C 955

  • FAO 800 olum grubundadır.
  • Silaj hasat süresi 110 gündür.
  • Mükemmel yapraklanma özelliğine sahiptir.
  • Çok uzun boylu, gösterişli bitki yapısına sahiptir.
  • Kök ve gövde yapısı çok sağlamdır.
  • Koçan çevre sıra sayısı 16 - 18 arasında değişmektedir.
  • Yüksek silaj verimi ve yüksek kalite analiz değerlerine sahiptir.
  • Hasat olgunluğuna geldiğinde bitki alt yaprakları yeşil kalmakta bu da hasat ve sıkıştırma kolaylığı sağlamaktadır.
  • Toprak seçiciliği yoktur.
  • Yaygın adaptasyon kabiliyetine sahip olup; silajlık olarak tüm mısır ekilen bölgelere önerilmektedir.