Yaşamları İyileştirmek

 

Çiftçiye Odaklanmak

Sürdürülebilir tarıma bağlılığımızın bir parçası olarak, aralarında kaynakları kısıtlı olan çiftçi ailelerindeki 5 milyon insan da dahil olmak üzere çiftçilerin yaşam kalitelerini 2030 yılına kadar iyileştirmelerine yardım etmek için 2008 yılında bir hedef belirledik.

Küçük Çiftçiler, Büyük Kaygılar

Coğrafi bölge veya mahsule bağlı olarak, çiftçilerin karşılaştığı güçlükler çok farklı olabilir. Gelişmekte olan ülkelerde en fazla gıdayı küçük çiftçiler üretir; ancak, küçük çiftçiler genellikle ülkelerinin geriye kalan nüfusundan daha fakirdir ve gıda güvenlikleri şehirde yaşayan fakir insanlarınkine kıyasla daha düşüktür.

Büyük Çiftçiler, Özel Çözümler

Gelişmiş ülkelerde, büyük çaplı çiftlikler kendilerine özgü güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir ticari çiftçinin, toprağının kalitesini korumak ve ailesine bakabilmek için daha iyi yabancı ot yönetimi ve haşere korumasına ihtiyacı olabilir.

Tüm Çiftçiler İçin Yararları

Genel olarak tarımsal biyo-teknolojinin, çiftçilerin gelirleri üzerinde önemli yararları olmuştur. Biyo-teknoloji, sadece 2008 yılında çiftçi gelirini 9 milyar dolar arttırmıştır. Bu gelir artışının yarısı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmiştir. Çiftçilerin yaşam kalitesi iyileştiğinde, kendileri de artan nüfusun yükselen taleplerini karşılamak üzere daha iyi bir konuma gelirler.