • DEKALB hibritler, geç ekimi daha iyi tolere ederler.
 • Daha güçlü kök sistemine sahip olduklarından, kış soğuklarına daha iyi dayanım gösterirler.
 • Çıkış ve yeniden sürme yetenekleri mükemmeldir, güçlü dallanma kabiliyetleri ile düşük ekim sıklığını tolere ederler.
 • Göreceli olarak daha büyük olan bitki yapısı, toprak yüzeyini boşluk bırakmaksızın kaplar.
 • Hibritlerin dallanması daha iyi olup, daha büyük harnuplu, daha fazla ve daha iri daneli olma özellikleri vardır, bu da verim artışı sağlar.
 • Saf hat çeşitlere göre daha iyi gelişen kök sistemleri ve bitki sıklığını daha az isteme özelliklerinden dolayı kurak koşullara sahip bölgelerde toleransları daha yüksektir.
 • Islah ve özellik geliştirme çalışmaları hibritlerde daha etkili ve daha başarılıdır.

EXCALIBUR Başlıca Avantajları 

 • En erkenci hibritlerden birisidir.
 • Mükemmel kış dayanımı özelliğine sahiptir.
 • Yüksek yağ içeriğine sahiptir.
 • İyi adaptasyon kabiliyetine sahiptir, iklim ve toprak seçiciliği yoktur.
 • Çok iyi çıkış hızı ve hızlı gelişmesi sebebiyle çok geniş bir ekim süresine sahiptir.
 • Dallanma kabiliyetinin güçlü ve iyi olması sebebiyle bitki çıkışının eksik olduğu yerlerde verimde çok kayba neden olmaz.
 • Kısa ve güçlü kök ve gövde yapısı vardır.
 • Harnup açılma ve dane dökme özelliğine toleransı yüksektir.